Author photoAndrej Sárközi 14.02.2023 14:07

Bratislava má priveľa škaredých zábradlí. Zmeniť to má nový manuál

Bratislava získava posledné roky sériu dôležitých dokumentov technického charakteru, ktoré definujú, ako by mal vyzerať verejný priestor. Hlavné mesto tak príťažlivejší a ucelenejší výraz vďaka manuálom na lavičky, cyklostojany, ale aj reklamu, odpadkové koše alebo na povrchy chodníkov. Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) teraz vytvoril ďalšie princípy a štandardy, ktoré sa tentokrát venujú zábradliam.

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Hlavné mesto v poslednom období rekonštruuje mnohé verejné priestory. Pri týchto úpravách, či už ide o dláždenie chodníkov alebo osádzanie mobiliáru, postupuje podľa princípov Manuálu verejných priestorov z dielne Metropolitného inštitútu Bratislavy. Aktuálne k nim pribudol ďalší dôležitý dokument, týkajúci sa zábradlí. Tých je podľa MIBu v meste akosi priveľa. 

Dopravno-bezpečnostné zábradlia plnia dôležitú ochrannú funkciu – fungujú ako bariéra v prípadoch, kedy by človek mohol z nepozornosti vojsť pod kolesá áut, do jazdnej dráhy cyklistu či električky alebo mu hrozí pád z výšky. Zábradlia sa taktiež objavujú pri mnohých rekonštrukciách ako súčasť bezpečnostných prvkov.

„Preto vznikla prirodzená potreba, aby aj zábradlia dostali koncepčné pravidlá. Často sa totiž v minulosti stávalo, že sa umiestnili nesprávne a tvorili zbytočnú bariéru či umocňovali vizuálny smog. Nová koncepčná príručka Princípy a štandardy zábradlí má docieliť, aby sa pri súčasných obnovách ulíc podobným chybám zamedzilo a zábradlia sa osádzali len tam, kde budú skutočne plniť svoju funkciu,” uvádza MIB.

V súčasnosti sa však v meste nachádza priveľa nadbytočných zábradlí, ktoré skôr znižujú komfort pešieho pohybu a tiež kvalitu verejného priestoru. „Zábradlie ako ochranný prvok pre peších je žiadúce umiestňovať iba vtedy, ak nie je možné ich ochranu zaistiť inak. Peší pohyb má vo verejnom priestore prioritu. Jeho plynulosť a bezpečnosť musia ísť preto ruka v ruke. Alternatívou k zábradliu môže byť zeleň alebo mobiliár, ktorý vytvára mäkkú psychologickú prekážku. Účinnou bariérou sú tiež veľké kvetináče alebo živé ploty, ktoré sú oproti zábradliu nie len estetickejšie, ale pozitívne ovplyvňujú aj lokálnu mikroklímu“ povedal Roman Žitňanský, riaditeľ Sekcie verejných priestorov z MIB.

Galéria

  • Dobrý príklad použitia zábradlia, ktoré je vo verejnom priestore dominantné. Karpatská ulica. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Na zastávke Račianske mýto sú všetky prvky mobiliáru v antracitovej farbe. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Zastávka Račianske mýto po realizácii. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Dobrý príklad použitia zelene (podľa MIBu) medzi stromami, vytvárajúcimi bariéru oddeľujúca chdník od cesty. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Vhodnejšie by bolo predĺženie živého plotu do súvislého pásu a zábradlie odstrániť. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Nadmerné umiestňovanie zábradlí v meste signalizuje problémy v celkovej koncepcii a organizácii verejného priestoru. Preto všade tam, kde je možné ochranu či organizáciu priestoru dosiahnuť bezbariérovými prostriedkami, je vhodné sa použitiu zábradlia vyhnúť. „V minulosti často používané červeno-biele zábradlie je dnes do mestského prostredia nevhodné a postupne ho mesto začína nahrádzať novým, ktoré je v antracitovej farbe podobne ako zvyšný mobiliár," upozorňuje Žitňanský.

„Docielime tým upratanejší vzhľad ulíc a lepšiu kvalitu verejného priestoru. Pri aktuálnych modernizáciách ulíc sa preto pristupuje buď k úplnej výmene zábradlia za nové, alebo len k premaľovaniu do tmavošedej farby. Vďaka tomu bude zábradlie ladiť aj so smetnými košmi, cyklostojanmi či autobusovými prístreškami, ktorých dizajn taktiež prešiel nedávno úpravou.“

Kedysi sa zábradlia farbili na červeno-bielo, aby vytvárali pre autá výstrahu. To ale dnes neplatí. Zábradlie totiž neslúži ako ochrana chodcov pred autami, ale ako bariéra, aby ľudia z nepozornosti nevbehli na cestu. V rámci jedného uceleného úseku verejného priestoru by malo mesto používať len jeden typ zábradlia. Taktiež na zábradlia v správe mesta už nebude možné umiestňovať reklamu, ktorá často prispievala k škodlivému vizuálnemu smogu.

Na zastávke Račianske mýto sú všetky prvky mobiliáru v antracitovej farbe. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy


„Nový dokument prináša okrem všeobecných princípov aj konkrétne modelové situácie, ktoré sa na území Bratislavy často opakujú, vďaka čomu je na ne možné aplikovať rovnaké princípy,” uvádza MIB. Dokument objasňuje aj osádzanie zábradlí vo vzťahu so zeleňou. Jeho umiestňovanie priamo vo výsadbovej ploche je podľa najnovšieho manuálu nevhodné. Ak je aj tak nutné ho osadiť, musí sa trávnik nahradiť mlatovým alebo štrkovým povrchom. Pred niekoľkými rokmi sa takto osadilo nevkusné železné zábradlie so žltými pásmi na častiach trávnika pri ceste na Šafárikovom námesti ako výstraha pre autá. Podobný "kiks" už očakávať netreba. Princípy a štandardy sa taktiež venujú osádzaniu zábradlia vo vzťahu so stromoradím. 

Dokument rozlišuje typy zábradlí podľa funkcie. Konkrétne ide o dopravno-bezpečnostné, ochranné a zábradlia v teréne a na rampách. Manuál však predostruje aj ich nahradzovanie alternatívami – pásom mobiliáru a zelene na vytvorenie mäkkej psychologickej bariéry, výsadbovou plochou alebo vhodnou modeláciou nadväzujúceho terénu pomocou terénnych úprav. Materiál sa venuje aj dizajnu zábradlia, keďže ide o prvok, ktorý významne dotvára identitu mesta. Zábradlie by malo vždy zapadať do svojho okolia a byť čo najviac materiálovo, farebne a dizajnovo zladené s ostatnými prvkami vo verejnom priestore.

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy


Vo všeobecnosti platí, že dopravno-bezpečnostné zábradlie by sa malo používať len vtedy, ak je nevyhnutné z bezpečnostných dôvodov. Zároveň by nemalo byť dominantným prvkom v priestore, pričom je nutné ho vždy umiestňovať čo najbližšie k rozhraniu vozovky a chodníka tak, aby peším zostal čo najširší chodník. Dôležitou zásadou pri navrhovaní zábradlia tiež je, aby nesťažovalo výhľad na prichádzajúce vozidlá osobám malého vzrastu či ľudom na invalidnom vozíku.

Princípy a štandardy osádzania zábradlí majú slúžiť magistrátu a mestským častiam ako základný podklad pri navrhovaní a tvorbe projektov verejných priestorov v prípade, že sa nedá vyhnúť použitiu zábradlia. Takisto môžu slúžiť ako podklad a návod pre súkromných investorov, ktorí majú záujem o tvorbu kvalitných verejných priestorov.

Metropolitný inštitút Bratislavy od svojho vzniku dokončil 19 princípov a štandardov na rôzne prvky vo verejnom priestore. Dokumenty sú súčasťou Manuálu verejných priestorov a dokopy tvoria koncepčné pravidlá, ako by sa mali verejné priestory v meste tvoriť a obnovovať. Postupným uplatňovaním jednotných pravidiel dostane mesto jednotný vzhľad bez vizuálneho smogu a bariér. Po desaťročiach postupného zahlcovania verejného priestoru je to krok k lepšiemu a civlizovanejšie pôsobiacemu mestu.  

 

Pozrite si obnovu bratislavských verejných priestorov vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube