Author photoMartina Gregová 25.02.2023 15:14

Umelecké vzdelávanie na najvyššej úrovni. Pardubice získajú školu, o ktorej sa Bratislave môže len zdať

Základné umelecké školy (ZUŠ) výrazným spôsobom prispievajú k formovaniu talentu u detí. V Pardubiciach pochopili, že vytvorenie kvalitných priestorov ZUŠ je jedným z kľúčových faktorov pre podporu tohto typu vzdelávania. Z toho dôvodu sa mesto prednedávnom rozhodlo vybudovať úplne novú budovu, ktorá bude slúžiť tomuto účelu.

Zdroj: Studio Perpektiv + Grido, architektura a design

Zdroj: Studio Perpektiv + Grido, architektura a design

Základná umelecká škola Pardubice-Polabiny bola prvýkrát otvorená už v roku 1968. Spočiatku sa v jej priestoroch vyučoval len hudobný, tanečný a výtvarný odbor. O pár rokov k nim pribudol aj literárno-dramatický. V súčasnosti prebieha výučba jednotlivých odborov vo viacerých budovách, nachádzajúcich sa v rôznych častiach mesta. Pedagógovia aj rodičia s deťmi tak dochádzajú nielen na viaceré lokality v rámci sídliska Polabiny, ale aj na sídlisko Dubina či do Svítkova.

Toto rozmiestnenie značne komplikuje život učiteľom, rodičom aj samotným žiakom. „Preto sme ako škola veľmi vďační zriaďovateľovi súťaže – Štatutárnemu mestu Pardubice, že spolu s nami vníma silnú potrebu novej spoločnej budovy ZUŠ Pardubice-Polabiny, ktorej návrh bude výsledkom architektonickej súťaže,” poďakoval Jiří Kabát, riaditeľ ZUŠ Pardubice-Polabiny. 

Predmetom súťaže, vyhlásenej v apríli minulého roku mestom Pardubice, bolo spracovanie návrhu novostavby základnej umeleckej školy s kapacitou minimálne 1.200 žiakov. Slúžiť by mala na výučbu všetkych štyroch odborov. Súťažiaci ďalej museli myslieť aj na návrh urbanistických a dopravných väzieb na okolie. Navyše mali vo svojich návrhoch predostrieť aj charakter interiéru budovy. Do súťaže sa zapojilo 12 autorských kolektívov. Do užšieho výberu odborná porota posunula 8 tímov.

 

Zdroj: Studio Perpektiv + Grido, architektura a design 


Víťazný návrh pochádza od Studia Perpektiv, ktoré na ňom spolupracovalo s Grido, architektura a design, s.r.o. Architektov k návrhu inšpirovalo predovšetkým rozmiestnenie existujúcej zelene, nachádzajúcej sa na riešenej parcele. Ako na súťažnom paneli uvádzajú: „Aby sme záhradu zbytočne nedelili na niekoľko menších častí, rozhodli sme sa program koncentrovať do kompaktnej hmoty, ktorá bude okolitú zeleň dopĺňať.” Okrem toho návrh nadviazal aj na svoje okolie. Novostavba ZUŠ-ky je situovaná na okraji pozemku tak, aby uvoľnila miesto pre novú terasu aj ihrisko, ktoré bude po novom umiestnené v priamej nadväznosti na neďaleké námestie Polabiny. 

Odborná porota v návrhu ocenila najmä jeho jasnú a suverénnu figúru a výraz. „Objekt má vysokú architektonickú kvalitu a dobre hospodári s priestorom. Vyniká tiež jasným a čitateľným vnútorným usporiadaním. Parter je navyše prínosom pre svoje okolie,” komentujú riešenie experti.

Zatiaľ, čo výučbové priestory Základnej umeleckej školy budú umiestnené na druhom a treťom nadzemnom podlaží, prvé podlažie obsadia priestory kaviarne, skúšobnej sály a v nadväznosti na aktívny parter vznikne aj vonkajšie hľadisko. Základný komunitný priestor v podobe multifunkčnej sály je v návrhu situovaný do stredu dispozície. Program školy je racionálne rozdelený podľa jednotlivých odborov v dvoch prstencoch. Okrem toho budú mať študenti prístup aj na strechu budovy.  

Čo sa týka zvoleného materiálového riešenia, návrh fasády objektu nadviazal na farebnosť typickú pre významné budovy v Pardubiciach. Na červeno natreté sú napríklad Winternitzové automatické mlyny či hlavná železničná stanica. Pre zachovanie obdobnej farebnosti boli v návrhu použité terakotové profily, ktoré sa vyznačujú minimálnou potrebou údržby. Veľkým plusom tohto materiálu je aj možnosť pracovať s rôznou jemnosťou vertikál, vďaka čomu vzniká elegantný dekor na fasáde objektu.

Zdroj: Med Pavlík Architekti


Keďže sa odborná porota rozhodla neudeliť prvé miesto, rovnakú odmenu ako predchádzajúci návrh získal aj návrh od Med Pavlík Architekti. V tomto prípade porota ocenila najmä urbanistické riešenie vo väzbe na kontext miesta, veľkorysosť vstupu a bohato dimenzovaný predpriestor s dostatkom zelene. Navyše, podľa poroty tento návrh najlepšie splnil požiadavky z hľadiska umiestnenia jednotlivých odborov.  

„Srdcom budovy je átrium, ktoré je hlavným komunikačným uzlom a zároveň miestom stretávania sa a kultúrneho života. V náväznosti na átrium sú navrhnuté oddelené výukové sekcie jednotlivých odborov,” opisujú architekti vo svojom súťažnom paneli.  

Zdroj: TRI ŠTRNÁSŤ Architekti


Na treťom mieste sa umiestnil návrh od TRI ŠTRNÁSŤ architekti. V tomto prípade si porotu získala výrazná, no pritom kompaktná architektonická forma aj riešenie fasády objektu. Jednoduchý geometrický tvar budovy podľa autorov reaguje na okolitú zástavbu a snaží sa zapadnúť do existujúcej štruktúry. Výrazným prvkom tohto návrhu je aj gradácia jednotlivých proporcií. Vďaka využitiu tohto princípu by sa budova stala výrazným prvkom v mestskom prostredí a navyše by získala cenné zelené terasy s pobytovou aj ochladzovacou funkciou.  

Základné umelecké školy sú v našich končinách neoddeliteľnou súčasťou vzdelávania. Aj napriek tomu často sídlia v budovách, ktoré si vyžadujú rozsiahlu rekonštrukciu či renováciu. Mesto Pardubice sa rozhodlo ísť ekonomicky náročnejšou, no oveľa prínosnejšou cestou. Vzdelávanie žiakov podporí vybudovaním úplne novej budovy ZUŠ. Tá po svojom otvorení pokryje všetky umelecké odbory a zaistí obyvateľom mesta nielen kvalitné priestory, slúžiace na výučbu žiakov, ale aj také, ktoré posilnia mestskú komunitu. Napriek tomu, že sa jedná o projekt, ktorý by si zaslúžilo každé väčšie mesto, možno s výnimkou jedného (a nie je to Bratislava) o ňom môžu naše mestá zatiaľ len snívať. 

 

(Pardubice.eu, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Studio Perpektiv + Grido, architektura a design
  • Zdroj: Studio Perpektiv + Grido, architektura a design
  • Zdroj: Studio Perpektiv + Grido, architektura a design
  • Zdroj: Med Pavlík architekti
  • Zdroj: Med Pavlík architekti
  • Zdroj: TŘI.ČTRNÁCT architekti
  • Zdroj: TŘI.ČTRNÁCT architekti

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube