Author photoAdrian Gubčo 29.11.2018 14:39

Ideová architektonická súťaž na fasádu hotela Kyjev má víťazov

Developer Lordship odhaľuje podobu víťazných návrhov na fasádu hotela Kyjev, na ktorý pripravuje projekt rekonštrukcie, a susednú kancelársku budovu. Výnimočný modernistický súbor od architekta Ivana Matušíka je jednou z dominánt Bratislavy a zasluhuje si preto špičkovú kvalitu finálneho riešenia. Či sú tým riešením víťazné návrhy, považujem za sporné.

Víťazný návrh fasády hotela Kyjev od Chapman Taylor. Zdroj: Lordship

Víťazný návrh fasády hotela Kyjev od Chapman Taylor. Zdroj: Lordship

Developer s britskými koreňmi vyhlásil súťaž v priebehu jesene. Predmetom zadania bolo okrem riešenia fasády bývalého hotela aj preriešenie podoby kancelárskeho objektu, ktorý by mal vzniknúť na mieste dnešného parkoviska od Špitálskej ulice. Porota sa rozhodla udeliť dve prvé miesta za hotel a administratívu, ocenila aj ďalšie dva návrhy.

Do súťaže sa zapojili údajne štyri desiatky domácich aj zahraničných ateliérov, ako aj dizajnéri či projektanti. Developer tvrdí, že súťaž mu pomohla rozšíriť obzory. “Súťaž nám pomohla rozvinúť naše úvahy o novej fasáde. Práce boli prínosné, spolu priniesli zaujímavý pohľad na možné stvárnenie tohto verejného priestoru v centre Bratislavy,” povedal Peter Schmidt zo spoločnosti Lordship.

Z týchto štyroch desiatok prác porota vybrala ako najlepšie riešenie fasády hotela Kyjev návrh od pražskej pobočky britskej kancelárie Chapman Taylor. To je to isté, ako bolo prezentované už dávnejšie, kedy podľa mediálneho zástupcu developera Chapman Taylor spolupracoval so slovenským partnerom Branislavom Kaliským. Čo sa týka fasády administratívnej budovy, najlepší návrh podľa poroty priniesla česká kancelária KRR Architekti, ktorá dokázala najlepšie reagovať na mestské prostredie Špitálskej ulice.

Druhá cena udelená nebola, tretiu cenu za fasádu hotela však získal koncept od kancelárie Blue in Green (tretie miesto), bez umiestnenia, ale s ocenením, je návrh kancelárskej budovy od architekta Miroslava Novotného.

Developer dopĺňa, že návrhy treba ešte dopracovať. “Uvedomujeme si hodnotu budovy bývalého hotela.” vysvetlil zástupca investora Peter Schmidt. Pred ďalšími krokmi chce nadviazať spoluprácu s novozvoleným primátorom Hlavného mesta a starostkou mestskej časti. Za ideálny výsledok by považoval spoločné zadanie pre architektov na dopracovanie vízií, ktoré vzíde zo spolupráce samosprávnych expertov a vlastných odborníkov.

Jednotlivé strany budú mať rozhodne na čom pracovať. Oba víťazné návrhy sú veľmi slabé a odzrkadľujú nízku úroveň súťaže. Hoci ide v prípade pôvodného Kyjeva o špičkové architektonické dielo, developer nastavil také podmienky, že Slovenská komora architektov odmietla súťaž overiť a vyzvala svojich členov, aby sa do súťaže nezapájali. Výsledkom je, že sa umiestnili druho- a treťotriedne domáce a zahraničné kancelárie.

Ani jeden víťazný návrh žiadnym spôsobom nerozvíja existujúce architektonické kvality komplexu, práve naopak, absolútne ich neguje a celý súbor tým degraduje. Sám člen poroty, architekt Matej Siebert, hovorí, že oba návrhy „...nesú pečať typicky britskej komerčnej architektúry, tradične dominujúcej v medzinárodných projektoch.“ Komplex Prioru a hotelu Kyjev však nie je žiaden banálny komerčný súbor globalizovaného charakteru, ale jedinečným dielom, aké by dnes už zrejme nikto nepostavil.

Adekvátnou odpoveďou zo strany mesta a mestskej časti by tak malo byť úplné odmietnutie tejto súťaže a vyhlásenie novej, s dobre pripravenými podmienkami, kvalitnou porotou (členmi aktuálnej boli napríklad aj televízny a rozhlasový moderátor či hudobník) a overenej Slovenskou komorou architektov.

Azda úplne najideálnejšou možnosťou by však bola iniciatíva vyhlásiť Prior aj hotel Kyjev za Národné kultúrne pamiatky a následne aj ich úspešný zápis.  Len tak možno z dlhodobého hľadiska garantovať zachovanie kvalít diela, ktoré bolo v dobe vzniku, ale aj neskôr dlhé roky symbolom rozvoja Bratislavy a prejavom jej snáh stať sa moderným veľkomestom, sledujúcim aktuálne trendy.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Prvé miesto, hotel Kyjev: Chapman Taylor. Zdroj: Lordship
  • Prvé miesto, administratívna budova: KRR Architekti. Zdroj: Lordship
  • Tretie miesto, hotel Kyjev: Blue in Green. Zdroj: Lordship
  • Ocenený návrh, administratívna budova: Miroslav Novotný. Zdroj: Lordship

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube