Author photoSimona Schreinerová 28.09.2023 11:48

Kultové miesto čaká na zlepšenie. Budúcnosť trhoviska na Miletičovej ukáže súťaž, ide o existenčnú záležitosť

Vonkajšie trhovisko na Miletičovej ulici je populárnym, no mierne zanedbaným miestom so svojským koloritom. Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) ohlásil prípravu architektonickej súťaže na jeho revitalizáciu ešte v roku 2021, pričom spolupracuje s mestskou časťou Ružinov aj s Hlavným mestom. Teraz sa zdá, že sa vyhlásenie zaujímavej súťaže konečne približuje.

Ilustračná vizualizácia. Zdroj: J&T Real Estate

Ilustračná vizualizácia. Zdroj: J&T Real Estate

Trhovisko Miletičova je najvýznamnejším svojho druhu v Bratislave. História miesta, na ktorom dnes funguje, siaha do konca 19. storočia, keď sa tu začalo spracúvať mäso. Moderný bitúnok bol postavený v roku 1924 a jeho architektúra odkazovala na vtedajšie priemyselné stavby. Jeho charakteristickým znakom bol komín, ktorý dodnes dodáva trhovisku jeho charakteristický ráz. Predávať sa tu však začalo až v 70. rokoch minulého storočia, keď bolo kvôli výstavbe Istropolisu zrušené centrálne trhovisko na Trnavskom mýte. 

Dnes ide o jedinečný priestor s výnimočnou polohou v rámci mesta, svojskou atmosférou a veľkým potenciálom ďalšieho rozvoja. Do istej miery slúži ako významné verejné miesto na celomestskej úrovni. Napriek prevahe návštevníkov z troch mestských častí (Ružinov, Nové Mesto, Staré Mesto) možno povedať, že Miletička má nadregionálny charakter, keďže láka predajcov zo zázemia Bratislavy. Jeho atraktivita pre trhovníkov aj nakupujúcich sa dá pripísať najmä jeho dostupnosti, veľkosti, významu a v neposlednom rade aj celkovej inkluzivite.

Hlavným problémom trhoviska je dlhodobo nedostatočný technický stav a hygienické podmienky. Práve zanedbanosť viedla k tomu, že sa začalo uvažovať o komplexnej revitalizácii, ktorej bude predchádzať architektonická súťaž. Vyhláseniu súťaže mala prechádzala občianska participácia. Táto je už v súčasnosti ukončená, pričom MIB zverejnil záverečnú správu z participatívneho procesu.

Aktuálny žalostný stav trhoviska vníma podľa záverečnej správy z participatívneho projektu väčšina návštevníkov a návštevníčok veľmi intenzívne. Kvôli chýbajúcej technickej infraštruktúre sú predajcovia často nútení pri predaji a príprave výrobkov improvizovať. Nedostatok základnej infraštruktúry, vrátane bezbariérových verejných toaliet a orientačného systému, prispieva k nepríjemným dojmom z návštevy a zhoršuje orientáciu v neprehľadných uličkách trhoviska.

Inštitút taktiež došiel k záveru, že lokálnosť, kvalita služieb či produktov, ako aj predajcovia sú vnímanou hodnotou trhoviska. Mala by byť podľa neho definovaná jasná stratégia, aké produkty tu budú mať svoje miesto aj v budúcnosti. Trhovisko je známe a pridanou hodnotou predaja môže byť aj rozvoj kultúry jedla a gastronómie - čo si ale vyžaduje svoje priestor. 

Cieľom oslovenia verejnosti formou participatívneho projektu má byť skvalitnenie trhoviska bez toho, aby sa zničili pozitívne prvky jeho identity. Výstupy budú súčasťou zadania pre architektonickú súťaž, aby mali zapojení architekti k dispozícii základné informácie o tom, ako pracovať s priestorom. Malo by ich to naviesť k tomu, čo treba v území zachovať a čo sa pokúsiť povýšiť.

Presný termín vyhlásenia súťaže ešte stanovený nie je. „Príprava architektonickej súťaže na trhovisko Miletičova začne po ozrejmení si vstupných parametrov s MČ Ružinov,“ uviedla Michaela Pavelková, PR špecialistka MIB. Vyhlásenie súťaže sa podľa MIB predpokladá v roku 2024. Tento odhad potvrdila aj Táňa Tóthová, riaditeľka komunikačného oddelenia MČ Ružinov: „Momentálne prebiehajú rokovania s MIB a veríme, že súťaž bude vyhlásená začiatkom roka. Najväčším problémom je teraz zabezpečenie financovania, keďže predbežné kalkulácie hovoria o sume 7 miliónov a vyššie (v závislosti od rozsahu prác).“

MIB naznačuje, že od architektov bude žiadať aj riešenie otázky prepojenia s mestskou dopravnou infraštruktúrou alebo vybudovania skladových priestorov pre predajcov. Rozvoj mestskej hromadnej dopravy v podobe novej električkovej trate cez Košickú, modernizácia existujúcej infraštruktúry verejnej dopravy, budovanie cyklistickej infraštruktúry a vyriešenie zásobovania sú jednoznačnými výzvami, ale vytvárajú aj potenciál pre budúci rozvoj tohto kultového priestoru.

Ako by mala vyzerať nová Miletička, by sa mohla verejnosť dozvedieť už v priebehu budúceho roka. Architektonické súťaže sa už stávajú takmer pravidlom, čo je dobrou správou. Za posledné obdobie bola vyhlásená súťaž na novú podobu priestorov Ústavy pamäti národa, štát zas hľadá novú podobu administratívnej budovy Úradu vlády SR. Nízka architektonická úroveň verejných budov by tak mohla byť minulosťou. To isté sa týka kľúčových verejných priestorov. K nim patrí aj „Miletička", ktorá by sa mohla dočkať nielen vizuálneho zlepšenia.

 

Trhovisko na Žilinskej je jedným z mála prežívajúcich tradičných trhovísk, môže však byť transformované. Samospráva navrhla jeho presun do priestorov bývalej hasičskej zbrojnice opodiaľ. Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA

 

Tvrdý boj o zákazníka

Potreba modernizovať trhovisko na Miletičovej vyplýva aj z nutnosti posilnenia jeho konkurencieschopnosti. Nejde o jediné trhovisko v okolí, aj keď si udržuje kultový status. Najbližšou a najvážnejšou konkurenciou je trhovisko v komplexe Nivy. Krytá tržnica na najvyššom podlaží mohutného nákupného centra sa snaží lákať lokálnymi potravinami či špecialitami domácej aj svetovej kuchyne. Obrovskými výhodami sú výborná poloha, nové moderné priestory a prítomnosť foodcourtu, barov, reštaurácií, kaviarňami a v neposlednom rade aj zelenej strechy.

Diverzitou ponuky a kultivovanosťou prostredia nemôže Miletička ani náhodou konkurovať tržnici na Nivách, rovnako ako manažmentom a správou priestorov. Komplexná rekonštrukcia tak má prísť v hodine dvanástej, ak nie päť minút po nej. Nová komerčná tržnica má najmä medzi mladšími cieľovými skupinami dostatočný potenciál na to, aby Miletičke nielen konkurovala, ale aj prevzala jej úlohu.  

Ako farmárska tržnica je označovaný aj Freshmarket na Rožňavskej ulici v blízkosti Klientského centra. V tomto prípade sa ale nedá hovoriť o tržnici v pravom slova zmysle, ide skôr o foodmarket. Navyše je od centra mesta pomerne vzdialený a dostupný skôr autom. Silnejšie sa nedokáže presadiť ani zanedbaná (no našťastie už chránená) Nová tržnica na Trnavskom mýte, hoci pomaly prechádza úpravami a zlepšeniami, alebo Stará tržnica v historickom jadre, kde sa trhy štandardne konajú len jeden deň v týždni.

Tradičnejšie trhoviská sa nachádzajú na Žilinskej ulici v Starom Meste, na Herlianskej v Ružinove, Mlynarovičovej v Petržalke, Detvianskej v Rači alebo na Kazanskej v Podunajských Biskupiciach. Ide v podstate o menšie trhoviská lokálneho významu.   

Tradičné trhoviská sa z Bratislavy vytrácajú. Tie, čo ešte existujú, sú spravidla zanedbané a neatraktívne (prípadne ich atraktivita poklesla po katastrofálnej rekonštrukcii, čo je prípad Podunajských Biskupíc). V konkurencii trhov v nových a moderných priestoroch, ako sú Nivy, nemajú tieto trhoviská šancu uspieť. Komplexná rekonštrukcia Miletičku nemusí spasiť, ale aspoň je dá šancu bojovať s konkurenciou. Projekt má určite zmysel aj preto, lebo toto miesto je dôležité z pohľadu identity Bratislavy. Pokiaľ sa dá úpadok trhoviska zvrátiť, treba to skúsiť.  

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube