Author photoAdrian Gubčo 18.02.2019 14:20

Bude Blumentálska pre ľudí?

Už zajtra sa na rokovaní Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto rozhodne o ďalšom pokračovaní rekonštrukcie Blumentálskej ulice. Zrekonštruovaná časť Blumentálskej je modelom, ako môžu v budúcnosti vyzerať bratislavské ulice. Osud zajtrajšieho hlasovania ukáže, či sa Bratislava vydá smerom k vyspelým mestám pre ľudí, alebo sa spiatočnícky obráti k podpore automobilizmu.

Ako som už dávnejšie o tejto ulici písal, transformáciu Blumentálskej považujem v kontexte iných podobných zásahov, napriek určitým výhradám, za ukážkovú. Z pôvodne zanedbaného priestoru, kde jednoznačne dominovala individuálna automobilová doprava, sa stala „kompletná ulica“ s adekvátnym priestorom pre chodcov, cyklistov, zeleň a nakoniec aj pre autá.

Rozšírenie priestoru pre chodcov, cyklistov a zeleň si však vyžiadalo nevyhnutnú zmenu spôsobu parkovania, keď sa doteraz parkovalo kolmo a priamo nad koreňmi stromov. Výsledkom zmeny parkovacieho režimu je mierny úbytok počtu parkovacích miest. Ako je v Bratislave, kde má parkovanie pre mnohých status posvätnej kravy, tradíciou, voči tomuto kroku vypukla búrka nevôle od malej, no hlasnej skupiny ľudí.

Táto skupina aktívne vystúpila aj na verejnom stretnutí, ktoré zorganizovala starostka mestskej časti Zuzana Aufrichtová. Prítomní občania vyjadrili nesúhlas s redukciou parkovania, pričom najtvrdšie sa voči zmenám ohradil zástupca miestneho občianskeho združenia Blumental. Napätá situácia na stretnutí viedla starostku k pozastaveniu prác na rekonštrukcii druhej časti ulice, pričom o ďalšom pokračovaní majú rozhodnúť staromestskí poslanci.

Najčastejším argumentom nespokojných občanov je pokles kvality života. V prípade redukcie parkovacích miest sa podľa nich výrazne zníži komfort týchto ľudí, seniori sa nedostanú do nemocníc, deti nebudú môcť byť dopravené do škôlok a podobne. Okrem toho zaznel aj argument, že cyklisti patria na chodník, kde budú bezpečnejší, ako aj zmienka, že zeleň na ulici je negatívom, lebo znečisťuje autá.

 

Niektorí miestni obyvatelia a poslanci považujú doterajší režim za lepší ako verejný priestor pamätajúci na potreby chodcov, cyklistov a zelene

 

Odhliadnuc od faktu, že ide o zjavné nezmysly, podrobnejšia analýza stavu ulice ukazuje, že v oblasti parkovania príde vplyvom obnovy k zlepšeniu. Pred začatím rekonštrukcie bolo na tomto úseku Blumentálskej 117 parkovacích miest, vrátane parkovania na koreňoch stromov. To má však negatívne dôsledky na zdravie a stabilitu stromov, samospráva tak musí danému spôsobu zabrániť, ak má chraniť zdravie a majetok občanov. Po zakomponovaní arboristických štandardov by tak malo byť na ulici po správnosti 52 parkovacích miest.

V skutočnosti ich však bude viac – keďže sa zmenilo parkovanie z kolmého na pozdĺžne, vznikne priestor po okrajoch ulice. Na severnej strane, ktorá je už obnovená, to je 39 miest, na južnej, o ktorej osude sa rozhoduje, to bude 38 miest – dokopy teda 77 miest, o 25 miest viac, ako by na ulici bolo, kebyže sa daný projekt nerealizuje.

Iný pohľad do situácie vnáša aj preskúmanie aktivít vyššie zmieňovaného združenia. Krátka prehliadka oficiálnej webovej stránky ukazuje, že zmyslom činnosti tohto občianskeho združenia je predovšetkým regulácia parkovania, pričom na parkovaciu kartu má nárok člen združenia, ktorý zaplatí nemalé členské (vstupný príspevok 100 eur, ročný 80 eur), pričom členom môže byť nielen rezident, ale aj podnájomník či zamestnanec firmy v oblasti. Len na Valnom zhormaždení bolo prítomných 71 členov (t.j. 5.680 eur za rok). Občianske združenie má pre parkovanie zverené vnútroblokové pozemky od mestskej časti.

Zmena režimu parkovania by tomuto združeniu zásadne narušila prílev príjmov, preto sa domnievam, že odpor o.z. Blumental je daný skôr ekonomickými dôvodmi, ako reálnou obavou o zhoršenie kvality života. Podľa mne známych informácii, je členkou združenia aj jedna z poslankýň, najviac bojujúca proti rekonštrukcii ulice.

Jedna z najsľubnejších revitalizácii verejného priestoru v Bratislave v poslednom období sa tak (aj vďaka kontroverznému rozhodnutiu starostky) stáva rukojemníkom záujmových skupín, ktorým nezáleží na skutočnej kvalite života, ale len na ich osobnom komforte a ekonomickom profite, slepo ignorujúc záujmy komunity ako takej. Asi sotva si možno pod kvalitnou ulicou predstaviť Blumentálsku bez stromov či s nebezpečnými chodníkmi, kde hrozia strety medzi chodcami a automobilmi (nehovoriac o cyklistoch).

Nanešťastie, táto skupina má podporu v osobe niektorých poslancov, ktorí sa v kampani zaviazali dodržiavať princípy, smerujúce k zvyšovaniu úrovne verejného priestoru, regulácii automobilovej dopravy, podpore alternatívnych spôsobov dopravy a úplne všetci sa oháňali zeleňou. Pri prvej príležitosti dokázať, že za týmito princípmi stoja, ich však odhodili ako smetie.

Zajtrajšie hlasovanie symbolicky ukáže, či je Bratislava (a Staré mesto, časť mesta najmenej závislá od automobilov) pripravená niečo urobiť v prospech ľudí a boja proti klimatickým zmenám. Blumentálska nie je dopravne významná ulica, ide o upokojenú rezidenčnú zónu. Ak sa zastaví rekonštrukcia takéhoto priestoru, potom to bude veľmi zlý signál pre rozsiahlejšie zámery inde v metropole.

Aj preto sa zajtra nebude rozhodovať len o Blumentálskej, ale aj o meste ako takom.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube