YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 02.02.2021 09:35

JTRE vyhlási študentskú súťaž na promenádny most do Nového Lida

Developer J&T Real Estate postupne zvyšuje aktivitu pri príprave budúcej centrálnej štvrte Nové Lido, ktorá vznikne na pravom brehu Dunaja. Rozšírenie zástavby týmto smerom má napomôcť expanzii jadra metropoly. Zásadný podiel na spojení súčasného a nového centra bude mať promenádny most cez rieku, ktorého podobu budú teraz hľadať vysokoškolskí študenti.

Zdroj: J&T Real Estate

Zdroj: J&T Real Estate

Ako uvádza JTRE, Nové Lido so svojou dunajskou plážou, parkami, námestím či bulvárom, ako aj polyfunkčnou zástavbou s bývaním, kanceláriami, obchodmi alebo kultúrou, bude lákať návštevníkov, ktorí budú mať dobré možnosti, ako sa do územia dostať električkou, na bicykli či peši – pričom most, prepájajúci centrálne námestie v Novom Lide s Námestím M.R.Štefánika v Eurovei, bude v tomto smere významným faktorom. Takýmto spôsobom sa centrum rozloží na oba brehy rieky.

Developer poníma most ako promenádny, ktorý ma poskytovať atraktívne vyhliadky na mesto a tým dotvoriť celkovú príťažlivosť územia. „Dunaj je najdôležitejší z určujúcich atribútov územia Nového Lida. Som rád, že vzťah Bratislavčanov k nábrežiu sa zmenil,“ vysvetľuje Silvio Kičina, projektový manažér Nového Lida. „Usilujeme sa nadviazať na fenomén starého Lida, teda obľúbený oddych pri vode v zeleni, a túto atmosféru preniesť do celého projektu. Jedna z prvých vecí, ktoré podporujeme, je revitalizácia nábrežia a prepojenie rieky a mesta.“

Stopka Stopka Stopka Stopka

Developer tak zdôrazňuje dôležitosť nielen pozdĺžneho pohybu popri nových nábrežiach, ale aj vytvorenie priečneho spojenia. „Navrhujeme, aby išlo o promenádny most, z ktorého budú mať ľudia panoramatický výhľad na obe strany Bratislavy. Existujúce mosty ponúkajú nerušený výhľad buď na jednu alebo na druhú stranu mesta, chodci si musia vopred vybrať. Lávka by mala byť bezbariérová a jednoduchá, mala by pozdvihovať priestor a umožňovať výhľad na symboly mesta a Slovenska,“ opisuje Silvio Kičina.

JTRE sa v ideovej rovine mostu venuje už dlhšie. V priebehu minulého roka organizoval vzdelávací program pre žiakov Deti a architektúra, v rámci ktorého deti z celého Slovenska kreslili, ako si predstavujú ďalší most cez Dunaj. Ďalším krokom má byť súťaž pre budúcich architektov, dizajnérov, urbanistov a stavebných inžinierov. Podľa predstáv vyhlasovateľa, študenti by mali využiť svoje znalosti a originalitu, aby vstúpili do debaty o hodnotách promenádneho mostu pre mesto.

Pôjde tak o ideovú súťaž, určenú pre študentov odborov architektúra, inžinierske konštrukcie a mosty, stavebné inžinierstvo. Študenti majú spracovať architektonicko-konštrukčný návrh mostu pre peších, ktorý bude verejným promenádnym, komunikačným a pobytovým priestorom prepájajúcim hlavné námestia nábrežných zón novej časti centra mesta na oboch brehoch Dunaja. Most musí splniť limity protipovodňovej ochrany, záväzné požiadavky správcu toku a vodnej cesty a požiadavky príslušných technických noriem a predpisov.

JTRE organizuje súťaž v spolupráci so Stavebnou fakultou a Fakultou architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Katedrou architektonickej tvorby Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Študenti sa môžu prihlásiť do 1. marca a na vypracovanie návrhov majú takmer tri mesiace.

Súťažné návrhy bude hodnotiť porota zložená zo zástupcov mesta a dotknutých mestských častí, zástupcov vyhlasovateľa a zúčastnených škôl, architektov a urbanistov pracujúcich na projektoch štvrtí Eurovea City a Nové Lido. Výsledky budú vyhlásené koncom júna tohto roka. Súťažné návrhy budú ocenené v kategóriách Celkový koncepčný návrh, Architektonické stvárnenie návrhu a Technické riešenie premostenia, pričom víťazi získajú finančnú odmenu.

Organizáciu študentskej súťaže vysoko ocenili aj predstavitelia univerzít a škôl, ktorých sa týka. „Cieľom Fakulty architektúry a dizajnu STU je vychovávať najlepších architektov, urbanistov a dizajnérov, ktorých tvorba prispieva k zlepšeniu životného prostredia,“ hovorí dekan Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave Pavel Gregor. „Verím, že naši študenti prispejú nielen kvalitnými návrhmi v tejto súťaži, ale že svojou tvorbou aj pomôžu k celkovému formovaniu mesta a prostredia, ktoré nás obklopuje.“ Pridáva sa aj Katarína Gajdošová, prodekanka Stavebnej fakulty STU. „S radosťou vítame spoluprácu, prostredníctvom ktorej sa otvárajú pre našich študentov možnosti priamo zasiahnuť do tvorby verejného priestoru, najmä takého významu, ako je vznikajúca štvrť neďaleko historického centra Bratislavy.“

Spoluprácu so školami si nakoniec pochvaľuje aj developer samotný. „Cieľom spolupráce JTRE so školami formou súťaže návrhov je umožniť študentom vyskúšať si reálne projekty a lepšie sa tak pripraviť na budúcu prax, my zas získame pohľad budúcich kolegov na rozvoj mesta,“ objasňuje Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ JTRE, a dodáva, že v kooperácii so školami plánuje investor pokračovať aj v budúcnosti.

 

Zdroj: J&T Real Estate

 

Hoci most vo výsledku pravdepodobne nebude vyzerať rovnako, ako ho navrhnú najlepší študenti, developer tým získa škálu nápadov, ktoré bude môcť využiť pri reálnej architektonicko-dizajnovej súťaži na nový most. V Bratislave by išlo len o druhý most, ktorého podoba bola vysúťažená (po Moste SNP), napriek tomu, že môže ísť celkovo už o siedmy bratislavský dunajský most. V každom prípade, pre lokalitu s ambíciami Nového Lida by vznik jedinečného dizajnového objektu dával absolútny zmysel.

To isté samozrejme platí aj o zmysle mostu ako takého. Nepochybne pôjde o náročnú konštrukčnú a tým pádom aj finančnú úlohu, potenciál prepojenia mimoriadne populárneho Nábrežia M.R. Štefánika s Novým Lidom je však vysoký. Pre Bratislavu je aktivácia pravého brehu Dunaja strategickou úlohou a vznik mestskej štvrte v Lidu niečím, na čo sa čaká už vyše storočie – už prvé regulačné plány zo začiatku 20. storočia rátali na mieste plánovaného Nového Lida so vznikom mestskej zástavby.

Advertising

Na tomto pláne sa v ďalších desaťročiach veľa nezmenilo, hoci silnejšiemu využitiu bránili najprv nedostatočné komunikačné spojenia, politické dôvody či problematická protipovodňová ochrana. Dnes sú však tieto problémy vyriešené a rozvoju zóny, ktorá je aj v Územnom pláne definovaná ako „Celomestské centrum“, by nemalo brániť nič – okrem samotného Územného plánu. Regulácia územia je totiž spresnená veľmi podrobným územným plánom zóny, ktorý bol vysúťažený v roku 2006. Dnes sa ale podmienky a očakávania zmenili, takže sa podrobnosť ÚPZ stáva zásadnou komplikáciou.

Developer preto žiada o zmenu veľkého Územného plánu, ktorý by mohol prispieť k následnej zmene regulácie v rámci Nového Lida. Argumentuje pritom viacerými benefitmi pre verejnosť – okrem iného, zachovaná by ostala rozsiahlejšia plocha zelene v nábrežnom parku medzi Dunajom a hrádzou, keďže ÚP tu predpokladá vybudovanie dunajského ramena a ostrova. Podobu ostrova by mal dostať len Soví les, ktorý je Chráneným areálom, s obnoveným Ovsišťským ramenom. Novinkou má byť aj električka, ktorá bude viesť po novom bulvári.

Hlavné mesto v súlade so svojou stratégiou rozdelenia zmien a doplnkov ÚP na viacero tematicky príbuzných balíkov zaradilo Celomestské centrum Petržalka do balíka ZaD 11. Pôvodný odhad bol, že táto zmena sa bude riešiť na prelome roka 2021 a 2022, vtedy však budú prerokovávané ešte len Zmeny a doplnky 07. Odsúhlasenie úprav v lokalite Nového Lida pri súčasnom tempe očakávam až o niekoľko rokov – a až potom sa reálne začne riešiť výstavba konkrétnych objektov, čo znamená, že až v druhej polovici dekády budú prvé budovy realitou.

Ide o enormne dlhé čakanie, ktorým sa Bratislava možno pripravuje o veľa: vznik tisícov bytov, veľkých kancelárskych kapacít, služieb v parteri objektov, verejných priestorov a teoreticky aj veľkého nového kultúrneho centra, by prispel ku skompaktneniu a vhodnému zahusteniu urbánnej štruktúry v súlade so súčasnými predstavami o správnom rozvoji miest. Plocha, kde má Nové Lido vzniknúť, je v podstate brownfieldom, ktorý je ideálny pre zástavbu. Mnohé metropoly môžu o existencii takejto plochy, priamo naproti Slovenskému národnému divadlu a s vynikajúcim dopravným napojením, iba snívať. Keby ich však mali, pripravovali by tu spoločne s developermi najlepšie predstaviteľné projekty.

Šanca na takúto štvrť je aj v Bratislave, nepochybne by jej ale pomohla väčšia dynamika Magistrátu pri rozhodovaní, čo ďalej. Bez ohľadu na marketing investora, pretvorenie tejto časti mesta na súčasť jeho nového centra, je verejným záujmom, ak je záujmom aj úspešná, udržateľnejšia a príťažlivejšia Bratislava. Život sa ešte viac prepojí s Dunajom – a ikonický peší most môže byť čerešničkou, ktorá skutočne zavŕši proces premeny slovenského hlavného mesta na dunajskú metropolu.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Námestie v Novom Lide, pohľad z kultúrneho centra. Zdroj: J&T Real Estate
  • Verejný priestor Nového Lida. Zdroj: J&T Real Estate
  • Ideový pohľad z mosta. Jeho dizajn nie je definitívny. Zdroj: J&T Real Estate
  • Pláž v Novom Lide. Zdroj: Nové Lido

Súvisiace články

Svetová architektúra v Bratislave. Súťaž na Southbank má víťazov

02.03.2023 17:41:56 Adrian Gubčo

Hlavné mesto Slovenska sa stáva miestom, kam prichádza svoje projekty realizovať čoraz viac architektov svetového kalibru. Rovnako to bude aj v prípade očakávaného zámeru Southbank na pravom brehu Dunaja. Developer Penta Real Estate odhalil mená víťazov veľkej medzinárodnej súťaže, ktorí patria do prvej ligy globálnej architektonickej scény.

Čítať viac

Nové svetové mená v Bratislave: Southbank pozná postupujúcich do druhého kola

09.11.2022 17:11:39 Adrian Gubčo

Developer Penta Real Estate oznámil mená postupujúcich do druhého kola súťaže na budúcu podobu projektu Southbank na pravom brehu Dunaja. Má ísť o mimoriadne významný development, čo potvrdzujú mená prizvaných architektov. Tvorcovia, ktorí boli vybraní do druhého kola, však nijakým spôsobom nezaostávajú. Bratislava tak pravdepodobne získa projekt európskej úrovne.

Čítať viac

Bratislavské nábrežie budú formovať najlepší architekti sveta, Penta vyhlasuje súťaž na Southbank

15.08.2022 12:22:34 Adrian Gubčo

Keď developer Penta Real Estate ohlásil akvizíciu rozsiahlych pozemkov na pravom brehu Dunaja v dotyku so zónou Nové Lido, netajil sa veľkými ambíciami. Zo Southbanku, ako zámer nazval, sa má stať vlajkový projekt firmy. Penta dnes oficiálne odštartovala urbanisticko-architektonickú súťaž a potvrdzuje veľkolepé plány.

Čítať viac

Penta Real Estate kupuje pozemky HB Reavisu v Novom Lide

31.03.2022 13:19:00 Adrian Gubčo

Developer Penta Real Estate potvrdil rozsiahlu akvizíciu pozemkov v lokalite Nové Lido, teda na petržalskom nábreží Dunaja medzi Starým mostom, Mostom Apollo a Prístavným mostom. Predávajúcim bol ďalší veľký bratislavský developer HB Reavis. Jednotlivé strany sumu za transakciu neprezrádzajú, Penta Real Estate však potvrdzuje, že tu už pripravuje nový polyfunkčný projekt.

Čítať viac

Boj o NKKC pokračuje: Incheba a JTRE spochybňujú závery občianskeho združenia, Immocap kritiku odmieta

22.12.2021 17:20:09 Adrian Gubčo

V priebehu minulého týždňa bola konečne zverejnená analýza Občianskeho združenia Národné kultúrne a kongresové centrum (OZ NKKC), ktorá mala odpovedať na otázku, kde by sa tento dôležitý prvok vybavenosti mal nachádzať. Pracovná skupina za najlepší návrh označila Nový Istropolis od Immocapu, čo ostatní developeri odmietajú. Odkazujú pritom na posudok Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP).

Čítať viac

Útvar hodnoty za peniaze odporúča vznik Národného kultúrneho a kongresového centra, minister financií zámer kritizuje

16.12.2021 13:26:20 Adrian Gubčo

V priebehu včerajška bolo odhalené hodnotenie Štúdie uskutočniteľnosti projektu Národného kultúrneho a kongresového centra (NKKC). Vypracovať ju dalo rovnomenné združenie, ktorého cieľom je vznik tohto dôležitého prvku občianskej vybavenosti, zásadného pre ďalší rozvoj Bratislavy. Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) pri Ministerstve financií SR síce potvrdil jeho výhodnosť, výsledky štúdie však expresívne skritizoval minister financií Igor Matovič.

Čítať viac

J&T Real Estate oslávilo 25 rokov, v rukách drží budúcnosť Bratislavy

16.11.2021 13:28:14 Adrian Gubčo

J&T Real Estate aktuálne oslavuje 25 rokov pôsobenia na realitnom trhu. Ako firma sama tvrdí, za tú dobu sa vypracovala na mestotvorného developera, ktorý sa zameriava na výstavbu komplexných mestských štvrtí. Je mimoriadne dôležité, aby to tak naozaj bolo. Spoločnosť totiž ovláda pozemky a rozvojové plochy v takom rozsahu, že nie je prehnané povedať, že v rukách drží budúcnosť metropoly.

Čítať viac

JTRE predalo pozemok pri Fuxovej, vzniknúť tu môže Kaufland

18.08.2021 13:53:00 Adrian Gubčo

Developer J&T Real Estate už niekoľko rokov pracuje na rozvoji veľkorysej koncepcie Nové Lido, ktorá je súčasťou územia, známeho ako Celomestské centrum (CMC) Petržalka. Do zóny patrí aj blok južne od diaľnice D1 v dotyku s projektom Fuxova. Developer už dlhšie žiada zmenu územného plánu v prospech mestotvornej zástavby, voľné pozemky však teraz predal reťazcu Kaufland.

Čítať viac

Národné kultúrne a kongresové centrum: Ktoré je najlepšie?

10.08.2021 09:52:00 Adrian Gubčo

Čoskoro by malo byť známe, ktorá ponuka na lokalitu a projekt pre Národné kultúrne a kongresové centrum (NKKC) je najlepšia. Odborná komisia, zostavená združením NKKC, by mala predstaviť výsledky štúdie uskutočniteľnosti, kde porovnávala vízie potenciálnych partnerov v Novom Istropolise, Inchebe alebo Novom Lide. Ktoré z uvažovaných centier by mohlo mať na základe známych informácií najväčšiu šancu byť NKKC?

Čítať viac

JTRE vyhodnotilo študentskú súťaž na promenádny most do Nového Lida a približuje podobu štvrte

13.07.2021 12:51:30 Adrian Gubčo

Bratislava by mohla v budúcnosti získať promenádny peší most po vzore viacerých svetových metropol. Developer J&T Real Estate plánuje takouto formou spojiť svoje projekty Eurovea a pripravované Nové Lido na jednotlivých nábrežiach Dunaja. Za týmto účelom vyhlásil a medzičasom už aj vyhodnotil študentskú súťaž, kde hľadal nové pohľady na možnú formu a podobu mostného prepojenia.

Čítať viac

J&T Real Estate predstavuje svoj koncept Národného kultúrneho a kongresového centra

11.11.2020 13:16:02 Adrian Gubčo

Do boja o umiestnenie Národného kultúrneho a kongresového centra v Bratislave vstupuje tretí hráč: Po Immocape a Inchebe odhalil svoju víziu NKKC aj developer J&T Real Estate. Nový komplex by mal byť súčasťou pripravovanej štvrte Nové Lido a vytvoriť spoločne s novou budovou SND akúsi kultúrnu os. Vzniknúť tak má srdce nového centra mesta.

Čítať viac

Posledný zo superpriestorov v Novom Lide odhalený

18.12.2017 12:30:00 Adrian Gubčo

Iniciatíva Nové Lido, za ktorou stoja developeri J&T Real Estate a HB Reavis, zverejňuje posledný zo série piatich tzv. superpriestorov, ktoré majú v novej štvrti vzniknúť. Tento má podobu tzv. office parku.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube