YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 05.11.2019 09:40

Nový Ružinov spúšťa predaj bytov v druhej etape a čoskoro spustí výstavbu

Rozšírenie projektu Nový Ružinov v transformačnej lokalite Nové Pálenisko je tesne pred spustením. V súvislosti s tým developer CZ Slovakia, ktorý práve dokončuje posledný objekt v prvej etape, štartuje predaj bytov v etape druhej. Celkovo by malo pribudnúť až sedem nových objektov, ktoré prispejú ku vzniku novej ružinovskej mikroštvrte.

Zdroj: CZ Slovakia

Zdroj: CZ Slovakia

O druhej etape Nového Ružinova som písal už viackrát, naposledy v prvej polovici rohto roka, kedy developer požiadal o územné rozhodnutie. V tejto chvíli by ho projekt už mal mať k dispozícii (inak by sa zrejme ani nespúšťal predaj bytov). Každopádne, získať musí ešte stavebné povolenie, čo sa nestane skôr ako v priebehu budúceho roka – CZ Slovakia predpokladá, že na jar.

Development pozostáva z pätice bodových objektov s piatimi nadzemnými podlažiami a dvojice sedempodlažných doskových polyfunkčných domov, ktoré svojou priestorovou organizáciou vytvárajú vnútroblok, ktorý bude oddelený od dopravy a parkovo upravený. Bodové objekty sú označované ako „mestské vily“, pomenované sú po názvoch odrôd ruží, tak, ako to bolo v prvej etape.

S prvou etapou má najnovšia časť projektu spojené aj rozfázovanie na viacero menších častí. V rámci prvej fázy sa vybudujú vily Bella a Doris, ktoré sú aj prvé v predaji, o niečo neskôr sa má spustiť výstavba víl Sofia, Florentina a Marlen. Detaily zatiaľ nie sú špecifikované v prípade doskových domov, tieto sú však označované ako „zariadenia dopravných služieb“ a majú obsahovať aj jednotky pre zariadenia sociálnych služieb, spoločne s obchodmi a administratívou.

V rámci prvej dvojice víl developer vybuduje 63 bytov a apartmánov, hoci v predaji je zatiaľ len prvých 20. Developer označuje byty a apartmány v druhej etape za najexkluzívnejšie bývanie, čo má byť dané najmä veľkorysými balkónmi a terasami, príp. predzáhradkami, keďže inak je štandard priemerný (hoci bude možnosť výberu nadštandardu). Dispozície sú však v princípe uspokojivé. Cenovo vychádzajú byty a apartmány cez 2,5-tisíc eur na meter štvorcový, do čoho je zarátaná aj pivničná kobka. Parkovacie miesto je v cene 14,4-tisíc eur.

Developer zatiaľ neupresnil, kedy pôjdu do predaja zvyšné jednotky, medzi ktorými sú aj strešné byty s väčšími terasami. Predpokladám však, že to bude ešte skôr, ako sa spustí predaj bytov v druhej časti druhej etapy projektu, kde pribudne ďalších 94 jednotiek. Ten je naplánovaný na jar 2020.

Architektúru tejto časti projektu má tak ako pri prvej etape na starosti architektonická kancelária Compass, ktorá pozmenila niektoré typické prvky svojej architektúry – napríklad pásové balkóny – napriek tomu je však jej rukopis stále viditeľný. Domy napriek tomu pôsobia príťažlivo a moderne, čo sa ešte viac zvýrazní pri kontakte so zeleňou, ktorej by mal byť viac než dostatok. Podľa všetkého by mal aj návrh parkových úprav v druhej etape vychádzať z pera ateliéru krajinnej architektúry LABAK, ktoré patrí v tomto ohľade k našim popredným pracoviskám.

Dokončenie všetkých piatich objektov je plánované v priebehu roka 2022. Dátum výstavby ešte nie je odhadnutý v prípade doskových domov, dá sa však predpokladať, že to bude o niečo neskôr.

 

Zdroj: Compass Architekti

 

CZ Slovakia považuje Nový Ružinov za výnimočný vďaka faktu, že ide o „komplexne budovanú štvrť“, čím má na mysli fakt, že už v rámci prvej etapy vznikla vybavenosť, ktorá bude slúžiť aj druhej, a v budúcnosti sa má ešte rozvinúť po vybudovaní tretej etapy, kde bude aj kancelársky objekt. Nové obchody a služby sa koncentrujú predovšetkým v dome Valentine, orientované sú do vnútroblokového parčíku. Podobný charakter bude mať zrejme v budúcnosti aj druhá etapa. Vo vnútrobloku sú zatiaľ naplánované ihriská alebo komunitný gril.

Problematickou však ostáva lokalita. Už v blízkej budúcnosti síce bude development menej zaťažený dopravnými zápchami a samotný prístup do Nového Ružinova bude mať charakter slepej ulice, stále však ostáva v tesnom dotyku s diaľnicou D1, rýchlostnou cestou R7 a železničnou traťou vedúcou cez Prístavný most do Petržalky. Hluk z týchto tepien bude citeľný aj napriek protiopatreniam a zvyku.

Developer sa snaží samozrejme túto nevýhodu obrátiť na výhodu, ktorou má byť rýchle spojenie do centra alebo prítomnosť cyklotrasy, ktorá bude vybudovaná ako vyvolaná investícia ku rýchlostnej ceste. Predbežné náznaky ukazujú, že v blízkosti Nového Ružinova by mohla v budúcnosti dokonca viesť električková trať do nového centra mesta, ako to vyplýva z jednej z alternatív rozvoja električkovej siete v Bratislave.

Faktom ostáva, že celé Nové Pálenisko je rozvojovou lokalitou, ktorá sa čoskoro stane plnohodnotnou súčasťou mesta. Dnešná mozaika polí, výrobných areálov a zón rodinných domov bude totálne pozmenená a transformuje sa na síce relatívne menej hustú, no jednoznačne mestskú štruktúru. V blízkej dobe tak možno očakávať viacero nových developmentov.

Dôležité pri tom bude, aby rozvoj nebol nekoordinovaný, čo je reálna hrozba, keďže pre oblasť zatiaľ neexistuje Územný plán zóny a celkom aktuálny nie je ani Územný plán Hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý tu stále ráta predovšetkým s poľnohospodárskou výrobou. Ak však má tadiaľto skutočne viesť električka, ide zároveň aj významný rozvojový smer, ktorý by sa oplatilo už teraz zaregulovať.

Nový Ružinov je v tomto kontexte jeden zo vzorovejších developmentov, keďže jeho rast je koordinovaný a stojí za ním skúsená kancelária, ktorá dobre rozumie urbanizmu a bratislavským vývojovým tendenciám. Zatiaľ však má projekt skôr charakter periférneho sídliska. Úlohou ďalších etáp je tento imidž pozmeniť.  

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: CZ Slovakia
  • Zdroj: CZ Slovakia
  • Zdroj: Compass Architekti
  • Zdroj: Compass Architekti
  • Mapa vybavenosti. Zdroj: CZ Slovakia

Súvisiace články

Nová mestská štvrť je kompletnejšia. Nový Ružinov sa rozrastá o viladomy

18.01.2023 15:15:04 Andrej Sárközi

Nový Ružinov mení obraz doteraz striedmo zastavanej zóny Nové Pálenisko na plnohodnotnú mestskú štruktúru. Najväčší rezidenčný development spoločnosti CZ Slovakia už má dokončenú prvú etapu, vo vysokom štádiu výstavby je druhá a práce sa spúšťajú na ďalšej časti projektu. Z osamelého súboru niekoľkých bytoviek sa stáva samostatná štvrť.

Čítať viac

Magistrát odmieta ďalší projekt, zrušil kladné stanovisko pre tretiu etapu Nového Ružinova

21.07.2022 11:45:45 Adrian Gubčo

Nový Ružinov je postupne rastúci obytný súbor, transformujúci dosiaľ len málo využívané územia v lokalite Nové Pálenisko. V tejto chvíli ide skôr o sídlisko s obmedzeným rozsahom občianskej vybavenosti. V budúcnosti sa to malo zmeniť s výstavbou tretej etapy projektu. Problém s tým má Magistrát, ktorý zrušil svoje staršie kladné záväzné stanovisko.

Čítať viac

Nový Ružinov úspešne napreduje, k dokončeniu sa blíži ďalšia časť projektu

24.06.2022 12:34:03 RED

Nový Ružinov predstavuje najväčší rezidenčný projekt a zároveň vlajkovú loď developera CZ Slovakia. Do donedávna prakticky neurbanizovanej zóny Pálenisko prináša koncept komplexne budovanej mestskej štvrte. V tejto chvíli sa k dokončeniu blíži prvá časť druhej etapy, obsahujúca rezidenčné bývanie, vo výstavbe je aj druhá časť a vo výhľade sú ďalšie etapy.

Čítať viac

Výstavba ďalšej etapy Nového Ružinova sa naplno rozbieha

10.08.2020 12:50:00 Adrian Gubčo

Jeden z väčších bratislavských rezidenčných projektov postupne rozbieha výstavbu ďalšej etapy – Nový Ružinov, ktorý sa jedného dňa pretransformuje na samostatnú štvrť, sa rozrastá o ďalšie bytové domy, severovýchodne od dokončenej prvej časti. Aktuálne sa už budujú základy prvých domov, povolenie získali aj ostávajúce budovy.

Čítať viac

Ďalšie časti Nového Ružinova napredujú v povoľovaní

19.03.2020 15:40:00 Adrian Gubčo

Rozšírenie úspešného rezidenčného projektu Nový Ružinov by sa mohlo čoskoro začať realizovať. Zámer od developera CZ Slovakia postupuje v povoľovaní, pričom časť budov je už v stavebnom konaní, ďalšie práve obdržali územné rozhodnutie. Zatiaľ trochu odľahlá obytná zóna sa tak postupne začne meniť na samostatnú mestskú štvrť.

Čítať viac

V Novom Ružinove sa dokončuje ďalší dom, štvrť začne čoskoro ďalej rásť

18.07.2019 08:30:00 Adrian Gubčo

Obytný súbor Nový Ružinov postupne rastie a k štyrom dokončeným bytovým domom čoskoro pribudne piaty. Vo vysokom štádiu realizácie je aj šiesty dom, okrem toho sa však developer CZ Slovakia pripravuje na výstavbu druhej etapy projektu, ktorá ho rozšíri severovýchodným smerom a prispeje k postupnej premene Nového Ružinova na skutočnú mestskú mikroštvrť.

Čítať viac

Druhá etapa Nového Ružinova žiada o územné rozhodnutie

15.04.2019 12:15:00 Adrian Gubčo

V týchto mesiacoch získava konečnú podobu prvá časť projektu Nový Ružinov, ktorý vzniká v transformačnej lokalite, známej ako Nové Pálenisko. Daná časť Bratislavy doteraz pozostávala z polí, malopodlažnej zástavby, stavieb dopravnej infraštruktúry a výrobných areálov, dnes tu však vzniká mestská štruktúra. Tá by sa mala v najbližších rokoch rozrásť.

Čítať viac

Nový Ružinov sa rozšíri, pribudne aj administratívna budova

01.02.2019 14:15:00 Adrian Gubčo

Keď developer CZ Slovakia rozbehol výstavbu projektu Nový Ružinov, hovoril o vzniku komplexnej mestskej štvrte s mixom rozličných funkcií a dostatkom služieb. Doteraz vybudované časti projektu tomu veľmi nenasvedčovali, zatiaľ vzniklo len menšie sídlisko, to sa však mení s odhalením ďalšej fázy projektu, ktorá konečne obsahuje aj väčší rozsah občianskej vybavenosti a administratívu.

Čítať viac

Construction update: Nový Ružinov, 29.7.2018

09.08.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

Postupne vznikajúca mikroštvrť, resp. menšie sídlisko Nový Ružinov, začína získavať svoju finálnu podobu. Zo šiestich objektov, ktoré vznikli v prvej fáze, sú už štyri dokončené, na jednom sa finalizuje fasáda, na poslednom sa budova blíži k dosiahnutiu hrubej stavby. Neskôr majú pribudnúť aj ďalšie etapy výstavby.

Čítať viac

Pripravuje sa rozšírenie Nového Ružinova

29.06.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

Projekt Nový Ružinov od developera CZ Slovakia narastie. K šiestim už existujúcim alebo budovaným objektom pribudne ďalších sedem budov, ktoré vzniknú na aktuálne poľnohospodársky využívanej pôde. Informácie sa objavili v rámci posudzovania projektu na životné prostredie (EIA).

Čítať viac

Nový Ružinov odhaľuje ďalšiu etapu

21.12.2017 12:00:00 Adrian Gubčo

Developer CZ Slovakia postupne odovzdáva prvé dokončené byty v rámci Nového Ružinova ich vlastníkom, no pracuje aj na ďalšom rozvoji tohto ambiciózneho developmentu. Do predaja sa dostáva štvrtá etapa, "mestská vila" Mary.

Čítať viac

Construction update: Nový Ružinov, 24.11.2017

26.11.2017 12:00:00 Adrian Gubčo

Výstavba obytného súboru Nový Ružinov od developera CZ Slovakia ďalej napreduje - po odovzdaní prvých dvoch domov budú čoskoro odovzdané ďalšie dva. Vďaka tomu tak možno predstaviť aj takéto netradičnejšie fotky priamo z jedného z bytov.

Čítať viac

Na návšteve v Novom Ružinove

30.09.2017 13:00:00 Adrian Gubčo

Nový Ružinov, prvý väčší projekt transformujúci časť Bratislavy známu ako Pálenisko, má dokončené svoje prvé časti - prvá etapa pozostávajúca z dvoch bytových domov je hotová a pripravená pre začiatok sťahovania majiteľov, kým druhá, pozostávajúca z ďalších dvoch domov, je pred kolaudáciou. Developer CZ Slovakia v spolupráci s realitnou kanceláriou Herrys preto predviedol, ako tento projekt vyzerá a zorganizoval Deň otvorených dverí.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube