Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Ďalšie informácie  

YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 11.12.2019 12:10

Polyfunkčný dom Šancová sa posúva v povoľovaní, získal záverečné stanovisko EIA

Projekt výstavby Polyfunkčného domu Šancová, ktorý vyplní veľký nevyužitý pozemok na severnej strane Šancovej ulice, je o niečo bližšie k výstavbe. Po kladnom záväznom stanovisku zo strany Hlavného mesta teraz development od spoločnosti ACS 2 obdržal aj záverečné stanovisko v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Article Big

Zdroj: ACS 2, s.r.o. / EIA

Informácie o projekte boli prvýkrát odhalené v priebehu roka 2018, kedy investor, spojený s finančnou skupinou Arca Capital, predstavil v dvojici variantov zámer, ktorý má obsadiť súčasné povrchové parkovisko a ruiny bývalých potravín a nahradiť ich polyfunkčným domom s bývaním, kanceláriami aj obchodmi. Projekt by doplnil domoradie na severnej strane Šancovej, ktorá sa vyznačuje hustou a kompaktnou mestskou zástavbou.

V zmysle dokumentácie má vzniknúť dom v tvare písmena L a s ôsmimi nadzemnými podlažiami. Varianty sa líšia v niektorých základných bilanciách a hmotových parametroch budovy. Variant 1 má obsahovať 64 bytov a 218 parkovacích miest, Variant 2 má navrhnutých 69 bytov a 221 parkovacích miest. Variant 1 takisto obsahuje o niečo väčšiu hmotu vloženú do vnútrobloku. Čísla pre obchody sú zhodné – približne 1,1-tisíc metrov štvorcových, kancelárií má byť takmer dvetisíc metrov štvorcových.

Vzhľadom na nižšiu záťaž vyplývajúcu z menšieho počtu parkovacích miest, ale aj vplyv hluku na životné podmienky, Ministerstvo životného prostredia odporúča na realizáciu Variant 1. Rozhodnutie prišlo už pred niekoľkými mesiacmi, správoplatnenie sa však oddialilo kvôli dvojici odvolaní. Proti záverečnému stanovisku sa postavilo občianske združenie Cyklokoalícia a skupina vlastníkov z okolia projektu.

Pripomienky Cyklokoalície vytýkali nedostatočné riešenie cyklodopravy v rámci projektu, keďže autori dokumentácie tvrdia, že na zaťaženej Šancovej ulici je akékoľvek zlepšenie cyklistickej infraštruktúry závislé od realizácie tzv. Severnej tangenty. Táto desaťročia plánovaná spojnica Jarošovej a Pražskej ulice cez predĺženú Pioniersku a tunelom ponad Hlavnú železničnú stanicu je snom dopravných inžinierov, keďže by konečne začala dávať zmysel radiálno-okružná koncepcia bratislavskej dopravnej infraštruktúry. Jej výstavba v blízkej dobe je však nereálna. Stanovisko Cyklokoalície je preto logické, faktom však ostáva, že pri existujúcej záťaži na Šancovej je splnenie výhrad nepravdepodobné.

Druhý okruh pripomienok od miestnych obyvateľov sa týkal predovšetkým zachovania zelene, udržania dobrého presvetlenia alebo zníženia dopravnej záťaže. Konkrétne posúdenie širších možností zachovania stromov sú však predmetom ďalších stupňov povoľovania.

Zdá sa tak, že na Šancovej vznikne nový dom. Projekt ešte musí získať územné rozhodnutie a stavebné povolenie, v princípe sú však splnené základné podmienky pre to, aby sa dlhodobo zanedbaná plocha zurbanizovala.

 

Zdroj: ACS 2, s.r.o. / EIA

 

Projekt Polyfunkčného domu Šancová je ďalším zásahom v okolí Šancovej ulice, ktorý ju postupne mení a dopĺňa. Významná mestská trieda bola v minulosti charakteristická nízkou zástavbou, keďže išlo v podstate o okraj Bratislavy, v medzivojnovom období však začala mierka nových domov rásť. Doteraz však ulica nie je plne dobudovaná, pričom sa tu stále nachádzajú prieluky a nízke domy, ktoré pravdepodobne v určitej dobe zaniknú.

Problémom je kvalita a úroveň dostavieb. Porevolučná deregulácia viedla k tomu, že sa nepodarilo zachovať jednotnú mierku a charakter zástavby, ako sa to darilo ešte v medzivojnovom aj tesne v povojnovom období. Najhoršou ukážkou tohto nového prístupu, spojeného s mimoriadne kontroverzným rozhodnutím o (dočasnom) zmenšení pamiatkovej zóny centra mesta, predstavuje projekt Première, ktorý do vyrovnanej zástavby vložil 23-podlažnú výškovú budovu, ktorá prostredie totálne narúša.

Našťastie, projekt od Arca Capital nie je až taký kontroverzný a vyššiu podlažnosť rieši tým, že dve najvyššie podlažia budú ustúpené. Za nedostatok vnímam odskočenie od stavebnej čiary ulice, aby sem bolo možné vložiť obslužnú komunikáciu. V princípe to však nie je taký radikálny problém. Architektonicky by mohol development dotvoriť ulicu celkom vhodným spôsobom, architekti z kancelárie Expoline navrhli dom obložiť režným murivom, čím sa nadväzuje na susednú kolóniu Zehnhaus na Palárikovej ulici.

 

Zdroj: ACS 2, s.r.o. / EIA

 

Po dobudovaní Polyfunkčného domu Šancová bude severná strana ulice prakticky dotvorená. Dôraz sa tak začne pravdepodobne presúvať na komplikovanejšiu južnú stranu. Každopádne, zvyšujúce sa ceny nehnuteľnosti a klesajúci počet dostupných pozemkov v centrálnych častiach mesta budú viesť k intenzívnejšej dostavbe a prestavbe nedostatočne využívaných plôch, vrátane zložitých parciel.

Mesto tak bude aspoň kompaktnejšie a v konečnom dôsledku príťažlivejšie. Ide o paradox najbližších rokov, kedy je vysoko pravdepodobné, že vyššia úroveň developmentu, dokončenie viacerých „ikonických“ projektov a rastúca snaha mesta o zvýšenie kvality verejných priestranstiev zvýši atraktivitu Bratislavy a vytvorí zdanie úspešného mesta s vysokou úrovňou života, čo bude lákať nových a nových prisťahovalcov. Keďže však ruka v ruke s tým Hlavné mesto zhoršuje dostupnosť bývania, výsledkom bude enormný nárast cien.

Dôsledky sú zrejmé už teraz. Miera výstavby priamo v Bratislave je nižšia ako na jej predmestiach, ktorých obyvatelia spravidla v metropole pracujú, no pri nedostatočnej infraštruktúre verejnej dopravy sú odkázaní na individuálnu automobilovú dopravu. Do budúcnosti sa tendencia sťahovania do predmestských obcí môže ešte zvýšiť, no investície do verejnej dopravy budú rasť len v menšej miere, keďže sa dobuduje diaľnica D4rýchlostná cesta R7, ktoré majú situáciu vyriešiť.

Hlavné mesto by nemalo zabúdať, že dostupnosť bývania je pre kvalitu života kľúčová a v niektorých krajinách (Portugalsko) je dokonca bývanie považované za základné ľudské právo. Ak si to rýchlo neuvedomí, výsledkom iných, síce pozitívnych a vítaných snáh, môže byť presný opak pôvodného cieľa: spraviť lepšie mesto.

Galéria

  • Zdroj: ACS 2, s.r.o. / EIA
  • Zdroj: ACS 2, s.r.o. / EIA
  • Zdroj: ACS 2, s.r.o. / EIA
  • Zdroj: ACS 2, s.r.o. / EIA

Súvisiace články

Projekt Polyfunkčného domu Šancová postupuje a odhaľuje nové vizualizácie

13.05.2020 17:34:00 Adrian Gubčo

Na Šancovej by sa mohla čoskoro rozbehnúť ďalšia výstavba. Po nedávno dokončenej Vile Ľadová a práve dokončovanom kontroverznom vežiaku Première sa pripravuje realizácia zámeru Polyfunkčného domu Šancová, ktorý doplní domoradie na severnej strane ulice, čím ju zásadne dotvorí. Developerom je Arca Capital.

Čítať viac

Polyfunkčný dom Šancová získal záväzné stanovisko

04.12.2018 13:00:00 Adrian Gubčo

Projekt Polyfunkčného domu Šancová, ktorý vyplní dlhodobo nevyužitý pozemok so zvyškami niekdajších potravín na severnej strane Šancovej ulice, sa priblížil k realite. Zámer developera ACS 2, s.r.o., napojeného na skupinu Arca Capital, získal súhlasné záväzné stanovisko od Hlavného mesta.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre