Bratislava YIMBY

Author photoAdrian Gubčo 01.04.2019 09:50

Vráti sa na Židovskú ulicu parkovanie?

Mestská časť Staré Mesto zažíva ďalšiu „kauzu“, súvisiacu s parkovaním. Po Blumentálskej, voči ktorej rekonštrukcii sa vzbúrila v januári časť obyvateľov, keďže sa menil spôsob parkovania, ktorý už nepovoľoval divoké parkovanie na koreňoch stromov, teraz hrozí návrat parkovania na pešiu zónu na Židovskej ulici.

Article Big

Židovská bola až donedávna parkovaním a dopravou zaťažená ulica, kde boli chodci nútení pohybovať po vozovke a riskovať konflikt s autami, pokiaľ nechceli využívať absurdnú paródiu na chodník na východnej strane ulice, ktorý nedosahol šírku ani len jedného metra. Všetko sa zmenilo v roku 2016, kedy došlo v rámci príprav na predsedníctvo Slovenska v Európskej komisii k výraznej úprave verejného priestoru.

Po tejto úprave boli doprava a parkovanie zo Židovskej vytlačené a z ulice sa stala pešia zóna, ktorá si rýchlo našla svoju popularitu. Vjazd bol povolený len obmedzenému počtu áut, čo však spočiatku spôsobilo problémy, keďže nevhodne zvolená dlažba začala praskať, navyše bol povrch šmykľavý pre chodcov. V roku 2017 nechal vtedajší starosta mestskej časti Radoslav Števčík dlažbu vymeniť (z vlastných prostriedkov), odvtedy nie sú so Židovskou výrazné problémy.

Transformácia tejto ulice patrí k najvýraznejším ziskom Bratislavy z obdobia predsedníctva. Napriek svojej významnej polohe pri spojení na Bratislavský hrad či v dotyku s okrajom historického jadra bola Židovská extrémne zanedbaná a v hanebnom stave, čo bolo spôsobené pretlakom parkujúcich áut. Po transfromácii sa priestor otvoril, ožívať začal aj komerčný život a v teplejších mesiacoch ide o ulicu intenzívne využívanú chodcami a cyklistami, ktorí sa tu cítia bezpečne. Rezidentom bolo ponúknuté náhradné parkovanie na Svoradovej ulici.

 

Vďaka úprave ulice je tu priestor pre chodcov, cyklistov aj prevádzky v parteri domov

 

Napriek tomu sa mestská časť opäť vracia k možnosti návratu parkovania na tejto ulici. Režim pešej zóny má v princípe ostať zachovaný, no na ulici sa má vyznačiť 11 parkovacích miest, čo každopádne tento účel úplne neguje. Nepotrebné rozhodnutie sa samozrejme stretlo s veľkým nesúhlasom väčšej časti verejnosti, napriek tomu ho vedenie Starého Mesta obhajuje.

Obhajoba rozhodnutia spočíva v napadnutí postupu bývalého vedenia, ktoré jednak opomenulo petičné právo, keďže obyvatelia proti rušeniu parkovania spísali petíciu, ktorá bola vybavená neskoro, a po druhé, malo viesť stavebné konanie na rekonštrukciu ulice, no v zmysle stavebného zákona neoslovilo všetkých dotknutých účastníkov konania, ku ktorým patria miestni rezidenti. Tí tak nemali možnosť vyjadriť sa k rozhodnutiu, pričom porušenie ich práv potvrdila aj ombudsmanka. Ex-starosta oponuje, že konanie bolo v kompetencii špeciálneho stavebného úradu a nie stavebného úradu na mestskej časti, pričom on sám zorganizoval k téme dve verejné stretnutia.

V každom prípade aktuálna starostka otvára stavebné konanie nanovo. V snahe „vyriešiť problém“ prisľúbila návrat jedenástich parkovacích miest, hoci bez konzultácie s Dopravnou komisiou v mestskej časti a poslancami a bez toho, že by ju k tomuto rozhodnutiu nútil zákon. Podľa mojich informácií zároveň ide o iniciatívu predovšetkým vicestarostky Starého Mesta, Martiny Uličnej. K zmenám sa má v priebehu dneška, 1. apríla, konať verejné stretnutie.

 

Navrhovaný vznik parkovacích miest bude viesť k potlačeniu pešej zóny a úbytku zelene. Zdroj: Adam Berka

 

Hrozí teda, že zo Židovskej ulice, príjemnej pešej zóny, len výnimočne narúšanej niekoľkými arogantnými vodičmi, sa stane akýsi paškvil, kde sa pomedzi chodcov a cyklistov budú prepletať autá v snahe zaparkovať? Verím, že tento scenár na konci dňa hroziť nemusí. Posledné slovo má totiž v rukách Magistrát.

O zmene organizácie dopravy totiž rozhoduje cestný správny orgán, ktorým je Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy so štatutárom v podobe primátora. Hoci primátor samotný svoj názor nedeklaroval, z jeho aktivít pred nástupom do funkcie je zrejmé, že Židovskú vníma ako dôležitú súčasť historického centra mesta a v tomto smere by chcel iniciovať ďalšie kroky smerom k jej humanizácii. Okrem toho, Team Vallo, politická skupina spojená s osobou primátora, patrí k najhlasnejším kritikom návratu parkovania na Židovskú.

Môže tak ísť v podstate o bezúčelnú debatu, táto však opäť ukazuje hodnotový spor, ktorý sa v Bratislave v súčasnosti vedie. Na jednej strane stoja priaznivci utlmovania dopravy, preferujúci pešiu a cyklistickú dopravu a jasnú reguláciu parkovania spojenú s postupným znižovaním počtu parkovacích miest. Na strane druhej je skupina, ktorá síce navonok prezentuje podobný názor, v skutočnosti však preferuje najmä osobný komfort spojený s parkovaním priamo v blízkosti bydliska, obhajujúc sa „právom na parkovanie“, ktoré však v skutočnosti neexistuje, či mantrou o starších obyvateľoch.  

 

Na tomto mieste sa má parkovať, autá môžu narušiť novovysadené stromy

 

Faktom ostáva, že ak sa chce Bratislava vyrovnať so svojimi problémami v oblasti dopravy, súčasný spôsob parkovania a existujúci počet parkovacích miest je neudržateľný. Problémom metropoly nie je malý počet parkovacích miest, ale veľký počet áut, ktoré sa po cestách pohybujú. Ten je potrebné znížiť, a to práve opatreniami v prospech iných typov dopravy na úkor automobilovej. Platí to aj v tomto prípade, pričom mestskú časť, aj keby nanovo otvorila stavebné konanie, žiaden zákon ani norma nenúti zriaďovať parkovacie miesta.

Opäť sa tak ukáže, akou mestskou časťou chce Staré Mesto byť – či atraktívnym a dostupným centrom mesta, kde je jednoduché sa pohybovať peši alebo na bicykli, alebo dopravne preťaženou zónou, kde je prirodzená krása ulíc prebitá parkovaním a zlými podmienkami pre slabších užívateľov verejného priestoru. Aj o tom bude dnešná debata, ktorú napriek výsledku, ktorý nakoniec nebude na rozhodnutí mestskej časti, nemožno podceniť.

 

Stretnutie sa koná dnes o 16:00 v priestoroch Miestneho úradu na Vajanského nábreží.

Súvisiace články

Bude Blumentálska pre ľudí?

18.02.2019 14:20:00 Adrian Gubčo

Už zajtra sa na rokovaní Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto rozhodne o ďalšom pokračovaní rekonštrukcie Blumentálskej ulice. Zrekonštruovaná časť Blumentálskej je modelom, ako môžu v budúcnosti vyzerať bratislavské ulice. Osud zajtrajšieho hlasovania ukáže, či sa Bratislava vydá smerom k vyspelým mestám pre ľudí, alebo sa spiatočnícky obráti k podpore automobilizmu.

čítať viac

Rekonštrukcia Blumentálskej pokračuje a nastavuje štandard pre bratislavské ulice

14.01.2019 14:15:00 Adrian Gubčo

V priebehu posledného roka samospráva v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto zrealizovala väčší počet rekonštrukcií bratislavských ulíc, ktoré výraznejšie zvýšili ich dovtedajšiu úroveň. Výnimočné miesto medzi nimi zastáva Blumentálska ulica, ktorej obnova ešte prebieha.

čítať viac

Komentáre

Najčítanejšie

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

pozrieť viac

YouTube