Author photoSimona Schreinerová 27.06.2024 10:54

Deti namiesto komunistu. Fontána bola iba začiatok, obnova Námestia slobody pokračuje

Približne pred rokom bola na Námestí slobody dokončená obnova legendárnej fontány Družba. Mesto tým zároveň ukončilo jednu etapu rekonštrukcie tohto významného verejného priestoru. Tá sa však nekončí. Námestie smeruje k tomu, aby sa stalo výnimočným parkom so zeleňou, vodou a dodatočnými službami.

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Najväčšou atrakciou Námestia slobody je rozhodne obnovená fontána Družba. Pred minuloročným spustením prevádzky bola naposledy aktívna v roku 2007. K životu sa teda vrátila po 16 rokoch, a to vďaka rozsiahlej modernizácii a niekoľkoročnej rekonštrukcii celého námestia. Uvedenie do prevádzky prilákalo na námestie mnoho ľudí, predovšetkým deti.

Aktuálny projekt rekonštrukcie námestia prebieha od roku 2017. Hlavné mesto vtedy zorganizovalo architektonickú súťaž, v ktorej uspeli architekti z kancelárie 2021 v spolupráci s LABAK. Hlavnou filozofiou ich návrhu bolo nenásilnými zásahmi zlepšiť rekreačný a pobytový potenciál priestranstva bez zmeny pôvodného konceptu.

Prvé menšie práce začali už v roku 2018. Po nástupe súčasného vedenia Hlavného mesta došlo k dočasnému útlmu aktivity a k projekčným úpravám. Významná časť kancelárie 2021 začala zároveň pracovať pre vtedy novozaložený Metropolitný inštitút Bratislavy. Návrh pôvodne predpokladal aj doplnenie nových objektov, tzv. "folies", ktoré by námestiu dodali ucelenejší charakter.

Galéria

  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Zdroj: 2021

Najväčšie zmeny na námestí prebiehali v roku 2022, keď sa začala modernizácia fontány. Tá bola už úplne zastaraná a vyžadovala si kompletnú výmenu technológií v strojovni, úpravu rozvodov a inštaláciu nových čerpadiel. Najviditeľnejšou zmenou bola prestavba bazénov, ktoré v pôvodnej podobe zanikli a otvorili sa, umožňujúc ľuďom prístup až k centrálnej plastike Lipový kvet.

Samotná plastika bola po prvýkrát od svojho vzniku pred 40 rokmi dôkladne vyčistená a získala späť svoj pôvodný zamatový lesk. Dielo od sochára Juraja Hovorku (a Tibora Bartfaya, Karola Lacka, Virgila Droppu a Juraja Hlavicu) sa opäť zaskvelo v plnej kráse. Okolie fontány doplnila nová dlažba z terazza, ktorá nahradila staršiu popraskanú dlažbu. Umiestnená je v centrálnej časti námestia a jej použitím sa zrecyklovali stovky ton materiálu.

Mesto chce v úpravách priestoru pokračovať a aktuálne je vydané súhlasné záväzné stanovisko Magistrátu k zriadeniu detského ihriska. Pôjde o vytvorenie ihriska na mieste vyvýšeného záhona v severozápadnej časti Námestia slobody. V minulosti sa na tomto mieste nachádzala monumentálna socha prvého komunistického prezidenta Klementa Gottwalda, obklopeného robotníkmi.  

Pôdorysný tvar ihriska určuje existujúca oporná betónová konštrukcia vyvýšeného záhonu, ktorá je nerovnomerná. Oporné múry boli čiastočne odstránené. Ihrisko bude (resp. už je) z čelnej strany a čiastočne zadnej strany napojené na chodník šikmou plochou, ktorá zabezpečí bezbariérové prekonanie výškového rozdielu.

Zvyšný obvod ihriska je čiastočne lemovaný výsadbou kríkov, ktoré vytvoria bariéry a stabilizáciu šikmých svahov. Povrch ihriska je navrhnutý z trvanlivého vodopriepustného materiálu vyrobeného z EPDM na zhutnenom podklade zo štrkodrvy. V priestore ihriska sú štyri stromy - dva existujúce a dva novodosadené.

Na ihrisku sú navrhované herné prvky, akustické prvky a mobiliár. Odvodnenie plôch je zabezpečené infiltráciou cez EPDM povrch v kombinácii s odvedením zrážkových vôd do odvodňovacieho žľabu. V rámci obnovy ihriska sa pred a za ihriskom zrealizovala oprava chodníka z metličkového betónu.

Dokončenie detského ihriska, konkrétne osadenie herných a akustických prvkov, potvrdil aj hovorca Magistrátu Peter Bubla. „Realizácia by mala prebehnúť v dvoch etapách podľa rozpočtových možností mesta. Aktuálne je plocha ihriska pokrytá EPDM mäkkým dopadovým povrchom a slúži na rôzne voľnočasové aktivity.“

 

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Na námestí sa plánujú aj ďalšie zásahy, ako oprava úsekov spevnených plôch, ktoré vedú od fontány k Ministerstvu dopravy SR. „Tieto úseky zatiaľ neboli realizované z dôvodu potreby zachovania koridorov pre prístup mechanizmov údržby, ako aj kvôli prácam na svahovaní vyvýšených záhonov. V budúcom roku by sa mala dokončiť sústava prípojných bodov elektroinštalácie pre eventy,“ pokračuje Bubla.

„Z pôvodných plánov bola dokončená rekonštrukcia fontány, väčšina spevnených plôch, úpravy vyvýšených záhonov, inštalácia herných prvkov (tých mimo plochy ihriska), rekonštrukcia verejného osvetlenia a plocha detského ihriska. V parku na Námestí slobody budú v zmysle architektonickej štúdie postupne pribúdať stromy,“ zhŕňa doterajšie aktivity hovorca. 

Keďže je námestie čoraz atraktívnejšie a láka viac ľudí aj s deťmi, je potrebné riešiť aj otázku verejných toaliet, ktoré tu zatiaľ chýbajú. „S ohľadom na časové hľadisko by sme radi dospeli k dohode na sprístupnení toaliet súkromnej kaviarne a bistra, teda toaliet, ktoré v tomto priestore už sú. O prípadnom riešení v podobe vlastnej prevádzky WC možno uvažovať podľa výsledkov debaty s prevádzkarmi,“ vyjadril sa P. Bubla.

Na námestí by mal pribudnúť aj pamätník 17. novembra. V rokoch 2014 až 2019 prebehla v dvoch kolách verejná anonymná súťaž. Po prvom kole v roku 2014, keď bolo vybratých šesť najlepších návrhov, prebehlo druhé kolo na prelome rokov 2018 a 2019.

 

Návrh pamätníka 17. novembra. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Porota sa zhodla na najlepšom riešení, ktorým bol návrh architektov Emanuela Zatlukaja z Architekti Šebo Lichý, Branislava Lackoviča z TXT Architekti a sochára Jakuba Trajtera zo Sculpture studio. Mesto sa chcelo príprave venovať tak, aby bolo dielo v priebehu roka 2020 zrealizované. Kedy ale naozaj vznikne, je nateraz otázne.

„Uvedené závisí od viacerých faktorov, ktoré nevieme ovplyvniť – napr. zasadanie pracovnej skupiny Úradu vlády, kde sa ešte dolaďujú detaily vizuálu pamätníka. V rámci kompetencií hlavného mesta sme vybavili projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, na základe ktorej aktuálne získavame doklady pre samotné stavebné konanie,“ konštatoval Bubla.

Obnovená fontána nepochybne prispela k zvýšeniu atraktivity námestia aj k ochladeniu priestoru. Spolu s ďalšími plánovanými úpravami a vhodným marketingom by sa mohla z námestia stať aj atrakcia pre turistov. K tomu môže prispieť aj nominácia prvej etapy revitalizácie na ocenenie CE ZA AR v kategórii Fenomény architektúry.

V každom prípade, ide o výnimočný verejný priestor, ktorý sa stal v relatívne krátkom čase extrémne obľúbený. Nevyužitou súčasťou Bratislavy bol pritom dlhé roky. Ide o pripomienku toho, aký potenciál by mesto a jeho priestranstvá mohli mať, keby sa naplno využívali. Obrazne povedané, obrovské poklady tu doslova ležia na zemi. 

 

Fotografie z 27.6.2024 a 29.6.2023. Pozrite si rekonštrukciu Námestia slobody vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube