Author photoAdrian Gubčo 09.03.2022 09:28

V Eurovei 2 pribudne sochárske dielo

Eurovea 2 napreduje vo výstavbe. Veľká časť rozšírenia nábrežného developmentu by mala byť dokončená už v priebehu budúceho roka, vrátane predĺženia nábrežnej promenády. Developer projektu, spoločnosť J&T Real Estate, najnovšie oznámil, že plánuje tento verejný priestor dotvoriť novým vizuálnym dielom. Umiestnené bude priamo pod prvým slovenským mrakodrapom Eurovea Tower.

Priestor, kde by mala byť socha umiestnená. Zdroj: J&T Real Estate

Priestor, kde by mala byť socha umiestnená. Zdroj: J&T Real Estate

JTRE sa rozvoju bratislavských nábreží venuje dlhodobo. Vo svojich veľkých projektoch River Park a Zuckermandel vytvoril nové verejné priestranstvá, ktoré dotvoril umeleckými dielami. Kým v Zuckermandli sú to odkazy na známeho obyvateľa osady, Franza Xavera Messerschmidta, v River Parku je umiestnených hneď niekoľko sôch. Najvýraznejšou z nich je však Mýtická loď od Jaroslava Rónu, symbolicky osadená priamo na nábrežnej hrane Dunaja. Na tradíciu chce teraz JTRE nadviazať osadením umeleckého diela v Eurovei 2.

Nové vizuálne dielo plánuje osadiť v exteriéri na južnom námestí pred vstupom do nákupného centra zo strany Dunaja, na mieste výduchov z podzemných garáží. Pre tento účel vyhlásilo verejnú súťaž pre umelcov zo Slovenska a Česka. „Dielo by malo reflektovať charakter novovznikajúcej štvrte Eurovea City, jej polohu a prepojenie s Dunajom. Veríme, že sa stane novým vyhľadávaným symbolom moderného centra mesta aj celej Bratislavy,“ vysvetľuje Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ JTRE. Dodáva, že dielo musí splniť technické a materiálové požiadavky na umiestnenie v rámci projektu v exteriéri, pričom nemá ísť o nedotknuteľný objekt, ale vítaná je interaktivita, pohyblivé prvky či spojenie s digitálnym umením alebo svetelným dizajnom.

Vyhlasovateľ súťaže zároveň pripomína, že pôjde o trvalé osadenie, nemá presné rozmerové špecifikácie, je obmedzené iba hmotnosťou, ktorá nesmie presiahnuť dve tony na jeden objekt, a tiež finančným stropom súťaže (cena diela bude maximálne 280-tisíc eur). Autorské dielo bude spočívať z vytvorenia dvoch objektov, ktoré budú umiestnené na šachtách vzduchotechniky, a teda musia rešpektovať technické parametre tohto priestoru a zachovať prúdenie vzduchu v šachtách. Umelci musia tiež vnímať zvýšenú veternosť priestoru či rôznorodosť pohľadov a výhľadov na dielo, vrátane pohľadov z lodí alebo pravého brehu Dunaja.

Umelci sa budú môcť do súťaže prihlásiť do začiatku apríla tohto roka a na poslanie návrhov budú mať dva mesiace. Následne počas júna vyhodnotí súťažné návrhy päťčlenná porota na základe viacerých kritérií. Okrem vyššie spomenutých k ním patrí originalita, kreativita, výtvarná a technická úroveň riešenia návrhu, voľba materiálov alebo ich súlad s okolitým prostredím. Víťazný návrh musí autor zrealizovať do konca februára budúceho roka.

Čo sa týka poroty, jej súčasťou sú dvaja porotcovia, závislí na vyhlasovateľovi, a traja umelci. Patrí k nim aj Zuzana Pacáková, kurátorka a umelecká riaditeľka festivalu Biela noc. „Z môjho pohľadu je veľmi dôležité, aby bolo kvalitné súčasné umenie prirodzenou súčasťou verejného priestoru mesta. Dobre premyslený umelecký zásah vie zásadne ovplyvniť nielen vizualitu, ale aj funkciu a kvalitu daného priestoru a stať sa tak prirodzenou súčasťou našich mestských prechádzok,“ vysvetľuje. „Už teraz sa veľmi teším na umelecké návrhy pre novovzniknuté námestie, ako aj na víťazný objekt či inštaláciu, ktorá má potenciál stať sa novým symbolom Dunajského nábrežia.“

Súťaž oceňuje aj kurátor, kritik súčasného umenia a riaditeľ Galérie Jána Koniarka v Trnave, Vladimír Beskid. „Každé úsilie vniesť súčasný vizuálny jazyk do verejného priestoru, osobitne ak je zadávateľ privátna spoločnosť, je nesmierne potrebné a prospešné pre celú spoločnosť. Verím, že česká a slovenská umelecká obec ocení túto iniciatívu a to prinesie vo výsledku kvalitný výtvarný výstup.“

Súťaž je jednokolová, ocenené budú prvé tri miesta. Nepôjde o anonymnú súťaž, ako to je pri väčšine architektonických kompetícií. Autor víťazného diela musí rátať, okrem iného, s tým, že klient bude mať záujem o rozsiahle prezentovanie diela. Jeho odhalenie priamo na nábreží v Eurovei je predpokladané v marci 2023.

 

Umelecké dielo sa plánuje aj v projekte Zwirn. Zdroj: Lokal Architekti

 

Zámer vyhlásiť súťaž na dielo tohto typu v novom privátnom developmente možno jedine oceniť. Pokiaľ budú výsledky súťaže skutočne na vysokej úrovni, mohla by sa splniť ambícia developera získať jedinečný symbol projektu a tejto časti nábrežia. Aspoň čiastočne tak táto časť mesta získa určitú kultúrnu nadstavbu. Potlačí sa tým čisto komerčný charakter, ktorý podobné developmenty majú (čo nie je vyslovene kritika, len konštatovanie situácie), a dielo môže pritiahnuť aj návštevníkov, ktorí by inak necítili dôvody pre prechádzku týmto smerom.

Zároveň treba spomenúť, že nejde o prvú lastovičku. Umenie sa kúsok po kúsku dostáva aj do developerských projektov. Odhliadnuc od iných realizácií JTRE – čo, mimochodom, súvisí s tým, že riaditelia skupiny J&T sú vášnivými podporovateľmi súčasného umenia – vzbudil záujem developera YIT Slovakia osadiť nové dielo na námestí v rámci projektu Zwirn. Na jeho osadenie si taktiež vybral výstup z podzemnej garáže a výduchy vzduchotechniky. Na dielo už zorganizoval súťaž medzi poprednými slovenskými umelcami, víťaza však nevybral. Predpokladá sa opätovné vyhlásenie súťaže, tentoraz však už reflektujúce plánované pomenovanie priestoru po združení Živena. Iný príklad dotvorenia projektov umením sú Blumental a Dúbravy od Corwinu, kontroverzným zásahom je dotvorenie série domov Lužná a Bosákova v Petržalke od developera Vodotika - MG.

Mnohí umelci dodnes s ľútosťou spomínajú na legendárnu „Hlavu V“, odsek v stavebnom zákone za socializmu, ktorý prikazoval časť rozpočtu pri výstavbe verejných budov využiť na umelecké dotvorenie objektu a architektúry. Výsledkom je dotvorenie mnohých známych objektov, ale aj sídlisk sochami, inštaláciami, vitrážami, plastikami, maľbami a ďalšími prvkami. Je ich toľko, že dnes sú mnohé z nich zabudnuté a necitlivo ničené. V každom prípade ale zvyšujú kvalitu verejného priestoru aj obytného prostredia.

Je na diskusiu, či je potrebné znova toto nariadenie oživiť, alebo by skôr bolo vhodné rozvíjať citlivosť investorov k umeniu. Na druhej strane, nemožno poprieť, že mnohým častiam mesta bez takejto formy dotvorenia akoby čosi niečo chýbalo. Umenie patrí predovšetkým do nového bratislavského downtownu, teda komerčného centra Bratislavy. Pokiaľ tu už nevznikla skutočná verejná galéria vo forme kamennej inštitúcie, mohol by sa na galériu premeniť aspoň jeho verejný priestor. To by si vyžadovalo ale naozaj výrazné vstupy do dnes už čiastočne dokončených projektov.

Kým sa tak ale nestane, treba oceniť tých investorov a developerov, ktorí na dotvorení prostredia pracujú z vlastnej iniciatívy. Počin JTRE, a navyše hľadanie ideálnej podoby diela vo forme otvorenej verejnej súťaže, môže byť inšpiráciou do budúcna.

 

Viac o súťaži nájdete na stránke vyhlasovateľa

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube