Author photoSimona Schreinerová 14.11.2023 15:58

Moderné zdravotníctvo neistým snom. Vláda chce rozhodnúť o Rázsochách, príprava pokračuje

Výstavba novej Univerzitnej nemocnice Bratislava na Rázsochách mala byť jedným z kľúčových projektov rozvoja zdravotníckej infraštruktúry v krajine. Financovanie mal zabezpečiť Plán obnovy a odolnosti, tento zámer sa však nevydaril. V tomto momente ostáva otáznym aj samotný plán na výstavbu zariadenia, hoci príprava pomaličky postupuje.

Zdroj: Mochly Eldar Architects

Zdroj: Mochly Eldar Architects

Príprava pokračuje

Veľká koncová nemocnica má byť podľa aktuálnych plánov umiestnená v severozápadnej časti mesta, v Mestskej časti Bratislava – Lamač v lokalite Zečák. Územie je dlhodobo určené pre umiestnenie významného zdravotníckeho zariadenia, preto sa v okolí nenachádza masívnejšia zástavba. Areál nemocnice je v súčasnosti obklopený záhradkárskou kolóniou. 

Daná situácia pretrváva už niekoľko desaťročí. Začiatky pôvodného projektu sa datujú do roku 1982, keď bola vypracovaná projektová dokumentácia pre novú nemocnicu a o tri roky neskôr aj schválená. Nemocnica získala dlhoočakávané stavebné povolenie v roku 1987, čo viedlo k začiatku prvých stavebných prác.

Začiatkom 90. rokov boli tieto práce pozastavené a nakoniec úplne ukončené kvôli zrušeniu financovania v roku 2000. Dokončila sa len hrubá stavba, ktorá bola na konci minulého desaťročia asanovaná za 17 miliónov eur. Celkovo už bolo do nemocnice investovaných niekoľko desiatok miliónov eur. Napriek verbálnej podpore zámeru výstavby nového komplexu na špičkovej úrovni bola jeho príprava niekoľko rokov na veľmi obmedzenej úrovni. 

Galéria

 • Zdroj: Mochly Eldar Architects
 • Zdroj: Mochly Eldar Architects
 • Zdroj: Mochly Eldar Architects
 • Zdroj: Mochly Eldar Architects
 • Zdroj: Mochly Eldar Architects
 • Zdroj: Mochly Eldar Architects
 • Zdroj: Mochly Eldar Architects
 • Zdroj: Mochly Eldar Architects
 • Zdroj: Mochly Eldar Architects
 • Zdroj: Mochly Eldar Architects
 • Zdroj: Mochly Eldar Architects
 • Zdroj: Mochly Eldar Architects

V roku 2022 sa však projekt nového zdravotníckeho zariadenia, ktoré má byť postavené na mieste pôvodného skeletu, výrazne posunul vpred. Vláda Slovenskej republiky schválila výstavbu dlhodobo plánovanej nemocnice na Rázsochách, pričom hrubá stavba mala byť financovaná z Plánu obnovy a odolnosti. To by si vyžadovalo jej dokončenie v roku 2026, čo odborníci označili za nereálne. Neprekvapivo, v júni 2023 bolo oznámené, že nemocnica nebude postavená z peňazí plánu obnovy.

Napriek tomu sa už rozbehnutá projektová príprava nezastavila. Ministerstvo zdravotníctva SR predložilo začiatkom tohto roka zámer na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA). Aktuálne bola zverejnená správa o hodnotení, pričom ide o tzv. „veľkú EIA“. Spracovaná bola aj na základe doručených pripomienok k zámeru, rozsahu hodnotenia a analýz dát sa z hľadiska štruktúry nemocnice.

Objekt novej univerzitnej nemocnice bude kopírovať pôdorys pôvodnej stavby. Samotný nemocničný komplex bude pozostávať z budovy nemocnice a akademickej budovy. Budova bude kompaktným viacpodlažným celkom. Pozostávať má z troch suterénnych podlaží, troch nadzemných podlaží podnože a počnúc štvrtým nadzemným podlažím sa mení tvar budovy na dve veže tvaru H.

Od štvrtého po siedme nadzemné podlažie bude situovaná lôžková časť nemocnice. Na strešnej konštrukcii juhovýchodnej veže sa vybuduje vyvýšený heliport pre urgentný príjem. Riešenie budovy nemocnice do budúcna umožňuje výstavbu samostatnej nemocničnej budovy v druhej etape s kapacitou 360 lôžok v rámci tretej veže. Koncepčné riešenie budovy nemocnice v prvej etape uvažuje so základnými funkčnými väzbami, umožňujúcimi v budúcnosti prepojenie budov oboch etáp.

V prvej etape sa počíta s 802 lôžkami, ďalej so 42 lôžkami určenými pre jednodňovú starostlivosť a 20 lôžkami pre observačnú starostlivosť, s 24 operačnými sálami, 92 ambulanciami a 43.660 hospitalizáciami ročne. Do budúcna je pre druhú etapu uvažované s rozšírením nemocnice o ďalších 360 lôžok.

Predpokladaný termín začatia výstavby je v súčasnosti druhý kvartál 2025, dokončená by mala byť na konci roka 2031. Predpokladaný začiatok prevádzky bude známy po spresnení inštalácie medicinálnych technológií a následnom odovzdávacom a kolaudačnom procese.

 

Zdroj: Mochly Eldar Architects

 

Otázne priority

Súčasťou správy o hodnotení je vyhodnotenie pripomienok, doručených k zámeru a rozsahu hodnotenia. Väčšina sa týkala doplnenia posudkov, ako je hluková štúdia, dopravno-kapacitné posúdenie, rozptylová štúdia či spresnenie dopravného napojenia. Takmer všetky relevantné pripomienky boli zapracované do správy o hodnotení, resp. vysvetlené v rámci vyhodnotenia pripomienok. Viac ako 600-stranový dokument vo výsledku obsahuje naozaj komplexné informácie o pripravovanej nemocnici aj o jej vplyve na životné prostredie.

Proces EIA tak postupuje. Voči realizácii neboli vznesené zásadné pripomienky, ktoré by ju mohli zastaviť. Doplnené projektové dokumentácie a hladký priebeh povoľovacích procesov ale stále nie sú zárukou toho, že sa nemocnicu na Rázsochách podarí postaviť, a už vôbec nie v predpokladanom termíne.

programového vyhlásenia vlády sa nezdá, že by výstavba Národnej univerzitnej nemocnice patrila medzi najvyššie priority, aj keď sa v dokumente spomína. Medzi krátkodobé priority vlády má patriť prijatie rozhodnutia o Národnej univerzitnej nemocnici v Bratislave, čo ale priamo neznamená, že by sa mala nachádzať na Rázsochách.

Podľa Denníka N ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková chce, aby vláda vydala stanovisko aspoň v tom, kde bude nemocnica v Bratislave stáť. Po zohľadnení všetkých odborných pripomienok, audite lôžkového fondu a personálnych zdrojov sa majú vykonať potrebné kroky, aby sa dalo v čo najkratšom čase rozhodnúť o finálnej podobe Národnej univerzitnej nemocnice v Bratislave. Ministerka pripúšťa, že sa dobudovať nestihne. 

Každopádne, ak by napokon mala byť skutočne na Rázsochách, ďalším stupňom po ukončení povoľovacieho procesu a súvisiacich dokumentácií má byť vyhlásenie súťaže na zhotoviteľa stavby. Až potom sa môžu začať skutočné stavebné práce. 

Nemocnica na Rázsochách (resp. hocijaká veľká koncová nemocnica) bude obrovským projektom, ktorý si vyžiada mimoriadne náklady. Keďže sa ho nepodarí financovať z Plánu obnovy a odolnosti, štát bude musieť hľadať iné zdroje a podporu. Cena nového zdravotníckeho a akademického komplexu sa bude pohybovať v stámiliónoch eur.

 

Zdroj: Mochly Eldar Architects

 

Majú vôbec Rázsochy zmysel?

Nad roky plánovanou nemocnicou, ktorú by nielen Bratislava rozhodne potrebovala, stále visí otáznik. V ideálnom prípade, teda bez ďalších prieťahov a pri vyriešenom financovaní, bude nemocnica postavené najskôr na začiatku budúcej dekády. Aj tento odhad však môže byť prehnane optimistický, najmä ak prihliadneme na históriu projektu.

Okrem toho sa už dlhšie ozývajú hlasy ktoré tvrdia, že výstavba nemocnice na Rázsochách nie je vhodná. Argumentom je najmä vznik nemocnice na Boroch, vďaka ktorej získala západná časť Bratislavy moderné spádové zdravotnícke zariadenie. Preto by bolo podľa kritikov rozumnejšie vybudovať novú nemocnicu vo východnej časti mesta. Slabými stránkami tohto pohľadu sú však nedostatok vhodného miesta, dostupných pozemkov a absencia alternatívneho projektu. Príprava by sa tak opäť vrátila úplne na začiatok.

Bory síce čiastočne pomohli kritickej situácii v zdravotníctve, ale určite ju nevyriešili. Nemocnica má limitovaný počet medicínskych programov a nie je natoľko komplexná, ako majú byť Rázsochy. Taktiež zatiaľ nejde o výukovú nemocnicu, pričom moderná nemocnica tohto typu je v Bratislave mimoriadne potrebná.

Prebiehajúce posudzovanie vplyvov na životné prostredie dáva určitú nádej, že zámer ešte nie je definitívne pochovaný. Začiatok skutočnej výstavby Rázsoch však ostáva na míle vzdialený. Projekt bol prioritou pre niekoľko predchádzajúcich vlád, ale prakticky nič sa nezmenilo - s výnimkou odstránenia pôvodného skeletu. Diskusie o opodstatnenosti (umiestnenia) tohto zariadenia pravdepodobne budú pokračovať. Nie je vylúčené, že projekt postihne osud iných neslávne známych štátnych projektov - vrátane večne nedokončeného prepojenia Bratislavy a Košíc diaľnicou. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube