Author photoAndrej Sárközi 23.02.2023 13:09

Nové byty namiesto najvyššej veže. Pokračovanie Rozety vznikne napriek výhradám

Developer YIT Slovakia vyplní ďalší prázdny pozemok v exponovanej časti Bratislavy. Na mieste, kde svojho času mala vzniknúť najvyššia budova v Bratislave, sa vybuduje pokračovanie projektu Rozeta.  Zámer s oficiálnym názvom Bytový dom Bajkalská získal po takmer troch rokoch kľúčové povolenie.

Zdroj: YIT Slovakia

Zdroj: YIT Slovakia

Pozemky na konci Klincovej ulice smerom k Bajkalskej po kríze získala spoločnosť Tatra Residence. V tomto čase usporiadala architektonickú súťaž na riešenie zástavby lokality. Víťazný návrh architekta Petra Moravčíka bol zaujímavým konceptom, problémom však bola etapizácia - projekt bolo ťažké rozdeliť na nezávislé etapy. Investor preto nakoniec uprednostnil koncept tretieho v poradí, architekta Juraja Jančinu. Ten navrhol dvojicu bodových bytových domov vyššie na pozemku, smerom ku Klincovej, kým pri križovatke mala vzniknúť kancelárska budova.

V tejto podobe sa začal development aj povoľovať, resp. jeho prvá rezidenčná časť. V lete roku 2019 došlo k dôležitej zmene – rezidenčnú časť zámeru už so stavebným povolením pre prvú etapu získal developer YIT Slovakia a v priebehu niekoľkých mesiacov rozbehol výstavbu. Prvá bytovka je už dnes dokončená, stavebník odovzdáva byty od januára roku 2022. Nachádza sa tu 78 rezidencií, 88 parkovacích miest v podzemnom parkingu a 10 na teréne. Pôvodný projekt prepracovala kancelária Cityprojekt.

K prvej budove mala vzniknúť aj identická druhá bytovka. S pôvodným dizajnom od AK Jančina sa však YIT nestotožnilo, v dôseldku čoho spoločnosť usporiadala internú architektonickú súťaž, v ktorej zvíťazila renomovaná kancelária What Architects. Projekt získal od Hlavného mesta súhlasné záväzné stanovisko k investičnej činnosti v novembri roku 2020. Dnes Bytový dom Bajkalská získal ďalšie povolenie – príslušný stavebný úrad v Ružinove vydal rozhodnutie o umiestnení stavby

Galéria

  • Druhá etapa Rozety. Zdroj: YIT Slovakia
  • Druhá etapa Rozety. Zdroj: YIT Slovakia
  • Prvá etapa Rozety. Zdroj: YIT Slovakia
  • Prvá etapa Rozety. Zdroj: YIT Slovakia
  • Prvá etapa Rozety. Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA
  • Prvá etapa Rozety. Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA

Bytový dom Bajkalská, ako sa projekt oficiálne volá, bude mať podobu osempodlažnej budovy, ktorá vznikne juhovýchodne od prvej etapy. Prvé nadzemné podlažie bude využité v prospech komunikačných a spoločných priestorov, ako aj bytov, ostatné podlažia sú kompletne rezidenčné. V druhej etape by malo vzniknúť 71 bytov, z toho 12 jednoizbových, 29 dvojizbových, 24 trojizbových a 6 štvorizbových. Všetky budú mať balkón alebo terasu, byty na prvom podlaží aj menšie predzáhradky. Tie budú oddelené od poloverejných a verejných priestranstiev oplotením v celkovej dĺžke 120 metrov. 

Bližší štandard je zatiaľ daný len rámcovo. Vtedajšia riaditeľka marketingu a predaja vo YIT Slovakia Silvia Ferencová v roku 2020 uviedla, že štandard a ceny druhej etapy budú vychádzať z Rozety 1 (v prípade cien to už dnes pravdepodobne platitť nebude). Projekt je navrhnutý vrátane dvojpodlažnej podzemnej garáže, kde sa budú nachádzať okrem 98 parkovacích miest aj kobky, skladové priestory či parkovanie pre bicykle. V objekte budú umiestnené aj nabíjačky pre elektromobily v počte pätnásť kusov. Retail tu plánovaný nie je.

V rozhodnutí o umiestnení stavby je zakomponovaných niekoľko podmienok. V prípade identifikovania vyššieho dopravného zaťaženia na vstupe Trenčianska a zníženom dopravnom zaťažení na vstupe Bajkalská bude potrebná optimalizácia signálneho plánu. Navrhnutá úprava je v predĺžení zelenej na Trenčianskej na úkor skrátenia zelenej na Bajkalskej v smere od Prievozskej. Ide o pripomienku Hlavného mesta. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave zase žiada projektovú dokumentáciu doplniť o podrobne vypracovaný projekt organizácie dynamickej i statickej dopravy. 

 

Druhá etapa Rozety. Zdroj: YIT Slovakia

Na pokračovanie Rozety sa však vzniesla vlna námietok od rôznych spoločností. Celkovo tri námietky uviedla spoločnosť Záhradnícka Property s.r.o., ktorá tu plánuje umiestniť kancelársku budovu. Firma žiadala o doplnenie svetlotechnického posudku vzhľadom na pripravované objekty tejto firmy v danej lokalite, požadovala tiež vybudovať komunikáciu na využitie pre budúcu výstavbu jej objektov. Záhradnícka Property s.r.o. rovnako nesúhlasila s presahom požiarne nebezpečných priestorov Rozety 2 a upozorňovala na problémy, ktoré môže v budúcnosti vytvoriť navrhované umiestnenie konštrukcií v tesnej blízkosti jej pozemkov. Týmto námietkam stavebný úrad nevyhovel. 

Úrad rovnako zmietol zo stola aj námietky od spoločnosti Alpex Turiec, zastúpenej advokátskou kanceláriou Štepanovský & Partners. Podľa nich je umiestnenie stavby v rozpore s Územným plánom. Firma mala problém aj s odstupovými vzdialenosťami od okolitých pozemkov. Námietky podal aj bývalý vlastník priestorov Drutechna, ktorý žiadal o vysvetlenie a predloženie dôvodov, na základe ktorých bolo možné začať územné konanie a získať územné rozhodnutie, ak podľa Územného plánu nesmie podiel funkcie bývania na predmetnom pozemku prekročiť 30 percent. Stavebný úrad tieto argumenty nepripúšťa, podľa neho je zámer v súlade s Územným plánom a námietkam nevyhovel. 

Rozeta 2 je tak v konečnom dôsledku uspokojivou bytovkou, ktorej umiestnenie už odobril aj stavebný úrad. Rozhodnutie developera vybrať si nových architektov padlo na úrodnú pôdu, novostavba by mala prostredie doplniť decentným spôsobom. Okrem toho sa rozšíri aj plocha udržiavaných vonkajších priestranstiev. 

Druhá etapa Rozety však súvisí aj s vybudovaním už spomenutej stavby od spoločnosti Zahradnicka Property s.r.o., ktorá tu naplánovala administratívnu budovu. Popri cestnej komunikácii má vzniknúť dvojica objektov, ktoré budú na prvý pohľad prepojené. Novostavby vytvoria hranu bloku, čím budú rezidenčné objekty na Klincovej oddelené od rušných ciest s intenzívnou automobilovou aj električkovou dopravou. Podľa všetkého sa zdá, že pôjde o veľmi racionálny projekt a developer nebude mať priveľké architektonické ambície. 

V minulosti uvažované budovanie 39-podlažnej veže (počas povoľovania zníženej na 36-podlažnú), je tak definitívne minulosťou. Územie dotvorí solídna bytovka od developera YIT Slovakia a výhľadovo aj o čosi banálnejší projekt od Záhradnicka Property s.r.o. Spoločnosti podľa zverejného rozhodnutia o umiestnení stavby úzko spolupracujú na vyriešení pripomienok, ktoré v dokumentácii uvádza Zahradnicka Property s.r.o. Prvá menovaná firma je každopádne o krok bližšie postaviť pokračovanie projektu Rozeta. 

 

Pozrite si výstavbu Rozety vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube