Author photoAdrian Gubčo 15.05.2019 09:15

Druhá fáza projektu Mlynské Nivy Košická má záväzné stanovisko

Ďalšia časť bratislavského downtownu je bližšie k realite. Developer HB Reavis obdržal kladné záväzné stanovisko k druhej fáze projektu Mlynské Nivy Košická, v rámci ktorého má vzniknúť administratívny komplex, ktorý do veľkej miery uzavrie vznik štvrte Nové Nivy.

Zdroj: HB Reavis

Zdroj: HB Reavis

Informácie o prvých dvoch (resp. troch) objektoch C0-C2 boli predstavené už predtým, ich súčasťou bude výšková dominanta projektu, objekt C1 v podobe 28-podlažnej veže s výškou 115 metrov po atiku, no až 125 metrov po architektonický vrchol. Okrem nej vznikne aj budova C2, ktorá bude mať 11 nadzemných podlaží a bude súbežná s ulicou Mlynské nivy.

Posudzované boli teraz objekty C3-C5, ktoré dotvoria významnú časť mestského bloku v centrálnej časti s námestím. Budova C3 bude kolmá na Chalupkovu ulicu a bude tvoriť hranu budúceho priestoru námestia. Objekt má mať 10 nadzemných podlaží. C4 bude paralelná s Chalupkovou a bude mať 11 podlaží v najvyššej časti na nároží Chalupkovej a Mlynských nív, smerom k C3 bude klesať. Posledná budova C5 bude rovnobežná s Košickou a bude mať 10 podlaží. Parter na úrovni prvého podlažia je vo všetkých objektoch riešený ako zasunutý.

Dostupná dokumentácia nešpecifikuje rozsah administratívnych či obchodných priestorov, ktoré v projekte vzniknú, celková hrubá nadzemná podlažná plocha je 51.700 metrov štvorcových, rozsah kancelárskych plôch tak zrejme bude presahovať 40-tisíc metrov štvorcových. Spoločne s prvou etapou, ktorá bude obsahovať 66-tisíc metrov štvorcových prenajímateľných priestorov, tak celková výmera presiahne 100-tisíc metrov štvorcových, čo je na Bratislavu dosť masívne číslo.

Developer už dlhšie opakuje, že jeho cieľom je v tomto projekte vytvoriť vyváženú komunitu pozostávajúcu z prepojenia veľkých korporácií a menších inovatívnych firiem. Jedným z nástrojov k tomu má byť atraktívne prostredie developmentu, čo znamená vytvorenie príjemných pobytových plôch v rámci vnútorného námestia a parkovo upravených priestranstiev. Tieto by mali byť bez akejkoľvek záťaže automobilovou dopravou.

Parkovanie bude riešené výlučne v na to určených kapacitách – pod developmentom vznikne stavba C0, teda trojpodlažná podzemná garáž s parkovaním pre 1357 áut, z toho 686 bude určených pre objekty C3-C5. Dodatočných 94 miest určených pre komplex Mlynské Nivy Košická bude v parkovacom dome na nároží Továrenskej a Chalupkovej, ktorý už má k dispozícii stavebné povolenie.

Doprava sa pri tak masívnych výmerách kancelárskych plôch aj počte parkovacích miest stáva výrazným problémom, preto z dopravno-kapacitného posúdenia, ktoré reflektovalo aj vplyv ostatných lokálnych developmentov, vyplynula potreba rozšírenia Mlynských nív len pri vjazde do križovatky na sedem pruhov (plus tri na opačnej strane, čiže z Mlynských nív bude 10-pruhová cesta!).  

 

Pohľad na "bulvár" ukazuje, že cesta bude veľmi široká, v dôsledku čoho bude nutné vybudovať nadchod. Zdroj: HB Reavis

 

Čo je horšie, keďže pri danej šírke cesty norma znemožňuje úrovňové riešenie pri prechodoch pre chodcov, bude nutné vybudovať lávku pre chodcov. Ide o ďalší úder pre víziu „bulváru“ Mlynské nivy a o paradoxnú situáciu, keďže pri výstavbe Stanice Nivy sa podarilo jeden nadchod odstrániť, čo zvýšilo estetickú úroveň ulice.

Malou útechou je aspoň zriadenie stromoradia a podľa všetkého aj segregovaného cyklopruhu zo strany objektu C2, hoci chodník bude mať podľa dokumentácie len 2,5 metra (miestami však akceptovateľnejších 5,35 metrov), čo bude pripomínať situáciu pri Twin City. Chalupkova bude dvojprúdovou komunikáciou s cyklopruhmi, ktoré prepoja Mlynské nivy s Košickou.

Masívnosť dopravnej infraštruktúry a nepriateľské riešenie v podobe nadchodu pre chodcov zníži inak veľmi dobrú úroveň architektúry developmentu, za ktorou stojí popredná britská kancelária AHMM. Ak sa splní to, čo sľubujú vizualizácie, Bratislava môže získať mimoriadne elegantnú vežu spoločne s kancelárskym komplexom veľkomestského charakteru. Jej charakterovými prvkami budú uskočené podlažia a vrchná časť s terasou, ktorá by mala prioritne slúžiť zamestnancom, kým v prípade nižších budov to bude solídna nadčasová architektúra s farebným rozčlenením na jednotlivé objekty.  

Realizácia druhej fázy sa pravdepodobne tak skoro nespustí, HB Reavis odhaduje dokončenie prvej fázy pravdepodobne v roku 2023, druhej až v roku 2026. Prioritou je okrem ukončenia realizácie Stanice Nivy a výstavby nového Apolla aj parkovací dom na Chalupkovej a prestavba pozemku, kde je dnes budova dočasnej autobusovej stanice.

HB Reavis tak dokončí transformáciu bezprostredného okolia ulice Mlynské nivy, resp. jej úseku. Už len vďaka rozsahu kancelárskych priestorov v tomto území tu vznikne nové administratívne jadro Bratislavy, ktoré developer nazýva Nové Nivy. Najväčším problémom ostane doprava, pričom samotná ulica k tomu nie je dostatočne prispôsobená, čoho dôsledkom je napríklad extrémne široká cesta.

V blízkej budúcnosti sa tak o to akútnejšou stane otázka riešenia kapacitného spôsobu verejnej dopravy, čo môže byť jedine električka. Hlavné mesto sa pripravuje na vypracovanie štúdie o prepojení Podunajských Biskupíc a Vrakune s centrom mesta električkou. Je len ťažko predstaviteľné, že by táto trať nemala obsluhovať aj Mlynské nivy.

Až potom, spoločne s rozšírením chodníkov pre peších a lepšom riešení cyklotrás, bude možné konštatovať, že z ulice vznikol skutočný bulvár. V takom prípade dostane inak dobrá architektúra niektorých z najnovších kancelárskych komplexov kvalitný kontext, čo je základom pre vysokú úroveň mesta a jeho verejných priestranstiev, ako aj úspech samotných projektov.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: HB Reavis
  • Zdroj: HB Reavis
  • Zdroj: HB Reavis
  • Zdroj: HB Reavis
  • Zdroj: HB Reavis

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube