YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 29.01.2020 12:28

Premávka električiek v Dúbravke bude čoskoro spustená

Hlavné mesto sa konečne priblížilo k spusteniu premávky na modernizovanej Karlovesko-dúbravskej radiále na celom úseku až do Dúbravky. Hoci trať je stavebne pripravená na prevádzku už dlhšiu dobu, prístupu električiek do mestskej časti s desiatkami tisíc obyvateľov bránil spor o pozemky pod meniarňou, ktorá je potrebná pre napájanie trate.

Ako dnes uviedli predstavitelia Hlavného mesta, súd dal za pravdu mestu, čo znamená, že mesto potrebuje splniť už len niekoľko administratívnych náležitostí, aby mohlo požiadať o predčasné užívanie trate. K tomu by teoreticky mohlo dôjsť už v týždni po 17. februári.

Ide už o takmer dvojmesačné omeškanie oproti pôvodne avizovanému termínu dokončenia prvých dvoch etáp modernizácie radiály v decembri 2019. S týmto termínom mesto počítalo v čase, kedy sa zdalo, že zdržanie môže nastať len v dôsledku objektívnych príčin. Tak tomu bolo počas prác na prvej etape modernizácie, kedy bol kvôli nezakresleným sieťam a organizačných problémoch zhotoviteľa (ktorý dostane pokutu za omeškanie v hodnote niekoľko stotisíc eur) posúvaný dátum dokončenia prác zo septembra na koniec októbra a následne na december.

V októbri však vlastník časti pozemku pod meniarňou v sprievode ochranky opakovane zabránil prístupu k objektu zamestnancom, ktorí tam vykonávali práce. Po odpore mesta súd vydal v tejto veci dve neodkladné opatrenia a tým nariadil vlastníkom pozemkov zdržať sa umiestňovania prekážok brániacich vstupu zamestnancov mesta na pozemok pod meniarňou a neumožňujúcich vstup pracovníkov na tento pozemok.

Pozadiu sporu sa venovali aj veľké médiá, ktoré odhalili, že do kauzy sú zapletené osoby blízke mafiánovi Marianovi Kočnerovi. Obštrukcie, ktoré tieto osoby vyvolávali, sa ukázali ako účelové, čo potvrdili aj predstavitelia mesta, podľa ktorých chceli vlastníci od mesta neprimerane vysokú sumu za odpredaj pozemkov, prípadne výhodne odkúpiť alebo zameniť iný pozemok. Magistrát daný postup odmietol.

Vďaka rozhodnutiu súdu sa pracovníci mesta dostali do meniarne (cez okno), mohli otestovať vedenie a urobiť posledné nevyhnutné úpravy. Rozhodnutie o finálnom spustení trate je tak na Bratislavskom samosprávnom kraji, ktorý je dráhovým úradom.

 

Prestupná zastávka Záluhy (Damborského) bude plne dokončená až po spustení prevádzky na radiále

 

Hoci bude premávka električiek v dohľadnej dobe spustená, mesto pripúšťa, že nie všetky práce už budú ukončené. Práce na podchode a integrovanej zastávke Záluhy (predtým Damborského) budú pokračovať aj počas prevádzky električky. Priebežne a v závislosti od počasia sa budú dorábať aj nedokončené práce v Karlovej Vsi – osadenie výťahu na nadchode na zastávke Kútiky (predtým Karlova Ves), dokončenie podchodu na Borskej ulici, vegetačné úpravy pozdĺž trate a tiež dokončenie niektorých chodníkov, zastávok a svetelnej signalizácie.

Niektoré z vymenovaných prác budú prebiehať aj počas ďalšej etapy rekonštrukcie trate od zastávky Molecova po tunel, ktorá sa má začať v máji 2020 (predbežne 2. mája) a potrvá do septembra 2020, kedy by mala byť kompletne zmodernizovaná a odovzdaná celá trať.

Mesto pripomína, že väčšia časť trate bude zazelenaná rozchodníkom druhu Sedum, čo má prispieť nielen k estetizácii trate, ale aj k zníženiu hlučnosti. V tomto smere sa totiž ozvali výhrady, že nová trať je hlučnejšia ako v minulosti. Vedenie Bratislavy to odmieta, čo podľa neho potvrdzujú merania, ktoré ukazujú, že nové úseky trate bez rozchodníkov sú tichšie o 7 až 9 decibelov, pri rozchodníkoch to je ešte výraznejšie. Mesto uvádza, že naozaj bol objavený problém dunivého zvuku hlavne pri nových električkách, do meraní však bol zarátaný. Na jeho riešení sa každopádne pracuje.

Na spustenie premávky električiek je naviazaný aj projekt rekonštrukcie trate v Záhumeniciach v Rači, o ktorom som písal pred niekoľkými dňami. Vedenie Hlavného mesta nevedelo povedať, kedy sa práce spustia, Dopravný podnik však údajne práce v Rači koordinuje s týmto projektom. Novinky by mali byť zverejnené už v dohľadnej dobe.

 

Hlukové merania dokázali, že zmodernizovaná trať je tichšia, zvlášť jej zazelenané úseky

 

Po dlhšom trápení sa tak prvé dve etapy modernizácie chýlia ku zdarnému koncu – minimálne z prevádzkového hľadiska, keďže spor o pozemky ešte vyriešený ani zďaleka nie je. Obyvatelia Dúbravky budú mať aspoň na dva a pol mesiaca k dispozícii spojenie s Karlovou Vsou a centrom mesta električkami.

Komplikácie okolo tejto modernizácie poukázali na celú škálu problémov, s ktorými sa stretáva nielen verejný sektor, ale aj súkromní investori pri výstavbe v Bratislave: nedostatočné podklady, dáta a informácie o území, nedostatok pracovníkov a organizačné problémy na strane stavebného sektora, alebo vplyv rozličných záujmových skupín, ktoré vedia svojimi obštrukciami zásadne narušiť projekty a ich dodanie v skoršom čase, aby z nich mohla benefitovať verejnosť či klienti.

Výstavba v Bratislave je mimoriadne komplikovaná a pokrivená zanedbaním jej formálnych aspektov, čo sa prejavuje nielen v dlhých lehotách pri príprave a realizácii jednotlivých zámerov, ale aj v ich cene a kvalite. Vybudovať niečo, čo bude všestranne pozitívne nielen pre pár zákazníkov, ale pre celú širšiu komunitu, je mimoriadne náročné.

Toto pochopenie je dôležité pre diskusiu o developmente a rozvoji mesta vo všeobecnosti. Čierno-biele videnie a hodnotenie kategóriami „páči sa mi“ alebo „nepáči sa mi“je nezodpovedné a postráda akýkoľvek prínos pre kvalitnejšie uchopenie rozvojových tém. Ako teraz zisťuje aj Hlavné mesto, v tomto smere existuje obrovský dlh – nielen investičný, ale aj komunikačný a formálny, ktorý sa dotýka nielen súkromného developmentu, ale aj mestských projektov.

Do budúcnosti je tak potrebné oveľa viac priestoru venovať viditeľnej aj neviditeľnej práci na analyzovaní, vysvetľovaní a uľahčovaní výstavby v meste. Ide o verejný záujem.

 

Pozrite si priebeh modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály vo fotogalérii

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Súvisiace články

Aké sú ďalšie plány rozvoja električkovej siete v Bratislave?

03.12.2021 17:57:36 Adrian Gubčo

Hlavné mesto konečne rozbehlo výstavbu predĺženia Petržalskej električkovej radiály, vďaka čomu dostane najväčšie sídlisko v krajine svoju nosnú dopravnú líniu. Spustenie realizácie projektu zároveň otvorilo otázku, ako sú na tom iné zámery rozvoja električkovej siete v metropole. Po roku od posledného obdobného článku prinášam aktualizovaný prehľad známych a plánovaných projektov.

Čítať viac

Modernizácia Dúbravsko-karloveskej radiály je dokončená, premávka sa spustí o pár dní

23.10.2020 18:25:31 Adrian Gubčo

Vedenie Bratislavy, Bratislavského samosprávneho kraja, mestských častí Karlova Ves, Staré Mesto a Dúbravka a Ministerstva dopravy a výstavby SR dnes oficiálne predstavilo zmodernizovanú Dúbravsko-karloveskú električkovú radiálu. Postup prác umožňuje už v priebehu pondelka obnoviť premávku električiek na nábreží, v Karlovej Vsi i v Dúbravke.

Čítať viac

Modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály ide do finále

05.10.2020 15:05:00 Adrian Gubčo

Jeden z najväčších projektov rozvoja verejnej dopravy v Bratislave v posledných rokoch sa definitívne chýli k záveru. Hlavné mesto už požiadalo Bratislavský samosprávny kraj o vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby štvrtej etapy modernizácie trate medzi tunelom a Molecovou ulicou. Po doterajšom meškaní sa zdá, že by sa avizovaný termín spustenia trate na konci októbra mal stíhať.

Čítať viac

Rekonštrukcia električkovej trate v Rači je takmer dokončená, Karlova Ves dostala nový termín

24.08.2020 11:10:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto by malo v dohľadnej dobe dokončiť obnovu dvojice úsekov električkových tratí. Prvou z nich bude relatívne krátky úsek v Rači, kde bola rekonštrukcia vykonaná v dôsledku havarijného stavu trate, ohrozujúcom premávku. Ako druhý bude dokončený veľký projekt modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály, ktorý čelí viacerým problémom, vrátane meškania.

Čítať viac

Posledná etapa modernizácie Karloveskej radiály bude asi meškať

13.08.2020 16:04:00 Adrian Gubčo

Projekt modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály, ktorý sa rozbehol v lete minulého roka, je stíhaný problémami. Všetky tri doteraz ukončené etapy sa stretli s meškaním, ako aj viacerými stavebnými nedostatkami. Posledná, štvrtá etapa, už mala prebiehať hladko, najnovšie sa však ukazuje, že sa pravdepodobne oneskorí aj táto. Informáciu priniesol portál iMHD.sk.

Čítať viac

Modernizácia Karloveskej radiály napreduje

03.07.2020 12:49:00 Adrian Gubčo

Momentálne najväčší projekt rozvoja verejnej dopravy v Bratislave postupuje rýchlym tempom. Obnovená trať v úseku medzi vyústením tunela na nábreží a prestupnou zastávkou na Molecovej ulici sa stáva realitou a na viacerých úsekoch sa pokladajú koľaje. Ide o záverečnú etapu mohutného projektu, ktorý má zásadne zlepšiť kvalitu verejnej dopravy v západnej časti mesta.

Čítať viac

Projekty modernizácií električkových radiál napredujú

15.05.2020 12:15:00 Adrian Gubčo

Bratislava aj naďalej pracuje na projektoch modernizácií jednotlivých električkových radiál – Karlovesko-dúbravskej, Vajnorskej aj Ružinovskej. V prípade prvej z nich sa spustila záverečná etapa stavebných prác, pri druhej sa podpísala zmluva o dielo s projektantom. Ružinovská radiála by mala byť taktiež tesne pred podpisom.

Čítať viac

Problémy modernizácie Karloveskej radiály

27.04.2020 11:00:00 Adrian Gubčo

Modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály je najväčší projekt rozvoja verejnej dopravy v poslednom období a ako taký mal byť vlajkovou loďou novej kvality v prístupe k rekonštrukciám dopravnej infraštruktúry. Projekt je však stíhaný viacerými problémami, napriek tomu sa už čoskoro spustí ďalšia etapa modernizácie, spojená s uzáverou električkovej dopravy.

Čítať viac

Práce na modernizácii a opravách električkových tratí budú pokračovať napriek pandémii

01.04.2020 11:21:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto si na tento rok naplánovalo viacero investícií do skvalitnenia električkovej dopravy – okrem dokončenia modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály sa mali zrekonštruovať aj dva úseky tratí v Starom Meste na Americkom námestí a v Rači. Ako vyzerajú tieto plány vo svetle aktuálnej situácie?

Čítať viac

Prevádzka na trati do Dúbravky sa spustí už o niekoľko dní

18.02.2020 10:15:00 Adrian Gubčo

S dvojmesačným meškaním sa v sobotu, 22. februára, konečne spustí premávka električiek do mestskej časti Dúbravka. Trať je po modernizácii už v prevádzkyschopnom stave, práce však budú pokračovať aj naďalej. Ďalšie prerušenie premávky nastane o niekoľko mesiacov, kedy sa spustí modernizácia radiály medzi Molecovou a tunelom pod Hradom.

Čítať viac

Električky sa vracajú do Karlovej Vsi, prvá etapa modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály je takmer dokončená

19.12.2019 15:47:16 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ Prvá etapa jedného z najvýznamnejších dopravných projektov v Bratislave v poslednom období je prakticky ukončená. Zmodernizovaná prvá časť Karlovesko-dúbravskej radiály bola dnes po určitom meškaní a s niekoľkými chýbajúcimi prvkami sprevádzkovaná. Druhá etapa sa už taktiež blíži k dokončeniu, hoci na spustenie premávky si chvíľu počkáme.

Čítať viac

Trať v Karlovej Vsi je otestovaná a čaká na spustenie

06.12.2019 15:55:00 Adrian Gubčo

Prvá etapa modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály sa už podľa všetkého skutočne blíži k dokončeniu. Na trati prebehli skúšky so starou aj novou električkou, Hlavné mesto spolu s Dopravným podnikom teraz čaká na povolenie k predčasnému užívaniu trate. Nepotvrdené správy hovoria o spustení prevádzky 15. decembra.

Čítať viac

Prvá etapa modernizácie električkovej trate v Karlovej Vsi sa kolauduje, dokončená však nie je

26.11.2019 16:30:00 Adrian Gubčo

Bratislavský samosprávny kraj, ktorý je dráhovým a špeciálnym stavebným úradom zodpovedajúcim za električkové trate v Hlavnom meste, spustil proces kolaudácie prvých dvoch etáp modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály. Napriek tomu, trať v Karlovej Vsi má ešte ďaleko k tomu, aby bola plne dokončená a schopná prevádzky.

Čítať viac

Prvá etapa modernizácie Karloveskej radiály ide do finále

04.11.2019 16:15:00 Adrian Gubčo

Prvá časť modernizácie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály naberá finálne kontúry. Zhotoviteľ po položení koľají v celom úseku pristúpil k zhotoveniu koľajového zvršku, pričom na súvislých častiach sa už objavilo aj zazelenenie. Napriek tomu, stavba oproti pôvodným odhadom mešká, aktuálny termín dokončenia znie 17. november.

Čítať viac

Meškanie dokončenia modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály sa predlžuje

02.10.2019 13:12:00 Adrian Gubčo

Keď bola pred začiatkom letných prázdnin spustená modernizácia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály, Hlavné mesto avizovalo, že práce budú ukončené do konca septembra. Už nejakú dobu je však zrejmé, že sa tento prísľub nepodarí naplniť, preto Magistrát oznámil nový termín: prvá etapa modernizácie bude ukončená 17. novembra 2019.

Čítať viac

Ako postupuje modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály?

19.09.2019 10:00:00 Adrian Gubčo

Jedným z najvýznamnejších aktuálne rozbehnutých dopravných projektov v Bratislave je modernizácia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály, dlhoočakávaný zámer, ktorý sa začal po viacerých odkladoch realizovať až v lete tohto roka. Napriek určitému omeškaniu stavba viditeľne napreduje.

Čítať viac

Modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály sa spustila

24.06.2019 08:50:00 Adrian Gubčo

V sobotu sa oficiálna začala komplexná modernizácia električkovej trate v mestských častiach Karlova Ves a Dúbravka, teda Karlovesko-dúbravskej radiály. Pôvodná trať bola naposledy kompletne rekonštruovaná v roku 1992. Pozrite si zábery z posledného dňa prevádzky v starej podobe.

Čítať viac

Hlavné mesto predstavilo projekt modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály

06.06.2019 14:00:00 Adrian Gubčo

Zástupcovia Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy a Dopravného podniku Bratislava, spoločne so starostami dotknutných mestských častí, dnes predstavili detaily modernizácie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály. Realizácia dlhoočakávaného projektu sa spustí 22. júna 2019.

Čítať viac

Modernizácia Karloveskej radiály sa odsúva na leto

22.01.2019 14:00:00 Adrian Gubčo

Pred niekoľkými dňami preletela médiámi správa, že dlhoočakávaná modernizácia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály je konečne na dosah ruky – prvé práce sa mali spustiť už v marci. Počas včerajšej tlačovej konferencie však Hlavné mesto túto informáciu dementovalo. Aká je nakoniec situácia?

Čítať viac

Súťaž na zhotoviteľa modernizácie trate v Karlovej Vsi má víťaza

14.11.2018 14:00:00 Adrian Gubčo

Portál iMHD.sk dnes informoval, že sú známe výsledky súťaže na zhotoviteľa modernizácie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály. Víťazom sa stalo konzorcium DK Radiála, ktoré ponúklo realizáciu úseku za cenu vyše 65 miliónov eur.

Čítať viac

Hlavné mesto plánuje masívny rozvoj koľajovej dopravy

24.08.2018 15:00:00 Adrian Gubčo

Bratislava - hlavné mesto SR dnes v rámci tlačového brífingu ohlásila plány, týkajúce sa rozvoja koľajovej dopravy v podobe električkových tratí. Primátor mesta Ivo Nesrovnal predstavil zámery, ktoré majú zväčšiť električkovú sieť a zlepšiť dopravnú situáciu v metropole.

Čítať viac

Bratislava potrebuje kvalitnú električkovú dopravu, robí pre to málo

01.08.2018 12:30:00 Adrian Gubčo

Už nejakú dobu je ako všeobecný fakt daný úzus, že nosným systémom verejnej dopravy (NS MHD) v Bratislave sú električky. To by sa malo odzrkadľovať v dynamickom rozvoji tohto dopravného systému a veľkú podporu rozvoju električkovej dopravy vyjadruje aj Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy. Aká je teda súčasná situácia v rozvoji električkovej dopravy a modernizovania tratí?

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube