Author photoRED 11.11.2022 13:15

Nekonečný príbeh. Jeden z najdôležitejších projektov v Bratislave čaká na prvé povolenia

V kontexte plynulého rozširovania sa mesta západným smerom púta pozornosť už niekoľko rokov avizovaný zámer Eset Campus – administratívna centrála spoločnosti ESET a globálne vedecko-výskumné centrum, ktoré má vyrásť v areáli bývalej Vojenskej nemocnice. Neskrývanou ambíciou projektu je podľa investora vybudovať na Patrónke na epicentrum inovácií a posunúť Slovensko smerom k znalostnej ekonomike.

Zdroj: BIG - Bjarke Ingels Group a Bloom Images

Zdroj: BIG - Bjarke Ingels Group a Bloom Images

Magnet pre talent a inovácie

Svojím výrazom aj rozsahom neprehliadnuteľná architektúra zaujme miesto v tesnom dotyku s rekreačnou zónou Železnej studničky, Partizánskej lúky a Bratislavského lesoparku, ktoré sú pre Bratislavčanov obľúbeným cieľom vychádzok do prírody. Rozsiahly komplex by však nemal pôsobiť rušivo ani nevhodne. Za povšimnutie stojí totiž urbanizmus projektu, ktorý prírodné prostredie nielenže rešpektuje, ale je s ním dokonca v harmonickom vzájomnom prepojení.

Ako je známe, areál bývalej vojenskej Nemocnice sv. Michala aj s pozemkami získala v súťaži nadnárodná softvérová korporácia v roku 2017. Autorom komplexu, ktorý by mal v Karlovej Vsi vzniknúť v rokoch 2024 až 2027, je špičkový a celosvetovo uznávaný dánsky ateliér BIG - Bjarke Ingels Goup. Kancelária zvíťazila vo veľkej medzinárodnej architektonickej súťaži, vyhlásenej na projekt ešte v roku 2019.

Definitívnu podobu svojej centrály za približne 200 miliónov eur odhalil ESET v novembri 2021. Má zodpovedať všetkým kritériám na príjemné, atraktívne a inšpiratívne prostredie pre zhruba 1,5-tisíc pracovníkov spoločnosti. Triezvym súčasným dizajnom chce vytvoriť inšpirujúce prostredie pre talentovaných ľudí z oblasti IT či technologicky zameraných vysokých škôl v malom susedstve (neighborhood) s návštevníkmi areálu.

Pre spoločnosť, ktorá vďaka výskumu, inováciám a špičkovej vede uspela na globálnom trhu a stala sa svetovým lídrom v oblasti kybernetickej bezpečnosti, je dôležité, aby tieto atribúty vyjadroval aj ESET Campus. „Samozrejme nám ide o svetový dizajn, ale chceli by sme pri ňom využiť aj najnovšie vedecké poznatky z oblasti architektúry a životného prostredia,“ povedal pred necelým rokom generálny riaditeľ a spoluzakladateľ ESET-u Richard Marko.

Čo najviac uhlíkovo neutrálny projekt, ako ho nazval, má na 55-tisíc m2 zastavanej nadzemnej plochy obsahovať štvoricu hlavných (kancelárskych) budov okolo centrálneho námestia, niekoľko menších objektov po obvode (pre verejnosť), športovú infraštruktúru, multifunkčnú halu, technologický pavilón, auditórium, ako aj ubytovacie kapacity pre desiatky stážistov či zamestnancov zfirmy zo zahraničia.

„Projekt ESET Campus hodnotovo a aj biznisovo nadväzuje na naše hlavné podnikanie," popisuje pre YIM.BA prevádzkový riaditeľ spoločnosti ESET Pavel Luka. „Na Patrónke by sme chceli vytvoriť epicentrum inovácií. Práve výskum a inovácie nám pomohli presadiť sa celosvetovo. Chceli by sme vytvoriť priestor pre nové myšlienky, firmy, univerzity a talentovaných ľudí, aby sa tu mohli stretávať a plnohodnotne realizovať. Veríme, že takýto technologický kampus pomôže nielen nám, ale aj Bratislave a snáď aj celému Slovensku."

 

Veľký kampus bude tvorený kancelárskymi budovami, obklopenými menšími objektami aj pre verejnosť. Zdroj: BIG - Bjarke Ingels Group a Bloom Images

 

S rešpektom k prírode a lesoparku

Dôraz na udržateľnosť, uhlíkovú neutralitu a modularitu riešení – takéto sú popri flexibilite a environmentálnom dizajne tri základné atribúty ESET Campusu, ktoré prišiel v novembri 2021 do Bratislavy predstaviť Bjarke Ingels. Ingels je jednou z najvýraznejších osobností súčasnej dánskej i svetovej architektúry. Ako naznačil, jeho východiskové topografické parametre predurčila poloha na rozhraní mestskej zástavby a prírodného prostredia Malých Karpát.

Ak by z toho niekto dedukoval gigantický monolit, mýli sa. BIG totiž rozčlenil hmotu celého kampusu do viacerých menších objektov a ich výškové zónovanie podriadil princípu sústredenia najvyšších stavieb v jadre kampusu. To má okrem architektonicko-kompozičného aj čisto pragmatický význam: umožní to oddeliť budovy s kontrolovaným vstupom od verejne prístupných.

Flexibilita dispozičných riešení pracovného priestoru je nevyhnutnou súčasťou plánovania, ktoré musí pružne reagovať na často sa meniaci počet pracovníkov, či už ide o jeho nárast alebo úbytok. Koncept kampusu počíta napríklad s pracoviskami prechádzajúcimi cez dve podlažia. Pokiaľ ide o koncepciu interiéru, návrh obsahuje viacero prototypov kancelárií či zasadačiek – v závislosti od ich dizajnu alebo technologického vybavenia.

Popri vedomostnom zázemí má ESET Campus poskytnúť kvalitné verejné priestory v prostredí inšpiratívneho ekosystému. Energetická efektívnosť a využitie obnoviteľných zdrojov energie patria preto k prioritám návrhu BIG. Komplexný ekosystém pre centrálu firmy s globálnymi ambíciami tak vychádza zo špičkového ekologického – „uhlíkovo neutrálneho“ štandardu v podobe solárnej strechy, stavebných materiálov (drevo v interiérovom dizajne a zároveň ako dominantný konštrukčný prvok) či odpadovej vody recyklovanej priamo v areáli. Komfort zamestnancov a efektivitu práce má okrem prístupu k dennému svetlu prostredníctvom prepojenia s exteriérom zabezpečiť aj zeleň na balkónoch kancelárskych budov.

Kampusu na Patrónke padne za obeť, ako azda pri každej rozsiahlej výstavbe, niekoľko vzrastlých stromov, ktorých výrub je neodvratný. O aký počet presne nakoniec pôjde, developer zatiaľ nekonkretizoval. Peter Blažečka, manažér pre styk s verejnosťou ESET, pre BratislavaDeň nedávno uviedol, že vykonaná pasportizácia odhalila množstvo náletovej či inej nevhodnej zelene. „Tam, kde to bude len trochu možné, chceme zeleň zachovať resp. zvýšiť jej kvalitu zdravotným orezom, a vieme garantovať, že vo výsledku bude na pozemku ešte viac zelene, než v súčasnosti. S cieľom komplexného riešenia zelene sme si najali špičku v odbore krajinnej architektúry, medzinárodne oceňované londýnske štúdio ExA – Exterior Architecture,“ reagoval Blažečka na otázku portálu, či sa neplánuje náhradná výsadba zelene.

 

Projekt má nadviazať na okolité prírodné prostredie. Zdroj: BIG - Bjarke Ingels Group a Bloom Images

 

Najlepší development od nedevelopera?

V množstve popisných informácií zaniká ďalší zaujímavý aspekt projektu ESET Campus, ktorý sa dostáva mimo mediálneho záberu. Skutočnosť, že si úspešná IT firma ide postaviť vlastný kampus, pôsobí ako diverzifikácia a transformácia časti jej portfólia na development, čo by predstavovalo v našich pomeroch pomerne nezvyčajný (hoci nie ojedinelý) úkaz.

Zaujímalo nás, akým procesom musel ESET prejsť, aby takúto konverziu mohol absolvovať, a čo všetko obnáša prerod „ítečkára“ na developera, ktorý sa možno už čoskoro zaradí medzi najvýznamnejších na Slovensku. „V skutočnosti nejde o konverziu na developera, naďalej sa plne zameriavame na kybernetickú bezpečnosť. Samotný proces bol pomerne jednoduchý. Našli sme skúsených ľudí, dali dokopy projektový tím a veľa nad Campusom rozmýšľame. Zároveň sa na tejto ceste intenzívne učíme a projekt zdokonaľujeme,“ priblížil pre YIM.BA Pavel Luka.

Aby developer zvládol náročný multifunkčný megaprojekt, akým ESET Campus nesporne je, predchádzajúca bohatá skúsenosť z oblasti vedy, výskumu či inovatívnych technológií mu v tom môže iba napomôcť. Ďalším silným inšpiračným zdrojom môže byť preňho systematické skvalitňovanie a kultivovanie verejného priestoru v Bratislave, ktoré sa do návrhu premieta nielen v podobe vysoko nastavenej architektonickej latky, ale aj empatickým zohľadnením širšieho kontextu s evolúciou – teda s prítomnosťou i budúcnosťou prostredia.

O vybudovanie vlastnej centrály sa však ESET pôvodne neusiloval. Podľa Richarda Marka sa takáto myšlienka z času na čas vynorila na poradách vedenia, ale nebola súčasťou dlhodobej stratégie firmy. Ožila v momente, keď sa dozvedeli, že areál bývalej Vojenskej nemocnice na Patrónke je na predaj. „Nie sme realitný developer, ale sme firma, ktorá si naozaj zakladá na tom, že keď sa do niečoho pustíme, chceme to urobiť čo najlepšie a na svetovej úrovni. Dali sme dokopy náš vlastný tím, ktorý má skúsenosti a ktorý bude vedieť celý tento projekt potiahnuť. Následne sme sa pokúsili spojiť s tými najlepšími,“ vysvetlil Richard Marko spôsob, akým sa dostali k samotnému zámeru a následne k developmentu Eset Campusu. 

 

Povoľovanie zámeru je momentálne v rukách Magistrátu. Zdroj: BIG - Bjarke Ingels Group a Bloom Images

 

Kedy sa projekt pohne

Podľa oznamu z úradnej tabule, mestská časť Bratislava – Karlova Ves zverejnila 8. novembra 2021 žiadosť spoločnosti ESET, s.r.o. o povolenie na odstránenie súboru stavieb pod názvom Nemocnica sv. Michala – búracie práce. Odvtedy však žiadna aktuálna informácia k projektu ani na strane developera, ani na strane príslušných orgánov nepribudla.

Požiadali sme preto bratislavský magistrát o vyjadrenie, v akom štádiu sa proces ďalšieho povoľovania pre ESET Campus aktuálne nachádza: „Podľa našich informácii je tento projekt momentálne v štádiu príprav. Zatiaľ nedošlo k podaniu žiadosti o stanovisko dotknutej obce v procese EIA, ani k podaniu žiadosti o vydanie záväzného stanoviska k investičnému zámeru,“ uviedla pre YIM.BA hovorkyňa Hlavného mesta SR Bratislavy Dagmar Schmucková.

Pre ešte presnejšiu informáciu sme oslovili aj samotného developera. „Aktuálne prebieha posudzovanie investičného zámeru Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy a zároveň pokračujeme v príprave podkladov pre  získanie územného rozhodnutia,“ uviedol pre YIM.BA Pavel Luka.

Napriek tomu, že viacročná príprava takého náročného projektu je vo viacerých ohľadoch prirodzená a pochopiteľná, dlhšia absencia akejkoľvek informácie o pokroku v jeho napredovaní začína pôsobiť rozpačito. Ostáva teda dúfať, že sa pôvodné plány – nasťahovať sa do novej centrály v roku 2027 – príliš nevzdialia. Ide o jeden z najambicióznejších zámerov v Bratislave s potenciálne mimoriadne významných impaktom. Takéto projekty potrebuje slovenská metropola čo najviac. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: BIG - Bjarke Ingels Group a Bloom Images
  • Zdroj: BIG - Bjarke Ingels Group a Bloom Images
  • Zdroj: BIG - Bjarke Ingels Group a Bloom Images
  • Zdroj: BIG - Bjarke Ingels Group a Bloom Images
  • Zdroj: BIG - Bjarke Ingels Group a Bloom Images

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube