Author photoAdrian Gubčo 12.01.2022 10:45

Guthaus je stavebne dokončený, úpravou prechádzajú aj okolité priestranstvá

Výrazný projekt Guthaus od developera Corwin je takmer dokončený. Kým budova, tvorená dvojicou veží, prepojených spoločnou podnožou, už má definitívny vzhľad, stavebník v týchto dňoch finalizuje práce na okolitých verejných priestranstvách. Developer upozorňuje, že ich súčasťou bude množstvo zelene aj zachované pripomienky minulosti územia. Vznikne tak upravený priestor, kontrastujúci voči dlhodobo zanedbanému okoliu.

Guthaus bol predstavený v novembri 2018, kedy zaujal štandardom, architektúrou aj prístupom k tvorbe okolitého prostredia. Územie, kde vzniká, teda východná strana Račianskej ulice, má stále ešte výrazne postindustriálny charakter s viacerými fungujúcimi alebo utlmenými výrobnými areálmi, skladmi a administratívnymi budovami nižšej úrovne. Pozemok projektu bol kedysi vyplnený parketárňou, z ktorej tu zostával už len tehlový komín. Navyše ide o miesto, ktoré je od centra Bratislavy pomerne vzdialené.

Napriek tomu sa Corwin rozhodol zainvestovať do dizajnu budovy aj okolia a priniesť projekt, ktorému by svedčila aj centrálnejšia lokalita. K dispozícii už mal územné rozhodnutie pre starší zámer, ktorý výraznejšie upravil – hoci sa obsah územného rozhodnutia nezmenil, zvýšila sa podlažnosť (pribudli technické podlažia) pri zachovaní výšky, keďže sa menila funkcia podnože. Odstránená bola kancelárska časť projektu a nahradená boli bytmi, ktoré majú nižšiu svetlú výšku. Developer preto mohol znížiť objem zastavanosti, ubrať jedno podzemné podlažie a rozšíriť plochy zelene.

Po určitom oneskorení – developer dostal povolenie pre zmenu stavby pred dokončením omnoho neskôr, ako očakával – začal projekt naplno rásť v priebehu roka 2020. Spolu s tým sa postupne vypredávali aj byty a apartmány, ktorých tu je 292. Corwin ich predával po vlnách, čím reagoval na aktuálny vývoj na trhu rezidenčných nehnuteľností. Dnes by mali byť k dispozícii rezidencie v poslednej vlne. Voľných alebo predrezervovaných je 24 jednotiek všetkých veľkostí, najviac ich je však dvojizbových. Umiestnené sú predovšetkým na nižších podlažiach. Najlacnejší byt sa ponúka za 177-tisíc eur, najdrahší za 456-tisíc.

Corwinu sa tak podarilo osloviť dosť klientov, a to aj vďaka (alebo možno napriek) štandardu a vybaveniu budovy. V bytoch a apartmánoch sa nachádzajú hliníkové okná na celú výšku podlažia, pomerne hlboké zalamované balkóny, stropné chladenie a kúrenie alebo drevené parkety. Benefitom majú byť aj väčšie výmery trojizbových a štvorizbových bytov oproti bežnej ponuke na trhu. Rezidenti budú mať okrem toho k dispozícii veľkorysé foyer so zeleňou a elektronickým informačným pultom, priestor pre uskladnenie bicyklov a kočíkov, zelený dvor s grilom a altánkom, samoobslužnú práčovňu v rámci komunitnej miestnosti s dielňou a detským kútikom a miestnosť s umývarkou pre psov či bicykle. Súčasťou projektu bude aj niekoľko retailových prevádzok.

Napokon, developer pripomína, že veľkú pozornosť venoval úpravám okolia – čo začína byť skutočne vidno. Na mieste, kde bola predtým len zanedbaná náletová zeleň, nelegálna skládka odpadu a betónové panely na zemi, tak vznikol parkovo upravený priestor na ploche 14-tisíc metrov štvorcových. Vysadených tu bolo 183 stromov, ktoré boli údajne vyberané tak, aby boli príťažlivé v každom ročnom období a zároveň prežili náročné klimatické a mestské podmienky. Symbolom výsadby bude dub, umiestnený v tehlovom kruhovom kvetináči, miestom, tvarom i materiálom odkazujúcom na komín parketárne. Dub zas pripomína, že sa tu vyrábali dubové parkety. Okrem toho tu budú zelené strechy a dažďové záhrady, vďaka ktorým má všetka dažďová voda zostať na pozemku, ihriská s workoutom či venčovisko pre psy. Pribudol aj krátky úsek cyklotrasy.

Špecialitou je obnovená kaverna z obdobia Prvej svetovej vojny. V spolupráci s občianskym združením História bez hraníc sa pristúpilo k jej vyčisteniu, hydroizolácii a v dohľadnej dobe sa má upraviť okolie a pribudnúť zelená strecha. Po dokončení úprav má byť začlenená do exteriéru Guthausu, priamo v dotyku s Račianskou ulicou. Na objekte pribudne pamätná tabuľa.

Corwin tvrdí, že projekt prichádza s jedným z najvyšších štandardov v Bratislave. Kombinácia architektúry od poprednej rakúskej kancelárie AllesWirdGut, vysokého materiálového vybavenia a technického zabezpečenia a kvalitnej úpravy verejných priestorov od ateliéru ManMadeLand dávajú tomuto sebavedomému presvedčeniu určitú hodnovernosť. Guthaus tak čaká prakticky len na odovzdanie klientom.

To snáď príde čo najskôr. Projekt totiž ešte stále čaká na dodatočné povolenie zmeny stavby pred dokončením, čo je pokračovaním komplikácií, ktoré súviseli so spustením výstavby. Do procesu svojimi kontroverznými, až obštrukčnými pripomienkami významne zasiahlo miestne záujmové združenie. Zbytočne odsúvaná kolaudácia obytného súboru by sa však dotkla nielen firmy, ale predovšetkým jeho približne 700 budúcich obyvateľov.

 

Developer realizuje sadové úpravy, ktorých symbolom bude dub vysadený v tehlovom kruhu, odkazujúcom na komín bývalej parketárne

 

V prípade riešenia Guthausu sa tak opakuje podobná situácia, aká nastala pri inom projekte Corwinu – pri Einparku v Petržalke, kde na okraji typicky zanedbaného sídliska vznikla štruktúra so štandardami centra mesta. Úroveň nového projektu pri Račianskej ostro kontrastuje napríklad so stavom susednej Kukučínovej ulice, ktorá je v tomto úseku maximálne zdevastovaná. Veľký je aj kontrast voči stavu pozemkov potravinového reťazca, ktorý je umiestnený pred budovou. Plochy, patriace developerovi, totiž obklopujú parkovisko supermarketu. To je vymedzené upravenými verejnými priestormi Guthausu, pričom by to malo byť skôr naopak – teda kompaktný park by bol vymedzený parkovacími plochami.

Mimoriadna starostlivosť investora vyzerala sprvoti ako prehnaná, vo svetle jeho plánov v blízkosti – súvisiacich so zámerom na prestavbu areálu Palma – však dáva väčší zmysel. Palma by sa mala podľa Corwinu premeniť na polyfunkčnú štvrť s kanceláriami, verejnými priestranstvami a výhľadovo aj bývaním. Koncepčný návrh spracúva dánska kancelária Gehl Architects, spojená s Janom Gehlom, nestorom tvorby „miest pre ľudí“. V kombinácii s blízkou Novou Cvernovkou a železničnou stanicou Vinohrady tak vzniká potenciál pre vznik akéhosi póla rozvoja, kde má zmysel rozvíjať aj projekty vyššieho štandardu.

Priestoru pre výstavbu pritom ostáva ešte relatívne dosť. Najreálnejšie vyzerá premena areálu bývalého podniku Emailit Bratislava, teda smaltovne, ktorý dnes využívajú rozličné firmy a autoservisy. S pozemkami sa spájalo meno developera Bencont. Územný plán nie je celkom výhodný, z dlhodobého hľadiska ale má zmysel tieto plochy kontrolovať, keďže skôr alebo neskôr určite príde k funkčnej transformácii a vzniknú tu byty či kancelárie. Plôch s veľkým potenciálom je tu ale viac. Navyše, prepojenosť lokality s inými atraktívnymi časťami mesta sa zvýši, pokiaľ sa vybuduje predĺženie Tomášikovej ulice z Vajnorskej na Račiansku (najaktuálnejšia štúdia je pravdepodobne z februára minulého roka), spojené s vybudovaním električkovej trate.

V dohľadnej dobe by tak mohli zaniknúť najvýraznejšie a najzanedbanejšie brownfields a byť nahradené príťažlivou zástavbou, vybavenosťou, životom, upravenými plochami a zeleňou. Z lokality sa stane omnoho príjemnejšie miesto. Odrazí sa to nielen na kvalite života, ale aj na cenách nehnuteľností. Efekty revitalizácie napokon možno pozorovať už dnes, k čomu prispela Nová Cvernovka, ako aj známe nové projekty.

Nanešťastie, ani toto – zlepšenie verejných priestorov, odstránenie zaťažených a zaťažujúcich areálov a prílev služieb – nestačí k tomu, aby bol rozvoj prijímaný v drvivej väčšine pozitívne. Svedčia o tom existujúce problémy Guthausu, ktoré súvisia s miestnym „aktivizmom“. Jeho súčasťou boli, podľa všetkých indícií, aj miestni zastupitelia.

Treba si však naliať čistého vína. Samosprávy nie sú za súčasných podmienok schopné zrealizovať významnejšiu úpravu lokality. Spoľahnúť sa tak treba na investorov, ktorí na to majú možnosti – hoci za splnenia vzájomne prospešných podmienok. Guthaus sa ukázal v tomto smere ako príkladný projekt, v rámci ktorého sa skvalitnil pôvodný zámer a priniesol benefity pre širokú verejnosť. Ak má niekto predstavu, že sa dalo územie výrazne zlepšiť aj bez developmentu, uniká mu zmysel pre realitu. V 21. storočí vedie cesta k lepšiemu mestu cez férovú spoluprácu súkromného a verejného sektora.

 

Fotografie z 19.12.2021. Pozrite si výstavbu Guthausu vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zachovaná kavarna z Prvej svetovej vojny
  • Pri kaverne vznikla časť cyklotrasy
  • Postupne vzniká park v okolí projektu s rozsiahlou výsadbou
  • Zdroj: Corwin
  • Zdroj: Corwin

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube