Author photoAndrej Sárközi 21.11.2022 18:38

Blumentál získa lepší verejný priestor. Parčík na Radlinského sa blíži k realizácii

Zanedbaná a málo využívaná zelená plocha na Radlinského ulici získa príťažlivejší charakter. Idea obnovy parčíka v blízkosti prestupnej zastávky Blumentál vznikla ešte v roku 2020. Hlavné mesto na začiatku roka 2021 odhalilo uvažovanú podobu územia navrhnutého Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB) a kanceláriou MAPA Architekti. Po komplikáciách sa parčík blíži k výstavbe.

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR / Metropolitný inštitút Bratislavy

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR / Metropolitný inštitút Bratislavy

V súčasnosti je na pomerne frekventovanom mieste vysadená zeleň – tá však plní len estetickú funkciu a nevytvára vhodné podmienky na dlhší pobyt. Pre väčšinu ľudí tak ide o tranzitný priestor. Je to aj kvôli zastávke Blumentál, ktorá vznikla pred ôsmimi rokmi, no okolitý priestor vtedy riešený nebol.

Dnes málo, resp. nevhodne využívané priestranstvo sa má premeniť na využívanú plochu za pol milióna eur. Mesto si už na financovanie našlo dokonca partnera - spoločnosť SwissRe. Na prvý pohľad skvelý zámer však narazil na výhrady – nepozdával sa časti miestnych aktivistov a poslancov. Tí sa kriticky postavili voči zámeru kvôli zmenšeniu zelených trávnatých plôch, údajnému predraženiu alebo porušeniu stratégie mesta ohľadne príprav na zmenu klímy. Zverejnená bola petícia, ktorá bola podpísaná stovkami ľudí. 

Projekt sa teda nestretol s úplným pochopením, z čoho vznikol značný časový posun a očakávaná revitalizácia dosiaľ neprebehla. Aj napriek odporu určitej časti obyvateľov sa však zanedbaný priestor obnovy nakoniec dočká – stavebný úrad zverejnil upovedomenie o začatí stavebného konania

Nový parčík a súvisiace zásahy prinesú značné skvalitnenie priestoru. Dnešné asfaltové plochy nahradí kamenná dlažba. Zeleň sa rozšíri o 20 nových vzrastlých stromov s výškou približne sedem metrov. Plocha ich korún sa zvýši desaťnásobne oproti ploche korún terajších stromov, a to až na vyše tritisíc metrov štvorcových. 

Pribudne tiež viac ako štyritisíc kusov menších trvalkových rastlín a 22 viackmenných krov s korunou minimálne 2,5 metra od povrchu. Plocha trávnika ostáva na 80 percentách plochy priestoru. Nové chodníky z vodopriepustného mlatu majú vzniknúť najmä na miestach dnes vyšliapaných cestičiek. V rámci prípravy na vznik parku boli odstránené choré dreviny a viacero kríkov. Ich náhrada však má byť nanajvýš dostačujúca.

 

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Celkovo sa tak má zvýšiť odolnosť územia voči klimatickým zmenám. Nové rastliny zase zaručia, že plocha bude estetickejšia a príjemnejšia. Podľa Metropolitného inštitútu Bratislavy vybrané rastliny, celoročne zelené trvalky, dobre znášajú tienisté stanovištia a mestské prostredie. 

Spolu s revitalizáciou parku bude súvisieť aj rozšírenie pohybového priestoru pred existujúcimi budovami na Radlinského ulici a obnoví sa aj zastávka Blumentál – pribudnú nové prístrešky či nový mobiliár. Pôjde o lavičky, smetné koše, stojany na bicykle, herný prvok pre deti či pitná fontána. Miesta navrhnuté na pobytové aktivity sú prioritne sústreďované do časti, kde sa nenachádza bytová jednotka.   

Ako informuje MIB, po celej dĺžke riešeného územia budú položené nové inžinierske siete, vodovod a plynovod. Ich súčasťou sú nové prípojky vodovodu a plynovodu pre objekty v dotyku s parkom. Prekládky inžinierskych sietí sa budú diať ako prvé, práce potrvajú približne štyri mesiace. To s najvyššou pravdepodobnosťou vysvetľuje relatívne vysokú cenu diela. 

Prestupný uzol Blumentál na Radlinského ulici denne obslúži až 28-tisíc ľudí. Len na zastávke smerom na Račianske mýto je podľa modelu Dopravného podniku Bratislavy počas najvyťaženejšej hodiny až takmer 1.700 prestupujúcich a nastupujúcich ľudí. Z nich väčšina čaká na zastávke aspoň pár minút na ďalší spoj. Modernizácia a estetizácia tak významného dopravného uzla je tak nepochybne namieste. Okolie nástupišťa aktuálne disponuje rozlohou 120 metrov štvorcových, po obnove sa ľudia dočkajú priestoru o veľkosti 210 metrov štvorcových. Vďaka zväčšeniu priestoru, sprehľadneniu tmavých plôch verejným osvetlením či novému kamerovému systému sa naostatok značne zvýši bezpečnosť cestujúcich.

Východná strana Radlinského ulice je v tomto úseku známa svojim aktívnym parterom s populárnymi podnikmi. Návrh architektov citlivo dotvára verejný priestor tak, aby vyhovoval svojmu okoliu. Osvetlenie na ulici nebude vytvárať bariéru – je umiestnené tak, aby prirodzene zapadalo do okolia.

 

Axonometria riešeného územia. Zdroj: MAPA Architekti


Nový parčík by tak mohol byť už čoskoro - azda v roku 2023 - realitou. Vedenie Bratislavy a MIBu je presvedčené, že z klimatického hľadiska ide o pozitívny zásah. Jediným nedostatkom je azda dopravné hľadisko – teda otázka pojazďovania zastávky automobilmi, keďže ide o tzv. viedenskú zastávku. Autá na nástupišti Blumentál permanentne zasahujú do nastupovania i vystupovania ľudí do MHD a cestujúci niekedy kľučkujú pomedzi vozidlá, aby sa mohli dostať do vozidiel mestskej hromadnej dopravy. Ďalšiemu skvalitneniu lokality a príťažlivosti (a bezpečnosti!) verejnej dopravy by prospelo ich vytlačenie. 

Možnosťou by tak mohlo byť aj kompletné zrušenie viedenskej zastávky, rozšírenie pešieho priestoru o jej súčasný povrch a inštalovanie kvalitných veľkokapacitných prístreškov – podobných, ako bol nainštalovaný na zastávke Záhumenice v Rači. Táto zmena, spolu s dobre pôsobiacim zámerom revitalizácie parčíka na Radlinského ulici, by urobila z Blumentálu a jeho okolia skutočne kvalitný prestupný uzol.  

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR / Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR / Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Axonometria. Zdroj: MAPA Architekti

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube