YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 12.02.2020 09:02

N!do 2 spúšťa predpredaj bytov a blíži sa k výstavbe

Pokračovanie úspešného projektu N!do je čoraz bližšie realite. Developer IURIS Group očakáva už v dohľadnej dobe správoplatnenie územného rozhodnutia, po ktorom rozbehne oficiálny predaj apartmánov, ako aj predstaví definitívnu podobu developmentu. Jeho výstavba by sa mohla spustiť ešte pred letom.

Zdroj: IURIS Group

Zdroj: IURIS Group

Druhá etapa polyfunkčného developmentu na križovaní Tomášikovej ulice a Trnavskej cesty získala územné rozhodnutie ešte v priebehu minulého roka, toto však musí nadobudnúť právoplatnosť. Štandardne by to malo byť do 30 dní, lehotu však môžu predĺžiť odvolania, ktoré treba bližšie preveriť. Rozhodnutie tak právoplatné stále nie je.

Developer každpádne očakáva, že ide už čoskoro ho získa a bude sa môcť pohnúť ďalej. Správoplatnením územného rozhodnutia podmieňuje spustenie predaja jednotlivých apartmánov, ktoré tu majú vzniknúť. Predpredaj sa ale spustil skôr, prvé apartmány tak už majú svojich možných budúcich obyvateľov.

Tí získajú bývanie v obytno-komerčnom súbore, ktorý pozostáva zo štvorice objektov. Budovy A a B sú viac zasunuté do pozemku a majú rezidenčnú (ak rátame apartmány za bývanie, hoci oficiálne ide o občiansku vybavenosť) funkciu, kým budovy C a D budú kancelárskeho a retailového charakteru.

V rezidenčnej časti je mierka domov značne vyššia a vznikne tu aj výšková dominanta celého developmentu s pätnástimi nadzemnými podlažiami, kancelársko-obchodné objekty budú mať len tri podlažia. Na druhej strane, vznikne takto hluková bariéra voči rušnej križovatke a cestám a priestor vnútorného dvora sa bude vyznačovať väčšou mierou intimity.

Podľa doteraz známych informácií by v druhej časti projektu malo vzniknúť 105 apartmánov, z toho 17 jednoizbových, 49 dvojizbových, 22 trojizbových a 16 štvorizbových. Detaily týkajúce sa výmer, cien či štandardu zatiaľ potvrdené neboli, ich odhalenie sa očakáva spoločne s blízkym spustením novej (časti) webstránky. Prihliadnuc na prvú etapu však bude štandard na vyššej úrovni.

Ako apartmány sú tieto jednotky definované preto, lebo podlľa Územného plánu je táto plocha určená pre občiansku vybavenosť mestského a nadmestského významu, čo znamená, že maximálne 30% funkčnej plochy môže byť využitej pre bývanie. Tento potenciál však vyčerpala už prvá fáza N!da. Nová metodika posudzovania investičných zámerov zo strany Hlavného mesta sa na aktuálnu etapu N!da už nevzťahovala.

Dôležitou súčasťou druhej etapy projektu je kancelársko-retailová časť, ktorá od ulice vytvorí aktívny parter s obchodmi a službami, ktoré zatiaľ v projekte chýbajú. Oproti predošlým vizualizáciám prešla dvojica objektov zmenami, kedy sa pobytová strecha s kubusmi kancelárií upravila na zelenú strechu, kam budú vyvedené výťahové šachty. Miernymi úpravami prešla aj architektúra objektov.

Vzniknúť by tu malo takmer 3,8-tisíc metrov štvorcových kancelárskych plôch a tisíc metrov štvorcových retailu. Nepôjde tak o nejaké mimoriadne rozsiahle výmery, pre obslúženie obytného komplexu, ale aj okolia, však ide o viac než dostatočné priestory.

Architektúra vychádza tak ako v prvej etape z pera architektonickej kancelárie Grido, ktorá si za prvú časť projektu vyslúžila ocenenie CEZAAR – Cenu za architektúru. Opäť tak môžeme očakávať elegantné tvary jednotlivých domov s meniacimi sa výškami jednotlivých sekcií, čo vytvára potenciál pre vznik atraktívnych terás. Administratívno-obchodné objekty sú jednoduchšie, v prípade dobrej úrovne detailu však môžu byť rovnako vhodným doplnkom celého projektu.

Developer bude pravdepodobne čo najskôr po správoplatnení územného rozhodnutia žiadať aj o stavebné povolenie, ktorého vydanie je potom otázka niekoľko mesiacov. Teoreticky je možné, že druhá etapa projektu bude mať všetky povolenia k dispozícii ešte v prvej polovici roka. V takom prípade by sa výstavba pravdepodobne spustila v lete 2020, čo by znamenalo dokončenie projektu ku koncu roka 2022.

 

Zdroj: IURIS Group

 

V čase možného dokončovania projektu by už mala byť zrejmá budúcnosť blízkeho okolia, ktoré predstavuje v kontexte rozvoja Bratislavy strategický priestor. Veľké, striedmo zastavané územie so športoviskami v širšom centre metropoly je prirodzeným lákadlom pre developerov, a dvaja z nich – J&T Real Estate a Grafobal Group Development – by už mali mať viacmenej ujasnenú predstavu, ako sa lokalita transformuje.

Presadenie výstavby v tejto oblasti nebude jednoduché. Kým N!do vzniklo viacmenej v okrajovej polohe na zanedbanom ihrisku, iné športové plochy na Pasienkoch sú naďalej intenzívne využívané. Športová funkcia je v tejto lokalite už tradičná, čo by malo súvisieť s darom grófa Lanfranconiho z konca 19. storočia, ktorý tieto pozemky daroval mestu s tým, že sa tu bude rozvíjať pohybová kultúra.

V danom čase však išlo o okraj mesta, ďaleko od existujúcej zástavby, pričom sa očakávalo, že rozvoj Bratislavy sa bude týkať najmä oblastí pod Malými Karpatami v nadväznosti na Račiansku ulicu, kým športová (a vojenská) zóna na Pasienkoch vytvorí medzeru medzi priemyselnými zónami bližšie k Dunaju. Reálny vývoj však bol úplne iný, v čoho dôsledku sa Pasienky ocitli vklinené medzi rezidenčné oblasti. Teraz, v 20-tych rokoch 21. storočia, sa koncepcia z 19. storočia stáva neaktuálnou.

Nová štvrť má mať polyfunkčný charakter s bývaním a občianskou vybavenosťou, zachovať sa však má v pozmenenej miere aj športová funkcia. Predpokladaný je zánik väčšej časti exteriérových športovísk, kryté haly by však mali ostať. Čo nahradí tieto plochy, nie je zatiaľ známe, pôvodná identita územia by sa však nemala úplne vytratiť.

Najväčším benefitom developmentu by mali byť verejné priestranstvá, najmä v okolí Kuchajdy, kde má vzniknúť „najväčší park v Bratislave“. Urbanistická koncepcia bola predmetom súťaže, v ktorej sa ako najlepšia ukázala vízia kancelárie Compass Architekti. To však bolo už pomerne dávno, aktuálna podoba nie je známa, rovnako ani doba, kedy by sa mohla odhaliť. Na základe vývoja v oblasti (dokončenie Národného futbalového štadióna) však predpokladám, že by to mohlo byť už v dohľadnej dobe.

Nepochybne to prinesie vášnivú debatu. Zaniknuté športoviská bude potrebné nejako nahradiť, možno inde v meste, aby bol šport dostupný a nie koncentrovaný v jednej lokalite. Mesto bude musieť taktiež zmeniť Územný plán, čo zo zámerov na Pasienkoch automaticky robí politickú tému. Na druhú stranu, kancelária Vallo Sadovsky Architects, z ktorej vzišiel aj aktuálny primátor, sa vyššie zmieňovanej súťaže taktiež zúčastnila.

Bez ohľadu na najbližší vývoj, N!do neostane posledným projektom, ktorý tu vznikne. V budúcnosti určite dôjde k transformácii Pasienkov, ktorého súčasťou bude vznik nových ulíc aj rezidenčno-komerčných komplexov. Ostáva len dúfať, že príťažlivý projekt od IURISu nastavil kvalitatívnu latku, ktorú budú ostatné zámery minimálne dorovnávať.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: IURIS Group
  • Zdroj: IURIS Group
  • Zdroj: IURIS Group
  • Zdroj: IURIS Group
  • Zdroj: IURIS Group
  • Zdroj: IURIS Group

Súvisiace články

Nová architektonická dominanta. N!do 2 je dokončené a mení dôležitú križovatku

03.03.2023 17:00:00 Adrian Gubčo

Okolie rekreačného areálu Kuchajda v mestskej časti Nové Mesto je v poslednom období predmetom intenzívneho záujmu developerov. Postupne tu pribúdajú alebo sa pripravujú viaceré projekty. Výnimočné miesto má medzi nimi N!do od IURISu, ktoré si vyslúžilo prestížne architektonické ocenenie. Dokončená bola jeho druhá etapa.

Čítať viac

N!do 2 rýchlo postupuje, väčšina objektov je v štádiu hrubej stavby

23.06.2021 16:40:33 Adrian Gubčo

Pokračovanie atraktívneho projektu N!do na rohu Trnavskej cesty a Tomášikovej ulice rýchlo napreduje. Developer IURIS Group nadväzuje na oceňovanú prvú časť, a to konceptom i architektúrou. Oproti staršej časti projektu však pridáva občiansku vybavenosť alebo upravené exteriérové priestranstvá, ktoré budú prístupné aj pre širokú verejnosť.

Čítať viac

N!do 2 spustilo predaj apartmánov

22.10.2020 13:00:00 Adrian Gubčo

Developer jedného z najpríťažlivejších projektov v Bratislave rozbehol po stavebných prácach aj oficiálny predaj apartmánov v druhej etape developmentu. IURIS tak na trh prináša bývanie, ale aj občiansku vybavenosť na dôležitej mestskej križovatke, ktorá teraz získa svoju hmotovú aj architektonickú dominantu.

Čítať viac

N!do 2 ide do výstavby

23.09.2020 11:18:00 Adrian Gubčo

Po naštartovaní prípravných prác na realizácii spodnej stavby sa onedlho pravdepodobne rozbehne aj výstavba samotného polyfunkčného komplexu N!do 2. Pokračovanie úspešného a laickou i odbornou verejnosťou dobre prijatého projektu získalo stavebné povolenie a do transformačnej lokality v Novom Meste prinesie nové bývanie, kancelárie a obchody.

Čítať viac

Príprava N!da 2 štartuje

23.07.2020 09:35:00 Adrian Gubčo

V dohľadnej dobe by sa mohla rozbehnúť realizácia ďalšieho výrazného bratislavského projektu – druhej etapy podareného komplexu N!do, ktorý okrem bývania prinesie aj občiansku vybavenosť v podobe obchodov či kancelárií. Developer IURIS Group už obdržal stavebné povolenie na úpravu infraštruktúry, samotné domy sa začnú stavať o niečo neskôr.

Čítať viac

N!do 2 má územné rozhodnutie

30.10.2019 15:20:00 Adrian Gubčo

Druhá etapa atraktívneho projektu N!do od developera Iuris Group získala územné rozhodnutie. Ide o zásadný krok na ceste k realizácii projektu, ktorý do exponovanej lokality na nároží Trnavskej cesty a Tomášikovej ulice prinesie nové bývanie, kancelárie a obchody vo vizuálne veľmi príťažlivej podobe.

Čítať viac

N!do 2 sa blíži k realizácii

19.07.2019 10:00:00 Adrian Gubčo

Projekt N!do, ktorý na nárožie Tomášikovej a Trnavskej cesty v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto priniesol zaujímavú a atraktívnu architektúru v novom rezidenčnom súbore, sa čoskoro rozrastie. Development od Iuris Group sa v ďalšej fáze rozšíri o ďalší dom a objekty s kanceláriami a obchodmi, ktoré uzavrú mestský blok z juhovýchodnej strany.

Čítať viac

Construction update: N!do, 20.6.2018

02.07.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

Finálnu podobu už pomaly získava aj projekt, ktorý oprávnene priťahuje záujem mnohých - a v tomto prípade z pozitívnych dôvodov. V Novom Meste, v blízkosti jazera Kuchajda, sa dokončuje prvá fáza projektu N!do.

Čítať viac

Rozvoj v okolí Kuchajdy

04.01.2018 10:00:00 Adrian Gubčo

Bratislavské jazerá (alebo skôr "jazerá") sú urbanistickým fenoménom, ktorý priťahuje čoraz viac obyvateľov. Na tento záujem reagujú aj developeri, ktorí sa obzerajú po pozemkoch v okolí jednotlivých jazier, aby na nich vybudovali rezidenčné komplexy. Silný rozvoj sa dá čakať predovšetkým v okolí Kuchajdy, kde boli medzi sviatkami odhalené dve novinky.

Čítať viac

Construction update: N!do, 12.11.2017

20.11.2017 08:05:00 Adrian Gubčo

Prvá etapa výstavby projektu N!do dosiahla hrubú stavbu. Zreteľné sa už začína črtať elegantná architektúra tohto obytného súboru od developera Iuris Group.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube