Author photoMartina Gregová 31.05.2024 20:30

Zásadný krok pre slovenské zdravotníctvo. Banská Bystrica dostane supermodernú nemocnicu

Výstavba novej nemocnice v Banskej Bystrici je najväčším investičným zámerom, ktorý bude realizovaný z Plánu obnovy a odolnosti. Priniesť má až 771 nových lôžok. Ministerstvo zdravotníctva SR avizovalo, že k začiatku výstavby dôjde už tento rok.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

Z Plánu obnovy a odolnosti bolo na výstavbu nových slovenských nemocníc vyčlenených vyše 900 miliónov eur. Z tejto sumy mali byť pôvodne financované dva projekty - Univerzitná nemocnica v Martine a Univerzitná nemocnica Bratislava na Rázsochách.

Zatiaľ čo budúcnosť martinskej nemocnice je zatiaľ relatívne optimistická, druhé spomínané zdravotnícke zariadenie pred časom zo zoznamu definitívne vypadlo. Univerzitnú nemocnicu Bratislava na Rázsochách nahradil projekt novej Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Vzhľadom na plánovanú výšku investície ide podľa Petra Kmeca, podpredsedu vlády pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov, o najväčší investičný zámer, ktorý bude realizovaný z tohto mechanizmu. 

Základnou myšlienkou projektu je centralizácia zdravotníckych prevádzok do jedného funkčného celku, zjednodušenie pohybu pacientov a zdravotníckeho personálu a rozvoj technického zázemia a infraštruktúry. Za architektonickým riešením objektu stojí české štúdio CASUA. Projekt vznikol na základe spolupráce českého štúdia so slovenskými architektmi.

Galéria

  • Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR
  • Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR
  • Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR
  • Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR
  • Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

Projekt predpokladá rekonštrukciu a zbúranie niektorých starých stavieb vrátane hlavnej dominanty dvoch spojených blokov a výstavbu nových objektov v rámci existujúceho areálu FNsP FDR. Nový vstupný objekt bol navrhnutý ako organická vlna spájajúca nové jednoduché kubické časti nemocnice s existujúcou poliklinikou. Hlavná fasáda bude pozostávať z bielych kompozitných panelov.   

Podľa zverejnených informácií má plánovaná nemocnica priniesť celkovo 771 nových lôžok. Izby budú navrhnuté prioritne pre jedného a dvoch pacientov. Každá z nich bude mať vlastné hygienické zázemie. Nové budovy majú byť vybavené najmodernejšími technológiami a mnohé procesy majú byť digitalizované a zautomatizované.  

Vzniknúť tak má moderné zariadenie nadregionálneho významu. „Víziou Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica je byť inovatívnou nemocnicou so špičkovým vybavením poskytujúcou excelentnú zdravotnú starostlivosť so silnou orientáciou na pacienta na regionálnej, slovenskej a medzinárodnej úrovni s dôrazom na vzdelávanie, vedu a výskum,“ tvrdí riaditeľka nemocnice Miriam Lapuníková.  

Dôležitou súčasťou projektu je tiež parkovací dom, ktorý by mal pomôcť vyriešiť aktuálny problém s nedostatkom parkovacích miest v areáli nemocnice a v jej blízkom okolí. „Vďaka tejto veľkej investícii dokážeme priniesť kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť, pretože investície do modernizácie zdravotníckych zariadení sú kľúčové pre rozvoj infraštruktúr a progres nášho zdravotníctva,“ vyhlásila súčasná ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková. 

Do verejného obstarávania na realizáciu projektu sa pred časom prihlásilo päť uchádzačov. Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta minulý týždeň, po ukončení verejného obstarávania, podpísala zmluvu s vybraným zhotoviteľom. Spomedzi všetkých uchádzačov sa víťazom verejného obstarávania stalo Združenie nemocnica BB, STRABAG PS a Siebert + Talaš s ponukou v hodnote 297 miliónov eur bez DPH. Podpisu zmluvy predchádzalo námietkové konanie, ku ktorému došlo na podnet jedného z neúspešných uchádzačov.

Otvára sa tak cesta k realizácii stavby. „Verím, že tak komplexný projekt, akým výstavba novej Rooseveltovej nemocnice bez pochýb je, bude silnou pridanou hodnotou pre pacientov regiónu, zamestnancov, ale aj celého Slovenska. Zároveň verím, že pozitívna vízia nám pomôže prekonať všetky prekážky a dôjsť k úspešnému cieľu otvorenia novej nemocnice v Banskej Bystrici,“ dodáva M. Lapuníková. 

Podľa míľnikov, určených Plánom obnovy a odolnosti, by mala byť hrubá stavba nemocnice dokončená do júna 2026. V priebehu tohto roka by teda malo dôjsť k prvým búracím prácam. Začatie samotnej výstavby je momentálne naplánované na december 2024. Podľa Plánu obnovy a odolnosti by malo k odovzdaniu novej banskobystrickej nemocnice do užívania prísť najneskôr do konca roka 2028. 

Dokončenie novej nemocnice F.D. Roosevelta, rovnako ako tej martinskej, by mohlo výrazným spôsobom zvýšiť úroveň slovenského zdravotníctva. Obzvlášť stredné Slovensko je totiž v tomto ohľade roky opomínané. Po dokončení oboch projektov bude situácia diametrálne odlišná. 

Kľúčové však naďalej ostáva, ako sa všetkým zainteresovaným stranám podarí dodržať stanovené termíny v rámci Plánu obnovy a odolnosti, ktorý má pokryť predovšetkým realizáciu hrubej stavby. V prípade, že sa ich dodržať nepodarí, bude nutné výstavbu zaplatiť zo štátneho rozpočtu - a to nebude vôbec jednoduché. Podľa rezortu zdravotníctva to ale momentálne nehrozí. 

 

(SITA, HNonline, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube