Author photoAdrian Gubčo 30.07.2021 12:07

Vajnorská sa opravuje, komplexná rekonštrukcia je len v príprave

Časť Vajnorskej ulice prechádza úpravami, ktoré sú pomerne rozsiahle. Mesto tu opravuje vozovku a chodníky, pričom v duchu nového prístupu k verejným priestorom osádza kamenné obrubníky alebo realizuje prídlažbu popri budovách. Rozsah prác vyvoláva otázky, či nie sú opravy v rozpore s plánmi na komplexnú rekonštrukciu ulice v rámci modernizácie Vajnorskej radiály.

Práce na Vajnorskej sa spustili na začiatku júla, pričom mesto dáva práce do súvisu s výmenou inžinierskych sietí, zlým stavom povrchov aj spustením parkovacej politiky v oblasti. Parkovacie zóna Tehelné pole je totiž pilotným projektom, na ktorom mesto testuje spustenie regulácie parkovania od októbra tohto roku. Zmenami tak prejde vozovka, vrátane priestoru, kde bude zriadené parkovanie, ako aj priľahlé chodníky, odkiaľ zas bude parkovanie odstránené.

Rozsah prác je však pomerne veľký – väčší oproti opravám v minulosti, kedy došlo k jednoduchému preasfaltovaniu, či už ciest alebo chodníkov. Vajnorská ulica, minimálne v úseku medzi Trnavským mýtom a Bajkalskou, je pritom v očakávaní komplexnej rekonštrukcie od fasády k fasáde. Pôjde o súčasť modernizácie Vajnorskej radiály. Jej ambíciou nie je len zlepšiť parametre električkovej trate a zastávok, ale aj priľahlého verejného priestoru. Zlepšiť sa majú podmienky pre chodcov i cyklistov.

Ako však vysvetľuje Hlavné mesto, súčasné práce nie sú s pripravovaným projektom v rozpore. „V prípade Vajnorskej ide o jej opravu, nie rekonštrukciu,“ zdôrazňuje Katarína Rajčanová, hovorkyňa Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy. „Prvotným zámerom je oprava chodníkov, ktoré sa robia v celom úseku. Nejde o dlažbu, používame asfalt a prídlažbu.“ Tieto chodníky tak budú v súlade s Technickými listami Bratislavy, nebudú však ešte zohľadňovať plány mesta dláždiť významnejšie ulice.

Napriek tomu by určité zlepšenia nastať mali. „Chodník bude mať dva zásadné povrchy - v páse šírky stromových jám sa zhotoví povrch chodníka zo strednej kamennej dlažby, ktorá zabezpečí vsakovanie vody a ostatná časť sa zhotoví s rovnakým povrchom, aký má chodník teraz, teda s asfaltovým povrchom,“ popisuje K. Rajčanová a podotýka, že „...výber povrchov súvisí aj s tým, že modernizáciou sa bude meniť usporiadanie celej ulice.“ Preto sa teraz budú chodníky len debarierizovať a vytlačené bude parkovanie, rozširovať sa však nebudú.

Oprava sa týka úseku ulice medzi Ulicou Odbojárov a Bajkalskou v smere z centra a medzi Budyšínskou a Bajkalskou v smere do centra. Okrem vyššie zmienených úprav mesto pripomína aj ďalšie vylepšenia. Hovorkyňa Magistrátu sľubuje, že „...budú sa realizovať rozšírenia stromových jám, pribudne pás vodopriepustnej kamennej dlažby medzi nimi, čo zlepší podmienky pre stromy... Takisto budú riešené prázdne výsadbové miesta po stromoch, ktoré boli asanované pred pár rokmi z dôvodu veľmi zhoršeného až havarijného zdravotného stavu tak, aby sa vytvorilo miesto pre výsadbu nových drevín, ktoré nebudú v kolízii s dopravnou a technickou infraštruktúrou...“

Existujúce stromy tak budú mať priaznivejšie podmienky a vysadia sa aj stromy nové. Lokálne by mohol pribudnúť nový mobiliár, ako sú cyklostojany, zahradzovacie stĺpiky alebo koše. Napokon, Dopravný podnik má debarierizovať zastávku električiek Nová Doba a mestská časť – podľa hovorkyne na vyžiadanie mesta Bratislava – vytvorí chránené cyklopruhy. Vyznačené budú v úseku od Trnavského mýta po zastávku Nová Doba a opačne od zastávky Nová Doba po Škultétyho.

 

 

Realizované úpravy Vajnorskej tak nemajú byť v konflikte s plánmi na celkovú obnovu ulice. „Oprava chodníkov v predmetnom úseku sa robí na základe návrhu a enormného záujmu mestskej časti a vzhľadom na nevyhovujúci stav komunikácií, s ktorými nejde čakať do začiatku modernizácie Vajnorskej radiály,“ zhŕňa Katarína Rajčanová. Rekonštrukcia ulice od fasády k fasáde je však aj naďalej plánovaná a prinesie ďalšie úpravy výsadbových miest, ako aj úpravy teraz zrekonštruovaných úsekov Vajnorskej.

Modernizácia Vajnorskej radiály, hoci jej príprava postupuje v podobnom tempe ako príprava modernizácie Ružinovskej radiály, si však na realizáciu ešte nejakú dobu počká. „Zámerom mesta je začať stavbu do r. 2025. Termín môžu ovplyvniť prebiehajúce procesy, ktorými sú územné konanie, stavebné konanie a verejná súťaž na zhotoviteľa,“ hovorí Rajčanová. Trať do Ružinova by sa mala pritom začať obnovovať v roku 2022. Súčasťou tohto projektu je aj komplexná rekonštrukcia Krížnej, ktorej predchádzala občianska participácia.

V prípade Vajnorskej sa dnes takáto participácia neočakáva. „Participácia k riešeniu Krížnej ulice bola nevyhnutná z dôvodu plánovania väčších zmien, čo sa týka organizácie dopravy, spôsobu parkovania a celkového využitia celého uličného priestoru,“ upozorňuje Katarína Rajčanová. Na Krížnej by mali pribudnúť stromy, cyklotrasa a zregulovať sa má parkovanie. Ide tak o citlivú tému. „Pri projekte Modernizácie električkových tratí na Vajnorskej radiále sa neplánujú tak zásadné a principiálne zmeny ako na Krížnej ulici,“ dodáva hovorkyňa mesta.

V najbližších týždňoch – úpravy na Vajnorskej, rozdelené do troch etáp, by mali byť dokončené do konca augusta – sa tak ulica „vyčistí“ a čiastočne zlepší. Parkovanie na chodníkoch je v každom ohľade neprijateľné a v skutočne zlom stave boli okrem chodníka aj stromy. Nové zmeny zlepšia komfort pešieho a pravdepodobne aj cyklistického pohybu.

Treba však pripomenúť, že má ísť len o dočasné a provizórne riešenie. Modernizácia Vajnorskej radiály prichádza s oveľa veľkorysejšími ambíciami, ktoré, ak sa naplnia, zmenia Vajnorskú ulicu na peknú mestskú triedu. Hlavné mesto plánuje už v blízkej dobe odhaliť princípy a štandardy mestských povrchov, vrátane „bratislavskej dlažby“. Vajnorská bude minimálne v úseku medzi Trnavským mýtom a Bajkalskou ideálna pre vydláždenie. Ulica si takisto zaslúži ďalšie úpravy chodníkov v prospech chodcov, lepšie cyklotrasy, bezbariérové široké zastávky či zatrávnenú trať.

Snáď sa tak nebude opakovať bratislavská tradícia, kedy sa z dočasných riešení stávajú trvalé. Rovnako ostáva len dúfať, že nenastane akési uspokojenie sa s obnovenou časťou Vajnorskej a príde ku kvalitnejšej úprave. Metropola by mohla po (snáď) Krížnej získať ďalšiu vzorovú mestskú ulicu, ktorá nastaví latku aj pre iné uvažované rekonštrukcie. Nebude to však teraz, ale až o niekoľko rokov.

 

Fotografie z 29.7.2021. 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube