YIMBA

Author photoAndrej Sárközi 11.11.2022 11:18

Z hanby pekné miesto? Okolie Hlavnej stanice sa opravuje, kľúčové plochy ostávajú po starom

Jedna z kľúčových hlavných brán do Bratislavy sa stáva o čosi menšou hanbou. Od septembra sa totiž mení okolie pred Hlavnou železničnou stanicou. Nenáročné zmeny, ktoré vykonáva Magistrát spolu s Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB), sa aktuálne posunuli do ďalšej fázy. Komplexná rekonštrukcia ostáva hudbou pomerne vzdialenej budúcnosti.

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Prvý dojem z príchodu do Bratislavy už dlhé roky kazí vizuál i funkčnosť Hlavnej stanice. Nedostatočná kapacita výpravnej haly, zlá kvalita verejného priestoru, podchodov či nástupíšť alebo bariérovosť robia z Hlavnej stanice potupu metropoly. Aj tieto fakty doviedli Hlavné mesto - aspoň v rámci obmedzených možností - k činom.

Ešte pred komplexnou rekonštrukciou, ktorú v budúcnosti plánuje Magistrát v spolupráci so Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR), sa provizórne zlepší stav priestranstiev v predpolí bratislavskej Hlavnej stanice. Koncom septembra tohto roka sa tak začalo modernizovať územie pred vstupom s celkovou rozlohou 2.600 metrov štvorcových.

Ako informoval primátor Matúš Vallo: „Ešte vo februári sme sa v rámci Memoranda o spolupráci zhodli tak s Ministerstvom dopravy a výstavby SR ako aj so ŽSR, že prinesieme vylepšenia do tohto verejného priestoru už teraz. Mestu sa podarilo získať vzťah k časti pozemku pred budovou stanice a vďaka tomu predstaničné námestie revitalizujeme.” 

Galéria

  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Riešené územie v rámci revitalizácie. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Prvá fáza obnovy predstaničného námestia (alebo presnejšie Námestia Franza Liszta) je dnes dokončená. Počas nej bol uzatvorený hlavný vchod/východ stanice a na prístup bolo nutné použiť niektorý z bočných vchodov/východov – k nim viedli obchádzkové trasy. Rovnako bolo obmedzené sedenie na lavičkách pred stanicou, keďže práve tam prebiehala prvá etapa revitalizácie. Znemožnený bol aj vstup áut do priestoru, ktorý slúžil na krátkodobé zastavenie, sťažené boli možnosti vychádzania z prostriedkov MHD. 

Na celej nástupnej ploche pred hlavným vchodom bol asfalt nahradený betónovou dlažbou Casa di Campo. Tá sa používa aj na iných priestranstvách hlavnom meste ako "nultá" bratislavská dlažba. Osadili sa žulové obrubníky, rozšírili a vydláždili sa výstupné ostrovčeky a aby bol priestor prístupný aj pre zdravotne znevýhodnených ľudí, medzi výstupným ostrovčekom a nástupnou plochou bol vytvorený bezbariérový úrovňový prechod.

„V druhej fáze sa práce presunuli na plochu od zadného východu Hlavnej stanice po autobusové nástupište. Keď bude aj táto plocha vydláždená, doplníme lavičky, smetné koše a tiež všetky debarierizačné prvky pre zrakovo znevýhodnených ľudí,” napísal Matúš Vallo. Zároveň však zdôraznil, že Hlavná stanica potrebuje nové komplexné riešenie. „Preto Metropolitný inštitút Bratislavy pracuje spolu s Ministerstvom dopravy a výstavby SR a ŽSR na príprave medzinárodnej architektonickej súťaže, ktorá zmení Hlavnú stanicu na modernú bránu do Bratislavy. Je to ale dlhý proces, ktorý bude trvať roky,” poznamenal primátor.

Ide tak o malé zlepšenie predstaničného priestoru. Aktuálny projekt sa nedotkne prístupových chodníkov, smerujúcich na stanicu, ani väčšej časti terminálu MHD. Na obyvateľov však bude mať pozitívny účinok, keďže spustnutý priestor novou dlažbou i mobiliárom ožije. 

 

Bezbariérový priechod. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Budova Hlavnej stanice, resp. jej známa prístavba z roku 1989, prešla v nedávnej minulosti čistením fasád, interiérovej dlažby a schodísk, výmenou a sfunkčnením svietidiel a uskutočnilo sa aj premaľovanie časti povrchov v interiéri. Stanica dostala nový informačný systém a odstránili sa reklamy. Aj táto malá obnova v minulosti výrazne zlepšila jej úroveň.

Tú by mohla ešte zvýšiť aj obmena nájomcov, ktorí sa v budove stanice aktuálne nachádzajú. V súčasnosti tam možno nájsť len minimum modernejších prevádzok, čo je pre vstupnú bránu do Bratislavy nevhodné. Ostatné pôsobia ako relikty 90-tych rokov minulého storočia. Ako však pre YIM.BA uviedla hovorkyňa ŽSR, Ria Feik Achbergerová: „ŽSR majú platné nájomné zmluvy s prenajímateľmi uzatvorené do konca januára 2024, následne je na stanici plánovaná realizácia investičného zámeru.”

Na väčšie zmeny si tak verejnosť bude musieť počkať. Svetlejšiu budúcnosť Hlavnej stanice majú určiť až výsledky veľkej architektonickej súťaže po vzore neďalekého Brna. MIB prepokladá, že vyhlásená bude najneskôr v roku 2023, predpokladaný je aj zánik pôvodnej staničnej budovy. K realizácii bude viesť ešte dlhá cesta, dokončenie nemožno očakávať skôr ako v 30-tych rokoch tohto storočia. Financovanie bratislavského projektu zatiaľ nie je ujasnené, zvažujú sa modely aj s využitím súkromného kapitálu.

Aktuálne zásahy tak zlepšia prvý dojem z príchodu do Bratislavy, ten ale nevydrží dlho. Dláždenie chodníkov sa nerealizovalo až k Šancovej ulici či k električkovým zastávkam, ktoré zatiaľ ostávajú v pôvodnom stave. V rovnako žalostnom prevedení pravdepodobne naďalej zostáva aj drevená pergola, smerujúca zo Šancovej. Hlavné mesto na otázky YIM.BA k obnove týchto častí do uzávierky článku neodpovedalo.  

Je to škoda, okrem zlepšeného prvého dojmu, ktorý vznikne vykročením z prístavby stanice do vonkajšieho priestoru, by k pokračujúcemu lepšiemu pocitu mohli prispieť aj upravené zvyšné plochy. Súčasná revitalizácia je síce najkultivovanejšia z doterajších snáh o zlepšenie stavu priestoru (v minulosti ich bolo viacero - v roku 2014 aj 2016), sama osebe nestačí. Verejnosť oprávnene čaká výraznejšie zásahy. 

Hlavná stanica bude v nasledujúcom období ešte horúcou témou. Pomôže k tomu dokončenie revitalizácie predstaničného námestia, ale predovšetkým vyhlásenie architektonickej súťaže. Napriek zlepšeniu stavu, až táto prinesie (alebo môže priniesť - nepôjde totiž o prvú súťaž na stanicu) definitívnu odpoveď na otázku, ako bude vyzerať jeden z najvýznamnejších dopravných uzlov v Bratislave. 

 

Fotografie zo 7.11.2022. Pozrite si zásahy v okolí a vnútri Hlavnej stanice vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Súvisiace články

Najočakávanejší projekt v Bratislave sa blíži. Budúcnosť Hlavnej stanice preverí štúdia

09.03.2023 17:24:31 Adrian Gubčo

Stav bratislavskej Hlavnej stanice je neakceptovateľný. Konštatuje to nielen podstatná časť verejnosti, ale aj Hlavné mesto, Železnice Slovenskej republiky (ŽSR), Ministerstvo dopravy SR alebo Metropolitná inštitút Bratislavy (MIB). Posledná menovaná inštitúcia preto pracuje na obstaraní novej štúdie pre stanicu aj jej okolie. V blízkej budúcnosti sa má stať podkladom pre veľkú urbanisticko-architektonicko-dopravnú súťaž.

Čítať viac

Namiesto úpadku kultivované plochy. Hlavná stanica ale potrebuje viac

27.12.2022 15:38:10 Andrej Sárközi

Priestor pred bratislavskou Hlavnou stanicou konečne získal dôstojnejšiu podobu. Toto vysoko frekventované územie sa menilo približne tri mesiace. Nenáročné zmeny, ktoré vykonával Magistrát hlavného mesta spolu s Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB), skvalitnili inak biedny stav Námestia Franza Liszta.

Čítať viac

Predsa len pekná lokalita: Revitalizácia okolia Hlavnej stanice bude pokračovať

16.11.2022 17:10:00 Andrej Sárközi

Magistrát spolu s Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB) vykonáva sériu nenáročných zmien námestia pred Hlavnou stanicou. Od konca septembra tohto roka sa tak z priestoru stáva o čosi menšia hanba. Nedávno bola dokončená prvá fáza obnovy, Magistrát však avizuje, že s dláždením nekončí.

Čítať viac

O čosi menšia hanba: Hlavné mesto štartuje čiastočnú obnovu priestoru pred Hlavnou stanicou

30.09.2022 10:23:32 Adrian Gubčo

V priebehu dneška by sa mali začať práce na čiastočnej revitalizácii verejného priestoru pred Hlavnou železničnou stanicou. Hlavné mesto v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB) vykonajú sériu nenáročných zmien, ktoré majú zlepšiť stav a bezpečnosť priestoru do momentu, kým sa neprijme definitívne riešenie budúcnosti stanice. To má byť výsledkom pripravovanej architektonickej súťaže.

Čítať viac

Budúcnosť Hlavnej stanice má konkrétnejšie kontúry

08.02.2022 18:44:27 Adrian Gubčo

Predstavitelia Ministerstva dopravy SR, Železníc Slovenskej republiky a Hlavného mesta SR Bratislavy dnes odhalili predstavu o budúcnosti Hlavnej stanice. Vyše storočie riešená otázka optimálneho riešenia hlavnej železničnej brány do Bratislavy, spoločne s priľahlým okolím, by mala byť v dohľadnej dobe zodpovedaná. Príslušné inštitúcie ohlasujú veľkú súťaž na modernizáciu stanice, zlepšenie verejného priestoru aj development staničnej štvrte.

Čítať viac

Ďalšie plány Metropolitného inštitútu: Architektonické súťaže aj nové Živé miesta

15.10.2021 11:50:28 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) spoločne s Hlavným mestom SR Bratislava pokračujú v oznamovaní nových plánov na zmeny v meste. Ohlásené boli dve nové architektonické súťaže, vrátane významnej kompetície, týkajúcej sa Hlavnej stanice. Okrem toho sa rozšíril aj zoznam „Živých miest“, menších verejných priestranstiev, ktoré prejdú revitalizáciou.

Čítať viac

Príprava transformácie predstaničného námestia začína

17.05.2021 11:43:53 Adrian Gubčo

Ak by sme sa pýtali obyvateľov aj návštevníkov Bratislavy na najväčšiu hanbu mesta, je vysoko pravdepodobné, že by medzi najčastejšími odpoveďami bola Hlavná stanica a Námestie Franza Liszta, resp. predstaničné námestie. Priestor ostáva až na detaily už desaťročia rovnaký. Zmena sa však začína črtať, keďže kľúčoví aktéri v území rozbiehajú prvé kroky k transformácii.

Čítať viac

Architektonická súťaž na Hlavnú železničnú stanicu by sa mohla spustiť do konca roka

11.10.2019 13:08:00 Adrian Gubčo

Ešte v tomto roku by Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) v spolupráci s Hlavným mestom chceli spustiť medzinárodnú architektonicko-urbanistickú súťaž na riešenie Hlavnej stanice a predstaničného priestoru. Pre TASR to potvrdil generálny riaditeľ ŽSR Juraj Tkáč.

Čítať viac

Hlavná stanica prešla obnovou, komplexná rekonštrukcia je stále hudbou budúcnosti

24.04.2019 09:30:00 Adrian Gubčo

V súvislosti s blížiacimi sa Majstrovstvami sveta v ľadovom hokeji, ktoré v Bratislave a Košiciach prebehnú v máji tohto roku, prešla bratislavská Hlavná železničná stanica menšou obnovou, ktorá má zlepšiť jej vizuálny stav aj funkčnosť. Od komplexnej rekonštrukcie však má stále ďaleko.

Čítať viac

Nová čakáreň na Hlavnej stanici

17.09.2018 12:15:00 Adrian Gubčo

Na konci minulého týždňa bola slávnostne odovzdaná do užívania nová čakáreň na Hlavnej železničnej stanici. Rekonštrukcia priestorov po bývalej reštaurácii vyšla na viac ako 800-tisíc eur bez DPH.

Čítať viac

Vláda zainvestuje do obnovy Hlavnej železničnej stanice

30.08.2018 09:00:00 Adrian Gubčo

Horúcou témou posledných dní je správa, že Vláda Slovenskej republiky zainvestuje do rekonštrukcie Hlavnej železničnej stanice, pričom poskytne dotáciu vo výške 2,8 milióna eur. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) majú tieto prostriedky preinvestovať do mája budúceho roka, ešte pred Majstrovstvami sveta v hokeji 2019.

Čítať viac

Mapa projektu

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube