Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Ďalšie informácie  

YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 29.03.2021 11:20

Hlavné mesto odmieta výstavbu projektu Nové Domino

Kontroverzný petržalský projekt Domino s upraveným názvom Nové Domino začal nedávno po dlhšej dobe ožívať. Jeho majiteľ, spoločnosť Subcentro, blízka VI Group, spustil kampaň, v rámci ktorej chcel lokálnu verejnosť presvedčiť o výhodnosti dokončenia zámeru, ktorý už niekoľko rokov straší na Jasovskej v podobe skeletu. Plánom investora však dal stopku Magistrát.

Article Big

Zdroj: Subcentro

Projekt bol stíhaný odporom a problémami už od spustenia výstavby na začiatku minulého desaťročia. Okrem umiestnenia v priamom dotyku s terasou paneláku na Jasovskej ulici a teda vysokého zvýšenie hustoty zástavby, odporcovia poukazovali aj na blízke vzťahy developera a vedenia mestskej časti. Kritici namietali aj nesúlad rozostavanej stavby s povoleniami, čo viedlo k pozastaveniu stavby. Tá sa odvtedy neobnovila, v dôsledku čoho rozostavaný skelet prvých dvoch podlaží už niekoľko rokov špatí už beztak zanedbané prostredie tejto časti Petržalky.

Zmeniť sa to malo v priebehu minulého roka, kedy Subcentro rozbehlo marketingovú kampaň, ktorej súčasťou bola úprava projektu. Zmenšiť a mierne posunúť sa malo všetkých päť naplánovaných objektov: domy A, C, E sa mali znížiť na 6 podlaží s najvyšším podlažím ustúpeným (teda zníženie o 1,5 podlažia), domy B a D na päť podlaží (zníženie o dve podlažia). Posun mal byť zabezpečený zmenšením objemu domov, čím bude odstup 20 metrov namiesto 16. Všetky domy majú byť určené pre bývanie.

Stopka Stopka Stopka Stopka

K ďalším úpravám patrí podľa žiadosti o vydanie záväzného stanoviska znížený počet obytných jednotiek zo 147 (90 bytov + 57 apartmánov) na 86 bytov, zvýšenie počtu parkovacích státí zo 134 na 139 alebo zmena technológie vykurovania. Subcentro chce zrealizovať aj zelené strechy a fasády. Naostatok, developer argumentuje vlastníctvom väčšiny potrebných povolení, predovšetkým územným rozhodnutím. Získať tak potreboval v podstate len posvätenie mesta, že zámer ako taký je v súlade s Územným plánom.

V tomto smere však narazil. Podľa Magistrátu, predložená dokumentácia vychádza z nesprávnych vstupných predpokladov, je v rozpore s metodikou Územného plánu a ako taký je s ním v nesúlade. Preto projektu vydal nesúhlasné stanovisko. Hlavným argumentom má byť fakt, že plocha, kde má Nové Domino vzniknúť, je označená funkciou 501 – zmiešaným územím bývania a občianskej vybavenosti. To znamená, že 70% celkových podlažných plôch nadzemnej časti zástavby môže byť určených pre bývanie a 30% pre občiansku vybavenosť.

Nové Domino je však zo 100% tvorené bývaním, čo je dané tým, že ako také vyťažuje len niečo vyše 25% celkovej plochy bývania vo funkčnom bloku (teda v širšom území, kde vzniknú aj iné stavby – tie však už musia rátať aj s vybavenosťou). To sa Magistrátu nepozdáva, keď tvrdí, že keď nie je vo funkčnom bloku žiadna iná zástavba, tvorí projekt 100% zástavby a musí splniť podmienky funkcie 501 – teda mať predpísaný objem občianskej vybavenosti. Ide o kontroverzný výklad Územného plánu, ktorý už bol v minulosti predmetom mnohých sporov. Pokiaľ sa nemýlim, ide podľa všetkého aj o dôvod, prečo svojho času narazil Zwirn a tretia etapa sa bude stavať skôr ako druhá.

Magistrát zámeru a jeho dokumentácii vyčíta aj ďalšie nedostatky a upozorňuje, že môže nesúhlasné stanovisko vydať, hoci v minulosti (v roku 2008) už s ním súhlasil. Odoláva sa pritom na legislatívu, podľa ktorej môže pri zásadnej zmene skutkového stavu nahradiť svoje stanovisko novým. Dokument podpísal primátor Bratislavy Matúš Vallo.

 

Zdroj: Subcentro

 

Treba pripomenúť, že to bol práve primátor Vallo, ktorý verejne vyhlásil, že v prípade tohto projektu existujú len dve možnosti: buď zrealizovať upravený projekt, alebo hľadať spôsoby, ako ho vyhlásiť za čiernu stavbu. To však bude pri zámere s už vydanými povoleniami právne aj časovo náročné. Okrem toho, ako upozornil primátor, mesto môže čeliť žalobám zo strany developera, čo je ďalšie riziko. Výsledkom rozhodnutia ísť proti projektu môžu byť roky sporov, čo bude znamenať len ďalšie chátranie skeletu, ktorý dotvára nepríjemný charakter tejto časti Petržalky. Napriek tomu sa mesto rozhodlo reagovať na žiadosť investora záporne.

Na ťahu je teraz Subcentro. V zmysle reakcie Magistrátu sa zdá, že aj keby odovzdal prepracovanú dokumentáciu s opravenými chybami, zamietavé stanovisko dostane aj tak. Investor sa môže obrátiť na autority v územnom plánovaní, ktoré môžu zdôvodnenie Magistrátu zanalyzovať, pričom nie je nepredstaviteľné, že by rozhodnutie mesta mohlo byť napadnuteľné. V neposlednom rade, developer môže stavebnému úradu v Petržalke pripomenúť, že tento nemá pri svojich rozhodnutiach povinnosť prihliadať na stanoviská Magistrátu.

Banner Čerešne Banner Čerešne

Tak či onak, netreba si robiť ilúzie, že sa príbeh projektu Nové Domino negatívnym stanoviskom končí a vývoj smeruje k zániku skeletu. Development bude petržalskou témou ešte nepochybne roky, počas ktorých sa na Jasovskej nič nezmení. Obyvatelia okolia budú aj naďalej nútení tolerovať existenciu nepríjemných zvyškov rozostavanej stavby, ktorá sa medzičasom stala obľúbenou destináciou pre potkany a nelegálnou skládkou. Na druhej strane, citujúc jedného z miestnych, „...radšej sa budem ďalšie roky pozerať na skelet, ako by mi mala rovno pred oknom vyrásť niekoľkoposchodová budova“ (Bratislavské noviny).

V Petržalke ide o nezriedkavý postoj, a to aj v lokalite v bezprostrednej blízkosti tzv. Centrálneho rozvojového koridoru – teda voľného pásu územia v strede sídliska. Toto bolo pôvodne určené pre obalovú zástavbu s vybavenosťou v okolí trasy metra. S jeho výstavbou sa začalo v roku 1986, revolúcia v roku 1989 však takmer okamžite zastavila práce, ktoré sa odvtedy napriek diskusiám nikdy nenaštartovali. V dôsledku toho nikdy nevznikla ani zmieňovaná zástavba. Obyvatelia si navykli na existujúci stav – postupne rastúcu náletovú zeleň – a odmietajú plány na jej transformáciu.

Miestna samospráva s týmto postojom do veľkej miery sympatizuje. Hlavné mesto aktuálne pracuje na urbanistickej štúdii Centrálneho rozvojového koridoru, ktorý má byť podkladom pre zmenu Územného plánu. Miestni poslanci však prijali uznesenie, v ktorom populisticky odmietajú novú privátnu výstavbu a žiadajú jedine realizáciu občianskej vybavenosti verejného charakteru – v podstate tak úplne negujú obsah štúdie. Bez zmeny ÚP však v lokalite hrozí oveľa masívnejšia zástavba a v tomto prípade sa mesto nebude môcť postaviť proti.

Nové Domino tak môže byť len začiatok oveľa masívnejších zmien, na ktoré sa musia obyvatelia Petržalky pripraviť. Koridor sa do veľkej miery odomkne pre výstavbu po roku 2023, resp. po dokončení druhej etapy Petržalskej radiály. Do jej dokončenia totiž platí v území stavebná uzávera. S jej ukončením sa však rozsiahle plochy s vynikajúcou dopravnou dostupnosťou stanú atraktívnymi pre developerov. Obyvatelia sa tak možno zbavia jedného skeletu, zároveň však pribudnú nové budovy, ktoré zmenia zaužívanú podobu najväčšieho slovenského sídliska.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Subcentro
  • Zdroj: Subcentro
  • Zdroj: Subcentro
  • Zdroj: Subcentro

Súvisiace články

Kontroverzné Domino opäť ožíva

19.08.2020 10:15:00 Adrian Gubčo

V Petržalke ožíva jeden z najkontroverznejších projektov v Bratislave. Polyfunkčný súbor Domino sa začal stavať v takej blízkosti existujúcich bytových domov, že okamžite vyvolal negatívnu reakciu širokej verejnosti. Developer Subcentro sa ho však snaží – so zmenami a za pomoci marketingovej kampane – opäť presadiť.

Čítať viac

Petržalka sa môže stať lepším miestom pre život. Využije svoju šancu?

06.02.2019 10:30:13 Adrian Gubčo

Už dnes sa koná verejná prezentácia koncepcie Urbanistickej štúdie petržalskej Centrálnej rozvojovej osi, teda širokého pásu územia v strede Petržalky, pôvodne určeného pre výstavbu metra a následne mestskej vybavenosti. Územie ostalo desaťročia prázdne, teraz sa však konečne priblížila možnosť celý priestor dobudovať a zmeniť Petržalku zo sídliska na plnohodnotnú mestskú štvrť.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Prvý bratislavský mrakodrap rastie a spolu s ním aj celý projekt Eurovea II.

First Bratislava skyscraper rises as well as Eurovea II development.

#bratislava #YIMBA #yesinmybratislava #YIMBY #newbratislava #bratislavadowntown #development #realestate #eurovea #euroveacity #euroveaTower #tower #highrise #skyscraper #city #downtown #riverfront #architecture #contemporaryarchitecture

@jtre_sk
Promenáda pred Novým evanjelickým kostolom bude čoskoro dokončená - práce sa už začali. Výsledkom bude lepší verejný priestor.

Promenade before New reformed church will be completed soon as the works already started. Quality of public space will grow.

#bratislava #YIMBA #yesinmybratislava #YIMBY #newbratislava #development #realestate #stein2 #publicspace #verejnypriestor #city #urbanism

@yitslovakia
Cesta k novej Bratislave.

Road to new Bratislava.

#bratislava #YIMBA #yesinmybratislava #YIMBY #newbratislava #development #realestate #bratislavadowntown #downtown #highrise #city #urbanism #apollo #mostapollo #danube #riverfront #architecture
Guthaus je už v štádiu hrubej stavby, developer Corwin očakáva dokončenie do konca roka 2021.

Guthaus is topped out, developer Corwin expects it to be completed by end of 2021.

#bratislava #YIMBA #yesinmybratislava #YIMBY #newbratislava #development #realestate #housing #living #home #city #novemesto #racianska #guthaus #architecture #contemporaryarchitecture

@alleswirdgutarchitecture @corwin.sk
Dom športu sa zmenil na elegantnú súčasnú stavbu.

Hotel Dom športu became an elegant contemporary building.

#bratislava #YIMBA #yesinmybratislava #YIMBY #newbratislava #development #realestate #housing #living #home #office #work #city #architecture #contemporaryarchitecture #domsportu #reconstruction #novemesto

@fva_architekti
Nová podoba Námestia SNP a Kamenného námestia je známa, autorom architektúry je @atelier_loidl

New look of SNP sq and Kamenné sq is revealed. It will be designed by @atelier_loidl
Pozrieť viac

YouTube