Author photoAdrian Gubčo 05.11.2019 09:40

Nový Ružinov spúšťa predaj bytov v druhej etape a čoskoro spustí výstavbu

Rozšírenie projektu Nový Ružinov v transformačnej lokalite Nové Pálenisko je tesne pred spustením. V súvislosti s tým developer CZ Slovakia, ktorý práve dokončuje posledný objekt v prvej etape, štartuje predaj bytov v etape druhej. Celkovo by malo pribudnúť až sedem nových objektov, ktoré prispejú ku vzniku novej ružinovskej mikroštvrte.

Zdroj: CZ Slovakia

Zdroj: CZ Slovakia

O druhej etape Nového Ružinova som písal už viackrát, naposledy v prvej polovici rohto roka, kedy developer požiadal o územné rozhodnutie. V tejto chvíli by ho projekt už mal mať k dispozícii (inak by sa zrejme ani nespúšťal predaj bytov). Každopádne, získať musí ešte stavebné povolenie, čo sa nestane skôr ako v priebehu budúceho roka – CZ Slovakia predpokladá, že na jar.

Development pozostáva z pätice bodových objektov s piatimi nadzemnými podlažiami a dvojice sedempodlažných doskových polyfunkčných domov, ktoré svojou priestorovou organizáciou vytvárajú vnútroblok, ktorý bude oddelený od dopravy a parkovo upravený. Bodové objekty sú označované ako „mestské vily“, pomenované sú po názvoch odrôd ruží, tak, ako to bolo v prvej etape.

S prvou etapou má najnovšia časť projektu spojené aj rozfázovanie na viacero menších častí. V rámci prvej fázy sa vybudujú vily Bella a Doris, ktoré sú aj prvé v predaji, o niečo neskôr sa má spustiť výstavba víl Sofia, Florentina a Marlen. Detaily zatiaľ nie sú špecifikované v prípade doskových domov, tieto sú však označované ako „zariadenia dopravných služieb“ a majú obsahovať aj jednotky pre zariadenia sociálnych služieb, spoločne s obchodmi a administratívou.

V rámci prvej dvojice víl developer vybuduje 63 bytov a apartmánov, hoci v predaji je zatiaľ len prvých 20. Developer označuje byty a apartmány v druhej etape za najexkluzívnejšie bývanie, čo má byť dané najmä veľkorysými balkónmi a terasami, príp. predzáhradkami, keďže inak je štandard priemerný (hoci bude možnosť výberu nadštandardu). Dispozície sú však v princípe uspokojivé. Cenovo vychádzajú byty a apartmány cez 2,5-tisíc eur na meter štvorcový, do čoho je zarátaná aj pivničná kobka. Parkovacie miesto je v cene 14,4-tisíc eur.

Developer zatiaľ neupresnil, kedy pôjdu do predaja zvyšné jednotky, medzi ktorými sú aj strešné byty s väčšími terasami. Predpokladám však, že to bude ešte skôr, ako sa spustí predaj bytov v druhej časti druhej etapy projektu, kde pribudne ďalších 94 jednotiek. Ten je naplánovaný na jar 2020.

Architektúru tejto časti projektu má tak ako pri prvej etape na starosti architektonická kancelária Compass, ktorá pozmenila niektoré typické prvky svojej architektúry – napríklad pásové balkóny – napriek tomu je však jej rukopis stále viditeľný. Domy napriek tomu pôsobia príťažlivo a moderne, čo sa ešte viac zvýrazní pri kontakte so zeleňou, ktorej by mal byť viac než dostatok. Podľa všetkého by mal aj návrh parkových úprav v druhej etape vychádzať z pera ateliéru krajinnej architektúry LABAK, ktoré patrí v tomto ohľade k našim popredným pracoviskám.

Dokončenie všetkých piatich objektov je plánované v priebehu roka 2022. Dátum výstavby ešte nie je odhadnutý v prípade doskových domov, dá sa však predpokladať, že to bude o niečo neskôr.

 

Zdroj: Compass Architekti

 

CZ Slovakia považuje Nový Ružinov za výnimočný vďaka faktu, že ide o „komplexne budovanú štvrť“, čím má na mysli fakt, že už v rámci prvej etapy vznikla vybavenosť, ktorá bude slúžiť aj druhej, a v budúcnosti sa má ešte rozvinúť po vybudovaní tretej etapy, kde bude aj kancelársky objekt. Nové obchody a služby sa koncentrujú predovšetkým v dome Valentine, orientované sú do vnútroblokového parčíku. Podobný charakter bude mať zrejme v budúcnosti aj druhá etapa. Vo vnútrobloku sú zatiaľ naplánované ihriská alebo komunitný gril.

Problematickou však ostáva lokalita. Už v blízkej budúcnosti síce bude development menej zaťažený dopravnými zápchami a samotný prístup do Nového Ružinova bude mať charakter slepej ulice, stále však ostáva v tesnom dotyku s diaľnicou D1, rýchlostnou cestou R7 a železničnou traťou vedúcou cez Prístavný most do Petržalky. Hluk z týchto tepien bude citeľný aj napriek protiopatreniam a zvyku.

Developer sa snaží samozrejme túto nevýhodu obrátiť na výhodu, ktorou má byť rýchle spojenie do centra alebo prítomnosť cyklotrasy, ktorá bude vybudovaná ako vyvolaná investícia ku rýchlostnej ceste. Predbežné náznaky ukazujú, že v blízkosti Nového Ružinova by mohla v budúcnosti dokonca viesť električková trať do nového centra mesta, ako to vyplýva z jednej z alternatív rozvoja električkovej siete v Bratislave.

Faktom ostáva, že celé Nové Pálenisko je rozvojovou lokalitou, ktorá sa čoskoro stane plnohodnotnou súčasťou mesta. Dnešná mozaika polí, výrobných areálov a zón rodinných domov bude totálne pozmenená a transformuje sa na síce relatívne menej hustú, no jednoznačne mestskú štruktúru. V blízkej dobe tak možno očakávať viacero nových developmentov.

Dôležité pri tom bude, aby rozvoj nebol nekoordinovaný, čo je reálna hrozba, keďže pre oblasť zatiaľ neexistuje Územný plán zóny a celkom aktuálny nie je ani Územný plán Hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý tu stále ráta predovšetkým s poľnohospodárskou výrobou. Ak však má tadiaľto skutočne viesť električka, ide zároveň aj významný rozvojový smer, ktorý by sa oplatilo už teraz zaregulovať.

Nový Ružinov je v tomto kontexte jeden zo vzorovejších developmentov, keďže jeho rast je koordinovaný a stojí za ním skúsená kancelária, ktorá dobre rozumie urbanizmu a bratislavským vývojovým tendenciám. Zatiaľ však má projekt skôr charakter periférneho sídliska. Úlohou ďalších etáp je tento imidž pozmeniť.  

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: CZ Slovakia
  • Zdroj: CZ Slovakia
  • Zdroj: Compass Architekti
  • Zdroj: Compass Architekti
  • Mapa vybavenosti. Zdroj: CZ Slovakia

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube