Author photoRED 11.10.2022 19:16

Zmena za štvrť miliardy. Národný ústav detských chorôb prejde radikálnou modernizáciou

Ak platí, že Pasienky sú lokalitou, kde dominuje šport, potom na Kramároch patrí takýto primát zdravotníctvu. Značná časť tamojších nemocníc a polikliník je však po materiálnej i technickej stránke už dávno v kritickom stave. Keďže štát čelí tlaku investičného dlhu aj konkurencie súkromného sektoru, bol najvyšší čas, aby sa niečo zmenilo.

Zdroj: Národný ústav detských chorôb / EIA

Zdroj: Národný ústav detských chorôb / EIA

Nemusí ísť pritom len o masívnu výstavbu nových nemocničných komplexov, aká sa pripravuje – čoby „natrucpodnik“ Nemocnici Bory – napríklad na Rázsochách. Ďalším, rovnako významným nástrojom skvalitňovania zdravotnej starostlivosti a zvyšovania efektivity zdravotníckeho zariadenia, môže byť jeho modernizácia a dostavba.

 

Viac ako 60 % diagnostických a operačných výkonov detí v SR

Po rozšírení a modernizácii Národného ústavu srdcovocievnych chorôb (NÚSCH) prichádza rad aj na Národný ústav detských chorôb (NÚDCH) na Limbovej 1 v bratislavskom Novom Meste. Ako potvrdila jeho hovorkyňa Dana Kamenická, v rámci projektu „Modernizácia a dostavba budov NÚDCH – Nemocnica 21. storočia“ pribudnú v jeho areáli po zbúraní niektorých častí pôvodnej stavby nové objekty. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti predloženej na posúdenie vplyvov na ŽP (EIA), ktoré podlieha zisťovaciemu konaniu, uvádza ako jej účel zbúranie niektorých častí pôvodnej navrhovanej činnosti a dostavbu nových častí.

Nepôjde však len o dostavbu komplexu, ktorá sa má odohrať prevažne v jeho západnej časti. Jedno z najvýznamnejších zdravotníckych zariadení v republike, ktoré dnes zabezpečuje viac ako 60 % všetkých ťažkých operácií a diagnostických výkonov detí z celého Slovenska, prejde totiž zásadnou transformáciou svojej medicínskej a logistickej koncepcie. Základnou ideou je podľa jej navrhovateľa NÚDCH „centralizácia zdravotníckych prevádzok do funkčného celku s optimalizáciou väzieb zdravotnej starostlivosti, pohybu pacientov, zdravotníckeho personálu, prevádzkových tokov materiálu, jedla, odpadu a dopravy a k tomu potrebný a nevyhnutný rozvoj technického zázemia a infraštruktúry“.

„Budovy a vybavenie NÚDCH boli kolaudované v roku 1989 a aj napriek čiastočným rekonštrukciám a modernizácii jednotlivých oddelení už nutne potrebujú rekonštrukciu a modernizáciu a rovnako sa zmenili možnosti liečby a vzdelávania budúcich pracovníkov,“ vysvetlila Kamenická dôvody vzniku rozsiahleho projektu, ktorého jednotlivé časti budú rozvrhnuté do niekoľkých etáp. Tie prinesú búranie niektorých časti komplexu a výstavbu úplne nových. Autorom medicínsko-ekonomickej koncepcie je špecializovaná firma Smart healthcare solutions, architektonicko-urbanistickúú spracovala kancelária ATAQ. Celkové náklady majú podľa Kamenickej presiahnuť výšku 255,5 milióna eur.

Galéria

 • Zdroj: Národný ústav detských chorôb / EIA
 • Zdroj: Národný ústav detských chorôb / EIA
 • Navrhované prístavby. Zdroj: Národný ústav detských chorôb / EIA
 • Navrhované prístavby. Zdroj: Národný ústav detských chorôb / EIA
 • Navrhované prístavby. Zdroj: Národný ústav detských chorôb / EIA
 • Situácia. Zdroj: Národný ústav detských chorôb / EIA

Dovybavenie modernou a sofistikovanou technikou

V prvej časti sa projekt Modernizácia a dostavba budov NÚDCH – Nemocnica 21. storočia zameriava na rekonštrukciu a dostavbu existujúceho areálu. Z vyčleneného rozpočtu 186 miliónov eur si rekonštrukcie podľa hovorkyne ústavu vyžiadajú 46 a 35,5 milióna eur (oboje s DPH), zatiaľ čo dostavba nového intenzivistického a chirurgického pavilónu 105,6 milióna eur. Ten má fungovať v režime „jedno dieťa s rodičom na izbe“ a „ambulantní pacienti oddelení od urgentných a hospitalizovaných“. Tomu sa prispôsobí aj systém nastavenia procesov a trás v ústave.

Druhá časť projektu s nákladmi vyše 20,4 milióna eur sa dotkne kompletnej infraštruktúry, vybavenia, zosieťovania a kybernetickej bezpečnosti NÚDCH. „IT siete, dátové úložiská budú kompletne nahradené novou štruktúrovanou kabelážou s optickým vláknom a novými dátovými úložiskami a riešeniami,“ uviedla Kamenická.

Tretia – posledná etapa prinesie výmenu a dovybavenie ústavu medicínskou technikou za celkovo 48 miliónov eur. Vzhľadom na celoslovenskú pôsobnosť NÚDCH a množstvo ním odvádzaných zdravotníckych výkonov je moderné a sofistikované prístrojové vybavenie nevyhnutnou podmienkou.

„Tento rok začíname s realizáciou projektu v oblasti IT infraštruktúry. Rovnako v jednotlivých častiach projektov sme už začali podnikať kroky tak, aby mohli byť zrealizované,“ spresnila hovorkyňa NÚDCH Dana Kamenická. Ako na záver dodala, cieľom projektu Modernizácia a dostavba budov NÚDCH – Nemocnica 21. storočia je vytvorenie modernej a komplexnej detskej nemocnice na Slovensku s vybudovanou priestorovou kapacitou na vzdelávanie a simulačné centrum. 

Ako sa v Oznámení o zmene navrhovanej činnosti konštatuje, jej primárnym cieľom je prispieť ku kvalite zdravotnej starostlivosti o detských pacientov. Dosiahnutý má byť komplexom stavebno-technických a rekonštrukčných prác, optimalizáciou technologických a organizačných procesov. Pacienti získajú „hotelový štandard" počas pobytu v zariadení, počet výkonov sa zvýši o 4,3%, počet lôžok zníži o 19,7% a obložnosť zvýši o 55,7%. Zmeny sa budú diať za plnej prevádzky NÚDCH – tak, aby nebola ohrozená zdravotná starostlivosť a aby nevyhnutné práce čo najmenej ovplyvnili chod nemocničného zariadenia.

 

Situácia. Zdroj: Národný ústav detských chorôb / EIA

 

Fakty a čísla o NÚDCH

 • Národný ústav detských chorôb (NÚDCH) bol zriadený ako štátna príspevková organizácia rozhodnutím MZ SR s účinnosťou od 1. januára 1991. Jeho základným poslaním je plniť úlohy súvisiace so starostlivosťou o ochranu, zachovanie a navrátenie zdravia pacientom od narodenia do 18 rokov + 364 dní poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

 • NÚDCH má lôžkovú časť – nemocnicu s kapacitou 419 postelí, ambulantnú časť so špecializovanými ambulanciami a spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (Rádiodiagnostické oddelenie, Oddelenie laboratórnej medicíny a Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie).

 • NÚDCH je tiež výukovou bázou viacerých fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a ďalších škôl, pre ktoré vykonáva pregraduálnu a postgraduálnu výchovu.

 • Okolie NÚDCH je urbanizované – nachádzajú sa tu súbory občianskej vybavenosti nadmestského významu a plochy individuálnej i hromadnej bytovej výstavby.

 • Územie, v ktorom sa areál NÚDCH nachádza, je stabilizované – čiže územie, v ktorom územný plán ponecháva súčasné funkčné využitie a predpokladá mieru stavebných zásahov prevažne formou dostavieb, prístavieb, nadstavieb, prestavieb a novostavieb, pričom charakter stabilizovaného územia sa zásadne nemení.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube