Author photoAdrian Gubčo 27.08.2021 09:31

Prvé časti Eurovea II sú už v štádiu hrubej stavby a získavajú fasádu

Pravdepodobne najvýraznejší súčasný bratislavský development opäť výrazne pokročil, a to do takej miery, že prvé z väčšieho množstva objektov sú v štádiu hrubej stavby. Eurovea II od developera J&T Real Estate tak začína dotvárať nábrežie Dunaja a meniť Pribinovu ulicu. Prvý bratislavský mrakodrap Eurovea Tower už je viditeľný aj z iných častí mesta.

O rýchlom pokroku pri výstavbe hovorí aj developer, ktorý sumarizuje aktuálny stav realizácie. Najďalej by mala byť výstavba pokračovania nákupnej galérie, kde bol dokončený železobetónový skelet a pracuje sa budovaní konštrukcie prestrešenia – „korytnačky“. V pomerne vysokom štádiu rozpracovanosti je aj realizácia rezidenčnej časti Eurovea Riverside – budova najbližšie k prvej etape Eurovey už je v štádiu hrubej stavby a na oboch objektoch sa osádzajú okná a začína sa s inštaláciou fasády.

Napohľad o čosi pomalšie napreduje budovanie kancelárskej časti Pribinova X. Prvá časť budovy má už takmer plnú výšku, druhá, pri vstupe do nákupnej galérie, je na úrovni štvrtého podlažia. Postupne sa tu betónujú stropné dosky. Rysovať sa však začína zaoblené nárožie budovy, vďaka ktorému bude v smere od nového Slovenského národného divadla vytvorený príjemnejší nástup do nákupného centra a k námestiu po mrakodrapom Eurovea Tower.

Eurovea Tower je dnes už jednoznačnou výškovou dominantou druhej etapy Eurovey, a to aj napriek faktu, že je aktuálne dokončené len trináste podlažie. S prihliadnutím na fakt, že bude mať po plnom dokončení až 46 podlaží, pôjde o skutočne mimoriadne vysokú budovu – na bratislavské pomery. Zároveň by ale mala vynikať štíhlosťou, čo nie je pre bratislavské veže typické. Zhotoviteľ nedávno na rozostavanú vežu osadil trojstranný veterný štít, za ktorým sa pracuje sa budovaní štandardných podlaží. Tempo výstavby je jedno podlažie za 11 dní. Developer tak čakáva, že do plnej výšky sa bude Eurovea Tower týčiť za rok a dva mesiace.

Napokon, výstavba postupuje aj na kancelárskej budove Pribinova Y. Budova umiestnené medzi mrakodrapom a Mostom Apollo má už vybudované piate nadzemné podlažie. Treba však pripomenúť, že ide do veľkej miery o parkovacie podlažia. Výstavba kancelárskych plôch sa spúšťa až teraz. Pribinova Y bude s dvanástimi podlažiami sama osebe pomerne mohutná, popri susednej budove však jej rozsah trochu zanikne. Z mosta je však už zrejmá úplná zmena situácie a charakteru priestoru.

Aktuálne štádium výstavby prinieslo výrazné obmedzenia aj v prípade dopravy na Pribinovej ulici. Developer v uplynulých dňoch spustil rozsiahlu uzáveru, ktorá bude trvať približne jeden rok. Obmedzenia by sa však mali postupne s napredovaním výstavby uvoľňovať, pričom na konci uzávery by mala byť ulica kompletne obnovená a premenená na „bulvár“. JTRE pripomína, že 80% automobilovej dopravy sa má presunúť pod zem, čo si vyžiada rozsiahle zemné práce. Na druhej strane, nová Pribinova bude priateľskejšia k chodcom aj cyklistom – a možno jedného dňa aj k verejnej doprave v podobe električiek.

Všetko tak nasvedčuje tomu, že v Eurovea II bude už v roku 2022 otvorené rozšírenie nákupného centra a dokončené nové kancelárske budovy. Rezidenčné časti, vrátane mrakodrapu, by mali byť realitou v roku 2023. Bratislava v tomto čase získa zároveň aj obnovenú ulicu a predĺženie zrevitalizovanej časti nábrežnej promenády.

 

 

Rýchly postup výstavby znamená, že onedlho bude zároveň dobudovaná ďalšia a veľmi dôležitá časť nového komerčného centra Bratislavy – bratislavského downtownu. Vznikom pokračovania Eurovey sa podľa developera a architektov projektu, kancelárie GFI, zavŕši vízia architektov z kancelárie BKPŠ, ktorí tu ešte na konci 80-tych rokov 20. storočia s takýmto centrom, doplneným o výškové budovy, uvažovali. Nový development má síce oproti ich predstavám inú podobu (pôvodná vízia rátala s menej hustou a nižšou zástavbou), náznakovo tu však skutočne vidno stopy uvažovania v minulosti.

Zásadný rozpor oproti minulosti je však v riešení dopravy. Vízie z 80-tych rokov rátali so vznikom metra, ktoré malo mať zastávku na Pribinovej. Vysokokapacitný dopravný systém by si nevyžadoval budovanie takej rozsiahlej súvisiacej infraštruktúry, nanajvýš autobusov, ktoré by obyvateľov k metru zvážali. Metro však nevzniklo a veľmi dlho ani nevznikne. Zástavba oveľa väčšieho rozsahu sa už medzičasom vybudovala a aj naďalej sa buduje.

Len samotné pokračovanie Eurovey počíta so vznikom 485 bytov, 40-tisíc metrov štvorcových kancelárskych plôch a 25-tisíc metrov štvorcových nákupných priestorov. Pri zarátaní celej zóny Eurovea City sa môže prirátať ďalších 672 bytov, takmer 200-tisíc metrov štvorcových kancelárií a 60-tisíc metrov štvorcových retailu. K tomu možno ešte prirátať budovu Slovenského národného divadla. Tisíce obyvateľov a desaťtisíce zamestnancov alebo návštevníkov tak nemajú iný spôsob dopravy, ako nedostačujúcu verejnú dopravu či málo rozvinutú cyklosieť – alebo osobné automobily.

Budúcnosť dopravy v oblasti ostáva nevyriešeným problémom. Developer ešte pred časom predstavil víziu električkovej trate, ktorá by viedla po Pribinovej a Košickej ulici. Po prvotnej podpore a následnom váhaní (po zmene politickej garnitúry) sa s týmto plánom stotožnilo aj Hlavné mesto. Na základe analýz, ktoré si nechalo vypracovať, sa takéto vedenie električkovej trate javí ako najlogickejšie a najefektívnejšie. Problémom ostáva súhlas všetkých aktérov v území.

Mesto totiž môže trať plánovať, bez kladného stanoviska SND, resp. Ministerstva kultúry, však trať nevznikne. SND je totiž vlastníkom kľúčových pozemkov v predpolí budovy. Divadlo vyjadrilo obavy o narušenie predstavení, keďže by trať viedla ponad časťou divadelných priestorov, čo by podľa jeho predstaviteľov mohlo viesť k vibráciám a hluku. Okrem SND proti projektu broja aj viacerí predstavitelia kultúrnej a umeleckej scény alebo aktivisti, ktorí zas kritizujú narušenie verejného priestoru alebo „výhodnosť pre developera“.

Hlavné mesto by chcelo už v dohľadnej dobe zmeniť Územný plán tak, aby sa dala električka pripraviť na riadne povoľovanie. Či sa to podarí, je otázne. Aj za dnes očividne nerealistického predpokladu, že by SND zmenilo názor, je výstavba novej trate ešte otázka dlhých rokov. V realizácii nebude ani v čase dokončenia Eurovea Tower, a možno ani v čase dobudovania celej zóny Eurovea City.

Bez zodpovedajúceho dopravného riešenia ostáva toto rozšírenie centra mesta nekompletné. Chýbať bude podstatná vlastnosť mestského jadra – prepojenosť so zvyškom metropoly. Aj napriek príťažlivej súčasnej architektúre, atraktívnemu nábrežiu, obchodom a reštauráciám či populárnemu divadlu, tak štvrť nebude fungovať naplno.

 

Pribinova ulica bola uzavretá a je v prestavbe

 

Na konci dňa ale bude vznik pokračovania Eurovey pre Bratislavu prínos. Hoci možno mať k projektu viacero výhrad, faktom ostáva, že aj vo svojej súčasnej podobe prinesie rozvoj života na nábrežie Dunaja. Opäť sa o čosi predĺži promenáda, ktorá má v úseku medzi Starým mostom a Mostom Apollo ako jedinom úroveň, zodpovedajúcu hlavnému mestu štátu. Novú podobu dostane Pribinova, ktorá môže byť kvalitnou ulicou, „bulvárom“. Bratislava získa novú dominantu a zaradí sa medzi mestá, kde sa nachádzajú skutočné mrakodrapy.

S tým prichádza určitá prestíž, ktorá je dôležitá – obraz mesta dokáže prispieť pri lákaní investorov aj talentov. Mestá môžu poskytovať uspokojivú kvalitu života, pokiaľ sa však nedokážu predať, len sotva sa stanú vyhľadávaným cieľom pre nové firmy, pracovníkov najvyššej úrovne alebo aj turistov. Pokiaľ však zástavba prispieva k imidžu pokrokovej a modernej metropoly, ktorá hľadí dopredu, je to významné plus. Charakter bratislavského downtownu prispieva k pozitívnemu obrazu mesta už teraz – aspoň podľa riaditeľky pracovnej agentúry Profesia.sk, ktorá sa takto vyjadrila na jednom z fór k tvorbe Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2021-2030.

Bratislava sa tak opäť o málinko posunie bližšie k modernej metropole. Škodou ostáva, že pri riešení súvisiacich otázok, teda pri vyššie zmieňovanej doprave, ostáva ešte stále provinčným mestom, neschopným prekonať malicherné konflikty. Nikdy nekončiace boje, diskusie a zaťatosť je niekedy najväčšou bariérou rozvoja tohto mesta.

 

Fotografie z 24.8.2021. Pozrite si priebeh výstavby vo fotoalbume

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: J&T Real Estate

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube