Author photoAdrian Gubčo 10.05.2021 17:03

Na Hrachovej vznikne polyfunkčný dom

Hrachová ulica v ružinovskom Prievoze sa síce nachádza v blízkosti diaľnice D1, napriek tomu je obľúbeným miestom pre výstavbu bytov. Dôkazom je ďalší polyfunkčný projekt s prevahou bývania, ktorý by tu mohol v dohľadnej dobe vzniknúť. Polyfunkčný dom Hrachová získal odobrenie Hlavného mesta.

Zdroj: P. S. Arch

Zdroj: P. S. Arch

Priestor, kde by mal nový projekt vzniknúť, je nezastavanou plochou zovretou zo severovýchodnej strany športovým areálom Rapid, z juhovýchodu diaľnicou a zo západu Telocvičnou ulicou. Ešte pred ňou sa však nachádza vedenie vysokého napätia, ktoré výrazne obmedzuje využiteľnosť pozemku. Stavať sa dá len na menšej časti v dotyku s diaľnicou – a presne tu, v predĺžení privátnej cesty popri nedávnom developmente, je aj naplánovaný nový projekt.

Novostavba bude pozostávať z dvoch častí. Jedna bude určená pre občiansku vybavenosť a bude mať sedem nadzemných podlaží, druhá bude päťpodlažná a bude obsahovať bývanie. Občianska vybavenosť bude tvorená prevádzkou e-shopu, umiestneného na prvom až treťom nadzemnom podlaží, kým zvyšok obsadí prevádzka laboratórnej diagnostiky. Rezidenčná časť projektu bude obsahovať 21 bytov, z toho 4 jednoizbové, 12 dvojizbových a 5 štvorizbových. Pre účely stavby bude slúžiť 99 parkovacích miest, z toho 77 v podzemí.

K pozitívnym aspektom projektu patria vegetačné strechy alebo riešenie prístupovej komunikácie tak, aby sa na ňu mohli napojiť aj prípadné budúce developmenty. Architektúru spracovala kancelária P.S. Arch, ktorá za sebou zatiaľ nemá ocenené realizácie. Špičkovú architektonickú úroveň nemožno očakávať ani v tomto prípade, o niečo také však investorovi Arnad, spol. s.r.o., očividne ani nejde. Pôvodne mala byť budova hotelom.

Development má v každom prípade vydané kladné stanovisko Hlavného mesta. Magistrát mal len minimum pripomienok. Zámer sa tak posunie na stavebný úrad v mestskej časti Ružinov, kde sa teraz spustí územné a následne stavebné konanie. Realizáciu možno v optimistickom prípade pre developera očakávať v rokoch 2022-2024.

Polyfunkčný dom po dokončení doplní vydarený Polyfunkčný súbor Hrachová, tvorený sériou štvorice hmôt s uzavretými vnútroblokmi. Napriek blízkosti rušnej cesty tu vzniklo príjemné bývanie, keďže architekti z kancelárie SPDe do diaľnice orientovali pavlače. V parteri sú umiestnené obchodné prevádzky. Keďže pohyb peších je v oblasti nízky, obchody sú určené pre klientov, ktorí sem mieria cielene. Projekt bol v roku 2008 navrhnutý na zisk Ceny Dušana Jurkoviča, ktorá patrí k najprestížnejším slovenským architektonickým cenám. V susedstve je menšia druhá etapa.

V spojení s existujúcou zástavbou tu tak vzniká menšia polyfunkčná štvrť, ktorá je určitou protiváhou voči drobnej zástavbe Prievozu alebo výrobným areálom východne a južne od diaľnice D1. Ak by niekedy došlo k odstráneniu bariéry v podobe VVN, podobných bytových domov by možno pribudlo viac.

 

Projekt vyrastie v susedstve nedávnych developmentov, ktoré tu vznikli aj napriek diaľnici. Zdroj: P. S. Arch

 

Hoci je otázne, či budú byty v tomto projekte ponúkané na predaj – rozdelenie bytov napovedá, že by mohlo ísť o služobné bývanie – sú rezidencie v blízkosti diaľnic či rušných ciest zaznávaným, no pritom prijateľným miestom, kde umiestňovať bývanie. Aj v takejto lokalite môžu vzniknúť pekné obytné súbory, ako dokazuje polyfunkčný súbor na Hrachovej. Architektonickými prostriedkami sa dá dosiahnuť také riešenie, ktoré minimalizuje hluk z cesty, rovnako vedia pomôcť aj technické opatrenia, ktoré zabránia prílišnej prašnosti.

Vo svetových metropolách, v ktorých má voľný pozemok väčšiu váhu, už dávno pochopili, že blízkosť dopravnej osi nie je prekážkou. Londýnska spoločnosť Peabody sa špecializuje na výstavbu dostupného bývania v dizajnovo kvalitných projektoch, pričom má za sebou spoluprácu s viacerými poprednými architektonickými pracoviskami. V prípade obytného súboru na Mint St. v Londýne, v dotyku s rušnou železnicou, napríklad vznikli smerom k trati zimné záhrady – a pritom ide o dom, kde žijú aj nízko-príjmové skupiny.

Londýn so svojim maximálnym využitím hoci aj železničných estakád a priestorov pod nimi, ktoré by u nás boli anonymným zanedbaným (ne)priestorom, môže byť inšpiráciou. Oproti potrebe bývať, zvlášť u niektorých skupín obyvateľstva (napríklad mladým ľuďom, ktorým ruch prekáža menej), je zvýšený hluk alebo narušená estetika zanedbateľný problém. Na druhej strane, v kríze dostupnosti bývania je na tom britská metropola so slovenskou na jednej lodi, čo vedie množstvo ľudí k tomu, aby žili na čoraz vzdialenejších predmestiach. Vo Veľkej Británii majú k dispozícii fungujúcu a hustú železničnú infraštruktúru, v zázemí Bratislavy len minimálne.

Prichádza tak čas bližšie prehodnotiť význam nezastavaných pozemkov. Mnohí namietnu, že ide o zeleň, ktorú treba chrániť, neplatí to však vždy. Mnohokrát ide len o zvyškové plochy, pre ktoré je označenie zeleň (teda slovo s pozitívnou asociáciou) nevhodné: ide o náletové plochy, ktoré sú ako stvorené pre transformáciu, ktorá nenaruší urbanistické vzťahy v území. Preto je napríklad pozitívne, že sa ide vyplniť plocha na Hrachovej, kde sú dnes len náletové kríky a divo rastúce stromy. V centre by mohla byť ideálnym miestom pre výstavbu severná strana Dobšinského ulice, kde sú dnes garáže.

Rozumné zahusťovanie je najekologickejším spôsobom, ako rozvíjať mesto. Ku vhodným priestorom patria prieluky, brownfieldy, ale aj zvyškové, nevyužívané a dnes nepríťažlivé plochy, ktoré postupne zarástli náletovou zeleňou. Dreviny a traviny, ktoré tu v dôsledku zanedbania vyrástli, si netreba fetišizovať. Pre mesto, jeho obyvateľov a klímu nemajú žiaden prínos – na rozdiel od nového (dostupného) bývania a zachránenej voľnej krajiny v okolí mesta, ktorá môže plniť svoje ekologické funkcie.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: P. S. Arch
  • Zdroj: P. S. Arch
  • Zdroj: P. S. Arch
  • Zdroj: P. S. Arch
  • Zdroj: P. S. Arch

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube