YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 10.06.2020 09:30

Šiesty bratislavský most spojili, odovzdaný bude na budúci rok

Budovanie diaľnice D4 prekonalo významný míľnik – za účasti zástupcov Ministerstva dopravy a výstavby a koncesionára, budujúceho diaľnicu D4 a rýchlostnú cestu R7, teda tzv. nultý obchvat, boli spojené jednotlivé strany šiesteho bratislavského mosta cez Dunaj. Ministerstvo už hľadá aj meno pre kľúčovú stavbu v rámci jedného z najväčších infraštruktúrnych projektov v dejinách Slovenska.

Zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Ako uvádza TASR, prechod cez Dunaj v rámci D4 predstavuje štyri navzájom prepojené mosty, prepojiť sa podarilo dva z nich – no práve tie kľúčové, nachádzajúce sa nad hlavným tokom Dunaja. Ich spojenie sa udialo za účasti ministrov, súčasného aj bývalého. „Samotného zhotoviteľa čaká ešte veľa práce, takže v tejto chvíli je potrebné poďakovať a oceniť dokončenie tejto stavby, ale zároveň aj popriať veľa úspechov aj so samotným dokončovaním,“ vyhlásil Andrej Doležal, aktuálny minister dopravy.

Význam tohto kroku potvrdzuje aj Michal Heerdt, generálny riaditeľ D4R7 Construction. „Ďalším naším cieľom je zrealizovanie aj zvyšných častí Dunajského súmostia, ktoré by sme chceli celé finálne odovzdať v roku 2021," priblížil. Most je súčasťou úseku D4 Jarovce – Ivanka-sever, ktorý prepojí diaľnice D2 a D1, a zároveň súboru stavieb, nazvaných Dunajské súmostie.

Dunajské súmostie pozostáva zo štyroch mostov s celkovou dĺžkou takmer tri kilometre, čím sa stáva prakticky najdhším mostom na Slovensku. Západné predmostie premosťuje Jarovecké rameno, ktoré je oblasťou obytných hausbótov, kvôli čomu tu nebolo možné postaviť viac ako 5 pilierov. Most ponad veslársku dráhu zas nemohol mať v kanáli žiaden pilier a musel byť minimálne štyri metre nad hladinou. Most cez Dunaj musel umožniť vytvoriť plavebný profil o šírke 150 metrov a s výškou 10 metrov. Nakoniec Východné predmostie má dĺžku vyše kilometra a vedie ponad chránené územia lužných lesov, kde musí zachovávať možnosť migrácie zveri a prináša aj revitalizáciu Biskupického ramena. Spojené boli Most cez Dunaj a Východné predmostie.

Most bude v režime 2+2 pruhy s rozšírenými krajnicami, takže bude teoreticky rozšíriteľný, bude mať dva bočné koridory o šírke 1,5 metra so zábranami proti vtákom, a chodníky pre chodcov a cyklistov o šírke tri metre po oboch stranách. Celková šírka mosta je tak 34,5 metra. Konštrukčne ide o typ mostu s dodatočne predpätým betónovým komorovým jadrom nosnej konštrukcie, tvorený jednou mostovkou s komorovým jadrom a dobudovanými konzolami priečneho rezu – t.j. komorový trámový most.

Technický návrh mostov je výsledkom súťaže na vypracovanie PPP projektu (verejno-súkromného partnerstva), ktorá zahŕňala aj projektovanie diaľnice. Spomedzi viacerých alternatív oproti pôvodne uvažovanému riešeniu bo vybratý návrh, ktorý údajne najlepšie spĺňal požiadavky na efektívnu, ekonomickú, estetickú a environmentálne udržateľnú výstavbu. To viedlo k úpravám diaľnice aj k zmenám konštrukcie mostov. Projektantom bola spoločnosť Dopravoprojekt v spolupráci s Torroja Ing. a BGG Consult.

Projekt D4 v úseku od Jaroviec až po Raču má celkovú dĺžku 27 kilometrov, obsahuje ďalších 53 mostov a 9 križovatiek. Priamo naňho nadväzuje projekt rýchlostnej cesty R7, ktorý má 32 kilometrov a vedie od križovatky Prievoz až po obec Holice. Obsahuje 37 mostov a 7 križovatiek. Prakticky dokončený je už úsek medzi križovatkou Ketelec (s D4) a Holicami.

Celkovo ide o najdrahší infraštruktúrny projekt v dejinách nezávislého Slovenska. Výška investície sa pohybuje na úrovni 1,9 miliardy eur. Koncesionárom projektu D4/R7 je spoločnosť Zero Bypass Limited, ktorá zabezpečuje financovanie, výstavbu a prevádzku obchvatu Bratislavy počas obdobia 30 rokov. D4R7 Construction je hlavným dodávateľom projektu.

 

Zdroj: Združenie Obchvat Nula

 

Hoci je najnovší most cez Dunaj ďalším technicky náročným dielom, projekt D4 a R7 ako taký je stíhaný problémami a kritikou. Tie sa týkajú nielen kontroverzného riešenia násypu pred vstupom na most pri Jarovciach, kde bol údajne použitý azbest, za čo bol zhotoviteľ obvinený z environmentálnej kriminality, ale aj podoby a konštrukcie mosta.

Pôvodný návrh totiž počítal so vznikom zaveseného mosta s dvomi mohutnými pylónmi, ktoré by boli výraznou dominantou v dunajskej krajine. Debata, či je v prírodnom prostredí vhodnejší takýto výrazný akcent alebo čo najmenej viditeľný prvok, by bola na mieste, prebehnúť však mala ešte dávno predtým, ako sa spustila jeho realizácia. Osobne považujem zvolené riešenie za chybné a mám obavu, že z estetického hľadiska bude najnovší bratislavský most hanbou.

Druhým problémom je konštrukcia pilierov, osadených priamo vo vodnom toku. Podľa Asociácie bratislavských vodáckych klubov boli totiž použité také piliere, ktoré neboli nikde vo svete použité pri riekach s podobnou rýchlosťou toku, ako je to v tomto prípade. Výsledkom môže byť zachytávanie naplavenín a vznik nebezpečných situácií pre vodákov a malé plavidlá. Konzorcium tieto obavy odmieta.

Ministerstvo už prirodzene v danej fáze výstavby nemôže niektoré z týchto problémov riešiť, za otvorenú tému však stále považuje aspoň otázku zmieňovaného násypu. Okrem potenciálne ohrozujúcich látok bola odborníkmi kritizovaná aj forma riešenia, keďže násyp, narozdiel od estakády, bráni migrujúcej zveri prechádzať popod diaľnicu. Tým bude zvádzaná do podjazdov, kde hrozia kolízne situácie s autami či vlakmi. Aké riešenie sa zvolí, zatiaľ nie je známe, mohlo by však oddialiť termín dokončenia projektu, ktorý je oficiálne vo výstavbe už od roku 2016.

Ministerstvo dopravy a výstavby sa tak medzičasom zaoberá aj ľahšími témami, ku ktorým patrí pomenovanie šiesteho mosta. Na profile ministra na sociálnej sieti je možné hlasovať o ideálnom mene, návrhy s najvyššou podporou budú zaradené do užšieho výberu.

 

Pôvodne uvažovaná podoba mosta. Zdroj: Národná diaľničná spoločnosť

 

Obchvat Bratislavy má priniesť zásadnú zmenu vo fungovaní dopravy v meste aj v metropolitnom regióne. Očakávané je výrazné odľahčenie záťaže na Prístavnom moste, ktorý je dopravne najviac zaťaženým úsekom na Slovensku, a presun tranzitu na novú diaľnicu. Rýchlostná cesta R7 má zase viesť k odľahčeniu prístupových komunikácií v juhovýchodnej časti mesta, keďže tadiaľto prúdi doprava z predmestí na Žitnom ostrove.

Čo D4R7 prinesie, sa dozvieme už čoskoro. R7 medzi medzi Ketelcom a Holicami má byť odovzdaná do užívania už v priebehu budúceho mesiaca, keďže by mali byť už vydané povolenia k užívaniu, ktoré len čakajú na právoplatnosť. Podstatná časť D4 by mala nasledovať v priebehu budúceho roka, spolu s úsekom R7 medzi Ketelcom a Prievozom. Najneskôr bude otvorená časť D4 medzi Ivankou a Račou, keďže sa omeškalo vybudovanie križovatky D1/D4. Tu sa dokončenie môže posunúť až na rok 2023.

Ďalším krokom bude pokračovanie D4 v podobe tunelu Malé Karpaty, najdlhšej stavby podobného typu na Slovensku. Dobudovanie celej D4 sa neočakáva skôr ako v roku 2030. Až vtedy bude skutočne dokončený obchvat Bratislavy, enormne náročný projekt, ktorý svojou komplexnosťou aj finančnou náročnosťou asi nadlho prekoná akékoľvek iné dopravné projekty v krajine. Jeho efekty tomu snáď budú zodpovedať.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame

Sledujte YIM.BA na YouTube

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Súvisiace články

O dôležitý krok bližšie. Štát podpísal zmluvu na výstavbu kľúčovej križovatky

30.11.2022 10:05:00 Adrian Gubčo

Výstavba rozšírenia diaľnice D1, vrátane križovatky D1 s D4, je opäť o čosi bližšie. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) podpísala zmluvu s víťazom tendra na jeho realizáciu. Poľská firma Budimex tak získava prakticky voľné pole, čo má v dohľadnej dobe vyústiť do spustenia stavebných prác – viac ako rok od otvorenia susedného úseku diaľnice D4.

Čítať viac

Konečne krok vpred? Štart realizácie kľúčovej križovatky ostáva nejasný

25.10.2022 09:05:21 RED

Diaľničný obchvat D4 medzi Jarovcami a Račou je v prevádzke už bezmála rok. Za tú dobu si vyslúžil epiteton „diaľnica duchov“. Nie úplne nezaslúžene. S výnimkou rannej a popoludňajšej špičky je totiž jeho vyťaženosť diskutabilná – teda nie taká, akú si od neho dopravní inžinieri a zástupcovia okolitých samospráv sľubovali. Príčina je už dávno známa: chýbajúca križovatka D1/D4, ktorá by odklonila kamiónový tranzit z preťaženého Prístavného mosta a Seneckej cesty.

Čítať viac

Kedy sa rozbehne výstavba križovatky D1 s D4?

07.07.2022 13:00:17 RED

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ Diaľničný obchvat D4 je v prevádzke už osem mesiacov. Od novembra 2021, keď otvorili jeho posledný chýbajúci úsek Vajnory – Ivanka pri Dunaji, si môžu vodiči vychutnávať cestu z Rače až k rakúskej štátnej hranici po súvislej 27-kilometrovej diaľnici, zahŕňajúcej 57 mostov, osem križovatiek a tri ekodukty. Stále mu však chýba povestná „čerešnička na torte“ – križovatka D1/D4, rozhodujúci komponent celého projektu.

Čítať viac

Spúšťa sa ďalšia časť diaľnice D4, prepojená bude Rača s rakúskou hranicou

12.11.2021 14:42:20 Adrian Gubčo

V priebehu dnešného popoludnia bude oficiálne otvorený ďalší úsek diaľnice D4. S výnimkou neslávne známej križovatky D4 a diaľnicou D1 je tak už v podstate dokončená celá prvá etapa budovania tzv. Nultého obchvatu Bratislavy. Okrem križovatky ešte ostáva v rámci projektu D4R7 dobudovať, resp. otvoriť prepojenie Prístavnej ulice s rýchlostnou cestou R7.

Čítať viac

Chýbajúci úsek R7 a D4 pred Lužným mostom sa otvára

01.10.2021 17:03:41 Adrian Gubčo

Uplynulý víkend bola konečne otvorená kľúčová časť bratislavského obchvatu, teda diaľnice D4: Lužný most, ktorý sa stal šiestym bratislavským premostením Dunaja. Význam spustenia bol však oslabený faktom, že nebol otvorený aj súvisiaci úsek D4 medzi križovatkami Jarovce a Petržalka a najmä rýchlostnej cesty R7 medzi Bratislavou – Juh a Prievozom. Hoci sa pôvodne mali otvárať s mostom, v skutočnosti k tomu príde až v priebehu tohto víkendu.

Čítať viac

Ďalšia časť D4 sa otvára, Bratislava získa šiesty most cez Dunaj

24.09.2021 13:03:09 Adrian Gubčo

V túto nedeľu, 26. septembra, sa otvorí ďalší úsek diaľnice D4. Jeho súčasťou je aj Lužný most, šieste bratislavské premostenie rieky Dunaj. Pôvodne sa mal otvárať aj zvyšok rýchlostnej cesty R7 medzi križovatkou Bratislava – Juh a Bratislava – Nivy (Prievoz), pravdepodobne kvôli chýbajúcim povoleniam to však bude o čosi neskôr. To isté platí o krátkej spojnici križovatiek Jarovce a Petržalka.

Čítať viac

Ďalší úsek diaľnice D4 je otvorený

06.09.2021 18:02:20 Adrian Gubčo

V priebehu včerajška bol otvorený ďalší úsek diaľnice D4, a to v úseku medzi Račou a Vajnorami. Ide o krátku časť, ktorá má dĺžku asi len dva kilometre, a zatiaľ jej chýba aj napojenie aj na zvyšok diaľnice. Jeho otvorením je však budúci obchvat Bratislavy opäť o čosi kompletnejší. Ako si však začína uvedomovať aj široká verejnosť, k plnému dokončeniu diaľnice medzi Jarovcami a Račou chýbajú ešte roky.

Čítať viac

Diaľnica D4 je v podstate dokončená, spojenie s D1 si počká niekoľko rokov

12.08.2021 14:07:00 Adrian Gubčo

V podstate už len niekoľko týždňov ostáva do sprevádzkovania zostávajúcich úsekov rozostavaných častí diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7. Práce sú dnes prakticky dokončené, pričom sa bude dať používať aj spojenie Bajkalskej ulice s R7. Problémom však ostáva križovatka D4 a D1 – plne funkčná bude možno až v roku 2024.

Čítať viac

Výstavba diaľnice D4 medzi Jarovcami a Račou je vo finálnej fáze

24.05.2021 16:24:51 Adrian Gubčo

Výstavba kľúčových častí diaľnice D4, ktorá v budúcnosti vytvorí obchvat Bratislavy, vstupuje do finálnej fázy. Ako oznámilo Ministerstvo dopravy SR, na Lužnom moste cez Dunaj boli úspešne vykonané záťažové skúšky. Okrem toho sa začínajú procesy technického odovzdania ďalších úsekov diaľnice, ako aj dôležitého napojenia rýchlostnej cesty R7 na dopravný systém mesta.

Čítať viac

Ďalší úsek diaľnice D4 sa otvára

12.02.2021 14:05:00 Adrian Gubčo

V priebehu včerajška bol otvorený nový úsek diaľnice D4, teda nového obchvatu Bratislavy. Zhotoviteľ, spoločnosť D4R7 Construction, odovzdal do užívania 7,1 kilometra dlhý úsek medzi križovatkami Vrakuňa a Ivanka Západ (Senecká cesta). Nadväzuje tak na v novembri dokončený úsek medzi križovatkami Podunajské Biskupice a Vrakuňa a umožňuje spojenie aj s križovatkou Bratislava (Juh).

Čítať viac

Ďalší úsek diaľnice D4 bol dokončený

09.11.2020 15:19:01 Adrian Gubčo

V priebehu nedele, 8. novembra 2020, bol otvorený ďalší úsek tzv. Nultého obchvatu – teda diaľnice D4, ktorá má v budúcnosti vytlačiť tranzitnú dopravu z hlavného mesta. Ide o pomerne krátky úsek medzi križovatkami Podunajské Biskupice a Vrakuňa. Celkové dokončenie prvej etapy D4 medzi Jarovcami a Račou sa aj naďalej predpokladá v roku 2021.

Čítať viac

Prvé časti rýchlostnej cesty R7 a diaľnice D4 sa otvárajú

17.07.2020 11:02:48 Adrian Gubčo

Po dlhých rokoch plánovania a štyroch rokoch výstavby sa v nedeľu, 19. júla 2020, otvoria pre verejnosť prvé úseky rýchlostnej cesty R7 medzi Ketelcom a Holicami a D4 medzi Ketelcom a Rovinkou. Štát si od týchto ciest sľubuje výrazné zlepšenie dopravnej situácie v okolí Bratislavy, ktorej juhovýchodné predmestia sú mimoriadne zaťažené v dôsledku intenzívneho rozvoja v posledných desaťročiach.

Čítať viac

Prvý úsek R7 a D4 sa bude otvárať už o niekoľko týždňov, celkové dokončenie sa očakáva až v roku 2021

24.02.2020 11:15:30 Adrian Gubčo

Už v najbližších týždňoch by sa mala ukončiť výstavba prvých častí novej diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, ktoré spoločne tvoria najdrahší projekt v histórii nezávislého Slovenska. Premávka bude spustená na časti R7 od Ketelca po Holice a D4 medzi Ketelcom a Rovinkou, dokončenie kľúčových úsekov, napríklad mosta cez Dunaj, sa ale očakáva až neskôr.

Čítať viac

Bratislava sa pripravuje na obmedzenia v súvislosti s výstavbou dopravných projektov

21.01.2019 15:40:17 Adrian Gubčo

Dopravu v Hlavnom meste čakajú v blízkej dobe výrazné dopravné obmedzenia, súvisiace s výstavbou diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, ako aj s prestavbou ulice Mlynské nivy. Opatrenia, akými sa bude na vzniknutú kritickú situáciu reagovať, predstavilo dnes vedenie Bratislavy, mestskej časti Ružinov a Bratislavského samosprávneho kraja na tlačovej konferencii.

Čítať viac

Šiesty bratislavský most rastie, s ním rastú aj kontroverzie

20.09.2018 14:30:00 Adrian Gubčo

Práce na výstavbe diaľničného obchvatu D4 a rýchlostnej cesty R7 (D4R7) postupne akcelerujú. Stavebné práce sa rozbiehajú na viacerých úsekoch nových komunikácii, vrátane náročnejších stavieb – k tým najnáročnejším a najvýznamnejším patrí nové premostenie Dunaja, vznikajúce východne od Jaroviec a južne od areálu Slovnaftu. Ozývajú sa však aj kritici.

Čítať viac

Ako bude vyzerať diaľnica D4?

22.12.2014 12:30:00 Adrian Gubčo

Výstavba diaľnice D4 sa pomaly blíži a v súvislosti s tým sú zverejňované stále nové informácie a materiály, existuje dokonca samostatná stránka o projekte.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube