YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 05.05.2022 14:04

Nemocnica Bory získava technológie a rozšíri sa o medicínsky kampus

Nemocnica Bory, prvá veľká súkromná nemocnica v Bratislave, sa blíži k dokončeniu. Investor Penta Hospitals deklaruje, že výstavba je už hotová na 80%. V budove sa začalo s inštaláciou technológií, stavebník navyše ohlásil zásadnú novinku: po dohode so spoločnosťou Siemens Healthineers by mal mať prístup k najpokrokovejším zariadeniam počas najbližších 15 rokov. Ďalšou dôležitou správou je vznik medicínskeho kampusu, slúžiaceho na výučbu, vedu a výskum.

Nemocnica Bory je už vo veľmi vysokom štádiu výstavby, pričom prakticky všetky práce sa v súčasnosti realizujú v interiéri budovy. „Aktuálne prebiehajú všetky vnútorné dokončovacie práce,“ potvrdzuje Jana Fedáková, komunikačná špecialistka siete nemocníc Svet zdravia a polikliník ProCare. „Finalizujú sa povrchy, stropy, steny, maľby, tapety, dlažby a pod. Inštalujú sa vnútorné presklené priečky, dvere, koncové predmety zdravotechniky (batérie, sanita). Prebieha montáž pracovných liniek a inštalácia prvej medicínskej techniky – centrálnej sterilizácie a umývačiek endoskopov.“ Zvonka je budova prakticky dokončená a realizujú sa sadové úpravy.

Medzi novými zariadeniami, ktoré sa budú v nemocnici inštalovať, bude aj niekoľko v slovenskom kontexte výnimočných prvkov. K takým má patriť CyberKnife, teda kybernetický nôž, ktorý bude pomáhať pri liečbe onkologických pacientov, robot DaVinci, využívaný pri miniinvazívnej chirurgickej liečbe mnohých onkologických diagnóz (týkajúcich sa ochorení napríklad brušnej, hrudnej alebo ústnej dutiny), alebo lineárny urýchľovač Elekta. Ten je svetovou novinkou a Nemocnica Bory by mala byť len štvrtou na svete, ktorá si ho objednala. Veľká medicínska technika sa začne inštalovať v júli.

Technologická úroveň nemocnice má byť jednou z viacerých výhod, ktorou majú Bory zvýšiť kvalitu zdravotníctva. „Nemocnica novej generácie Bory v Bratislave sa stane vlajkovou loďou siete našich nemocníc, ale aj celého slovenského zdravotníctva,“ tvrdí Martin Hrežo, generálny riaditeľ Penta Hospitals International. V tejto súvislosti bolo v priebehu včerajška slávnostne uzavreté strategické partnerstvo so Siemens Healthineers v hodnote vyše 30 miliónov eur. Počas ďalších 15 rokov tak bude Siemens Healthineers poskytovať nemocnici servis a výmenu viac ako 20 medicínskych zariadení, ako aj s tým spojené vzdelávanie a softwarové riešenia.

„Cieľom tohto partnerstva je nielen zlepšiť, ale hlavne dlhodobo v Nemocnici Bory udržiavať vysokú kvalitu zdravotnej starostlivosti prostredníctvom precíznej medicíny a digitálnych zdravotníckych riešení. Efektívnosť procesov, digitalizácia s prvkami umelej inteligencie, neustále inovácie a školenia nášho personálu vytvoria jedinečnú pridanú hodnotu,“ vysvetľuje Hrežo. Investor ďalej uvádza, že cieľom strategického partnerstva je znížiť technologické riziko pre Nemocnicu Bory, zefektívniť celkové prevádzkové náklady a procesy, uľahčiť digitálnu konektivitu a zabezpečiť, aby zobrazovacie zariadenia neustále spĺňali prísne štandardy odvetvia.

Siemens Healthineers bude počas zmluvného obdobia poskytovať komplexné služby a vymení vyše 20 zobrazovacích a monitorovacích zariadení. Rozsah tejto dohody zahŕňa prístroje pre počítačovú tomografiu, magnetickú rezonanciu, röntgen či zariadenia nukleárnej medicíny. Súčasťou dohody je aj vzdelávací program, zameraný na inovatívne nástroje, ako sú Smart Simulator, PEPconnect a Cinematic Anatomy, alebo rozličné inovatívne riešenia na báze umelej inteligencie.

„Siemens Healthineers je preferovaným partnerom v oblasti dlhodobého Value Partnership v zdravotníctve. Naše produkty, riešenia a služby prispievajú k presnej a tým aj efektívnejšej zdravotnej starostlivosti,“ konštatuje Sonja Wehsely, riaditeľka Siemens Healthineers pre strednú a východnú Európu a Turecko. Ako však dodáva, aj najlepšie technológie sú zbytočné bez kvalitných ľudí, ktorí vedia s týmito nástrojmi pracovať. Komplexnosťou služieb sa spoločnosť chce aktívne podieľať na digitálnej transformácii zdravotníctva.

Aktuálna dohoda a vysoká technologická úroveň by mali významne prispieť k realizácii plánov investora realizovať v nemocnici 35.000 hospitalizácií a 350.000 ambulantných vyšetrení ročne. V Nemocnici Bory sa bude nachádzať 400 lôžok v izbách s jednolôžkových štandardom, 14 operačných sál s 1 hybridnou operačnou sálou, urgent novej generácie alebo pôrodnica novej generácie s ôsmimi pôrodnými izbami a rodinne orientovanou jednotkou intenzívnej starostlivosti pre novorodencov. Starostlivosť tu bude zabezpečovať 1.400 zamestnancov, ktorí ju budú poskytovať v rámci 30 medicínskych špecializácií. Aktuálne sa robí nábor sestier, ktorých by malo byť 440. Prioritne sestrám by mala slúžiť takmer dokončená ubytovňa v susedstve nemocnice.

Samotná budova je súčasťou rozvíjajúcej sa štvrte Bory na severozápadnom okraji Bratislavy, v budúcnosti by mala byť napojená na električkovú trať. Objekt má päť podlaží, výmeru 53-tisíc metrov štvorcových a prepracovanú dispozíciu, aby došlo k oddeleniu logistických tokov. Za architektonickým riešením stojí špecializovaná holandská kancelária Dutch Health Architects, ktorá sa okrem optimálnych prevádzkových parametrov usilovala aj o vytvorenie „liečivého prostredia“, teda príjemného prostredia pre pacientov.

 

Slávnostný podpis dohody medzi Penta Hospitals a Siemens Healthineers

 

Nemocnica Bory by mala byť dokončená a otvorená v priebehu roka 2023. Nebude celá spustená naraz, nábeh do plnej prevádzky bude postupný. Ako prvé by sa mali na jar 2023 (v marci) otvoriť ambulancie, rádiodiagnostická a rádioterapeutická časť. Nasledovať bude jednodňová chirurgia, operačné sály a pracoviská radiačnej onkológie. Smerom k letu sa postupne spustí lôžková časť a OAMIS, neskôr bude nasledovať gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, potom laboratóriá, nemocničná lekáreň Bory a centrálna prípravovňa liekov. Pred jeseňou nastane sťahovanie Centra intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby (CINRE). Ako posledný by mal byť na jeseň spustený urgentný príjem a pracovisko dialýzy.

Nemalo by však ísť o koniec (stavebného) rozvoja Nemocnice Bory. V priebehu apríla totiž Penta Hospitals spoločne s Bratislavským samosprávnym krajom (BSK) a Slovenskou zdravotníckou univerzitou (SZU) ohlásili plány na vybudovanie zdravotníckeho kampusu, teda výučbového a vedecko-výskumného centra. Kraj zabezpečí realizáciu výstavby a následné prevádzkovanie centra, Penta Hospitals International zase za symbolickú hodnotu poskytne vhodný pozemok a bude vo svojich priestoroch uskutočňovať pregraduálne a postgraduálne vzdelávanie študentov.

Hoci tlačová správa nešpecifikuje detaily tohto centra, vzniknúť by malo pravdepodobne východne od budovy nemocnice. BSK chce jeho vznikom riešiť nedostatok príslušných odborníkov, keďže Bratislavský kraj disponuje najvyšším podielom všeobecných lekárov a pediatrov v dôchodkovom veku spomedzi všetkých krajov na Slovensku. „V dôsledku nepriaznivého demografického trendu je náš kraj zároveň najrýchlejšie starnúcim krajom v Slovenskej republike,“ pripomína predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba. Kraj tak potrebuje osloviť čo najviac mladých ľudí, aby pracovali v zdravotníctve.

Centrum má byť založené na verejno-súkromnom partnerstve. Cieľom je vzájomné zdieľanie príkladov najlepšej praxe v sektore zdravotníctva, transfer technológií v zmysle aplikácie výsledkov vedecko-výskumných aktivít do medicínskych procesov a opačne, ako aj rozvoj inovačnej kultúry. „Dobré nemocnice vo svete stoja na troch základných pilieroch – okrem klinickej praxe aj na vzdelávaní a výskume. A my chceme byť dobrá nemocnica a chceme vytvoriť rešpektované a žiadané miesto pre zdravotníkov, ktorí sa chcú vzdelávať v súlade s európskymi štandardmi. Zároveň veríme, že lokalita novej nemocnice poskytne vhodný priestor pre akúkoľvek budúcu akademickú a výskumnú činnosť, ktorá ju bude môcť využiť pre svoj rozvoj,“ povedal medicínsky riaditeľ Nemocnice Bory Róbert Hill.

SZU má v celom partnerstve zabezpečiť zázemie výskumno-vzdelávacej inštitúcie pre získavanie teoretických a praktických poznatkov a výchovu odborníkov s najvyšším vzdelaním. Výstavba výučbového a vedecko-výskumného centra by mohla byť financovaná z externých finančných prostriedkov z Operačného programu Slovensko, teda z eurofondov. Bližšie termíny, detaily centra ani rozpočet v tejto chvíli známe nie sú.

 

V susedstve nemocnice sa finišuje so sadovými úpravami. Na fotografii priestorová rezerva pre budúcu električku do Borov

 

Nemocnica Bory v každom prípade smeruje k tomu, aby sa stala skutočne významným koncovým zariadením v celoslovenskom kontexte. Ani zďaleka síce nebude dosahovať rozsah Univerzitnej nemocnice Bratislava a ani počet jej špecializácií, kombinácia klasického poskytovania zdravotnej starostlivosti s výučbou a výskumom z nej ale urobí dôležitého hráča. Pre časť pacientov aj pracovníkov v zdravotníctve to bude samozrejme výhoda.

Medzičasom, kým Penta Hospitals prezentuje jeden úspech v príprave nového zariadenia za druhým, v prípade štátnych zariadení v Bratislave ostáva všetko po starom. Aktuality.sk sa pozreli na pripravenosť výstavby nemocníc v súvislosti s alokáciou peňazí z Fondu obnovy a odolnosti. K dispozícii je jedna miliarda eur, peniaze však treba vyčerpať do polovice roka 2026. Ak sa to nepodarí, peniaze jednoducho prepadnú a Slovensko bude musieť akékoľvek ďalšie investície zaplatiť buď samo, alebo s prispením iných fondov (ktoré sa dali použiť aj inak). V každom prípade ale môže prísť o obrovské potenciálne zdroje.

V tejto chvíli sa zdá, že jediným novým projektom, ktorý sa dá teoreticky rozbehnúť, je nemocnica v Martine (hoci osobne pochybujem, či sa dá do polovice roka 2026 dokončiť). V Bratislave sa hovorí o nemocnici Rázsochy, kde je podľa koordinátorky projektu Nemocnica budúcnosti Martin Martiny Antošovej možné dosiahnuť vybudovanie hrubej stavby. Pri bežnej dĺžke povoľovaní však považujem tento predpoklad za značne optimistický. Odhalený ešte ani nebol projekt novej nemocnice, nie je preto známe, či vôbec existuje vypracovaná projektová dokumentácia.

O čosi nádejnejšie by to mohlo byť s rekonštrukciami. Univerzitná nemocnica v Bratislave plánuje už dlhšie veľkú rekonštrukciu nemocnice v Ružinove za 86 miliónov eur. To však bolo pred niekoľkými rokmi, pred pandémiou aj katastrofálnym rastom cien stavebných materiálov. Od vypuknutia pandémie sa o rekonštrukcii ružinovskej nemocnice nehovorí takmer vôbec.

Bratislava sa tak náročne prediera k lepšej kvalite zdravotnej starostlivosti. V tejto chvíli existuje paradoxná situácia, kedy nie sú takým problémom financie, ako skôr pripravenosť projektov a obstarávaní stavebných prác. Ide o jeden z mnohých príkladov hlbších štrukturálnych problémov verejného sektora, ktorého rolu začala prirodzene preberať súkromná sféra. Metropola sa tak teší na svoju prvú novú a úplne modernú nemocnicu za posledné desaťročia, otvorenú pre širokú verejnosť. Môže ísť nadlho o jediný obdobný prípad, keďže ďalší krok je na strane štátu. 

 

Pozrite si výstavbu a interiér nemocnice Bory vo fotoalbume

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Nemocnica Bory
  • Nemocnica Bory
  • Nemocnica Bory
  • Pacientska izba v nemocnici
  • Ubytovňa pre sestry
  • Izba pre sestry
  • Zdroj: Penta Hospitals

Súvisiace články

Veľký skok v kvalite života. Bratislava má oficiálne novú nemocnicu

05.01.2023 17:26:54 Andrej Sárközi

Nemocnica Bory so siete Svet zdravia je momentálne najmodernejšou nemocnicou v Bratislave. Nové zdravotnícke zariadenie v lamačských Boroch získalo stavebné povolenie v júli roku 2018 a o mesiac neskôr začalo s výstavbou. V novembri roku 2022 bola skolaudovaná. Aktuálne prekonala ďalší zásadný míľnik.

Čítať viac

Najnovšia nemocnica na Slovensku je pred otvorením. Pozrite sa dovnútra

25.11.2022 14:16:27 Adrian Gubčo

Nemocnica Bory, ktorú postavili v bratislavskom Lamači, získala od príslušného stavebného úradu kolaudačné rozhodnutie, ktoré tento týždeň nadobudlo účinnosť. V piatok počas tlačovej konferencie o tom informoval generálny riaditeľ Nemocnice Bory Ľuboš Lopatka. Kolaudačné rozhodnutie už má aj ubytovňa pre zamestnancov, ktorú postavili vedľa nemocnice.

Čítať viac

Najmodernejšia bratislavská nemocnica je stavebne dokončená. Otvorená má byť pre všetkých

04.11.2022 13:10:48 Adrian Gubčo

V novej štvrti Bory vrcholia práce na realizácii najmodernejšieho zdravotníckeho zariadenia v Bratislave i na Slovensku – na Nemocnici Bory. Spoločnosť Svet zdravia, blízka finančnej skupine Penta, už dokončila stavbu a komplex pripravuje na otvorenie. Metropola tak získa novú koncovú nemocnicu, ktorá by mala úrovňou dosahovať vysoký medzinárodný štandard.

Čítať viac

Nemocnica Bory je rok pred otvorením, pozrite sa dovnútra

09.03.2022 17:51:11 Adrian Gubčo

Nemocnica Bory, nazývaná aj Nemocnica novej generácie či Svet zdravia Bory, sa blíži k otvoreniu. Takto o rok by mala privítať prvých pacientov, už teraz však začínajú prvé časti rozsiahleho medicínskeho komplexu získavať definitívnu podobu. Investor, spoločnosť Svet zdravia, preto odhalil interiér zariadenia a zároveň predstavil prvé tváre, ktoré budú zodpovedať za vysokú úroveň poskytovanej starostlivosti.

Čítať viac

Svet zdravia Bory je dokončený na 70% a spúšťa predregistráciu pacientov

02.02.2022 14:47:38 Adrian Gubčo

Výstavba nemocnice Svet zdravia v Boroch – označovanej investorom ako Nemocnica novej generácie – sa blíži k dokončeniu. Zvonku je už prakticky skompletizovaná, kým v interiéri sa pripravuje najdelikátnejšia časť realizácie v podobe inštalácie technológií a postupného nábehu jednotlivých lekárskych procesov. Otvorená by mala byť v marci 2023.

Čítať viac

Nemocnica v Boroch odhaľuje fasádu

16.06.2021 15:00:00 Adrian Gubčo

Výstavba novej nemocnice v Boroch dospela do štádia, kedy začína byť zreteľná jej finálna podoba. Na najviac exponovanej juhovýchodnej fasáde už bolo nainštalované obloženie a rýchlo postupujú aj práce v interiéroch. Investor, spoločnosť Svet zdravia, patriaca do portfólia firiem okolo skupiny Penta Investments, plánuje nemocnicu otvoriť v roku 2023.

Čítať viac

Nemocnica v Boroch je spolovice hotová

23.04.2021 16:54:15 Adrian Gubčo

Výstavba tzv. Nemocnice novej generácie v štvrti Bory, patriacej do siete Svet zdravia, napreduje v rýchlom tempe. Hrubá stavba, spoločne so strešnými konštrukciami a okennými výplňami, bola dokončená na konci minulého roka, práce sa tak sústredia na interiér. Podľa investora sú dnes hotové na 48%, čo je podnetom pre rozbeh ďalších fáz náborov nových zamestnancov. 

Čítať viac

Svet zdravia v Boroch je v štádiu hrubej stavby, pribudne aj ubytovňa pre zamestnancov

20.01.2021 16:37:37 Adrian Gubčo

Projekt výstavby nemocnice Svet zdravia v štvrti Bory dosiahol dôležitý míľnik: mohutný objekt je v štádiu hrubej stavby a práce sa začínajú sústrediť na interiéry. Prvá veľká súkromná nemocnica v Bratislave je tak čoraz bližšie k realite. Investor, spoločnosť Svet zdravia, patriaca do portfólia firiem okolo finančnej skupiny Penta, navyše pripravuje aj výstavbu ubytovacích kapacít pre zdravotnícky personál.

Čítať viac

Nemocnica v Boroch rastie, čoskoro začne najímať prvých zamestnancov

30.01.2020 09:45:38 Adrian Gubčo

Výstavba nemocnice Svet zdravia Bory, nazývanej aj Nemocnica novej generácie, rýchlo napreduje a čoskoro dosiahne štádium hrubej stavby. Spoločnosť Svet zdravia, blízka finančnej skupine Penta Investments, zároveň uvádza, že na 1,2-tisíc pracovných pozícií už má rovnaký počet uchádzačov. Sprevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia sa každopádne očakáva až v priebehu roka 2022.

Čítať viac

Nemocnica v Boroch rastie

16.12.2019 14:30:00 Adrian Gubčo

V Boroch už výrazne rastie nová nemocnica, patriaca do siete Svet zdravia. Má ísť o najmodernejšiu nemocnicu v Bratislave, ktorá bude koncová - minimálne do doby výstavby veľkej štátnej nemocnice na Rázsochách.

Čítať viac

Penta predstavuje detaily Nemocnice novej generácie v štvrti Bory

25.04.2019 16:40:00 Adrian Gubčo

Spoločnosť Penta Investments spoločne so zástupcami siete Svet zdravia dnes predstavila detaily novej bratislavskej nemocnice, ktorá už vzniká v rastúcej štvrti Bory. Podľa predstáv spoločnosti má ísť o najmodernejšie pracovisko na Slovensku s európskou úrovňou, ktoré má vynahradiť nedostatky existujúcich štátnych zariadení.

Čítať viac

Nemocnica Svet zdravia rastie, pribudne aj ubytovňa pre personál

16.04.2019 10:35:00 Adrian Gubčo

Developer Penta Real Estate, resp. zdravotnícka divízia spoločnosti Penta, napreduje vo výstavbe novej nemocnice v štvrti Bory. Má ísť o najmodernejšie zdravotnícke zariadenie v metropole s vysoko kvalifikovaným personálom. Aj preto plánuje dcérska spoločnosť Penty vybudovať v priamom susedstve nemocnice ubytovanie pre potreby zamestnancov.

Čítať viac

Penta odhaľuje nové vizualizácie nemocnice v Boroch

21.02.2019 14:15:00 Adrian Gubčo

Už niekoľko mesiacov je vo výstavbe nemocnica v rozvíjajúcej sa štvrti Bory, ktorá má byť po dokončení najmodernejším zariadením svojho druhu na Slovensku. S postupujúcou realizáciou sa teraz odhaľujú ďalšie vizualizácia a informácie o zdravotníckom komplexe. Developerom je spoločnosť Penta Investments, prevádzkovateľom nemocnice bude sieť Svet zdravia.

Čítať viac

Construction update: Bory Bývanie & Svet zdravia, 19.10.2018

25.10.2018 09:30:00 Adrian Gubčo

Bory, masívny zámer novej štvrte na severozápadnom vstupe do Bratislavy od developera Penta Real Estate, sa pomaly začína stávať realitou. Po nákupnom centre a sérii retailových boxov sa v oblasti realizujú aj iné funkcie: bývanie v podobe súboru Bory Bývanie (I. etapa) či zdravotníctvo v podobe nemocnice Svet zdravia.

Čítať viac

Nemocnica v Boroch čoskoro začne s výstavbou

10.08.2018 13:00:00 Adrian Gubčo

Bratislava sa čoskoro dočká novej, modernej nemocnice. Spoločnosť Svet zdravia oznámila, že čoskoro rozostavia svoj projekt koncovej nemocnice v lokalite Bory. O novinkách informoval ako prvý portál TREND Reality.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube