Author photoAdrian Gubčo 12.04.2024 13:35

Sľubný zámer definitívne končí. Zdravotnícky kampus v Boroch sa realizovať nebude

Nemocnica Bory je najmodernejšou nemocnicou na Slovensku s veľkými ambíciami. Podľa jej investora, spoločnosti Penta Investments, chce byť prvou voľbou pre pacientov i expertov, ktorí by tu pracovali. V súvislosti s tým už dlhšie diskutovala s Bratislavským samosprávnym krajom (BSK) a Slovenskou zdravotníckou univerzitou o možnosti vytvorenia zdravotníckeho kampusu. Teraz sa ale táto vízia rúca.

Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj

Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj

Nová nemocnica je investorom označovaná za špičku v kvalite, čo je dané moderným prostredím, vybavením a architektúrou, ako aj vysoko kvalifikovaným personálom. Jeho dostupnosť je však vo všeobecnosti veľkým problémom v celej krajine. V Bratislavskom kraji je však nedostatok niektorých profesií ešte výraznejší.

Pripomína to aj predseda BSK Juraj Droba. „V Bratislavskom kraji je dlhodobo najnižší počet absolventov stredných zdravotníckych škôl v rámci celého Slovenska,“ konštatuje. Ide o vážny problém s ohľadom na súčasné trendy, ku ktorým patrí nárast počtu obyvateľov kraja či nepriaznivý demografický vývoj a starnutie obyvateľstva. Podľa BSK rastie tlak na infraštruktúru, zároveň sa ale kraj potýka s nevyhovujúcim stavebno-technickým stavom nemocníc a ambulancií primárnej starostlivosti.

Jedným z krokov, ktoré mali prispieť k zlepšeniu, malo byť vybudovanie zdravotníckeho kampusu, teda výučbového a vedecko-výskumného centra v susedstve Nemocnice Bory (aj plánovanej školy Felix). Kraj plánoval zabezpečiť realizáciu výstavby a následné prevádzkovanie centra, Penta Hospitals International zase mala za symbolickú hodnotu poskytnúť vhodný pozemok a vo svojich priestoroch uskutočňovať pregraduálne a postgraduálne vzdelávanie študentov.

Galéria

  • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • Situácia. Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj

O zariadení hovoril kraj v superlatívoch. „Zdravotnícky kampus pri Nemocnici Bory bude najmodernejšie výučbové a vedecko-výskumné centrum 21. storočia,“ tvrdil Droba. „Takúto kvalitu môžeme dosiahnuť len vybudovaním úplne novej infraštruktúry pre stredné zdravotnícke školy. Určite to nedosiahneme menšími ani čiastkovými investíciami v rámci existujúcich stredných zdravotníckych škôl na Strečnianskej a Záhradníckej ulici.“

BSK pred rokom schválil ideový zámer Zdravotníckeho kampusu Bory. Pokračovať mal s prípravou architektonickej štúdie spolu s dokumentáciou pre stavebný zámer, ktorá mala obsahovať podklady pre posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA) a návrh rozpočtu. Projektový zámer mal byť pripravený na schválenie zastupiteľstvu ešte v priebehu minulého roka. Teraz sa ale všetko mení.

Ako totiž BSK hovorí, pôvodný zámer Zdravotníckeho kampusu Bory považuje za nerealizovateľný. Ukázalo sa to počas prípravy urbanistickej štúdie. „Počas projektovej prípravy sa ale ukázalo, že pozemky ponúknuté zo strany spoločnosti Penta Hospitals sú vzhľadom na priestorové a kapacitné potreby Kampusu priestorovo nevyhovujúce a nepostačujúce,“ zdôvodnil Juraj Droba. „Takisto časť pozemkov stále nebola majetkovoprávne vysporiadaná, a zároveň cez inú časť pozemkov viedli inžinierske siete vysokého napätia s ochranným pásmom.“

Pre ďalšie pokračovanie projektu ide o neprekonateľné prekážky. „Za týchto okolností, žiaľ, musíme skonštatovať, že pôvodný zámer vybudovať kampus na Boroch je nerealizovateľný a tým pádom ani nie je možné sa uchádzať o externé zdroje financovania na výstavbu zdravotníckeho kampusu,“ hodnotí predseda BSK. Ako však dodáva, myšlienky vybudovania moderného zdravotníckeho centra sa nevzdáva.

 

Aj moderná nemocnica v Boroch je konfrontovaná s problémom v podobe zabezpečenia dostatku kvalitného personálu. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Aktuálne preto rokuje s Lekárskou fakultou Univerzity Komenského a Univerzitnou nemocnicou Bratislava. „V Univerzitnej nemocnici Bratislava sa nachádza najväčšie výučbové centrum pre budúcich zdravotníkov na Slovensku,“ pripomína Alexander Mayer, riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava. „Chceme sa však posunúť ešte ďalej. S Bratislavským samosprávnym krajom rokujeme o konkrétnych možnostiach spolupráce, ktorá bude zameraná hlavne na odbornú výuku.“

Hovorí preto najmä o skvalitnení výučby študentov a rozvoji pedagogických zručností učiteľov zavádzaním moderných metód. Taktiež zdôrazňuje potrebu spolupráce medzi klinikami, fakultami a univerzitami. Či to však bude znamenať modernizáciu či výstavbu nových priestorov pre výučbu, ale Mayer ani Droba nešpecifikovali. Dá sa len predpokladať, že kraj chce aj naďalej projekt v nejakej forme vybudovať.

Keď kraj v minulosti popisoval uvažovaný kampus, hovoril nielen o potrebe vytvorenia vzdelávacích priestorov, ale komplexného priestoru, kde budú študenti a pedagógovia tráviť aj voľný čas. „Takýto kampus bude mať komplexnú infraštruktúru postavenú na princípoch zelených a energeticky efektívnych opatrení, digitalizácie a inkluzívneho vzdelávania. Mimo vzdelávacieho procesu bude škola slúžiť komunite na športové, kultúrne alebo spoločenské účely,“ popisovala vtedy riaditeľka Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov BSK Barbora Lukáčová.

Nový prístup sa mal v praxi odzrkadliť na upustení od rozdeľovania učební na kmeňové a odborné. Namiesto toho by sa postavili multifunkčné priestory s kvalitným vybavením. V rámci budovania špecializovaných odborných učební a laboratórií sa uvažovalo o ich umiestnení v simulačnom centre (akejsi cvičnej nemocnice)  s materiálno-technickým vybavením, spĺňajúcim kvalitatívne štandardy pre výučbu simulačnými metódami. Pedagógovia zas nemali mať vlastné kabinety, ako skôr spoločný lounge.

Kapacita kampusu v Boroch sa očakávala na úrovni 1.200-1.600 žiakov, pričom počty študentov v jednotlivých odboroch mali reflektovať odhadovanú potrebu trhu práce a trend demografického vývoja. Vytvoriť mal zázemie pre klinické odbory (Praktická sestra, Zdravotnícky záchranár, Diplomovaná všeobecná sestra, Sanitár) či technické odbory (Zdravotnícky laborant, Farmaceutický laborant, Očný optik, Ortopedický technik, Zubný asistent, Zubný technik).

Je tak zrejmé, že malo ísť o obrovské a veľmi prepracované zariadenie, ale aj veľmi potrebné. Vývoj ide v zdravotníctve rýchlo popredu, čo vytvára nároky na zdravotníckych pracovníkov a ich zručnosti. Rovnako sa musí pokrokom prispôsobovať prostredie a potenciál mesta či štátu lákať a udržať budúcich zamestnancov.

Aktuálny krach zámeru kampusu v Boroch snahy o zlepšenie situácie posúva dozadu minimálne o rok, možno však aj dlhšie. V kontexte celkovej situácie slovenského i bratislavského zdravotníctva je to mimoriadne zlá správa.

 

Pozrite si výstavbu Nemocnice Bory vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube