Author photoSimona Schreinerová 17.12.2023 14:11

Z hanby mesta okrasa parku. Nočný klub v Sade Janka Kráľa sa mení na moderné bistro

Objekt v západnej časti Sadu Janka Kráľa bol svojho času známy nočný klub. V roku 2021 ho odkúpilo mesto s ambíciou vytvoriť gastronomickú prevádzku, ktorá by vhodne doplnila jeden z najvýznamnejších bratislavských parkov. Rekonštrukcia objektu, ktorý by mal v budúcnosti slúžiť ako bistro a reštaurácia, je v plnom prúde.

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Sad Janka Kráľa patrí k výnimočným a krásnym verejným priestorom, ktorý je obľúbený u širokej verejnosti. Netýka sa to len súčasnosti - ide o najstarší verejný park v strednej Európe, ktorý je dlhodobo kultivovaný a udžiavaný. Negatívnym zásahom však bola redukcia parku kvôli výstavbe Mostu SNP, hoci neskôr bol rekonštruovaný. V roku 1982 tu vznikol modernistický objekt, navrhnutý významným architektom Ferdinandom Končekom. Pôvodne išlo o cukráreň a priestory pre údržbu parku.

V porevolučnom období sa jeho funkcia zmenila. Z cukrárne sa stal erotický salón. Napriek tomu, že zmena bola sprevádzaná značným odporom, podnik ešte donedávna fungoval. Jeho prevádzku ukončilo Hlavné mesto, ktoré ho odkúpilo za 1,4 milióna eur. Okrem rekonštrukcie objektu plánuje Magistrát revitalizáciu celého Sadu Janka Kráľa, preto bol ochotný odkúpiť budovu za pomerne vysokú cenu.

V spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB) a zmluvnými architektmi z kancelárií Studený architekti, ateliér Ľubomír Závodný, architektom Peterom Stecom a ateliérom Terra Florida tak mesto pripravilo štúdiu nového využitia objektu. Vzniknúť by v ňom mala gastroprevádzka so zázemím pre údržbu a program v okolí.

 

Prevádzka bude slúžiť cez deň ako bistro, večer ako reštaurácia. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Pôvodná presklená fasáda sa má obnoviť. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

V prevádzke bude vystavená pôvodná plastika od výtvarníčky Ľuby Končekovej – Veselej. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Objekt má byť aj ekologicky udržateľný. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Podľa návrhu sa opäť zrealizuje pôvodná presklená fasáda, čím sa objekt voči okoliu otvorí. Na fasáde sa obnoví keramický obklad, zachovaný bude aj spišský travertín. K ďalším úpravám patrí odstránenie mreže a oprava fontány, ktorá je súčasťou stavby. V prevádzke bude vystavená pôvodná plastika od výtvarníčky Ľuby Končekovej–Veselej. Objekt má byť aj ekologicky udržateľný, pričom cieľom je využívať alternatívne zdroje energie.

Prevádzka bude meniť charakter v priebehu dňa, čo súvisí so zisteniami o dennom režime Sadu Janka Kráľa, ku ktorým dospeli experti z MIBu. „Z našich zistení vyplýva, že v poobedných hodinách sa zvyšuje návštevnosť Sadu Janka Kráľa a ožívajú najmä prevádzky s občerstvením a ich najbližšie okolie. Prevládajú mladí ľudia do 30 rokov a rodiny s deťmi,“ priblížil minulý rok Marcel Dzurilla, riaditeľ sekcie tvorby mestských priestorov z Metropolitného inštitútu Bratislavy. Budúca gastroprevádzka má počas dňa fungovať ako rodinné a cenovo dostupné bistro, podvečer sa tento priestor zmení na reštauráciu s vyššou úrovňou gastronómie.

Rekonštrukcia objektu viditeľne napreduje, aktuálne prebiehajú práce na fasáde objektu. Podľa mesta majú najväčšiu časť prác zabrať búracie práce v interiéri, ktorý predošlý vlastník rozdelil na viaceré menšie miestnosti.

Pre novú funkciu budovy bude potrebné nanovo rozmiestniť vnútorné priečky. Rovnako je naplánovaná oprava strechy. Realizácia interiéru už nebude úplne v rukách mesta, architekti dokončia interiér do stavu holopriestoru. Odhadovaná hodnota rekonštrukcie je 600-tisíc eur bez DPH. Po skončení rekonštrukcie má prebehnúť transparentná súťaž na budúceho prevádzkovateľa gastroprevádzky, ktorý si interiér zariadi. Bude sa však musieť riadiť vypracovaným dizajnmanuálom.

Opravené bistro, resp. reštaurácia dobre dotvorí postupne sa vzmáhajúce prostredie Sadu Janka Kráľa. V posledných rokoch prebehol orez drevín, rekonštrukcia toaliet, obnova osvetlenia či výmena mobiliáru. Výrazné zásahy sa zrealizovali po obvode parku, kde sa upravila plocha parkoviska na Tyršovom nábreží, časť divokého parkovania sa odstránila a nahradila kultivovaným okolím Pamätníka obetí extrémizmu a dokončuje sa rekonštrukcia divadla Aréna. V blízkej dobe sa má ešte vybudovať skatepark vysokej úrovne pod Mostom SNP, ktorý nadviaže na vonkajšiu telocvičňu Cvičko. 

Ide však len o prípravu na komplexnejšiu revitalizáciu parku. Dnes už je známy zhotoviteľ štúdie na obnovu Sadu Janka Kráľa, ktorý vzišiel z verejnej súťaže. Odborná porota vybrala kolektív, zložený z krajinnej architektky Magdalény Horňákovej z ateliéru DUMA, architekta Zdeňka Sendlera a architektky Lucie Radilovej.

V budúcnosti môže byť Sad Janka Kráľa a priľahlá časť nábrežia v ešte väčšej miere jedným z ikonických verejných priestorov mesta. Bratislava má viacero parkov, no práve tento spĺňa najviac predpokladov pre to, aby bol akýmsi centrálnym parkom. Jeho stav tomu zatiaľ nezodpovedá, krok po kroku sa to ale mení. Vo výsledku môže ísť o výnimočný priestor, hodný pozornosti obyvateľov i návštevníkov. 

 

Fotografie z 22.11.2023. Pozrite si obnovu verejných priestorov vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Pôdorys. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube