Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Ďalšie informácie  

YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 29.01.2020 12:28

Premávka električiek v Dúbravke bude čoskoro spustená

Hlavné mesto sa konečne priblížilo k spusteniu premávky na modernizovanej Karlovesko-dúbravskej radiále na celom úseku až do Dúbravky. Hoci trať je stavebne pripravená na prevádzku už dlhšiu dobu, prístupu električiek do mestskej časti s desiatkami tisíc obyvateľov bránil spor o pozemky pod meniarňou, ktorá je potrebná pre napájanie trate.

Article Big

Ako dnes uviedli predstavitelia Hlavného mesta, súd dal za pravdu mestu, čo znamená, že mesto potrebuje splniť už len niekoľko administratívnych náležitostí, aby mohlo požiadať o predčasné užívanie trate. K tomu by teoreticky mohlo dôjsť už v týždni po 17. februári.

Ide už o takmer dvojmesačné omeškanie oproti pôvodne avizovanému termínu dokončenia prvých dvoch etáp modernizácie radiály v decembri 2019. S týmto termínom mesto počítalo v čase, kedy sa zdalo, že zdržanie môže nastať len v dôsledku objektívnych príčin. Tak tomu bolo počas prác na prvej etape modernizácie, kedy bol kvôli nezakresleným sieťam a organizačných problémoch zhotoviteľa (ktorý dostane pokutu za omeškanie v hodnote niekoľko stotisíc eur) posúvaný dátum dokončenia prác zo septembra na koniec októbra a následne na december.

V októbri však vlastník časti pozemku pod meniarňou v sprievode ochranky opakovane zabránil prístupu k objektu zamestnancom, ktorí tam vykonávali práce. Po odpore mesta súd vydal v tejto veci dve neodkladné opatrenia a tým nariadil vlastníkom pozemkov zdržať sa umiestňovania prekážok brániacich vstupu zamestnancov mesta na pozemok pod meniarňou a neumožňujúcich vstup pracovníkov na tento pozemok.

Pozadiu sporu sa venovali aj veľké médiá, ktoré odhalili, že do kauzy sú zapletené osoby blízke mafiánovi Marianovi Kočnerovi. Obštrukcie, ktoré tieto osoby vyvolávali, sa ukázali ako účelové, čo potvrdili aj predstavitelia mesta, podľa ktorých chceli vlastníci od mesta neprimerane vysokú sumu za odpredaj pozemkov, prípadne výhodne odkúpiť alebo zameniť iný pozemok. Magistrát daný postup odmietol.

Vďaka rozhodnutiu súdu sa pracovníci mesta dostali do meniarne (cez okno), mohli otestovať vedenie a urobiť posledné nevyhnutné úpravy. Rozhodnutie o finálnom spustení trate je tak na Bratislavskom samosprávnom kraji, ktorý je dráhovým úradom.

 

Prestupná zastávka Záluhy (Damborského) bude plne dokončená až po spustení prevádzky na radiále

 

Hoci bude premávka električiek v dohľadnej dobe spustená, mesto pripúšťa, že nie všetky práce už budú ukončené. Práce na podchode a integrovanej zastávke Záluhy (predtým Damborského) budú pokračovať aj počas prevádzky električky. Priebežne a v závislosti od počasia sa budú dorábať aj nedokončené práce v Karlovej Vsi – osadenie výťahu na nadchode na zastávke Kútiky (predtým Karlova Ves), dokončenie podchodu na Borskej ulici, vegetačné úpravy pozdĺž trate a tiež dokončenie niektorých chodníkov, zastávok a svetelnej signalizácie.

Niektoré z vymenovaných prác budú prebiehať aj počas ďalšej etapy rekonštrukcie trate od zastávky Molecova po tunel, ktorá sa má začať v máji 2020 (predbežne 2. mája) a potrvá do septembra 2020, kedy by mala byť kompletne zmodernizovaná a odovzdaná celá trať.

Mesto pripomína, že väčšia časť trate bude zazelenaná rozchodníkom druhu Sedum, čo má prispieť nielen k estetizácii trate, ale aj k zníženiu hlučnosti. V tomto smere sa totiž ozvali výhrady, že nová trať je hlučnejšia ako v minulosti. Vedenie Bratislavy to odmieta, čo podľa neho potvrdzujú merania, ktoré ukazujú, že nové úseky trate bez rozchodníkov sú tichšie o 7 až 9 decibelov, pri rozchodníkoch to je ešte výraznejšie. Mesto uvádza, že naozaj bol objavený problém dunivého zvuku hlavne pri nových električkách, do meraní však bol zarátaný. Na jeho riešení sa každopádne pracuje.

Na spustenie premávky električiek je naviazaný aj projekt rekonštrukcie trate v Záhumeniciach v Rači, o ktorom som písal pred niekoľkými dňami. Vedenie Hlavného mesta nevedelo povedať, kedy sa práce spustia, Dopravný podnik však údajne práce v Rači koordinuje s týmto projektom. Novinky by mali byť zverejnené už v dohľadnej dobe.

 

Hlukové merania dokázali, že zmodernizovaná trať je tichšia, zvlášť jej zazelenané úseky

 

Po dlhšom trápení sa tak prvé dve etapy modernizácie chýlia ku zdarnému koncu – minimálne z prevádzkového hľadiska, keďže spor o pozemky ešte vyriešený ani zďaleka nie je. Obyvatelia Dúbravky budú mať aspoň na dva a pol mesiaca k dispozícii spojenie s Karlovou Vsou a centrom mesta električkami.

Komplikácie okolo tejto modernizácie poukázali na celú škálu problémov, s ktorými sa stretáva nielen verejný sektor, ale aj súkromní investori pri výstavbe v Bratislave: nedostatočné podklady, dáta a informácie o území, nedostatok pracovníkov a organizačné problémy na strane stavebného sektora, alebo vplyv rozličných záujmových skupín, ktoré vedia svojimi obštrukciami zásadne narušiť projekty a ich dodanie v skoršom čase, aby z nich mohla benefitovať verejnosť či klienti.

Výstavba v Bratislave je mimoriadne komplikovaná a pokrivená zanedbaním jej formálnych aspektov, čo sa prejavuje nielen v dlhých lehotách pri príprave a realizácii jednotlivých zámerov, ale aj v ich cene a kvalite. Vybudovať niečo, čo bude všestranne pozitívne nielen pre pár zákazníkov, ale pre celú širšiu komunitu, je mimoriadne náročné.

Toto pochopenie je dôležité pre diskusiu o developmente a rozvoji mesta vo všeobecnosti. Čierno-biele videnie a hodnotenie kategóriami „páči sa mi“ alebo „nepáči sa mi“je nezodpovedné a postráda akýkoľvek prínos pre kvalitnejšie uchopenie rozvojových tém. Ako teraz zisťuje aj Hlavné mesto, v tomto smere existuje obrovský dlh – nielen investičný, ale aj komunikačný a formálny, ktorý sa dotýka nielen súkromného developmentu, ale aj mestských projektov.

Do budúcnosti je tak potrebné oveľa viac priestoru venovať viditeľnej aj neviditeľnej práci na analyzovaní, vysvetľovaní a uľahčovaní výstavby v meste. Ide o verejný záujem.

 

Pozrite si priebeh modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály vo fotogalérii

Súvisiace články

Rekonštrukcia električkovej trate v Rači je takmer dokončená, Karlova Ves dostala nový termín

24.08.2020 11:10:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto by malo v dohľadnej dobe dokončiť obnovu dvojice úsekov električkových tratí. Prvou z nich bude relatívne krátky úsek v Rači, kde bola rekonštrukcia vykonaná v dôsledku havarijného stavu trate, ohrozujúcom premávku. Ako druhý bude dokončený veľký projekt modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály, ktorý čelí viacerým problémom, vrátane meškania.

Čítať viac

Posledná etapa modernizácie Karloveskej radiály bude asi meškať

13.08.2020 16:04:00 Adrian Gubčo

Projekt modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály, ktorý sa rozbehol v lete minulého roka, je stíhaný problémami. Všetky tri doteraz ukončené etapy sa stretli s meškaním, ako aj viacerými stavebnými nedostatkami. Posledná, štvrtá etapa, už mala prebiehať hladko, najnovšie sa však ukazuje, že sa pravdepodobne oneskorí aj táto. Informáciu priniesol portál iMHD.sk.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Známe sú výsledky ďalšej architektonickej súťaže: takto bude vyzerať Komenského námestie podľa návrhu štúdia @totalstudio.eu

Results of another architectural competition were revealed: this is the future look of Komenského sq by Totalstudio.

#bratislava #YIMBA #yesinmybratislava #YIMBY #newbratislava #square #publicspace #park #urbanism #city #architecture #competition #sutaz
Spoločnosť Unimed Pharma si v Rači vybuduje novú centrálu.

Unimed Pharma will build its new HQ in Rača.

#bratislava #YIMBA #yesinmybratislava #YIMBY #newbratislava #development #realestate #office #work #hq #headquarters #architecture #modernarchitecture #contemporaryarchitecture #expoline #cubedesign #raca #rača
V Dúbravke bola dokončená druhá etapa príjemného projektu Pekná Vyhliadka, v rámci ktorého vznikol aj príťažlivý verejný priestor s vybavenosťou.

In Dúbravka, a lovely new development called Pekná Vyhliadka (Pleasant View) was completed, containing attractive public space and retail section.

#bratislava #YIMBA #yesinmybratislava #YIMBY #newbratislava #development #realestate #housing #living #home #city #peknavyhliadka #dubravka #architecture #modernarchitecture #contemporaryarchitecture @archikod
Pred Stanicou Nivy bola dokončená nová trolejbusová trať. 

New trolleybus track in front of Stanica Nivy.

#bratislava #YIMBA #yesinmybratislava #YIMBY #newbratislava #bratislavadowntown #development #realestate #stanicanivy #novenivy #nivy  #street #city #downtown #architecture #modernarchitecture #publicspace #urbanism @hbreavis @sieberttalas
Tento týždeň sme videli novú podobu električkovej trate v Rači a otvorenie prvej časti parku v Sky Parku. V Petržalke sa robí Územný plán zóny Kapitulské pole, kde môže žiť vyše 8-tisíc ľudí, development napreduje v Záhorskej Bystrici aj v downtowne. Bratislava sa mení každým dňom.

This week we have seen the new look of tramway track in Rača and opening of the first part of park in Sky Park. In Petržalka, masterplan for Kapitulské pole area with potential population of 8k residents is being made and development is advancing in Záhorská Bystrica as well as in downtown. Bratislava is changing every day.

#bratislava #YIMBA #yesinmybratislava #YIMBY #newbratislava #bratislavadowntown #development #realestate #skypark #highrise #tower #city #downtown #petrzalka #architecture #modernarchitecture #raca #zahorskabystrica
Elegantný Ganz House má stavebné povolenie a už o niekoľko rokov dotvorí rozvíjajúcu sa zónu @euroveacity

Elegant Ganz House received construction permit and in a few years it will become a vital part of Eurovea City neighborhood.

#bratislava #YIMBA #yesinmybratislava #YIMBY #newbratislava #bratislavadowntown #development #realestate #eurovea #euroveacity #riverfront #downtown #city #architecture #modernarchitecture @jtre_sk @compassarchitekti
Pozrieť viac

YouTube