Author photoAdrian Gubčo 17.08.2023 11:43

Nemocnica na Rázsochách žije. Ministerstvo zdravotníctva postupuje v príprave projektu, odhaľuje jeho podobu

Výstavba novej Univerzitnej nemocnice Bratislava na Rázsochách mala byť jedným z kľúčových projektov rozvoja zdravotníckej infraštruktúry v krajine, financovaná z Plánu obnovy a odolnosti. Hoci je tento plán už zrušený, príprava zámeru aj naďalej napreduje. Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR) oznámilo, že sa priblížilo k realizácii.

Zdroj: Mochly Eldar Architect

Zdroj: Mochly Eldar Architect

Ako uvádza MZ SR, ako objednávateľ projektovej dokumentácie výstavby nemocnice prevzal ďalšie dva stupne projektovej dokumentácie, konkrétne Program požiadaviek P3.0, ako aj Kompletnú urbanisticko-architektonickú štúdiu. To vytvára predpoklad pre pokračovanie projektových prác v podrobnejšej rovine.

Pre zhotoviteľa projektovej dokumentácie, združenie Amberg Engineering Slovakia a CED Consulting, tento krok zároveň predstavuje odsúhlasenie doteraz naprojektovaných a odovzdaných častí projektovej dokumentácie v definovanom rozsahu. K návrhu a spracovaniu sa podľa MZ SR pozitívne vyjadrila aj odborná lekárska verejnosť. Ministerstvo zároveň združeniu po predložení faktúr uhradí za obidva splnené míľniky sumu vo výške 3,3 milióna eur.

Aktuálne sa tak MZ SR sústredí na niekoľko ďalších aktivít. Finalizuje sa Správa o hodnotení k procesu posúdenia vplyvov na životné prostredie (EIA) tak, aby bola do konca tohto mesiaca podaná žiadosť o vydanie záverečného stanoviska na Ministerstvo životného prostredia SR. Takisto sa riešenie konzultuje s Úradom hodnoty za peniaze o záveroch či odporúčaniach, vyplývajúcich zo Štúdie uskutočniteľnosti.

Galéria

 • Zdroj: Mochly Eldar Architect
 • Zdroj: Mochly Eldar Architect
 • Zdroj: Mochly Eldar Architect
 • Zdroj: Mochly Eldar Architect
 • Zdroj: Mochly Eldar Architect
 • Zdroj: Mochly Eldar Architect
 • Zdroj: Mochly Eldar Architect
 • Zdroj: Mochly Eldar Architect
 • Zdroj: Mochly Eldar Architect
 • Zdroj: Mochly Eldar Architect
 • Zdroj: Mochly Eldar Architect
 • Zdroj: Mochly Eldar Architect

Tieto sa dotýkajú najmä plánovaného rozsahu zabezpečenia poskytovania zdravotnej starostlivosti v Bratislave a okolí, a to aj z pohľadu strategického nasmerovania zdravotníckych zariadení a rozvoja poskytovania zdravotnej starostlivosti a možností na vzdelávanie budúcich lekárov. Zverejnenie štúdie a podanie na ÚHP je plánované do konca septembra 2023.

Ďalšie úpravy sa týkajú aktualizácie vstupných dát v súvislosti s medicínskym programom plánovaného rozsahu poskytovania zdravotnej starostlivosti pre potreby realizátora projektu. MZ SR totiž menilo počet lôžok. Podľa súčasnej vízie má v prvej fáze vzniknúť 802 lôžok a v druhej ďalších 360. Projektanti to museli náležite zohľadniť a nanovo nastaviť organizáciu prevádzky nemocnice.

MZ SR ďalej pracuje na definovaní vyvolaných investícií či investícií, potrebných pre napojenie nemocnice a budúcej akademickej budovy na dopravnú a technickú infraštruktúru. Ministerstvo taktiež rozvíja spoluprácu s odborníkmi z Univerzitnej nemocnice Bratislava, pri príprave vzdelávacej časti prebieha obojstranná komunikácia so zástupcami akademickej obce. K partnerom tak patrí Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Slovenská zdravotnícka univerzita a príslušný odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

V tomto momente tak všetko smeruje k realizácii projektu. Definované už boli všetky predpokladané náklady na realizáciu (hoci ich MZ SR nekonkretizovalo) a pokračuje spolupráca so zhotoviteľom projektovej dokumentácie. Ministerstvo zdravotníctva SR postupuje v zmysle vládneho uznesenia, na základe ktorého musí vykonať kroky, vedúce k výstavbe Univerzitnej nemocnice Bratislava v lokalite Rázsochy.

Ďalším stupňom po vypracovaní dnes prebiehajúcich aktivít má byť vyhlásenie súťaže na zhotoviteľa stavby. Projekt takisto musí prejsť povoľovacím procesom. Až potom sa môžu začať skutočné stavebné práce. 

 

Zdroj: Mochly Eldar Architect

 

Nemocnica na Rázsochách bude obrovským projektom, ktorý si vyžiada mimoriadne náklady. Keďže sa ho nepodarí financovať z Plánu obnovy a odolnosti, štát bude musieť hľadať iné zdroje a podporu. Cena nového zdravotníckeho a akademického komplexu sa bude každopádne pohybovať v stámiliónoch.

S prihliadnutím na zložitosť celého zámeru nemožno očakávať, že príprava a realizácia bude úplne rýchla a hladká. V tomto momente možno optimisticky veriť v dokončenie azda v roku 2029. Reálne to môže byť aj neskôr. Je viac ako isté, že obrovská vízia novej nemocnice bude terčom politických konfliktov, čo môže oddialiť či dokonca ohroziť jej dodanie.

Napokon, už teraz sa ozývajú hlasy, podľa ktorých je výstavba nemocnice na Rázsochách nevhodná. Kritici namietajú, že s otvorením Borov získala západná časť Bratislavy nemocnicu, preto by bolo lepšie budovať nové zariadenie vo východnej časti mesta. Nedostatkom tohto pohľadu je ale absencia vhodného miesta, pozemkov a neexistencia akéhokoľvek náhradného projektu. Príprava by sa tak opäť vrátila na začiatok.

Hoci Nemocnica Bory obohatila mozaiku zdravotníckych zariadení v metropole, treba pripomenúť, že nejde o koncovú nemocnicu pre všetkých pacientov a pre celú krajinu mimo siete Svet zdravia. Bory majú limitovaný počet medicínskych programov a nie sú natoľko komplexné, ako majú byť Rázsochy. Taktiež zatiaľ nejde o výukovú nemocnicu, ktorá je v Bratislave (na modernej úrovni) potrebná tiež.

Diskusia o perspektíve Rázsoch bude pokračovať pravdepodobne až do momentu, kým sa nezačne zariadenie stavať – a možno ani to ju nezastaví. Napokon, dnes pripravovaný zámer je náhradou projektu veľkej nemocnice, ktorá mala v lokalite vzniknúť už dávno. Komplex sa začal stavať v roku 1987 a dostal sa do štádia hrubej stavby a inštalácie okien a vzduchotechniky. Ani to nebránilo tomu, aby bol skelet nakoniec triumfálne zbúraný.

Jednotlivé slovenské vlády sľubovali, že projekt konečne dobudujú, dávali si ho medzi priority a prezentovali odvážne vízie. Nateraz existuje aspoň nová dokumentácia. Už čoskoro sa ukáže, či sa niečo z nej prenesie do reality a Univerzitná nemocnica Bratislava v lokalite Rázsochy neostane len snom – podobne ako diaľnica do Košíc, olympiáda v Tatrách či vysokorýchlostná železnica z Bratislavy do Paríža. 

 

(MZ SR, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube