YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 22.12.2021 17:20

Boj o NKKC pokračuje: Incheba a JTRE spochybňujú závery občianskeho združenia, Immocap kritiku odmieta

V priebehu minulého týždňa bola konečne zverejnená analýza Občianskeho združenia Národné kultúrne a kongresové centrum (OZ NKKC), ktorá mala odpovedať na otázku, kde by sa tento dôležitý prvok vybavenosti mal nachádzať. Pracovná skupina za najlepší návrh označila Nový Istropolis od Immocapu, čo ostatní developeri odmietajú. Odkazujú pritom na posudok Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP).

Zdroj: Incheba

Zdroj: Incheba

OZ NKKC vzniklo ako reakcia na dlhodobú absenciu kvalitného kongresového centra, ako aj nedostatku priestorov pre organizáciu kultúrnych podujatí. Za združením stoja ľudia z organizácie GLOBSEC a z kultúrneho prostredia. Minulú vládu, ale do istej miery aj súčasnú, dokázalo presvedčiť o potrebe vzniku centra, ktoré by nedostatky Bratislavy v tomto smere prekonalo. Obe vlády sa zhodli na tom, že prípadná podpora – maximálne vo výške 60 miliónov eur – musí byť transparentne zdôvodnená, musí ponúkať vysokú hodnotu za peniaze a priniesť vznik skutočne kvalitného Národného kultúrneho a kongresového centra.

Občianske združenie jednotlivé vlády zaviazali k vypracovaniu Štúdie uskutočniteľnosti, ktorej cieľom bolo porovnať viacero alternatív umiestnenia a riešenia NKKC. Štúdiu vypracovala Odborná skupina, ktorú združenie ustanovilo, aby bola následne analyzovaná ÚHP. ÚHP a IKP (Inštitút kultúrnej politiky) do jej tvorby zasahoval a viaceré otázky konzultoval. Materiál má vyše tristo strán, na ktorom experti popisujú východiská, proces výberu medzi jednotlivými alternatívami, odôvodňujú výber a naznačujú možné efekty. Následná analýza ÚHP dokázala, že vznik NKKC v Bratislave má zmysel.

OZ NKKC urobilo prieskum trhu medzi najvýznamnejšími vlastníkmi pozemkov v Bratislave zo súkromného a verejného sektora. Postupnou selekciou sa ukázalo, že relevantné ponuky na vybudovanie centra sú tri: developer Immocap ponúkol umiestnenie NKKC v projekte Nový Istropolis, J&T Real Estate jeho vybudovanie v Novom Lide a Incheba predstavila koncept modernizácie a rozšírenia súčasného výstavného areálu. Podľa multikriteriálnej analýzy a dostupných podkladov od potenciálnych partnerov označila expertná skupina za najvhodnejšie umiestnenie NKKC v Novom Istropolise.

Immocap už v lete 2020 predstavil svoju víziu premenu bloku, kde sa dnes nachádza Dom odborov Istropolis. Namiesto pôvodného komplexu, ktorý bol vyhodnotený ako nezrekonštruovateľný s ohľadom na potreby moderného multifunkčného centra, má vzniknúť súčasný polyfunkčný súbor, zahŕňajúci kancelárie, bývanie, verejné priestory a predovšetkým veľké kultúrno-kongresové centrum s hotelom. Na projekt developer zorganizoval medzinárodnú architektonickú súťaž, v ktorej sa presadila holandská kancelária KCAP v spolupráci s nemeckým štúdiom Cityförster. Immocap už rozbehol povoľovacie konanie, projekt je v posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA).

Kým Immocap stanovisko OZ NKKC víta, ostatní investori, ktorí ponúkli svoje pozemky a vízie, už takí spokojní nie sú. Prakticky okamžite po zverejnení výsledkov prieskumu reagovalo JTRE. „JTRE je silne znepokojená postupom Občianskeho združenia Národné kultúrne a kongresové centrum (OZ NKKC),“ uviedol pre TASR výkonný riaditeľ JTRE Pavel Pelikán. „Od začiatku upozorňujeme, že celý proces výberu lokality a partnera pre výstavbu Národného kultúrneho a kongresového centra v Bratislave vnímame ako netransparentný, nedôveryhodný a vopred pripravený v prospech jedného z developerov.“ Ešte radikálnejšie vyjadrenia mal minister financií Igor Matovič, ktorý nevyberaným slovníkom výsledky výberu odmietol.

Immocap reagoval na druhý deň a odmietol kritiku JTRE. „Od roku 2017, kedy sme kúpili budovu Domu odborov, opakujeme náš zámer priniesť Bratislave modernú kultúrno-spoločenskú sálu. Aj z toho dôvodu sme zrealizovali jednu z najväčších medzinárodných architektonických súťaží na Slovensku. Náš projekt zároveň považujeme na základe verejne dostupných informácií za najlepší a najreálnejší na vznik NKKC,“ vyzdvihuje kvalitu Nového Istropolisu Martin Šramko, CEO spoločnosti Immocap. „Ohradzujeme sa voči tvrdeniam konkurencie, ktorá nebola v posudzovaní ÚHP úspešná a ktorá sa namiesto odborného a detailného predstavenia svojich riešení uchyľuje k nepodloženým útokom.“

Priamočiary postup, po ktorom by po odhalení výsledkov štúdie vláda pristúpila k schváleniu grantu v adekvátnej výške a mohlo sa prejsť k ďalším stupňom prípravy NKKC, je tak nepravdepodobný. Odmietnutí developeri totiž aj naďalej pokračujú v spochybňovaní jej výsledkov.

 

Štúdia uskutočniteľnosti považuje za najlepšie miesto pre umiestnenie NKKC Nový Istropolis. Zdroj: Immocap

 

JTRE totiž spoločne s Inchebou pripravili komplexnejšie stanovisko, v ktorom potvrdili predošlé výhrady. „Obe spoločnosti počas celého procesu vedeného pracovnou skupinou OZ NKKC vyjadrovali viaceré výhrady a upozorňovali na nedostatočnú komunikáciu a verejnú kontrolu prípravy štúdie uskutočniteľnosti pre projekt, ktorý sa uchádza o štátnu pomoc vo výške 60 miliónov eur,“ konštatujú. Pripomínajú, že ÚHP vo svojej analýze potvrdil viaceré výhrady JTRE.

Obe firmy narážajú predovšetkým na nastavenie parametrov NKKC, vychádzajúce zo štúdie spoločnosti EY. JTRE aj Incheba údajne upozorňovali pracovnú skupinu občianskeho združenia, že nezohľadňuje alternatívu centra s menšou alebo väčšou kapacitou, alebo možnosti rozdelenia štátnej podpory medzi viacero projektov, vrátane renovácie existujúcich objektov. ÚHP vo svojej analýze zas navrhuje prehodnotenie kapacity a úrovne centra, aby sa dosiahla vyššia hodnota za peniaze. JTRE aj Incheba dodávajú, že takéto varianty ponúkali.

K ďalším výhradám patrí zohľadňovanie stupňa prípravy projektu v analýze pracovnej skupiny, fakt, že štúdiu pripravovalo občianske združenie a nie štát, absencia verejnej kontroly (pričom investori naznačujú, že cieľom bolo financie prihodiť Novému Istropolisu) a nesprávne východiská pôvodnej štúdie. Inchebe sa nepozdáva, že podľa OZ NKKC nie sú v Bratislave vhodné priestory pre organizáciu podujatí, pričom v jej priestoroch sa konalo 250 koncertov alebo 110 kongresov vrátane množstva štátnických podujatí na najvyššej úrovni. JTRE a Incheba sa sťažujú aj na nedostatočnú komunikáciu s OZ NKKC a vyzývajú na zverejnenie existujúcej komunikácie, ktorá potvrdí výhrady firiem. Dodávajú, že na samotnú štúdiu uskutočniteľnosti budú reagovať po jej naštudovaní.

JTRE aj Incheba tak pristúpili k spochybneniu celého procesu výberu umiestnenia NKKC, namiesto kritickej diskusie o projekte samotnom. Immocap je presvedčený kvalitou svojho návrhu. „Sme pripravení kedykoľvek verejne a transparentne prezentovať pripravenosť a kvalitu nášho projektu, tak, ako sme to urobili v prípade prieskumu trhu,“ deklaruje Martin Šramko. „Ponúkli sme spolufinancovanie NKKC vlastnými zdrojmi vo výške 15,6 milióna EUR, vrátane poskytnutia pozemku.“ Ak však bude celý doterajší proces zastavený – čo naznačuje aj postoj ministra financií – bude to v podstate jedno.

Je skutočne pravdou, že ÚHP odmietlo potvrdiť Nový Istropolis ako projekt s najvyššou hodnotou za peniaze. Treba však upozorniť, že odmietlo Nový Istropolis v danom rozsahu a pri danom postupe vzniku NKKC. To ho nevylučuje ako možnú najlepšiu alternatívu – ak developer svoj projekt upraví, OZ NKKC presvedčí verejnosť o správnom nastavení podmienok alebo budú vypracované ďalšie stratégie a porovnania, ktoré zahrnú iné alternatívy vzniku NKKC. V každom prípade, príprava projektu sa tým natiahne. Vláda (vlády) totiž zvykne na hodnotenia ÚHP celkom prihliadať.

 

JTRE tvrdí, že dokáže ponúknuť lepšiu alternatívu v Novom Lide. Zdroj: J&T Real Estate

 

Je na diskusiu, či to Bratislave prospeje. JTRE aj Incheba môžu mať nakoniec lepšie projekty z hľadiska hodnoty za peniaze, to však neznamená, že budú aj kvalitnejšie. Kvalita sa nedá vyjadriť len ekonomickými ukazovateľmi, ale aj zložitejšie hodnotiteľnými kritériami: úrovňou architektúry, prepojením s mestom, vznikom atraktívneho prostredia a podobne. V tomto smere má problém najmä Incheba. Tá ponúkla realizáciu lacnejšieho projektu oproti pôvodným plánom, čím zlepšila efektivitu, ale znížila jeho pozitívny dopad na značku Bratislavy – lebo aj o to sa hrá. Z verejne prezentovaných výstupov sa Incheba svojim konkurentom nevyrovná okrem ceny skoro v ničom.

Nové Lido je na tom lepšie. Má za sebou skúseného developera, ktorý disponuje lukratívnym pozemkom v stave greenfieldu a v srdci štvrte, ktorá bude rozšírením centra Bratislavy. To otvára široké možnosti jeho prebudovania. Vysoko flexibilný bude aj v prípade zmeny parametrov, keďže dizajn NKKC od JTRE ešte nie je uzavretý a má byť predmetom architektonickej súťaže. Nakoniec tak môže byť na vyššej úrovni ako Nový Istropolis. Problémom je hlavne stav pripravenosti, pozemkové vzťahy a stav Územného plánu, ktorý výstavbe v Novom Lide nateraz bráni. JTRE však tvrdí, že zmeny sú na dohľad a onedlho sa Nové Lido otvorí pre vznik prvých objektov.

Napokon, Nový Istropolis je dnes prezentovaný (takmer) v stave, ako by vyzeral, keby NKKC vzniklo na Trnavskom mýte. Ak by ale dotácia smerovala inde, považujem jeho úpravy za pravdepodobné. „Sme pripravení diskutovať s vládou, Ministerstvom financií a NKKC  o najlepšom možnom riešení a aj v prípade, ak padne rozhodnutie o inom variante poskytnutia dotácie, budeme si za svojím projektom stáť a ponúkať ho naďalej s cieľom povýšiť kultúru v Novom Istropolise,“ tvrdí Martin Šramko. To však neznamená, že multifunkčné centrum bude pracovať s takými istými číslami. Súkromný investor nebude dotovať stratovú prevádzku príliš veľkého kultúrneho objektu.

Ak by sa teda štát rozhodol umiestniť NKKC v Novom Lide, Bratislava môže získať kvalitné a reprezentatívne centrum, ktoré bude spoločenským jadrom nielen plánovanej štvrte, ale aj rozvíjajúceho sa downtownu na oboch brehoch Dunaja. Zároveň na Trnavskom mýte vznikne Nový Istropolis, hoci pravdepodobne v menej ambicióznej podobe, ako to aktuálne prezentujú vizualizácie. Obeťou bude pôvodný Istropolis, ktorý má mnoho problémov, stále ale ostáva zaujímavou neskoromodernistickou architektúrou, ktorá má svoju hodnotu. Pokiaľ nebude jeho náhrada dostatočne kvalitná (a NKKC bude aj tak inde), možno bude predsa len vhodnejšie ho zachovať.

Alternatívou je pracovnou skupinou preferovaný variant, kedy bude NKKC predsa len v Novom Istropolise. V Novom Lide ostane dôležitý priestor, určený pre vznik kultúrneho objektu. Developer dlhodobo opakuje, že tu má byť takáto funkcia umiestnená – už od času, kedy nebolo o NKKC ani chýru, ani slychu. Bratislava tak môže získať hneď dva špičkové priestory, síce pravdepodobne s mierne odlišnými funkciami, stále ale prínosné pre okolie. Ak navyše pôjde o verejnú inštitúciu, JTRE bude profitovať tak či tak.

Považujem preto za trochu zvláštne, že významný developer tému rieši tak intenzívne, že neváha pridávať demagogické komentáre v diskusiách na sociálnej sieti. Miera osobnej angažovanosti je obdivuhodná. Určite ale nie som jediný, kto by radšej videl, ako chce spoločnosť potvrdiť pred verejnosťou, že jeho projekt nie je najlepším riešením len kvôli zisku dotácie, ale aj z hľadiska budúceho rozvoja a obrazu Bratislavy. Zatiaľ totiž prináša len prísľuby v podobe pár vizualizácií a doprovodného textu, namiesto konkrétnej dokumentácie – aj preto sa pracovná skupina rozhodla NKKC odporučiť inde.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Incheba. Zdroj: Incheba
  • Incheba. Zdroj: Incheba
  • Nový Istropolis. Zdroj: Immocap
  • Nový Istropolis. Zdroj: Immocap
  • Nové Lido. Zdroj: J&T Real Estate
  • Nové Lido. Zdroj: J&T Real Estate

Súvisiace články

Legenda je definitívne preč. Istropolis je zrovnaný so zemou

04.12.2022 14:32:10 Adrian Gubčo

V uplynulých dňoch bolo z veľkej časti ukončené búranie výškovej administratívnej budovy niekdajšieho Domu odborov Istropolis. Na pozemku sa teraz nachádza už len halda sutín, ktoré sa postupne odpratávajú. Definitívne tak bol ukončený príbeh známeho komplexu, ktorý niekoľko rokov dotváral charakter Trnavského mýta. Na jeho mieste developer Immocap vybuduje Nový Istropolis.

Čítať viac

Nové svetové mená v Bratislave: Southbank pozná postupujúcich do druhého kola

09.11.2022 17:11:39 Adrian Gubčo

Developer Penta Real Estate oznámil mená postupujúcich do druhého kola súťaže na budúcu podobu projektu Southbank na pravom brehu Dunaja. Má ísť o mimoriadne významný development, čo potvrdzujú mená prizvaných architektov. Tvorcovia, ktorí boli vybraní do druhého kola, však nijakým spôsobom nezaostávajú. Bratislava tak pravdepodobne získa projekt európskej úrovne.

Čítať viac

Dominanta Trnavského mýta sa stráca. Výšková budova Istropolisu prichádza o podlažia

06.11.2022 19:58:19 Adrian Gubčo

Asanácia výškovej administratívnej budovy niekdajšieho Domu odborov napreduje. V tejto chvíli sa už definitívne strácajú najvyššie podlažia budovy, ktorá tvorila desaťročia výškovú dominantu Trnavského mýta. Stavebník, spoločnosť Immocap, smeruje k ukončeniu búracích prác ešte pred koncom roka, aby uvoľnil miesto projektu Nový Istropolis.

Čítať viac

Posledné momenty Istropolisu. Výšková budova rýchlo mizne

14.10.2022 13:00:00 Adrian Gubčo

V týchto dňoch postupne zaniká výšková administratívna budova, ktorá tvorila súčasť komplexu Domu odborov Istropolis. S jej odstránením odíde do minulosti výrazná dominanta Trnavského mýta, ale aj orientačný bod pre širšie okolie. Búranie súvisí s prípravou na výstavbu Nového Istropolisu, veľkého polyfunkčného zámeru od spoločnosti Immocap.

Čítať viac

Vyššia budova sa ešte nebúrala. Immocap začína s asanáciou veže Istropolisu

20.09.2022 16:48:00 Adrian Gubčo

Dnešným dňom by sa malo začať búranie organizačnej budovy, teda výškovej dominanty niekdajšieho Domu odborov Istropolis. Oznámil to developer Immocap, ktorý odstraňuje pôvodný komplex, na ktorého mieste chce postaviť projekt Nový Istropolis. Ide pravdepodobne o najvyššiu budovu, aká bola doteraz v Bratislave odstránená.

Čítať viac

Posledné momenty Istropolisu. Zanikajú zvyšky bývalej kultúrnej sály

14.09.2022 15:21:55 Adrian Gubčo

V týchto dňoch sa búrajú posledné časti bývalej kultúrnej a kongresovej časti Domu odborov Istropolis. Monumentálna stavba, ktorá vyše štyri desaťročia tvorila dominantu Trnavského mýta, odchádza definitívne do minulosti. Z celého komplexu ešte ostáva zbúrať výškovú administratívnu časť a do budúcna aj Dom techniky, ktorý prešiel do vlastníctva developera Immocap.

Čítať viac

Architekt Nového Istropolisu Jeroen Dirckx: Kultúrne centrum v Istropolise bude mať svetovú úroveň

02.09.2022 09:15:00 Adrian Gubčo

Nový Istropolis od developera Immocap je dnes považovaný za jeden z najkontroverznejších projektov v Bratislave. Dôvodom je nahradenie pôvodného Domu odborov Istropolis novým komplexom, ktorého súčasťou má byť aj veľké kultúrno-kongresové centrum. Jeho architekt z kancelárie KCAP Jeroen Dirckx si je pochybností vedomý, zároveň však presviedča, že na Trnavskom mýte vznikne skvelý projekt.

Čítať viac

Bratislavské nábrežie budú formovať najlepší architekti sveta, Penta vyhlasuje súťaž na Southbank

15.08.2022 12:22:34 Adrian Gubčo

Keď developer Penta Real Estate ohlásil akvizíciu rozsiahlych pozemkov na pravom brehu Dunaja v dotyku so zónou Nové Lido, netajil sa veľkými ambíciami. Zo Southbanku, ako zámer nazval, sa má stať vlajkový projekt firmy. Penta dnes oficiálne odštartovala urbanisticko-architektonickú súťaž a potvrdzuje veľkolepé plány.

Čítať viac

Nový Istropolis je bližšie k prvému povoleniu

04.08.2022 14:12:29 Adrian Gubčo

Zámer výstavby polyfunkčného komplexu Nový Istropolis na Trnavskom mýte sa pomaly hýbe vpred. Spoločnosť Trnavské Mýto, a.s., ktorá patrí pod developera Immocap, vypracovala správu o hodnotení, teda podrobnejšie hodnotenie vplyvu projektu na životné prostredie. Investor musel zohľadniť pripomienky viacerých strán, vrátane Hlavného mesta, ktoré požaduje zváženie redukovaného variantu zámeru.

Čítať viac

Istropolis postupne zaniká, developer aj naďalej ráta s pôvodným projektom

17.06.2022 16:00:00 Adrian Gubčo

Na Trnavskom mýte postupuje búranie niekdajšieho Domu odborov Istropolis. Jedna z výrazných stavieb Bratislavy zaniká, aby uvoľnila miesto novému projektu. Developer Immocap chce vybudovať mohutný polyfunkčný projekt Nový Istropolis, ktorého súčasťou má byť aj veľké kultúrno-kongresové centrum. Jeho podoba je však do veľkej miery závislá od verejnej podpory, ktorá je aj naďalej otázna.

Čítať viac

Penta Real Estate kupuje pozemky HB Reavisu v Novom Lide

31.03.2022 13:19:00 Adrian Gubčo

Developer Penta Real Estate potvrdil rozsiahlu akvizíciu pozemkov v lokalite Nové Lido, teda na petržalskom nábreží Dunaja medzi Starým mostom, Mostom Apollo a Prístavným mostom. Predávajúcim bol ďalší veľký bratislavský developer HB Reavis. Jednotlivé strany sumu za transakciu neprezrádzajú, Penta Real Estate však potvrdzuje, že tu už pripravuje nový polyfunkčný projekt.

Čítať viac

Istropolis postupne zaniká

02.03.2022 15:13:57 Adrian Gubčo

Na začiatku tohto roka sa spustilo búranie Domu odborov Istropolis, veľkého komplexu, ktorý tvoril charakteristickú súčasť Trnavského Mýta. Už onedlho sa to zmení. Na jeho mieste má totiž vzniknúť Nový Istropolis, polyfunkčný komplex s kultúrno-spoločenským centrom, kanceláriami, bývaním a retailom od developera Immocap. Búranie pôvodnej stavby bude prebiehať počas celého tohto roka.

Čítať viac

Immocap má búracie povolenie na Istropolis, prvé práce sa majú spustiť už v najbližších dňoch

10.01.2022 14:16:13 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL DOPLNENÝ Dom odborov Istropolis pôjde takmer definitívne k zemi. Developer Immocap oznámil že disponuje právoplatným rozhodnutím mestskej časti Nové Mesto o odstránení existujúceho objektu. Už v najbližších dňoch chce mohutný neskoromodernistický komplex ohradiť a začať s prvými prácami. V budúcnosti ho má nahradiť polyfunkčný projekt Nový Istropolis, ktorého súčasťou má byť aj pomerne rozsiahla kultúrno-spoločenská sála.

Čítať viac

Útvar hodnoty za peniaze odporúča vznik Národného kultúrneho a kongresového centra, minister financií zámer kritizuje

16.12.2021 13:26:20 Adrian Gubčo

V priebehu včerajška bolo odhalené hodnotenie Štúdie uskutočniteľnosti projektu Národného kultúrneho a kongresového centra (NKKC). Vypracovať ju dalo rovnomenné združenie, ktorého cieľom je vznik tohto dôležitého prvku občianskej vybavenosti, zásadného pre ďalší rozvoj Bratislavy. Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) pri Ministerstve financií SR síce potvrdil jeho výhodnosť, výsledky štúdie však expresívne skritizoval minister financií Igor Matovič.

Čítať viac

Nové Mesto a Immocap sa dohodli, mestská časť podporí projekt Nový Istropolis

29.11.2021 13:24:00 Adrian Gubčo

Spory medzi mestskou časťou Bratislava – Nové mesto a developerom Immocap Group, ktorý pripravuje prestavbu areálu Istropolis, sa nateraz zdajú byť zažehnané. Ako oznámil starosta Nového Mesta Rudolf Kusý na sociálnej sieti, obom stranám sa podarilo dohodnúť na splnení garancií developera voči verejnosti. Podľa starostu ide o veľké víťazstvo, v skutočnosti to skôr pripomína divadlo.

Čítať viac

J&T Real Estate oslávilo 25 rokov, v rukách drží budúcnosť Bratislavy

16.11.2021 13:28:14 Adrian Gubčo

J&T Real Estate aktuálne oslavuje 25 rokov pôsobenia na realitnom trhu. Ako firma sama tvrdí, za tú dobu sa vypracovala na mestotvorného developera, ktorý sa zameriava na výstavbu komplexných mestských štvrtí. Je mimoriadne dôležité, aby to tak naozaj bolo. Spoločnosť totiž ovláda pozemky a rozvojové plochy v takom rozsahu, že nie je prehnané povedať, že v rukách drží budúcnosť metropoly.

Čítať viac

Nové Mesto žiada zachovanie kultúrnej funkcie Istropolisu pod hrozbou sankcií, investor ich odmieta

23.09.2021 17:48:29 Adrian Gubčo

Horúca diskusia o budúcnosti priestoru, kde sa dnes nachádza komplex Domu odborov Istropolis, pokračuje aj naďalej. Okrem aktivistov je hlasná aj mestská časť Nové Mesto, ktorá ústami starostu Rudolfa Kusého žiada od developera Immocap splnenie viacerých požiadaviek. Obávajúc sa osudu PKO, za prípadné nesplnenie záväzkov žiada sankcie. Tie developer považuje za neprimerané.

Čítať viac

JTRE predalo pozemok pri Fuxovej, vzniknúť tu môže Kaufland

18.08.2021 13:53:00 Adrian Gubčo

Developer J&T Real Estate už niekoľko rokov pracuje na rozvoji veľkorysej koncepcie Nové Lido, ktorá je súčasťou územia, známeho ako Celomestské centrum (CMC) Petržalka. Do zóny patrí aj blok južne od diaľnice D1 v dotyku s projektom Fuxova. Developer už dlhšie žiada zmenu územného plánu v prospech mestotvornej zástavby, voľné pozemky však teraz predal reťazcu Kaufland.

Čítať viac

Národné kultúrne a kongresové centrum: Ktoré je najlepšie?

10.08.2021 09:52:00 Adrian Gubčo

Čoskoro by malo byť známe, ktorá ponuka na lokalitu a projekt pre Národné kultúrne a kongresové centrum (NKKC) je najlepšia. Odborná komisia, zostavená združením NKKC, by mala predstaviť výsledky štúdie uskutočniteľnosti, kde porovnávala vízie potenciálnych partnerov v Novom Istropolise, Inchebe alebo Novom Lide. Ktoré z uvažovaných centier by mohlo mať na základe známych informácií najväčšiu šancu byť NKKC?

Čítať viac

JTRE vyhodnotilo študentskú súťaž na promenádny most do Nového Lida a približuje podobu štvrte

13.07.2021 12:51:30 Adrian Gubčo

Bratislava by mohla v budúcnosti získať promenádny peší most po vzore viacerých svetových metropol. Developer J&T Real Estate plánuje takouto formou spojiť svoje projekty Eurovea a pripravované Nové Lido na jednotlivých nábrežiach Dunaja. Za týmto účelom vyhlásil a medzičasom už aj vyhodnotil študentskú súťaž, kde hľadal nové pohľady na možnú formu a podobu mostného prepojenia.

Čítať viac

Kultúrno-kongresové centrum v Novom Istropolise: Čo prinesie Bratislave?

26.05.2021 14:13:19 Adrian Gubčo

Hoci je Nový Istropolis veľký projekt, jeho najvýraznejšou súčasťou má byť nové kultúrno-kongresové centrum. Developer Immocap hovorí, že pôjde o špičkovú modernú sálu s európskymi parametrami, ktorá bude viac než dôstojnou náhradou pôvodného Domu odborov Istropolis a jeho kongresovej časti. Presné detaily sa však odhaľujú až teraz a s nimi aj možnosti, ktoré môže centrum metropole priniesť.

Čítať viac

Proti búraniu Istropolisu spustili petíciu, developer reaguje

13.04.2021 14:48:14 Adrian Gubčo

Plánovaná prestavba územia, kde sa dnes nachádza Dom odborov Istropolis, budí aj naďalej vášne. Aktivisti a odborníci zo združenia DOCOMOMO pripravili Petíciu za záchranu Istropolisu, v ktorej žiadajú zachovanie Istropolisu a jeho vyhlásenie za pamiatku. Na túto iniciatívu zareagoval developer Immocap, pripravujúci Nový Istropolis, ktorý pripomína, že petícia zamlčiava dôležité fakty.

Čítať viac

Hlavné mesto a Bratislavský samosprávny kraj sú otvorení prestavbe Istropolisu

18.02.2021 17:00:00 Adrian Gubčo

Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy ani Bratislavský samosprávny kraj neodmietajú premenu areálu Domu odborov Istropolis, hoci výmenou za určité verejnoprospešné opatrenia. Vyjadrili sa tak pre agentúru SITA. Na toto stanovisko už reagoval aj developer Immocap, ktorý prisľúbil, že pripomienky mesta aj kraja bude pri riešení projektu rešpektovať.

Čítať viac

JTRE vyhlási študentskú súťaž na promenádny most do Nového Lida

02.02.2021 09:35:40 Adrian Gubčo

Developer J&T Real Estate postupne zvyšuje aktivitu pri príprave budúcej centrálnej štvrte Nové Lido, ktorá vznikne na pravom brehu Dunaja. Rozšírenie zástavby týmto smerom má napomôcť expanzii jadra metropoly. Zásadný podiel na spojení súčasného a nového centra bude mať promenádny most cez rieku, ktorého podobu budú teraz hľadať vysokoškolskí študenti.

Čítať viac

Diskusia okolo Nového Istropolisu pokračuje, aktivistom sa nepáči

18.01.2021 12:12:50 Adrian Gubčo

Predloženie projektu Nového Istropolisu na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) nebolo spojené len s predstavením detailov konkrétnych riešení projektu, ale aj s odmietavými reakciami a pripomienkami voči zámeru. Najaktívnejšia je v tomto smere organizácia DOCOMOMO, ktorá obvinila developera Immocap z devastácie kultúrnych hodnôt a rozporuje súlad zámeru s Územným plánom.

Čítať viac

Nový Istropolis odhaľuje ďalšie detaily

03.12.2020 17:47:19 Adrian Gubčo

Predstavenie zámeru prestavby areálu Istropolisu v priebehu leta vyvolalo veľký záujem verejnosti. Developer Immocap odvtedy postupne dávkoval nové informácie o projekte, ktorý má zmeniť Trnavské Mýto a prispieť ku vzniku nového subcentra Bratislavy. Dnes boli zverejnené ďalšie detaily, keďže bol Nový Istropolis podaný na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).

Čítať viac

J&T Real Estate predstavuje svoj koncept Národného kultúrneho a kongresového centra

11.11.2020 13:16:02 Adrian Gubčo

Do boja o umiestnenie Národného kultúrneho a kongresového centra v Bratislave vstupuje tretí hráč: Po Immocape a Inchebe odhalil svoju víziu NKKC aj developer J&T Real Estate. Nový komplex by mal byť súčasťou pripravovanej štvrte Nové Lido a vytvoriť spoločne s novou budovou SND akúsi kultúrnu os. Vzniknúť tak má srdce nového centra mesta.

Čítať viac

Ako zmení Nový Istropolis Bratislavu

23.09.2020 13:25:00 Adrian Gubčo

Zámer Nového Istropolisu je momentálne celkom logicky asi najviac diskutovaným investičným zámerom v Bratislave. Podstatná časť debát sa sústredí na otázku asanácie pôvodného Domu odborov Istropolis, ide však len o jednu z tém, o ktorých by sa malo hovoriť. Druhou – možno ešte podstatnejšou – je perspektíva ďalšej budúcnosti Trnavského Mýta a Bratislavy a spôsob, akým ju Nový Istropolis môže ovplyvniť.

Čítať viac

Dom odborov Istropolis sa nedá zachrániť

28.07.2020 13:30:00 Adrian Gubčo

Predstavenie Nového Istropolisu vyvolalo z logických dôvodov mimoriadny záujem médií a obrovský počet reakcií. Veľká väčšina sa venuje jedinej téme – asanácii pôvodného komplexu Istropolis. Milovníci modernistickej architektúry obviňujú developera z neúcty voči historickému a kultúrnemu odkazu budovy, investor Immocap sa bráni, že pôvodný Istropolis bol neudržateľný. Čo sú dôvody takéhoto postoja?

Čítať viac

Nový Istropolis sa odhaľuje

16.07.2020 12:55:25 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ Dnešným dňom sa odhaľuje podoba dalšieho dlhoočakávaného bratislavského projektu: známe sú prvé detaily prestavby komplexu Istropolis, ikonickej stavby, tvoriacej už automatickú súčasť Trnavského mýta, asi najdôležitejšieho dopravného uzlu v meste. Developer Immocap oslovil pre návrh prestížnu architektonickú kanceláriu KCAP, víťaza medzinárodnej súťaže.

Čítať viac

Istropolis pokračuje v odhaľovaní detailov: Kultúrne centrum pomôžu navrhnúť poprední medzinárodní experti

24.09.2019 08:35:00 Adrian Gubčo

Developer Nového Istropolisu, spoločnosť Immocap Group, postupne rozbieha komunikáciu, ktorá povedie až k odhaleniu novej podoby developmentu. Po oznámení prvých detailov k súťaži na transformáciu zásadného územia, kde dnes stojí Dom odborov Istropolis, teraz pripomína ďalšie informácie, ktorými sa snaží dokázať, že nový projekt bude pre Bratislavu výrazným prínosom.

Čítať viac

Developer predstavuje ďalšie detaily k Istropolisu: Búranie starého komplexu je takmer isté

12.09.2019 08:15:00 Adrian Gubčo

Spoločnosť Immocap Group včera oznámila, že víťazom súťaže na oživenie územia v priestore Istropolisu na Trnavskom mýte sa definitívne stáva architektonická kancelária KCAP. Popritom bolo poukázané na problémy súčasného komplexu, z čoho viacmenej už jasne vyplýva, že preferovanou možnosťou je zánik pôvodnej budovy a jej nahradenie novou štruktúrou.

Čítať viac

YIT ustupuje od projektu prestavby Istropolisu

21.08.2019 14:30:00 Adrian Gubčo

Developer YIT Slovakia vystúpil z projektu prestavby komplexu Domu odborov Istropolis na Trnavskom mýte. Táto správa prichádza len niekoľko dní po mediálnom šume súvisiacom s odhalením neaktuálnej vizualizácie možnej podoby územia od jedného z účastníkov architektonickej súťaže. Developer tak ostáva plne pod kontrolou spoločnosti Immocap Group.

Čítať viac

Aká bude budúcnosť Istropolisu?

16.08.2019 10:20:00 Adrian Gubčo

V bratislavskej komunite postupne rastie záujem o budúcnosť komplexu Domu odborov Istropolis, ktorý bol už pred časom predaný spoločnostiam Immocap Group a YIT Slovakia. Po náznakoch o tom, že na areál prebehla medzinárodná urbanisticko-architektonická súťaž, unikla prvá z vizualizácií, čo vzbudilo ďalšiu záplavu reakcií. Aká bude naozaj budúcnosť tohto komplexu?

Čítať viac

Posledný zo superpriestorov v Novom Lide odhalený

18.12.2017 12:30:00 Adrian Gubčo

Iniciatíva Nové Lido, za ktorou stoja developeri J&T Real Estate a HB Reavis, zverejňuje posledný zo série piatich tzv. superpriestorov, ktoré majú v novej štvrti vzniknúť. Tento má podobu tzv. office parku.

Čítať viac

Incheba predstavuje koncept Národného kultúrneho a kongresového centra

29.09.2020 12:09:10 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ Zámer Národného kultúrneho a kongresového centra, ktoré by malo konečne v Bratislave v najbližších rokoch vzniknúť a predbežne má aj podporu štátu, púta záujem investorov. Po spoločnosti Immocap, ktorá predstavila zámer Nového Istropolisu, dnes Incheba odprezentovala rozsiahlu víziu transformácie areálu Incheba Expo Arena.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube