Author photoAdrian Gubčo 05.05.2023 17:21

Veľkolepé dielo sa odkladá. NBS vyhlásila víťazov súťaže na sochu Imricha Karvaša

Národná banka Slovenska (NBS) konečne ukončila súťaž na riešenie pripomienky osobnosti profesora Imricha Karvaša, významného ekonóma a prvého guvernéra NBS. Od vyhlásenia súťaže po vyhlásenie jej výsledkov ubehol takmer rok. Víťazné diela ukázali, že dotvoriť exponovaný verejný priestor sebavedomým, no citlivým sochárskym dielom nie je jednoduché.

Zdroj: NBS via Archinfo.sk

Zdroj: NBS via Archinfo.sk

NBS začala v posledných rokoch aktívne pracovať na úprave verejného priestoru v okolí svojho sídla v centre Bratislavy. Pred dvoma rokmi najprv výraznejšie upravila nástupný priestor pred hlavným vstupom, kde pribudlo kultivované dláždenie, stromoradie alebo zeleň v susedstve sochy Biatec. V priebehu tohto roka sa zas predláždili chodníky od Mýtnej či Slovanskej ulice v súlade s bratislavským Manuálom verejných priestorov.

Ďalšou výraznou zmenou malo byť dotvorenie predpolia budovy prostredníctvom sochy Imricha Karvaša. Profesor Karvaš má zásluhy v oblasti ekonómie, národohospodárstva, práva, vzdelávania a pozitívne zasiahol do prípravy Slovenského národného povstania. Na fasáde banky už má menšiu bustu (ktorá sa má presunúť do interiéru), NBS sa však rozhodla pre výraznejšiu spomienku.

V júni 2022 vyhlásila výtvarnú súťaž návrhov. Podľa zadania, „vyhlasovateľ súťaže očakáva súťažný návrh zodpovedajúci súčasnému výtvarnému názoru, ktorý bude relevantným spôsobom odrážať aktuálnu situáciu vizuálneho umenia a špecificky sochárstva začiatku 21. storočia“. Umelci tak nemuseli navrhnúť klasickú sochu, ale skôr médium s otvorenými hranicami, materiálovou aj funkčnou podstatou. To im poskytlo pomerne široké voľné ruky. Určené dokonca nebolo ani presné miesto.

Na túto možnosť odpovedalo podľa odbornej garantky súťaže Lucie Gregorovej Stach, ktorá priebeh popisuje v príspevku pre Archinfo.sk, 16 umelcov alebo kolektívov. Ich návrhy priniesli pestrú škálu koncepčných a formálnych projektov. Do hodnotenia postúpili všetky, z nich bolo vybratých niekoľko ďalších, ktoré boli zhodnotené ako najlepšie. Kľúčovým kritériom bola kvalita samotného sochárskeho modelu, ako aj umiestnenie, materialita a jej odôvodnenie, špecificky sa hodnotili figurálne a nefigurálne diela.

Na základe týchto predpokladov bol za najlepší označený návrh umelca Petra Ilčíka. Vo svojom koncepte priniesol víziu akejsi „rezonančnej trojdimenzionálnej stély“ v podobe „gradovaného modelovaného tvaru“ sochy vo viacerých vrstvách. Porota však bola kritická k umiestneniu priamo v predpolí NBS, ktoré by takto prišlo o celkovú integritu.

Ocenená bola dvojica ďalších diel, jedno si vyslúžilo odmenu vo forme špeciálnej zmienky. Výška odmien však bola oproti pôvodným plánom znížená. Porota sa totiž zhodla, že hodnotené súťažné návrhy nenaplnili kvalitatívne očakávania, vyjadrené v súťažných podmienkach. Ďalšie rokovania s víťazom súťaže a konzultácie s architektmi NBS z kancelárie Kusý - Paňák navyše ukázali, že najvhodnejšie bude toto dielo nerealizovať – a to nielen víťazný návrh, ale ani nijaký ostatný.

NBS tak napokon len konštatuje, že výsledkom je inak prospešná iniciatíva, ktorá pomohla prejaviť sa viacerým súčasným umelcom. Socha Imricha Karvaša pri budove tak nateraz nevznikne.

V tejto chvíli nie je známy ďalší postup. Výsledok, kedy sa nevyberie žiaden víťaz súťaže, však nie je úplne zriedkavý. Niekedy prezrádza, že dobre zorganizovaná nebola súťaž, v tomto prípade je však problém skôr v nedostatku rozličných návrhov v situácii, kedy nebola úplne jasne zadaná forma diela. 16 vstupov nie je až tak veľa, hoci v podmienkach obmedzenej slovenskej scény je to pravdepodobne decentné číslo.

Pri druhej súťaži, ktorú NBS realizuje – na záložné pracovisko v Kremnici – už budú výsledky azda použiteľnejšie. Prístup, kedy významná verejná inštitúcia využíva na svoju komunikáciu architektonické či dizajnové súťaže, je chvályhodný. Daný výsledok snáď potenciálnych vyhlasovateľov z radov verejného aj súkromného sektora neznechutí. V poslednej dobe sa totiž objavujú aj súťaže na umelecké diela, čo je významný posun.

 

Pozrite si rekonštrukcie verejných priestorov vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube