Author photoAdrian Gubčo 20.01.2022 17:13

Staré Mesto vyhlásilo súťaž na Hrob neznámeho vojaka

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto vyhlásila verejnú anonymnú výtvarnú súťaž návrhov na protokolárne miesto Hrob neznámeho vojaka. Nachádzať sa má na nábreží, v priestore medzi Propelerom a parkom na Vajanského nábreží. Proces prípravy vzniku tohto miesta trvá už niekoľko rokov, miestna samospráva na projekte spolupracuje s Hlavným mestom, ako i s Ministerstvom obrany SR.

O príprave na súťaž na nábreží sa intenzívnejšie hovorí od minulého roka, kedy miestne zastupiteľstvo v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto odsúhlasilo plán na jeho vznik v tejto lokalite. Ukončili sa tým dlhšie prebiehajúce debaty o najvhodnejšom mieste. Istú dobu sa zdalo, že by sa Hrob neznámeho vojaka mohol nachádzať v parku pri Úrade vlády, na mieste sochy komunistu a odbojára Mareka Čulena. To však miestni poslanci hlasno odmietli. Neprešiel ani návrh na jeho umiestnenie na Slavíne či v Prezidentskej záhrade.

Podklady od Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB), ktorý mal pôvodne súťaž organizovať, bližšie približujú priebeh diskusií o výbere miesta. Podľa MIBu, už v roku 2017 oslovilo Ministerstvo obrany SR Hlavné mesto s požiadavkou na výber lokality pre Pamätník neznámeho vojaka. Ministerstvo preferovalo Námestie slobody, to však bolo v nesúlade už s dávnejšie schválenou víziou, podľa ktorej tu vznikne Pamätník Novembra 89. Preto bolo vytipovaných päť lokácií v Starom Meste, vrátane parku pri Úrade vlády. Aj keď s výhradami, toto miesto bolo určené ako najvhodnejšie.

Keďže ale toto neprešlo cez zastupiteľov, Hlavné mesto určilo päť nových miest. Tentokrát boli ako nevyhovujúce označené všetky. Preto sa Ministerstvo obrany rozhodlo pre Prezidentskú záhradu, s čím dotknuté inštitúcie súhlasili, s jedinou výnimkou – Starým Mestom, ktoré záhradu spravuje. To si nakoniec presadilo polohu na nábreží. Táto nebola súčasťou ani jedného kola hľadania vhodného miesta a napriek tomu, že v princípe poskytuje dostatočné priestorové parametre, má aj problémy. Podľa MIBu je priestor stiesnený, nedá sa tam parkovať, v susedstve je frekventovaná cesta a okolie je už vyplnené pamätníkmi.

Bez ohľadu na to, Staré Mesto teraz odštartovalo výtvarnú súťaž, od ktorej si sľubuje návrh dôstojného pietneho a spomienkového miesta, určeného pamiatke obetí padlých vojakov. Ako uvádza vyhlasovateľ súťaže, dielo by malo mať nadčasový charakter a vysokú pridanú estetickú hodnotu. „Nadčasové umelecké stvárnenie najväčšej možnej obety, lásky a oddanosti k rodnej vlasti obrancu, prispeje nielen k vlastenectvu občanov Slovenskej republiky, ale aj k formovaniu pevného a morálneho ducha a hrdosti na minulosť predkov,“ píše sa v podmienkach súťaže.

Súčasťou areálu pamätníka bude nástupný priestor, samotný hrob, večný oheň aj vlajkosláva. Autori budú musieť zabezpečiť dostatok priestoru pre desiatky ľudí – čestnú čatu s veliteľom a zástavníkom, delegácie, hostí, vojenskú kapelu alebo novinárov. Klásť sa tu budú vence, pochodovať tadiaľto bude čestná rota a kapela, prichádzať a odchádzať budú významní návštevníci. To si vyžaduje zabezpečenie dobrého prístupu aj automobilmi.

Súčasťou poroty sú odborníci na súčasné umenie, ale aj samotná starostka mestskej časti Zuzana Aufrichtová alebo vicestarosta Miroslav Vrábel (obaja sú architekti). Odbornou garantkou súťaže je Lucia Gregorová Stach, vedúca kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia Slovenskej národnej galérie. Kritériami pre posudzovanie návrhu bude kvalita splnenia protokolárnych kritérií, kvalita umeleckého návrhu a inovatívnosť riešenia s možnosťou zapojenia súčasných technológií a médií, realizovateľnosť riešenia a skvalitnenie verejného priestoru.

Plánovaná hodnota víťazného návrhu umeleckého diela je 300-tisíc eur, pričom sa predpokladá, že víťaz bude aj zhotoviteľom diela. Na ceny a odmeny pre účastníkov súťaže je vyhradených 31-tisíc eur. Na realizáciu Hrobu neznámeho vojaka bolo v minulosti alokovaných 820-tisíc eur z rezervy úradu vlády SR.

Vyhlásenie výsledkov sa predpokladá na konci marca, resp. v prvej polovici apríla tohto roku. Dátumy realizácie ešte nie sú známe. Nebude to však skôr ako v roku 2023.

 

Staré Mesto venuje danému priestoru mimoriadnu pozornosť a sústredí tu množstvo svojich rozvojových aktivít

 

V poslednom príspevku k téme som umiestnenie Hrobu neznámeho vojaka na Rázusovom nábreží otvorene označil za chybu. Po bližšom pohľade na vývoj hľadania lokality pre jeho umiestnenie sa mi tento postoj len potvrdzuje. Lokalita na nábreží nikdy nepatrila medzi zvažované možnosti. Prehľad, ktorý pripravil MIB, vyznieva, že išlo o osobný vstup vedenia Starého Mesta, ktoré nebralo na dovtedajšie odborné úvahy ohľad. Zhodnotenie pozitív a negatív lokality od kvalifikovaných architektov ďalej len zvyšuje moje pochybnosti.

Popri všetkých priestorových či symbolických nedostatkoch lokality som zaskočený aj z načasovania súťaže. V dohľadnej dobe sa má totiž spustiť aj súťaž na tzv. Južné predmestie, teda priestor medzi Hviezdoslavovým námestím a nábrežím Dunaja. Hoci nemá ísť o kľúčovú časť návrhov, architekti sa majú rámcovo vyjadriť aj k budúcnosti nábrežia. Preto by som považoval za koncepčnejšie, aby sa podoba Hrobu neznámeho vojaka hľadala až po tejto súťaži. Ak náhodou výsledky aktuálnej súťaže prinesú aj skutočnú realizáciu, namiesto otvoreného priestoru sa budú musieť v budúcnosti architekti vyrovnať s ďalšou komplikáciou, ktorú osadenie takto významného prvku prinesie.

Netreba pripomínať ďalšie nedostatky vízie Starého Mesta. To si očividne urobilo z tohto malého priestoru pri Dunaji výkladnú skriňu svojich rozvojových aktivít. Počas minulých rokov sa usilovalo o oživenie objektu Propeleru, osadilo tu neslávne známe vyhliadkové kolo, upravilo povrch dlažbou, ktorá sa odlišuje od ostatných typov povrchov v okruhu najbližších 50 metrov (malo by ich tu byť minimálne sedem) a najnovšie tu chce mať Hrob neznámeho vojaka. Takýto záujem by nepochybne uvítali všetky zvyšné časti Starého Mesta.

V tejto chvíli je však súťaž vyhlásená a otvorená pre autorov. Možno sa objaví nejaké výnimočné dielo, ktoré nájde zázračný recept na to, ako do lokality umiestniť Hrob neznámeho vojaka a pritom nespôsobiť ešte väčšie problémy ani neznížiť jeho dôstojnosť. Obávam sa však, že skepticizmus je na mieste. Nedostatky sú jednoducho príliš veľké.

Slovensko potrebuje Hrob neznámeho vojaka a je hanebné, že v metropole krajiny ešte nie je. Nemal by však vznikať ako výsledok do istej miery samostatnej aktivity Starého Mesta, ktoré z nepochopiteľných dôvodov odmietlo predošlé návrhy (park pri Úrade vlády vedľa električiek [sic!] a trolejbusov je údajne nedôstojný). Namiesto toho by malo byť jeho umiestnenie buď výsledkom širokej spoločenskej a odbornej debaty na zodpovedajúcej úrovni, alebo možno aj zásahom, robeným v koordinácii s urbanistickým rozvojom nejakej lokality. Hrob neznámeho vojaka by možno mohol dotvárať jeden z nových verejných priestorov, navrhnutých v Novom Lide – napríklad centrálne námestie, naproti generálovi M. R. Štefánikovi.

V tejto chvíli to ale nevyzerá ako reálna možnosť. Namiesto toho bude jedno z najdôležitejších protokolárnych miest štátu pravdepodobne pôsobiť tak, ako mnoho vecí na Slovensku: náhodne a provizórne. V skutočnosti to tak bude o krajine vypovedať so zarážajúcou presnosťou.  

 

Fotografie zo 17.10.2021. Viac o súťaži nájdete tu.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube