Author photoAdrian Gubčo 05.05.2022 14:04

Nemocnica Bory získava technológie a rozšíri sa o medicínsky kampus

Nemocnica Bory, prvá veľká súkromná nemocnica v Bratislave, sa blíži k dokončeniu. Investor Penta Hospitals deklaruje, že výstavba je už hotová na 80%. V budove sa začalo s inštaláciou technológií, stavebník navyše ohlásil zásadnú novinku: po dohode so spoločnosťou Siemens Healthineers by mal mať prístup k najpokrokovejším zariadeniam počas najbližších 15 rokov. Ďalšou dôležitou správou je vznik medicínskeho kampusu, slúžiaceho na výučbu, vedu a výskum.

Nemocnica Bory je už vo veľmi vysokom štádiu výstavby, pričom prakticky všetky práce sa v súčasnosti realizujú v interiéri budovy. „Aktuálne prebiehajú všetky vnútorné dokončovacie práce,“ potvrdzuje Jana Fedáková, komunikačná špecialistka siete nemocníc Svet zdravia a polikliník ProCare. „Finalizujú sa povrchy, stropy, steny, maľby, tapety, dlažby a pod. Inštalujú sa vnútorné presklené priečky, dvere, koncové predmety zdravotechniky (batérie, sanita). Prebieha montáž pracovných liniek a inštalácia prvej medicínskej techniky – centrálnej sterilizácie a umývačiek endoskopov.“ Zvonka je budova prakticky dokončená a realizujú sa sadové úpravy.

Medzi novými zariadeniami, ktoré sa budú v nemocnici inštalovať, bude aj niekoľko v slovenskom kontexte výnimočných prvkov. K takým má patriť CyberKnife, teda kybernetický nôž, ktorý bude pomáhať pri liečbe onkologických pacientov, robot DaVinci, využívaný pri miniinvazívnej chirurgickej liečbe mnohých onkologických diagnóz (týkajúcich sa ochorení napríklad brušnej, hrudnej alebo ústnej dutiny), alebo lineárny urýchľovač Elekta. Ten je svetovou novinkou a Nemocnica Bory by mala byť len štvrtou na svete, ktorá si ho objednala. Veľká medicínska technika sa začne inštalovať v júli.

Technologická úroveň nemocnice má byť jednou z viacerých výhod, ktorou majú Bory zvýšiť kvalitu zdravotníctva. „Nemocnica novej generácie Bory v Bratislave sa stane vlajkovou loďou siete našich nemocníc, ale aj celého slovenského zdravotníctva,“ tvrdí Martin Hrežo, generálny riaditeľ Penta Hospitals International. V tejto súvislosti bolo v priebehu včerajška slávnostne uzavreté strategické partnerstvo so Siemens Healthineers v hodnote vyše 30 miliónov eur. Počas ďalších 15 rokov tak bude Siemens Healthineers poskytovať nemocnici servis a výmenu viac ako 20 medicínskych zariadení, ako aj s tým spojené vzdelávanie a softwarové riešenia.

„Cieľom tohto partnerstva je nielen zlepšiť, ale hlavne dlhodobo v Nemocnici Bory udržiavať vysokú kvalitu zdravotnej starostlivosti prostredníctvom precíznej medicíny a digitálnych zdravotníckych riešení. Efektívnosť procesov, digitalizácia s prvkami umelej inteligencie, neustále inovácie a školenia nášho personálu vytvoria jedinečnú pridanú hodnotu,“ vysvetľuje Hrežo. Investor ďalej uvádza, že cieľom strategického partnerstva je znížiť technologické riziko pre Nemocnicu Bory, zefektívniť celkové prevádzkové náklady a procesy, uľahčiť digitálnu konektivitu a zabezpečiť, aby zobrazovacie zariadenia neustále spĺňali prísne štandardy odvetvia.

Siemens Healthineers bude počas zmluvného obdobia poskytovať komplexné služby a vymení vyše 20 zobrazovacích a monitorovacích zariadení. Rozsah tejto dohody zahŕňa prístroje pre počítačovú tomografiu, magnetickú rezonanciu, röntgen či zariadenia nukleárnej medicíny. Súčasťou dohody je aj vzdelávací program, zameraný na inovatívne nástroje, ako sú Smart Simulator, PEPconnect a Cinematic Anatomy, alebo rozličné inovatívne riešenia na báze umelej inteligencie.

„Siemens Healthineers je preferovaným partnerom v oblasti dlhodobého Value Partnership v zdravotníctve. Naše produkty, riešenia a služby prispievajú k presnej a tým aj efektívnejšej zdravotnej starostlivosti,“ konštatuje Sonja Wehsely, riaditeľka Siemens Healthineers pre strednú a východnú Európu a Turecko. Ako však dodáva, aj najlepšie technológie sú zbytočné bez kvalitných ľudí, ktorí vedia s týmito nástrojmi pracovať. Komplexnosťou služieb sa spoločnosť chce aktívne podieľať na digitálnej transformácii zdravotníctva.

Aktuálna dohoda a vysoká technologická úroveň by mali významne prispieť k realizácii plánov investora realizovať v nemocnici 35.000 hospitalizácií a 350.000 ambulantných vyšetrení ročne. V Nemocnici Bory sa bude nachádzať 400 lôžok v izbách s jednolôžkových štandardom, 14 operačných sál s 1 hybridnou operačnou sálou, urgent novej generácie alebo pôrodnica novej generácie s ôsmimi pôrodnými izbami a rodinne orientovanou jednotkou intenzívnej starostlivosti pre novorodencov. Starostlivosť tu bude zabezpečovať 1.400 zamestnancov, ktorí ju budú poskytovať v rámci 30 medicínskych špecializácií. Aktuálne sa robí nábor sestier, ktorých by malo byť 440. Prioritne sestrám by mala slúžiť takmer dokončená ubytovňa v susedstve nemocnice.

Samotná budova je súčasťou rozvíjajúcej sa štvrte Bory na severozápadnom okraji Bratislavy, v budúcnosti by mala byť napojená na električkovú trať. Objekt má päť podlaží, výmeru 53-tisíc metrov štvorcových a prepracovanú dispozíciu, aby došlo k oddeleniu logistických tokov. Za architektonickým riešením stojí špecializovaná holandská kancelária Dutch Health Architects, ktorá sa okrem optimálnych prevádzkových parametrov usilovala aj o vytvorenie „liečivého prostredia“, teda príjemného prostredia pre pacientov.

 

Slávnostný podpis dohody medzi Penta Hospitals a Siemens Healthineers

 

Nemocnica Bory by mala byť dokončená a otvorená v priebehu roka 2023. Nebude celá spustená naraz, nábeh do plnej prevádzky bude postupný. Ako prvé by sa mali na jar 2023 (v marci) otvoriť ambulancie, rádiodiagnostická a rádioterapeutická časť. Nasledovať bude jednodňová chirurgia, operačné sály a pracoviská radiačnej onkológie. Smerom k letu sa postupne spustí lôžková časť a OAMIS, neskôr bude nasledovať gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, potom laboratóriá, nemocničná lekáreň Bory a centrálna prípravovňa liekov. Pred jeseňou nastane sťahovanie Centra intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby (CINRE). Ako posledný by mal byť na jeseň spustený urgentný príjem a pracovisko dialýzy.

Nemalo by však ísť o koniec (stavebného) rozvoja Nemocnice Bory. V priebehu apríla totiž Penta Hospitals spoločne s Bratislavským samosprávnym krajom (BSK) a Slovenskou zdravotníckou univerzitou (SZU) ohlásili plány na vybudovanie zdravotníckeho kampusu, teda výučbového a vedecko-výskumného centra. Kraj zabezpečí realizáciu výstavby a následné prevádzkovanie centra, Penta Hospitals International zase za symbolickú hodnotu poskytne vhodný pozemok a bude vo svojich priestoroch uskutočňovať pregraduálne a postgraduálne vzdelávanie študentov.

Hoci tlačová správa nešpecifikuje detaily tohto centra, vzniknúť by malo pravdepodobne východne od budovy nemocnice. BSK chce jeho vznikom riešiť nedostatok príslušných odborníkov, keďže Bratislavský kraj disponuje najvyšším podielom všeobecných lekárov a pediatrov v dôchodkovom veku spomedzi všetkých krajov na Slovensku. „V dôsledku nepriaznivého demografického trendu je náš kraj zároveň najrýchlejšie starnúcim krajom v Slovenskej republike,“ pripomína predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba. Kraj tak potrebuje osloviť čo najviac mladých ľudí, aby pracovali v zdravotníctve.

Centrum má byť založené na verejno-súkromnom partnerstve. Cieľom je vzájomné zdieľanie príkladov najlepšej praxe v sektore zdravotníctva, transfer technológií v zmysle aplikácie výsledkov vedecko-výskumných aktivít do medicínskych procesov a opačne, ako aj rozvoj inovačnej kultúry. „Dobré nemocnice vo svete stoja na troch základných pilieroch – okrem klinickej praxe aj na vzdelávaní a výskume. A my chceme byť dobrá nemocnica a chceme vytvoriť rešpektované a žiadané miesto pre zdravotníkov, ktorí sa chcú vzdelávať v súlade s európskymi štandardmi. Zároveň veríme, že lokalita novej nemocnice poskytne vhodný priestor pre akúkoľvek budúcu akademickú a výskumnú činnosť, ktorá ju bude môcť využiť pre svoj rozvoj,“ povedal medicínsky riaditeľ Nemocnice Bory Róbert Hill.

SZU má v celom partnerstve zabezpečiť zázemie výskumno-vzdelávacej inštitúcie pre získavanie teoretických a praktických poznatkov a výchovu odborníkov s najvyšším vzdelaním. Výstavba výučbového a vedecko-výskumného centra by mohla byť financovaná z externých finančných prostriedkov z Operačného programu Slovensko, teda z eurofondov. Bližšie termíny, detaily centra ani rozpočet v tejto chvíli známe nie sú.

 

V susedstve nemocnice sa finišuje so sadovými úpravami. Na fotografii priestorová rezerva pre budúcu električku do Borov

 

Nemocnica Bory v každom prípade smeruje k tomu, aby sa stala skutočne významným koncovým zariadením v celoslovenskom kontexte. Ani zďaleka síce nebude dosahovať rozsah Univerzitnej nemocnice Bratislava a ani počet jej špecializácií, kombinácia klasického poskytovania zdravotnej starostlivosti s výučbou a výskumom z nej ale urobí dôležitého hráča. Pre časť pacientov aj pracovníkov v zdravotníctve to bude samozrejme výhoda.

Medzičasom, kým Penta Hospitals prezentuje jeden úspech v príprave nového zariadenia za druhým, v prípade štátnych zariadení v Bratislave ostáva všetko po starom. Aktuality.sk sa pozreli na pripravenosť výstavby nemocníc v súvislosti s alokáciou peňazí z Fondu obnovy a odolnosti. K dispozícii je jedna miliarda eur, peniaze však treba vyčerpať do polovice roka 2026. Ak sa to nepodarí, peniaze jednoducho prepadnú a Slovensko bude musieť akékoľvek ďalšie investície zaplatiť buď samo, alebo s prispením iných fondov (ktoré sa dali použiť aj inak). V každom prípade ale môže prísť o obrovské potenciálne zdroje.

V tejto chvíli sa zdá, že jediným novým projektom, ktorý sa dá teoreticky rozbehnúť, je nemocnica v Martine (hoci osobne pochybujem, či sa dá do polovice roka 2026 dokončiť). V Bratislave sa hovorí o nemocnici Rázsochy, kde je podľa koordinátorky projektu Nemocnica budúcnosti Martin Martiny Antošovej možné dosiahnuť vybudovanie hrubej stavby. Pri bežnej dĺžke povoľovaní však považujem tento predpoklad za značne optimistický. Odhalený ešte ani nebol projekt novej nemocnice, nie je preto známe, či vôbec existuje vypracovaná projektová dokumentácia.

O čosi nádejnejšie by to mohlo byť s rekonštrukciami. Univerzitná nemocnica v Bratislave plánuje už dlhšie veľkú rekonštrukciu nemocnice v Ružinove za 86 miliónov eur. To však bolo pred niekoľkými rokmi, pred pandémiou aj katastrofálnym rastom cien stavebných materiálov. Od vypuknutia pandémie sa o rekonštrukcii ružinovskej nemocnice nehovorí takmer vôbec.

Bratislava sa tak náročne prediera k lepšej kvalite zdravotnej starostlivosti. V tejto chvíli existuje paradoxná situácia, kedy nie sú takým problémom financie, ako skôr pripravenosť projektov a obstarávaní stavebných prác. Ide o jeden z mnohých príkladov hlbších štrukturálnych problémov verejného sektora, ktorého rolu začala prirodzene preberať súkromná sféra. Metropola sa tak teší na svoju prvú novú a úplne modernú nemocnicu za posledné desaťročia, otvorenú pre širokú verejnosť. Môže ísť nadlho o jediný obdobný prípad, keďže ďalší krok je na strane štátu. 

 

Pozrite si výstavbu a interiér nemocnice Bory vo fotoalbume

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Nemocnica Bory
  • Nemocnica Bory
  • Nemocnica Bory
  • Pacientska izba v nemocnici
  • Ubytovňa pre sestry
  • Izba pre sestry
  • Zdroj: Penta Hospitals

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube