Author photoAdrian Gubčo 12.05.2021 10:54

Záhorská Bystrica chce vytvoriť verejný priestor v zóne Krče

Mestská časť Záhorská Bystrica v súčasnosti prechádza búrlivým vývojom. Development v posledných rokoch zdvojnásobil počet obyvateľov kedysi malej záhorskej obce v zázemí Bratislavy. Najväčší rozvoj prežila oblasť, známa ako Krče, hoci verejných priestorov a vybavenosti tu pribudlo doteraz len málo. Onedlho by sa to malo zmeniť.

Zdroj: Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica / Ateliér Slabey

Zdroj: Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica / Ateliér Slabey

Krče sa nachádzajú južne od pôvodnej obce a až do konca prvého desaťročia tohto storočia išlo o nezastavané územie, kde sa nachádzali len polia alebo trvalo trávnaté porasty. Jedinou výnimkou bolo futbalové ihrisko, ničím sa nelíšiace od podobných ihrísk inde na Slovensku. Malý športový areál s jednoduchým súvisiacim objektom bol však v posledných rokoch významne obstavaný novou zástavbou – od ulice Na Krčoch pribudli rodinné domy, popri Zárubovej vznikli menšie obytné súbory Pod Vŕškami alebo Kolísky. Ďalšie sa pripravujú.

Mestská časť chce preto využiť areál futbalového štadióna, ktorý disponuje nevyužívanými časťami. Rozsiahly priestor smerom k Zárubovej – teda priamo naproti budúcej zástavbe – je dnes prázdny a ideálny pre doplnenie nielen športovej vybavenosti. Vedenie mestskej časti si tu predstavuje „...nový areál, ktorý bude slúžiť všetkým obyvateľom Záhorskej Bystrice. Súčasne prinesie do tejto lokality vyššiu kvalitu športového, oddychového a spoločenského využitia pre obyvateľov.“ V tomto smere sa mestská časť obracia na obyvateľov, aby víziu pripomienkovali.

Hoci považuje Záhorská Bystrica presnú náplň lokality za otvorenú, zverejnila už štúdiu priestoru a možností, ktoré by sa tu mohli nachádzať. Autorom je architektonický Ateliér Slabey. Areál by mal „...slúžiť aj ako útočisko pre všetkých, ktorí sa chcú stretávať pri rôznych kultúrnych a spoločenských príležitostiach.“ Tomu zodpovedá počet rozličných prvkov, vložených do štúdie. Okrem športovísk – futbalového ihriska, basketbalového a beach-volejbalového ihriska, stolného tenisu, work-outu či skate-parku – by tu mohol byť aj amfiteáter s javiskom, psí park alebo voľný trávnik na pikniky či detské hry.

Aktivity by tak mali prechádzať od športových popri futbalovom štadióne až k spoločensko-relaxačným popri Zárubovej. Mestská časť hovor o podpore „street kultúry“, zameranej na mladých. Amfiteáter má však každopádne byť dominantou celého areálu. Samozrejmou súčasťou areálu má byť aj zázemie, vrátane bufetu. Záhorská Bystrica zároveň zdôrazňuje, že jej záleží na vysokej ekologickej úrovni verejného priestoru aj doplnení zelene a stromov.

Obyvatelia Záhorskej Bystrice môžu štúdiu pripomienkovať do konca mája a mestská časť sľubuje, že relevantné pripomienky zapracuje do finálneho návrhu. Už teraz údajne registruje desiatky nápadov, ktoré žiadajú doplnenie pumptracku, bežeckej trate okolo celého areálu, stolnotenisového kútika a množstvo zelene a lavičiek. Niektorí občania sa kriticky postavili k rozsahu amfiteátra, ktorý údajne nie je v takej veľkosti potrebný. Starosta mestskej časti Jozef Krúpa prisľúbil, že na riešení bude spolupracovať aj s Metropolitným inštitútom Bratislavy. Otvorená je aj možnosť architektonickej súťaže.

Záhorská Bystrica je aktuálne vlastníkom 26 árov pozemkov v oblasti, v marci 2021 navyše miestne zastupiteľstvo odsúhlasilo prikúpenie ďalších 50 potrebných árov. Podľa predstavy mestskej časti, realizácia premeny areálu bude prebiehať postupne, dokončený by mal byť do roku 2023.

 

Zdroj: Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica / Ateliér Slabey

 

Záhorská Bystrica je jedna z mála obecných či miestnych samospráv na Slovensku, o ktorej sa dá povedať, že je na tom finančne dobre. Mestská časť profituje z masívneho developmentu, aktívne využíva poplatok za rozvoj, a dobré zisky má aj z daní. Vďaka dobrej spolupráci s lokálnou farnosťou sa jej darí rozvíjať občiansku vybavenosť a pripravuje aj rozšírenie miestnej základnej školy. Pravdepodobnosť vzniku športového areálu preto považujem za vysokú.

Verejný priestor bude mať skvelú polohu s ohľadom na pôvodnú aj novú časť Záhorskej Bystrice. Kým pre starú obec ide o tradičné miesto pre šport, noví obyvatelia zatiaľ nemajú centrálny bod, kde by sa mohli stretávať a produktívne tráviť voľný čas. Takéto stredisko malo vzniknúť v poslednej etape developmentu Pod Vŕškami, dodnes však nie je jasné, ako bude táto etapa vyzerať. Developer na moje otázky nereagoval. Známa je informácia, že prebehla architektonická súťaž, víťaza už ale nepoznám. Známe návrhy ale naznačujú, že pôvodná veľkorysosť sa stratila a pôjde o banálny obytný súbor.

Ak by sa nebodaj niečo také stalo, kvalita nového areálu bude o to dôležitejšia. Mestská časť by tak mala skutočne žiadať organizáciu architektonickej súťaže. Rokovania s Metropolitným inštitútom už prebiehajú, ich výsledky ale známe nie sú – MIB bohužiaľ veľmi otvorený nie je. Ak by sa ale podarilo skutočne zorganizovať dobrú, na mieru prispôsobenú kompetíciu, mohol by vzniknúť príťažlivý areál, ktorý bude inšpiráciou pre celú Bratislavu. Podobné aktivity, zamerané na premenu a doplnenie športových zón, totiž prebiehajú vo viacerých mestských častiach. Nie vždy ale vyvolávajú len nadšenie či optimizmus.

Jedna z menších bratislavských mestských častí tak môže už v dohľadnej dobe získať ďalší prvok, ktorý prispeje ku zvýšeniu kvality života jej obyvateľov. Do veľkej miery to je zásluhou dobrého narábania s prostriedkami, ktoré pochádzajú aj zo stavebného rozvoja. Záhorská Bystrica sa tak nemusí venovať len „haseniu požiarov“ alebo hľadať neustále vo všetkom úspory. Namiesto toho môže rozvíjať vlastné strategické projekty a zámery a postupne ich aj realizovať.

Ani v kontexte Bratislavy nejde o malý úspech. Development tak môže byť pre lokálne komunity prospešný a priniesť všeobecné zlepšenie prostredia. V tomto prípade môže vzniknúť príjemný a kvalitný areál, ktorý bude nielen aktívne využívaný, ale vytvorí aj akúsi spojnicu medzi starou a novou Záhorskou Bystricou.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica / Ateliér Slabey
  • Zdroj: Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica / Ateliér Slabey
  • Zdroj: Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica / Ateliér Slabey
  • Zdroj: Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica / Ateliér Slabey
  • Zdroj: Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica / Ateliér Slabey
  • Zdroj: Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica / Ateliér Slabey
  • Situácia. Zdroj: Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica / Ateliér Slabey

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube