Author photoMartina Gregová 04.03.2024 19:30

Spása zdravotníctva alebo obrovské problémy? Moderné nemocnice sa blížia, nie však dosť rýchlo

V horizonte niekoľkých rokov by na Slovensku mali pribudnúť dve úplne nové moderné nemocnice - v Martine a Banskej Bystrici. Financované majú byť z Plánu obnovy a odolnosti a Ministerstvo zdravotníctva SR si od nich sľubuje citeľné zvýšenie kvality slovenského zdravotníctva. Projekty sú však spojené s komplikáciami, ktoré ohrozujú ich skoré dokončenie. 

Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici. Zdroj: CASUA

Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici. Zdroj: CASUA

Na výstavbu nových slovenských nemocníc bolo z Plánu obnovy a odolnosti vyčlenených zhruba 900 miliónov eur. Z tejto sumy mali byť pôvodne financované dva projekty - Univerzitná nemocnica v Martine a Univerzitná nemocnica Bratislava na Rázsochách.

Anonymná urbanisticko-architektonická súťaž návrhov na budúcu podobu univerzitnej nemocnice v Martine bola vyhlásená už v roku 2017. Spomedzi trinástich odovzdaných koncepcií v súťaži zvíťazila vízia od architektov Tomáša Auxta a Petra Kožuška, ktorí sú súčasťou známej kancelárie Pantograph. Zadaním súťaže bolo navrhnúť „Nemocnicu budúcnosti" a v tomto duchu bol ich návrh aj poňatý. 

Podľa predstavených a postupne sa vyvíjajúcich vizualizácií má ísť o modernú priestrannú budovu obklopenú zeleňou. Do oblasti, kde dlhodobo chýba moderné zdravotnícke zariadenie, má nová univerzitná nemocnica priniesť až 660 nových lôžok a 19 operačných sál. Vláda Slovenskej republiky o výstavbe Nemocnice Svätého Martina rozhodla na svojom zasadnutí dňa 1.7.2022. 

Galéria

  • Univerzitná nemocnica v Martine. Zdroj: UNM
  • Univerzitná nemocnica v Martine. Zdroj: UNM
  • Univerzitná nemocnica v Martine. Zdroj: UNM
  • Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici. Zdroj: CASUA
  • Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici. Zdroj: CASUA
  • Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici. Zdroj: CASUA
  • Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici. Zdroj: CASUA
  • Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici. Zdroj: CASUA

Hrubá stavba novej univerzitnej nemocnice v Martine sa podľa pôvodných plánov mala finalizovať už o dva roky. Podľa súčasnej ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej sa však štátu stále nepodarilo nájsť zhotoviteľa stavby ani vysporiadať pozemky, na ktorých má nemocničný komplex stáť. „Chceme už teraz upozorniť na to, kde sú problémy. Musíme sa vyhnúť scenáru, aby sa z Martina stali Rázsochy 2. Nedovolím, aby sme peniaze, ktoré sme dostali, nevyužili a museli ich vracať späť do Bruselu,” povedala Dolinková počas tlačovej konferencie začiatkom tohto roka. 

Problematické bolo podľa Ministerstva zdravotníctva SR vyvlastnenie pozemkov. Podľa nového riaditeľa Univerzitnej nemocnicne v Martine Petra Durného niektorí vlastníci odmietajú akékoľvek vysporiadanie, iní si zase za predaj pozemkov žiadajú nerealisticky vysoké ceny.

Pred pár dňami však ministerstvo informovalo, že vysporiadania pozemkov v súvislosti s výstavbou novej Univerzitnej nemocnice sv. Martina (UNM) smerujú k úspešnému zavŕšeniu. „Zástupcovia Univerzity Komenského na ústnom prejednávaní ceny s vedením UNM koncom minulého týždňa nenamietali cenu za prevod pozemkov. Môžem oficiálne potvrdiť to, čo som avizovala pred dvomi týždňami na tlačovej konferencii," uviedla Dolinková. „Ide o ďalší významný posun v prípade novej nemocnice v Martine." 

Napriek tomu treba povedať, že zámer je dnes vo výraznom omeškaní. Stále nie sú ukončené všetky povoľovacie procesy ani tender na zhotoviteľa stavby. Májové kolo tendra bolo neúspešné, nemocnica ho tak musela zopakovať. „Je potrebné povedať, že prvé, májové kolo tendra bolo nesprávne manažované a jeho neúspech viedol k časovému sklzu minimálne 10 mesiacov,“ skonštatoval Durný. 

Keďže kvôli financovaniu je potrebné projekt dokončiť do roku 2026, nie je už reálne, aby došlo k dobudovaniu nemocnice aj jej vybaveniu. Zámer sa dostal z úrovne Full Fit Out na úroveň Shell & Core, dokončená tak bude len hrubá stavba. Časť prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti tak nebude k dispozícii, dovybavenie nemocnice bude musieť zafinancovať štát. 

 

Univerzitná nemocnica v Martine. Zdroj: UNM

 

Z Plánu obnovy a odolnosti má byť financovaná aj výstavba novej Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Pôvodne sa s ňou v Pláne obnovy a odolnosti síce nepočítalo, no potom, čo zo zoznamu vypadla bratislavská nemocnica Rázsochy, nahradila ju práve Rooseveltova nemocnica. Projekt predpokladá rekonštrukciu a zbúranie niektorých starých objektov vrátane hlavnej dominanty dvoch spojených blokov a výstavbu nových objektov v rámci existujúceho areálu FNsP FDR.  

Podobu vstupného objektu a architektonické riešenie fasád navrhlo české štúdio CASUA v spolupráci so slovenskými architektmi. Vstupný objekt bol navrhnutý ako organická vlna spájajúca nové jednoduché kubické časti nemocnice s existujúcou poliklinikou. Hlavná fasáda bude pozostávať z bielych kompozitných panelov. 

Koncom minulého roka Rooseveltova nemocnica informovala, že v rámci príprav projektu rekonštrukcie a výstavby novej nemocnice sa jej už podarilo získať rozhodnutie stavebného úradu. „Stavebný úrad mesta Banská Bystrica nám 8. decembra vydal doložky právoplatnosti a vykonateľnosti pre územné rozhodnutie, čo je zásadné pre napredovanie celého projektu,” uviedla koncom roka nemocnica.

V tomto momente by sa mali vyhodnocovať ponuky k rekonštrukcii a dostavbe nemocnice. So začiatkom stavebných prác sa počíta v závere roka 2024. Ani v prípade Banskej Bystrice sa nestíha úplné dokončenie projektu, budovať sa bude len hrubá stavba. 

 

Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici. Zdroj: CASUA

 

Oba projekty majú spoločných niekoľko znakov. V oboch prípadoch bolo v rámci tendrov potrebné predlžovať lehoty na predkladanie ponúk, rovnako ako znižovať pokuty za nedodržanie termínov výstavby. Celkové náklady na martinskú nemocnicu sú momentálne odhadované na 330 miliónov eur bez DPH. Výstavba nemocnice v Banskej Bystrici by mala stáť takmer 369 miliónov eur bez DPH. Aj tu má veľkú časť nákladov pokryť štátny rozpočet. Funkčné nebudú skôr ako v roku 2028. 

Pri oboch zámeroch ide bezpochyby o technicky, časovo a finančne náročné projekty. Ich úspešné dokončenie by mohlo výrazným spôsobom zvýšiť úroveň slovenského zdravotníctva. Vzhľadom na to, že výstavba oboch nemocníc má byť financovaná predovšetkým z Plánu obnovy a odolnosti, je ale ešte stále možné, že projekty dopadnú sklamaním. 

Kľúčové je, či sa skutočne podarí stanovené termíny dodržať. Ak by sa to ale nepodarilo, môžu dopadnúť ako obrovský finančný záväzok, ktorý budú splácať slovenskí občania - alebo vzniknú nové Rázsochy. 

 

(SME, CASUA, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Aktuality, Pravda, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube