Author photoAdrian Gubčo 12.11.2023 20:11

Čoraz atraktívnejší downtown. Ister Tower predstavuje finálnu podobu, dotvorí modernú triedu

Nové centrum Bratislavy, nazývané aj bratislavský downtown, je dnes dobudované asi len z jednej tretiny. Už dokončené projekty mu dodávajú charakter atraktívnej súčasnej štvrte. V najbližších rokoch sa tento dojem posilní, keďže sa rozbieha alebo k finálnym povoleniam smeruje niekoľko ďalších zámerov. Jedným z nich je Ister Tower od The Galata Group v spolupráci s investičnou skupinou DRFG.

Zdroj: Ister Tower

Zdroj: Ister Tower

Oblasť dnešného downtownu bola pre umiestnenie výškových budov vytypovaná už v 90-tych rokoch minulého storočia. Bratislava si vtedy uvedomovala potrebu transformácie priemyselných areálov a zón, ktoré sa nachádzali v tesnej blízkosti centra mesta. Doboví odborníci zároveň mali záujem o premenu mesta na medzinárodné centrum biznisu, čo sa malo odraziť na tvári tejto časti Bratislavy, spojenej s výškovými dominantami.

Na tieto úvahy sa nadviazalo v ďalších desaťročiach, keď sa dospelo k potrebe zaregulovať rozvoj srdca downtownu – teda tzv. Zóny Chalupkova, vymedzenej Dostojevského radom, Karadžičovou, Mlynskými nivami, Košickou a Landererovou. Približne desaťročie sa tvorila stratégia urbanistického rozvoja, ktorá mala kombinovať umiestnenie výškových solitérov a blokovou štruktúrou Starého Mesta.

Dnes sa v lokalite realizujú alebo pripravujú viaceré projekty, ktoré sú založené už na znení ÚPZ, platného od roku 2017. Územie je rozdelené na niekoľko sektorov, kde majú vzniknúť mestské bloky. Jedným z nich je aj budúci blok medzi Chalupkovou, Košickou, Landererovou a novou ulicou, ktorá prepojí Landererovu s Chalupkovou.

Galéria

  • Zdroj: Ister Tower
  • Zdroj: Ister Tower
  • Zdroj: Ister Tower
  • Zdroj: Ister Tower

V rámci tohto bloku vzniknú dva projekty. V pokročilejšej fáze vývoja je Portum od spoločnosti Portum Towers, pri ktorom už prebiehajú prípravné práce. Pôjde o dvojicu veží so 117 a 99 metrami, doplnenú o nižšie krídla. Developer tu chce vybudovať vyše 500 nadštandardných bytov, služby v parteri a vnútroblokový park.

Ako druhý má vzniknúť Ister Tower, ktorý uzavrie blok, dotvorí domoradie na Landererovej a doplní aj novú ulicu. Development od The Galata Group, spojený s podnikateľom Matúšom Trajterom, bol v kuloároch dlho označovaný za položku na predaj. Začiatkom tohto roka však bol potvrdený vstup českej investičnej skupiny DRFG. V tom čase získal projekt územné rozhodnutie.

Odvtedy postupne prenikajú informácie a odhaľuje sa predpokladaná budúca podoba výrazného zámeru. Tvorený bude trojicou prepojených objektov a jednou samostatnou budovou. Najvyšší objekt, rezidenčná veža Ister Tower, bude mať 33 podlaží a výšku 100 metrov. K nej sa pridá administratívno-bytový dom so siedmimi podlažiami a dvanásťpodlažný hotel. Solitérny apartmánový hotel s ôsmimi podlažiami bude vklinený medzi vežu a areál ZSE.

Celkovo by mal byť development tvorený 500 bytmi a apartmánmi. Tieto by nemali byť určené iba pre najbohatšiu klientelu, ale aj pre vyššiu strednú vrstvu. Rezidenčné časti by mali patriť k relatívne dostupným (oproti susedným realizáciám), investor by podľa vlastných slov rád prilákal aj rodiny. Tie by mali zaujať nielen klasické dvojizbové byty, ale najmä väčšie bytové jednotky s výmerou viac ako 80 metrov štvorcových. Rozpočet na celý zámer predstavuje až 250 miliónov eur.

Odhalené vizualizácie prezentujú pomerne atraktívnu súčasnú architektúru s vysokým zastúpením presklených plôch, oknami na celú výšku podlažia či prevetrávanými fasádami. Ister Tower nápadne nadväzuje na Portum, čo nie je náhoda. Oba projekty majú zhodných architektov, teda kanceláriu A1 Architecture, vedenú známym architektom Branislavom Kaliským s partnerom Miroslavom Vráblom.

Investor Ister Tower už požiadal o stavebné povolenia na jednotlivé objekty, ich vydanie sa predpokladá v najbližších týždňoch až mesiacoch. Zahájenie stavebných prác je tak reálne už v prvej polovici roka 2024, ukončené by mohli byť približne o tri roky neskôr. Pred spustením samotnej výstavby bude ešte potrebné rozsiahle čistenie environmentálnej záťaže po bývalej rafinérii Apollo.

 

Zdroj: Ister Tower

 

Výstavba Ister Tower v prezentovanej podobe, spoločne s Portumom či novou centrálou ZSE, prinesie urbanizáciu ďalšieho rozsiahleho mestského bloku, ktorý rozšíri atraktívnu časť nového centra mesta. Súčasťou realizácie projektu je vznik nových priečnych väzieb v území, vnútroblokovej zelene (kde snáď investor nadviaže na riešenie z Portumu) či dobudovanie severnej strany Landererovej. Ak možno veriť vizualizáciám, nachádzať by sa tu mohla segregovaná cyklotrasa.

Lokalita tak okrem zhruba tisíc bytov dostane aj nové verejné priestory, obchody, služby, ubytovacie možnosti a pracoviská. Okrem toho ale získa aj vcelku atraktívne stavby, pomerne dobre kombinujúce nižšie mierky s vyššími, ktoré prispejú k zahusteniu bratislavskej panorámy. Nanešťastie, v prípade Ister Tower i Portum ide o štandardné výšky 100-115 metrov, problém celistvej série vežiakov, zlievajúcich sa pri diaľkových pohľadoch dokopy, ale azda vyriešia iné projekty.

Podoba Ister Tower je vo veľkej miery dôsledkom riešenia územného plánu zóny. Nejde tak o prejav neregulovaného divokého vývoja, ale práve naopak – ide o prípad, keď regulácia azda aj v určitej miere projektu ublížila.

Napriek tomu ale pokračuje vo vízii nového centra mesta, ktoré vyplnia súčasné polyfunkčné projekty s lepšie riešenými verejnými priestranstvami, zeleňou, aktívnym prízemím a lepšie vymedzujú mestské triedy a ulice. Landererova, podobne ako Košická, Pribinova, Mlynské nivy a ďalšie ulice, tak môžu získať charakter moderných bulvárov. Downtown nie je bez chýb, rýchlo sa ale mení na najreprezentatívnejšiu časť Bratislavy s výnimkou historického jadra.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube