Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Ďalšie informácie  

YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 10.12.2021 13:42

Kesselbauer odhalil svoju historizujúcu fasádu

Výstavba projektu Kesselbauer napreduje a dnes je vo vysokom štádiu realizácie. Dokončená je už časť fasád – najmä na časti, ktorá vznikla na mieste niekdajšej Kesselbauerovej pekárne. Developer Proxenta tu avizoval nielen obnovenie priečelia pôvodného domu, ale aj nadstavbu v historizujúcom štýle. Dnes je táto časť projektu odhalená a začína vyvolávať diskusie.

Article Big

Objekt Kesselbauerovej pekárne patril k typickej zástavbe lokality už od druhej polovice 19. storočia. Jeho podoba sa spája s menom bratislavského pekára Alexandra Kesselbauera, ktorý sa v tomto období stal veľmi úspešným a dodával pekárenské výrobky na dvor arcikniežaťa Fridricha, obývajúceho Grasalkovichov palác. Pre potreby pekárstva prestaval starší objekt, pochádzajúci pravdepodobne z prelomu 18. a 19. storočia. Architektom prestavby bol pravdepodobne Alexander Feigler zo známej bratislavskej rodiny architektov a stavebníkov.

Pekárstvo prežilo Prvú republiku a dve desaťročia fungovalo aj za povojnového režimu. Potom však bola budova opustená a začala chradnúť. Dlhé desaťročia bez starostlivosti si vybrali svoju daň – tesne pred svojim zánikom už pripomínala skôr ruinu. V tomto čase sa stala jej majiteľom finančná skupina Proxenta, ktorá tu naplánovala výstavbu polyfunkčného súboru. Nadviazať mal na predošlý projekt firmy, komplex Weinhauer. Developer sa rozhodol nadviazať na tradíciu pekárne názvom, ale aj aspoň čiastočným zachovaním architektúry.

Samotná budova bola s ohľadom na svoj zlý stav kompletne asanovaná. U verejnosti to vyvolalo obavy z definitívneho zániku síce schátraného, ale predsa len zaujímavého domu s pekným priečelím. V priebehu tohto roka, keď začali rásť prvé podlažia nového polyfunkčného komplexu, sa však ukázalo, že developer skutočne pristúpil k obnove pôvodnej fasády do výšky dvoch nadzemných podlaží. Rovnako sa potvrdilo, že Proxenta nadstavala ďalšie tri (štyri s podkrovím) podlažia, pričom uličná fasáda dostala historizujúci vzhľad (hoci niečo také žiadali aj pamiatkari). Plne odhalená bola v posledných dňoch.

Okrem historizujúcej sekcie projektu sa pracuje ešte na súčasnejšie pôsobiacej časti, ktorá zas nadväzuje na susedný čerstvo dokončený projekt Metropolitan Star. Práce prebiehajú aj na dvorových častiach. Vo výsledku bude Kesselbauer úplne moderným developmentom, vcelku dobre však reagujúcim na charakter okolia. Usporiadanie jednotlivých hmôt vytvára intímnejší vnútroblok, na ktorý v budúcnosti, po dokončení súvisiaceho projektu Vila Biela, nadviaže ďalší. Vzniknúť by mohlo nové spojenie medzi Námestím 1. mája a Banskobystrickou.

V projekte sa bude nachádzať celkovo 116 bytov a apartmánov vyššieho štandardu. Ako postupuje ich predaj, nie je známe. Proxenta totiž stiahla ponuku z webu a podľa kuloárnych informácií byty nanovo naceňuje. Netýka sa to pritom len nepredaných jednotiek, ale aj predaných, pričom klientov sa snaží presvedčiť, aby odstúpili od zmlúv. Dôvodom k tomuto kroku má byť veľký rast stavebných nákladov. Ak to je pravda, ide o pomerne neštandardný krok a vo vzťahu ku existujúcim klientom nekorektný.

Čo sa týka vybavenosti v projekte, nachádzať sa tu bude podzemná garáž so 155 parkovacími miestami a vybavením pre cyklistov. Retail by sa mal nachádzať na 718 štvorcových metroch v deviatich jednotkách. Keďže budú obrátené do námestia aj do vnútrobloku, priestory pravdepodobne pritiahnu širokú skupinu nájomcov. Veľmi dobre by pôsobilo, keby bola jedným z nájomcov aj pekáreň. 

Kesselbauer by mal byť dokončený do konca roka 2022. Development vypĺňa významný a exponovaný priestor na Námestí 1. mája a prináša konečné dobudovanie zástavby na jeho severozápadnej strane. Ide zároveň o jeden z prvých príkladov väčšieho projektu, kedy bola historizujúca fasáda riešená nielen z dôvodu rekonštrukcie pôvodného stavu, ale vznikla ako úplná novostavba. Preto je Kesselbauer od architektonickej kancelárie Beionde hodný ďalšej diskusie.

 

 

Slovensko má s opätovným využívaním niektorých klasických architektonických prvkov skúsenosti z nedávnej minulosti. V 90. rokoch 20. storočia sa u nás objavil fenomén „podnikateľského baroka“, kedy niektorí ľudia s novonadobudnutým bohatstvom dávali svoj majetok na obdiv formou rozličných stĺpikov, zábradlí alebo sošiek, pripomínajúcich prezdobené barokové paláce. Výsledok však pôsobil skôr smiešne ako reprezentatívne. Okrem peňazí dali mnohí investori najavo predovšetkým svoj zlý vkus. Väčšina ďalších pokusov o akékoľvek napodobovanie histórie dopadlo rovnako. Z väčších projektov možno v Bratislave spomenúť zlý pokus o obnovu Zámockej ulice, na Slovensku ohavné kúpele Spa Aphrodite v Rajeckých Tepliciach.

Bolo by však nesprávne nad hlasmi, vyzývajúcimi na opätovné prehodnotenie prístupu ku klasickým architektonickým vzorom, mávnuť rukou. V zahraničí silnejú hlasy, hlásajúce návrat k predmodernej architektúre. Vo viacerých významných mestách – v Londýne, Hamburgu, Berlíne a ďalších – sa realizujú stavby, ktoré nemožno v žiadnom prípade nazvať nevkusnými, a predsa čerpajú skôr z dedičstva architektúry spred Prvej svetovej vojny, príp. prác raných modernistov. Môže byť Kesselbauer taktiež prvou bratislavskou lastovičkou (síce veľmi slabou) v tomto procese?

Existujú odborníci, ktorí si želajú, aby to tak bolo. Jedným z nich je Michal Matloň, expert na psychológiu architektúry, venujúci sa tvorbe prostredia, zohľadňujúceho psychologické potreby človeka. „Potrebujeme zmeniť paradigmu premýšľania,“ tvrdí Matloň. „Dnes premýšľa architektúra v pojmoch z umenovedy a filozofie. A tak vznikajú delenia na modernú, historickú či historizujúcu architektúru, pričom moderná sa považuje za vhodnejšia pre novú stavbu ako historizujúca. No táto preferencia je sama o sebe je skôr tradíciou, než niečím založeným na dôkazoch o tom, že by bol ten či onen štýl pre ľudí lepším.“ Vedecké dôkazy pritom naznačujú, že ľudské vnímanie to nevidí takto jednoznačne.

„Potrebujeme si ale uvedomiť, že v prvom rade ide v architektúre o tvorbu životného prostredia pre ľudí. Položme si teda otázku, čo hovoria vedecké dôkazy o človeku a vplyve prostredia naňho,“ vyzýva Matloň. „Ukazuje sa, že práve tradičná architektúra, bez ohľadu na región sveta, už intuitívne mnoho týchto poznatkov, ktoré dnes potvrdzuje veda, aplikovala. Sú to princípy biofilického dizajnu ako symetria, organizovaná komplexita, fraktálová geometria, ornament, použitie prírodných materiálov, a podobne.“ Na základe týchto faktorov vychádza nezriedka lepšie práve historická či historizujúca architektúra. Okrem poznatkov z environmentálnej psychológie či neuro-architektúry to potvrdzujú aj prieskumy, na základe ktorých 80% ľudí preferuje takýto typ architektúry.

Samotný Kesselbauer spĺňa určité predpoklady na to, aby na ľudí pôsobil dobre. „Síce neviem, či architekti Kesselbaueru uvažovali podobne, v nadstavbe sa im ale podarilo úspešne využiť niekoľko z týchto princípov, prítomných v tradičnej architektúre, a to považujem za pozitívne,“ hodnotí Michal Matloň. „Myslím si, že by bolo dobré, aby sa k novostavbám v Bratislave pristupovalo práve cez empatiu k bežným ľuďom, porozumenie toho, v akom priestore sa cítia dobre, ako aj cez využívanie súčasných vedeckých poznatkov o ľudskej mysli vo všeobecnosti,“ dodáva. Do akej miery sa začnú takéto odporúčania intenzívnejšie využívať, je dnes otázne.

Mestu by však mohlo prospieť, keby sa našli nové spôsoby reinterpretácie tradičných domácich architektonických vzorov a boli využívané pri tvorbe súčasnej architektúry. Bratislava má samozrejme významné dedičstvo v podobe veľkých diel modernej a neskoromodernistickej architektúry, z ktorých si viaceré zaslúžia ochranu. Ide ale zároveň o solitéry, pri ktorých je v poriadku, aby vynikali. Hlavnou prioritou je dnes tvorba dobrého mestského prostredia, tvoreného „bežnou“ zástavbou – bytovkami, kancelárskymi budovami, školami a podobne. V tomto smere má metropola z architektonického hľadiska rezervy.

Mesto tak možno potrebuje kombináciu otvorenosti ku kritickej diskusii ohľadne modernej a súčasnej architektúry a jasného postoja ohľadne dopadov modernizmu na prostredie. Dôležitá je totiž nielen otázka architektúry, ale aj urbanizmu, v ktorom je modernistické plánovanie mocne zastúpené. Budovať udržateľné, príjemné a pre človeka pozitívne mesto je tak v mnohých prípadoch nemožné. Aj naďalej nás legislatíva núti tvoriť funkčne oddelené a riedko zastavané štvrte, ktoré sú založené na nefungujúcich teoretických úvahách a nie na tisícročiami overenej praxi či najnovších skúsenostiach a poznatkoch.

Túto debatu nemožno odmietať či zľahčovať. Architekti sa môžu nadchýnať novými, cenami ovenčenými realizáciami alebo vychvaľovať obytné súbory sídliskového charakteru, v praxi sa však ako oveľa životaschopnejší a celkovo populárnejší môže ukázať projekt, ktorý možno prísny kritik označí za gýč. Na rozdiel od tých skvelých diel však rešpektuje základné princípy dobrého mesta. A to je, napriek celkovo otáznej úrovni architektúry, aj prípad Kesselbaueru.

 

Prečítajte si viac o novom prístupe k architektúre z pera Michala Matloňa.

Fotografie z 4.12.2021. Pozrite si priebeh výstavby vo fotoalbume

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Proxenta

Súvisiace články

Kesselbauer dosiahol plnú výšku a získava historizujúcu fasádu

02.09.2021 17:53:48 Adrian Gubčo

Projekt Kesselbauer od spoločnosti Proxenta v centre mesta dosiahol významný míľnik: všetky objekty v rámci polyfunkčného súboru dosiahli alebo sú tesne pred dosiahnutím štádia hrubej stavby. Vysoké štádium výstavby prinieslo aj ďalšiu novinku – na objekte, ktorý nahradil pôvodnú Kesselbauerovu pekáreň, sa začína objavovať fasáda, asociujúca zaniknutý dom.

Čítať viac

Metropolitan Star sa blíži k dokončeniu, Kesselbauer je už vo výstavbe

25.09.2020 11:22:54 Adrian Gubčo

Lukratívna lokalita v starom centre mesta bude už čoskoro kompaktnejšia – „diery“ v zástavbe na severnej strane Námestia 1. mája sú blízko vyplnenia. Po projekte Metropolitan Star, ktorý už z exteriéru získava definitívnu tvár, sa výstavba po dlhšej príprave rozbehla aj na susednom obytnom súbore Kesselbauer.

Čítať viac

Kesselbauer má stavebné povolenie

13.07.2020 10:35:00 Adrian Gubčo

Po určitom omeškaní sa konečne blíži spustenie výstavby polyfunkčného komplexu Kesselbauer, prevažne obytného bloku na Námestí 1. mája v centre mesta. Developer Proxenta obdržal stavebné povolenie na zámer, ktorým sa vyplní prieluka na severnej strane námestia a zároveň obnoví fasáda jedného z historických objektov, ktoré tu donedávna stávali.

Čítať viac

Kesselbauer ide do stavebného konania, Metropolitan Star získava finálnu tvár

12.05.2020 17:25:36 Adrian Gubčo

Centrálny mestský blok v strategickej polohe medzi Prezidentskou záhradou a Námestím 1. mája je blízko k úplnému sceleniu. Projekt Metropolitan Star sa zahaľuje do fasády, kým susedný Kesselbauer ide po komplikáciách do stavebného konania. Dobudovanie oboch projektov prispeje k oživeniu tejto časti centra Bratislavy.

Čítať viac

Pohne sa už projekt Kesselbauer?

06.03.2020 14:10:00 Adrian Gubčo

V centre mesta, na Námestí 1. mája, už nejakú dobu ostáva bez aktivity prieluka po historickom objekte, kde sa nachádzala Kesselbauerova pekáreň, a nedávno asanovanom objekte z 90-tych rokov 20. storočia. Developer Proxenta tu plánoval ešte v roku 2019 rozostavať polyfunkčný projekt s bývaním a vybavenosťou, zabrzdili ho však odvolania. Aktuálne náznaky však nasvedčujú, že sa situácia pohla.

Čítať viac

Metropolitan Star už rastie, Kesselbauer bližšie k spusteniu výstavby

04.09.2019 15:50:00 Adrian Gubčo

Centrum mesta bude už čoskoro výrazne kompaktnejšie a ucelenejšie. Stavba dlhoočakávaného projektu Metropolitan Star už dosiahla úroveň terénu, kým susedný Kesselbauer sa posúva v povoľovaní. Developer druhého projektu okrem toho pripravuje aj vyplnenie prieluky od Banskobystrickej ulice.

Čítať viac

Ako postupovala asanácia VB Leasingu

28.03.2019 08:30:00 Adrian Gubčo

Developer Proxenta pred niekoľkými dňami oficiálne predstavil (pravdepodobne) finálne vizualizácie projektu Kesselbauer a opätovne spustil predaj bytov v tomto centrálne položenom rezidenčnom komplexe. Predtým však musel zasanovať pôvodné objekty, ktoré sa tu nachádzali, medzi nimi budovu VB Leasing z konca 20. storočia.

Čítať viac

Kesselbauer spúšťa predaj a predstavuje nové vizualizácie

19.03.2019 08:30:00 Adrian Gubčo

Projekt Kesselbauer v centre mesta, na Námestí 1. mája, sa blíži k výstavbe. V súvislosti s tým developer, spoločnosť Proxenta, zverejnila nové aktualizované vizualizácie, ako aj ponuku bytov a obchodných priestorov. Na pozemku sa v týchto dňoch ukončuje asanácia pôvodnej zástavby.

Čítať viac

Príprava Kesselbaueru napreduje, pozemok bude čoskoro vyčistený

18.02.2019 09:00:00 Adrian Gubčo

Projekt Kesselbauer v centrálnej časti Bratislavy postupuje. Už v priebehu týchto dní bude definitívne odstránená pôvodná zástavba na pozemku, aby čoskoro mohol na jej mieste rásť nový rezidenčný projekt, ktorý scelí blok medzi Banskobystrickou ulicou a Námestím 1. mája. Developerom je spoločnosť Proxenta.

Čítať viac

Proxenta rastie a ohlasuje nové projekty

08.01.2019 14:30:00 Adrian Gubčo

Spoločnosť Proxenta, ktorá bola doteraz známa skôr ako investičná skupina, sa postupne etabluje medzi bratislavskými developermi. Aktivita Proxenty graduje, čo je spojené s nákupom nových akvizícií a prípravou nových projektov, ktoré doplnia tie rozbehnuté.

Čítať viac

Príprava projektu Kesselbauer napreduje, asanuje sa niekdajšia kancelárska budova

26.11.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

Spoločnosť Proxenta pokračuje v príprave na výstavbu projektu Kesselbauer, ktorý vyrastie na Námestí 1. mája, v centrálnej lokalite, kde sa v posledných rokoch vypĺňajú prieluky a skompaktňuje zástavba. Aktuálne sa asanuje druhý z dvoch objektov, na ktorých mieste nový rezidenčný súbor vznikne.

Čítať viac

Construction update: Kesselbauer, 21.05.2018

25.05.2018 14:00:00 Adrian Gubčo

Na Námestí 1. mája sa už zrejme začínajú prípravné práce pred začiatkom výstavby projektu Kesselbauer. Developer, ktorým je spoločnosť Proxenta, spúšťa asanáciu staršieho objektu, ktorý sa tu nachádzal.

Čítať viac

Projekt Kesselbauer štartuje

16.04.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

Už dávnejšie sa na tejto stránke objavili vizualizácie projektu Kesselbauer, ktorý pripravuje investičná skupina Proxenta. Teraz developer spúšťa predaj bytov a zverejňuje ďalšie informácie o súbore budov, ktoré skompaktnia zástavbu v okolí Námestia 1. mája.

Čítať viac

Kesselbauer odhaľuje novú podobu

12.02.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

Spoločnosť Proxenta, ktorá sa postupne aktivizuje aj v realitnom biznise, zverejnila na svojej stránke novú aktualizovanú podobu svojho projektu Kesselbauer, ktorý bol pôvodne známy ako Rezidencia Medzi Hviezdami.

Čítať viac

Nový projekt: Rezidencia medzi hviezdami

27.06.2017 08:30:00 Adrian Gubčo

Finančná skupina Proxenta Broker, ktorá sa venuje aj developmentu, napreduje v príprave nového projektu, o ktorom som sa už zmieňoval - v susedstve dokončovaného Weinhaueru pribudne Rezidencia medzi hviezdami, ktorá odhaľuje prvé informácie a vizualizácie a je na pripomienkovaní EIA.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre