Author photoSimona Schreinerová 29.02.2024 14:37

Unikátny projekt s dobročinným obsahom. Na Kramároch vznikne charitatívny dom, spojený so známym reťazcom

Existencia detských nemocníc na seba viaže prítomnosť viacerých súvisiacich zariadení alebo funkcií. Jednou z nich je ubytovanie pre rodiny pacientov, čo sa týka najmä dlhodobejšie hospitalizovaných detí zo vzdialenejších regiónov. Mnohé z týchto rodín si však nemôžu dovoliť platiť hotely alebo prenájmy bytov. Presne pre takýchto ľudí by mal byť určený výnimočný projekt v susedstve Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH). 

Zdroj: A3 Architekti

Zdroj: A3 Architekti

Detská nemocnica na Kramároch sa snaží o výrazné zvýšenie svojej technologickej úrovne. Zámer modernizácie NÚDCH na Limbovej ulici v Novom Meste sa objavil pred viac ako rokom, keď bolo na Okresný úrad Bratislava doručené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti. Očakávané bolo hladké povoľovanie, voči projektu sa však objavil odpor časti lokálnej verejnosti.

Medzičasom, v jeho susedstve by mal vzniknúť nový objekt. Charitatívny dom Kramáre má vzniknúť na Jahodovej ulici. Na parcele bola v minulosti plánovaná výstavba objektu Villa Jahodová od spoločnosti Atrios. Podobne ako rekonštrukcia NÚDCH, aj tento zámer narážal na odpor časti verejnosti, ktorý viedol k viacerým úpravám a napokon aj k zrušeniu pôvodných plánov. 

Novonavrhovaná novostavba charitatívneho domu má byť riešená ako bytová budova v spojení so zariadeniami zdravotníctva a sociálnej starostlivosti. Slúžiť bude najmä pre susedný zdravotnícky areál. Objekt bude mať jedno podzemné podlažie (PP) a päť nadzemných podlaží (NP). Najvyššie podlažie bude zároveň ustupovať a zastreší sa plochou strechou. Navrhovaná stavba bude mať pôdorysný tvar písmena „L“, pričom širšie a vyššie krídlo má päť NP a užšie krídlo tri NP. 

 

Exteriérová vizualizácia bola vypracovaná pred finálnymi zmenami požadovanými magistrátom. Zdroj: A3 Architekti

 

V charitatívnom dome je navrhnutých celkovo 58 ubytovacích jednotiek, z toho 47 bude jednoizbových a 11 dvojizbových. Na prvom PP sa má nachádzať garáž pre 19 vozidiel (dalších 13 bude na teréne), rampa, chodby, sklady, dve komunikačné jadrá (schodisko a výťah), práčovňa, miestnosť pre upratovačku, ubytovanie pre personál a technické miestnosti. Na prvom NP bude umiestnený hlavný vstup, vstupná hala s recepciou, kancelária, prijímací priestor, spoločenská miestnosť, vedľajší vstup do objektu, technická miestnosť, sociálno-hygienické zázemie, sklady a deväť ubytovacích jednotiek. Štyri ubytovacie jednotky budú mať zo strany vnútrobloku loggie.

Na druhom a treťom NP sú navrhnuté identické dispozičné riešenia, teda sklady, WC a 16 ubytovacích jednotiek. Na štvrtom NP je navrhnutý sklad a 10 ubytovacích jednotiek. Aj na týchto podlažiach budú mať štyri z nich loggie. Na ustupujúcom piatom NP je navrhnutý sklad a sedem ubytovacích jednotiek. Dve z nich budú mať vonkajšie terasy.

Projekt má aktuálne vydané súhlasné záväzné stanovisko mesta. Predpoklad začiatku výstavby je rok 2026, dokončená by tak mohla byť v roku 2028.  

 

Zdroj: A3 Architekti

 

Na prvý pohľad banálny zámer je výnimočný vo viacerých ohľadoch. Upozorňuje na to Pavol Čechvala z kancelárie A3 Architekti, spojenej so spoločnosťou Atrios. „Projekt je aktivitou našej architektonickej kancelárie, súkromného investora a zahŕňa spoluprácu viacerých charitatívnych organizácií, najmä však Ronald McDonald House Charities (RMHC) a NÚDCH," vysvetľuje. RMHC je nezisková organizácia, založená reťazcom rýchleho občerstvenia McDonald's. Investorom je zas spoločnosť Jedna stavba s.r.o., ktorá je spojená s investičným klubom G4 Investments. 

„Základným leitmotívom projektu je poskytnúť zľavnené ubytovanie pre personál nemocníc, nielen NÚDCH, ale aj ďalších zdravotníckych zariadení na Kramároch, a úplne zadarmo ubytovanie pre rodiny detí, hospitalizovaných v NÚDCH,“ popisuje Čechvala. Zámer ráta s výrazným zapojením NÚDCH, jednak pri napĺňaní cieľov, ktoré má RMHC, prípadne iné charitatívne organizácie, venujúce sa chorým deťom.

RHMC už na svojom webe informuje o plánoch na vybudovanie Domu Ronalda McDonalda. Presný model spolupráce sa ale formuje. „Dodávame, že rokovania s RMHC o ich zapojení a spolufinancovaní projektu stále prebiehajú a nie sú ukončené. Jedna stavba s.r.o., RMHC a NÚDCH majú podpísané memorandum o spolupráci. Počas prebiehajúceho procesu územného rozhodnutia bude o budúcej spolupráci podpísané precíznejšie, detailnejšie memorandum, keďže už sú známe konkrétnejšie špecifiká projektu,“ upozorňuje Čechvala. 

Následne bude táto spolupráca ponúknutá aj iným zdravotníckym zariadeniam na Kramároch. Podľa Čechvalu prebehlo viacero rokovaní s viacerými charitatívnymi organizáciami. V priebehu získavania územného rozhodnutia by s nimi tiež malo byť spísané memorandum, ktoré bude v rámci povoľovacieho procesu predložené MČ Nové Mesto. „Veríme, že sa nám spolu s mestskou časťou, mestom, dotknutými inštitúciami a hlavne s tretím sektorom podarí priniesť tak potrebný projekt, ktorý pomôže deťom, ich rodičom a zdravotníkom.“

Dostupné sú aj prvé vizualizácie budúceho charitatívneho domu. Architekti však upozorňujú, že exteriérová vizualizácia bola vypracovaná pred finálnymi zmenami, požadovanými magistrátom. V každom prípade, pôjde o vcelku jednoduchú budovu, no s moderným interiérom, ktorý poskytne ubytovaným komfort a pohodlie v ťažkých chvíľach. 

 

Zdroj: A3 Architekti

 

Vo všeobecnosti možno zámer výstavby charitatívneho domu, ktorý by poskytol dočasné bývanie pre rodiny detí, liečených v NÚDCH, a pre zamestnancov nemocníc na Kramároch, hodnotiť ako mimoriadne pozitívny krok. RMHC pritom s obdobnými projektmi už má skúsenosť. Prvý český dom RMHC vznikol v areáli Fakultnej nemocnice v pražskom Motole. Projekt získal cenu Stavba roka 2023 za mimoriadne vydarenú realizáciu stavby s výnimočným sociálnym presahom.

Plán vybudovať podobný projekt v Bratislave by mal byť verejnosťou skôr vítaný, nakoľko dom poskytne potrebnú podporu už tak vystresovaným rodinám. Cieľom nie je iba ubytovať blízkych v susedstve nemocnice, ale tiež znížiť finančnú záťaž a vytvoriť určité komunitné prostredie, kde môžu rodiny nájsť vzájomnú podporu.

Treba však pripomenúť, že susedný NÚDCH sa pri zámere modernizácie svojho zariadenia musel vyrovnať s ťažkosťami. Masívna modernizácia, prestavba a dostavba ústavu za štvrť miliardy eur má zvýšiť jeho úroveň, zlepšiť prevádzku a pozdvihnúť komfort pre pacientov, rodičov i zdravotníkov. Viacerí jednotlivci aj občianske združenia blokovali zámer obštrukciami a proces EIA nie je dodnes ukončený. Napriek tomu, že charitatívny dom nebude prechádzať posudzovaním EIA, stále sú tu dotknuté strany, ktoré sa do povoľovacích procesov môžu zapojiť.

Snahy o narušenie projektu Domu Ronalda McDonalda by boli veľmi smutnou výpoveďou o stave spoločnosti. Prípadná neschopnosť akceptácie vyslovene verejnoprospešných a charitatívnych aktivít, orientovaných na najzraniteľnejších, by bola úplným dnom. Keďže sa to však stalo v prípade detskej nemocnice, nemožno to vylúčiť ani teraz. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube