Author photoMartina Gregová 30.10.2022 14:23

Škola budúcnosti neslúži len deťom. Projekt z Brna udáva smer aj pre nové štvrte v Bratislave

V marci tohto roka vyhlásilo Brno urbanisticko-architektonickú súťaž o novú podobu Základnej a materskej školy Sadová. Lokalita Sadová patrí medzi významné rozvojové územia pre bývanie, no vzhľadom na rýchly vývoj jej zatiaľ chýba dostatočná občianska vybavenosť. Výsledky súťaže priniesli niekoľko zaujímavých prístupov pre návrh objektov podobnej funkcie, ktoré sa stanú významnou súčasťou urbanizmu rýchlo sa rozvíjajúcej rezidenčnej oblasti.

Víťazný návrh. Zdroj: XTOPIX architekti

Víťazný návrh. Zdroj: XTOPIX architekti

Cieľom urbanisticko-architektonickej súťaže bolo nájsť vhodný návrh, ktorý vyrieši nielen problém chýbajúcej občianskej vybavenosti, ale tiež navrhne v rámci riešeného územia kvalitné verejné priestranstvá, ktoré budú slúžiť tunajším obyvateľom. Len nedávno zverejnilo Brno na svojej internetovej stránke výsledky súťaže, do ktorej sa zapojilo celkovo 8 autorských kolektívov. Za víťazným návrhom stojí pražské štúdio XTOPIX architekti s.r.o. a consequence forma s.r.o. Vo svojom portfóliu majú projekty rôznych mierok, od rekonštrukcií domov či brownfieldov pre kultúrne účely, až po viaceré návrhy novostavieb škôl a škôlok. Tiež disponujú niekoľkými projektami revitalizácií centrálnych námestí či pamiatkových zón. 

Ako autori víťazného návrhu sami opisujú na súťažnom paneli, hlavný koncept návrhu vychádza z miestneho potenciálu, atmosféry a hodnôt, ktoré sa prostredníctvom návrhu Základnej a materskej školy Sadová snažia ďalej rozvíjať. Zámerom víťazného projektu bolo vytvorenie nového verejného priestranstva s využitím prírodného potenciálu krajiny. Novostavba základnej a materskej školy bude umiestnená v pôvodne nepriepustnom svahu.  

Objekt základnej školy v návrhu tvoria tri hmoty a exteriérový dvor. Každá z týchto častí môže fungovať samostatne, ale tiež môžu byť aj vzájomne funkčne previazané. Hmotové rozdelenie vychádza z vnútornej organizácie školy – nezávisle od seba tak vznikli priestory pre žiakov prvého stupňa, druhého stupňa, telocvičňa a školský dvor s vonkajšími športoviskami. Učebne sú navrhnuté tak, aby bolo zabezpečené ich dostatočné presvetlenie. Sústredené sú okolo spoločenského átria s pobytovými schodami uprostred dispozície. Aj v týchto priestoroch sa kládol dôraz na dostatočné presvetlenie, čo zabezpečujú strešné svetlíky.

V návrhu architekti naznačili aj rozvoj okolia školy v podobe pobytových terás, niekoľkých ihrísk či zeleného parku, ktoré budú slúžiť všetkým obyvateľom lokality Sadová. Park nadväzuje na prírodný charakter svahu a tvorí vstupnú bránu do horného, obývaného návršia. Súčasťou vízie sú extenzívne vegetačné strechy, intenzívne strechy, produkčné záhony, vegetačná dlažba a dômyselne navrhnutá nízka aj vysoká zeleň.

Najväčšia hodnota víťazného návrhu spočíva vo vytvorení verejných, všetkým obyvateľom prístupných vonkajších priestranstiev v podobe terás, športovísk aj rozľahlého parku. Ako architekti sami opisujú: „Lokalita je výnimočnou príležitosťou k vytvoreniu novej typológie verejného priestranstva, vytvárajúca kontinuitu oboma smermi." Okrem samotných novostavieb školy a škôlky tak vďaka návrhu od štúdia XTOPIX architekti s.r.o. vznikli hodnotné priestory pre pobyt, relax, zábavu a hru.

Galéria

  • Víťazný návrh. Zdroj: XTOPIX architekti
  • Víťazný návrh. Zdroj: XTOPIX architekti
  • Víťazný návrh. Zdroj: XTOPIX architekti
  • 2. miesto. Zdroj: SOA architekti
  • 2. miesto. Zdroj: SOA architekti
  • 3.miesto. Zdroj: ov architekti
  • 3.miesto. Zdroj: ov architekti

Aj návrh, ktorý sa umiestnil na druhom mieste, môže byť pre budovy rovnakej typológie príkladom. Architekti zo štúdia SOA architekti s.r.o. taktiež stavili na vytvorenie kvalitného verejného priestoru, ktorého neoddeliteľnou súčasťou sú novonavrhnuté objekty školy a škôlky. Nielen kvalitný vonkajší verejný priestor, ale aj samotná budova sa vďaka funkciám, ktoré lokalite prináša, stáva živým srdcom komunity. Okrem návrhu budov a ich okolia sa architekti vo svojom koncepte sústredili na dopravnú infraštruktúru, ktorú v súlade s princípmi mesta krátkých vzdialeností nadizajnovali tak, aby sa preferovanými spôsobmi dopravy stala chôdza, cyklistická doprava a MHD. Parkovacie miesta sú navrhnuté výhradne v uličných profiloch s dôrazom na dostatočný počet rýchloobrátkových parkovacích miest. 

V rámci riešenia dispozície hlavného objektu prišli architekti s návrhom takzvanej výukovej krajiny. Tento model usporiadania umožňuje rozšírenie priestoru kmeňových učební o ďalšie alternatívne výukové plochy vo vnútornom átriu. V časti prvého stupňa sa väčšina výuky odohráva v samotných učebniach a centrálne átrium je využívané skôr na relaxáciu a pohyb. V časti druhého stupňa je dispozícia variabilná a vznikli tu aj menšie priestory na samoštúdium či projektovú prácu. 

Na treťom mieste sa v súťaži umiestnil návrh od štúdia ov architekti s.r.o. Ten je výnimočný tým, že nadzemné podlažia školy sú navrhnuté ako drevostavba a spĺňajú požiadavky na budovu s takmer nulovou spotrebou energie. Okrem toho, fasády aj konštrukcie objektov odkazujú na charakter zarastených svahov na okraji mestskej zástavby. Svahovitá topografia pozemku s výhľadom na Brno určila postupné klesanie hmoty školy, jej mierku a tiež aj orientáciu jednotlivých častí objektu. Z každého podlažia školy je umožnený prístup von, čím je zaistený väčší komfort pre deti aj vyučujúcich.  

Urbanisticko-architektonická súťaž na podobu Základnej a materskej školy Sadová priniesla mnoho zaujímavých prístupov k návrhu školských budov 21. storočia. Návrhy, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach, prinášajú do lokality Sadová novú typológiu verejného priestranstva, ktoré neslúži len žiakom počas vyučovania, ale prispieva aj k rozvoju celej komunity. Okrem toho v jednotlivých návrhoch možno pozorovať komplexne riešenú zeleň v okolí školských budov, vhodne riešenú dopravnú infraštruktúru, vytváranie variabilných vyučovacích priestorov a dostatočné presvetlenie všetkých priestorov v rámci dispozície. To všetko sú hodnoty, ktoré je potrebné v školských budovách nachádzať a ktoré by sa architekti v rôznych podobách mali snažiť do svojich návrhov zakomponovať.  

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube