Author photoSimona Schreinerová 22.09.2023 14:02

Tisíce bytov, pracovné miesta a špičkové dopravné napojenie. Ako vyzerá vzorová spolupráca mesta a železníc

Železnice sú vo vyspelých štátoch významným hráčom v rozvoji mesta. Príkladom je Viedeň, kde bývalú stanicu Nordwestbahnhof nahradí nový obytný priestor pre 16-tisíc obyvateľov. Železnice na projekte navyše spolupracujú priamo s mestom Viedeň, vďaka čomu by mala mať nová štvrť vynikajúcu úroveň.

Zdroj: ÖBB / Janoušek Havlíček

Zdroj: ÖBB / Janoušek Havlíček

Na ploche 44 hektárov plánuje mesto Viedeň spolu s Rakúskymi spolkovými železnicami (ÖBB) realizáciu rozsiahleho obytného okrsku. Spojiť má dve časti mestskej štvrte Brigittenau, ktoré oddeľuje železničná stanica Nordwestbahnhof.

Projekt sa podľa mesta Viedeň zameriava na udržateľný urbanizmus, sociálnu inklúziu, veľkorysé zelené plochy a kvalitné verejné dopravné spojenia. Tak ako v celej Viedni, aj tu sa má realizovať koncept cenovo dostupného bývania. To v praxi znamená, že 60 percent bytov bude dotovaných, vrátane mestských bytov. Zvyšný podiel bude financovaný zo súkromných zdrojov. 

Mesto takto postupne vytvára podmienky pre vyššiu kvalitu života a ďalší rozvoj. „Našim cieľom, spolu s ÖBB, je vytvoriť v našom rastúcom meste živú štvrť, ktorá poskytne všetko, čo obyvatelia potrebujú pre kvalitný život: cenovo dostupné a atraktívne bývanie, vytvorenie 4.700 nových pracovných miest, prístup k vzdelávaniu a bohaté možnosti pre kultúru a rekreáciu – všetko v pešej dostupnosti. Veľký dôraz kladieme na využitie prízemných častí, kde sa plánujú vytvoriť atraktívne priestory pre reštaurácie, kancelárie a obchody s dostatkom zelene," popisuje primátor Viedne Michael Ludwig.

Galéria

  • Zdroj: ÖBB / Janoušek Havlíček
  • Zdroj: ÖBB / Janoušek Havlíček
  • Zdroj: ÖBB / Janoušek Havlíček
  • Zdroj: ÖBB / Janoušek Havlíček
  • Zdroj: ÖBB / Janoušek Havlíček
  • Zdroj: ÖBB / Redl / Janoušek Havlíček

Významným prvkom projektu má byť transformácia bývalého industriálneho priestoru na zelené centrum. Rozloha nového parku by mala byť desať hektárov. Verejný priestor bude ponúkať obyvateľom kvalitné miesto na oddych i rôzne aktivity. Spolu s „FreieMitte" (tzv. voľným stredom) vytvorí ekologicky hodnotný koridor pri Dunaji s rozlohou takmer dvadsať hektárov.

Bývalá prístupová trasa sa transformuje na Highline Park, ktorý bude určený pre peších a cyklistov. Okrem cyklistickej dopravy sa plánuje tiež výstavba novej električkovej trasy, ktorá by mala byť v prevádzke od roku 2028. Zelené centrum bude zohrávať dôležitú úlohu pri hospodárení s dažďovou vodou.

Nová mestská štvrť „Nordbahnviertel“ má venovať osobitnú pozornosť aj oblasti vzdelávania. V priebehu nadchádzajúcich rokov prebehne výstavba troch verejných škôl a jednej štátnej. Od roku 2028 by mal novovzniknutý vzdelávací areál slúžiť až pre 1.600 detí. Zahŕňať bude dvanásť skupín materských škôl, tridsaťtri celodenných tried, osem špeciálnych tried, tvorivé dielne, telocvične a základnú umeleckú školu.

Aj vo vzdelávacej zóne sa bude klásť veľký dôraz na udržateľnosť, efektívny energetický koncept a obehové hospodárstvo. Jeho konštrukcia bude zahŕňať ozelenený sokel a fasádu tvorenú drevenými a keramickými prvkami, podporujúcimi zelené prostredie okolo vzdelávacieho centra.

Napokon, mesto sa spolu so železnicami zameriava na udržateľnosť rozvoja štvrte aj prostredníctvom recyklácie existujúcej zástavby. Preto sa majú zachovať jednotlivé objekty všade tam, kde to bude možné. Dve tehlové budovy budú v areáli ponechané, aby spoločne pripomínali históriu tejto oblasti.

Prvé práce majú začať už budúci rok, pôjde o klčovanie a úpravu prostredia na železničnej stanici Nordwestbahnhof. Väčšina stavebného materiálu sa bude premiestňovať prostredníctvom železničnej dopravy. Minimálne 70 percent neškodného demolačného materiálu bude opätovne použitého alebo recyklovaného. Samotná výstavba by mala začať v roku 2026.

 

Železnice sú potenciálne kľúčovým developerom. Príkladom je Viedeň, kde na bývalých plochách tratí a staníc vznikajú celé štvrte. Zdroj: ÖBB / Janoušek Havlíček

 

Zatiaľ sa zdá, že ide o ukážkovú spoluprácu mesta a železníc. Výsledkom môže byť kvalitná a plnohodnotná mestská štvrť, ktorá nahradí nevyužívaný areál. Zachovaním historických budov sa však nezabudne ani na pôvodnú funkciu areálu. Nový development nadviaže na vo všeobecnosti veľmi hodnotnú urbanistickú štruktúru Viedne pri udržaní zásad, ktorými sa chce mesto pri svojom rozvoji riadiť.  

Rakúsko v posledných rokoch investovalo, resp. stále investuje do výstavby a modernizácie železničnej siete miliardy eur. Robí to aj napriek tomu, že ÖBB sú dlhodobo zadĺžené. Podľa oficiálneho webu železníc je však dlh spôsobený štátnym financovaním miliardových infraštruktúrnych projektov. Investíciami sa vytvára dopravná infraštruktúra, šetrná k životnému prostrediu a vytvárajúca základ pre budúce napredovanie krajiny.

Železničné trate sa zlepšujú nielen v Rakúsku, ale aj v iných krajinách Európy. Budovanie vysokorýchlostných tratí podporuje aj Európska únia. Železničná doprava totiž patrí, aspoň vo vyspelých krajinách, k najperspektívnejším spôsobom prepravy. Okrem ekologického aspektu je to aj efektívna forma verejnej hromadnej dopravy. Tiež je to jedna z možností, ako znížiť objem nákladnej aj osobnej dopravy na cestách.

Železničná sieť môže pomôcť krajine zlepšiť medzinárodnú konektivitu, čo je dôležité pre obchod a hospodársky rast. Modernizovaná železničná infraštruktúra taktiež prispieva k bezpečnej preprave cestujúcich. Kým vo vyspelých krajinách si výhody vlakovej dopravy uvedomujú a podnikajú príslušné kroky, na Slovensku sa o modernizácii skôr hovorí ako koná.

Náznaky budúceho zlepšenia sú zatiaľ len veľmi kusé. Nové uvažované železničné trate v Bratislavskom kraji by mohli viesť z Vajnôr do Pezinka a z Lamača do Lozorna. Ministerstvo dopravy SR, Železnice Slovenskej republiky a Bratislavský samosprávny kraj by mali pri ich budovaní spolupracovať, čo potvrdili podpisom memoranda. Potenciál výstavby tratí má ešte preveriť štúdia uskutočniteľnosti. Hotová má byť koncom budúceho roka. Zainteresované strany sa ale zhodujú, že koľajová doprava je nosným dopravným systémom a jedinou formou udržateľnej dopravy, najmä verejnej. 

Napriek tomu sa zrejme nedá očakávať, že by sa s výstavbou tratí začalo v najbližšom období. Stále sa totiž čaká aj na spustenie dlhoočakávanej modernizácie bratislavského železničného uzla. Z pohľadu verejnosti najočakávanejšia rekonštrukcia Hlavnej stanice je ešte len v úvodných fázach celkovej prípravy. 

Predstava toho, že by Železnice Slovenskej republiky, Hlavné mesto a prípadne developeri spoločne pripravili okrem novej stanice aj celú novú obrovskú štvrť s mimoriadnou kvalitou, je v tomto kontexte úplné sci-fi. Rozvoj železníc je v kríze, čo nie je spôsobené len nedostatkom prostriedkov. Nanešťastie, to isté platí aj o budovaní nových štvrtí v kooperácii viacerých aktérov, bez ohľadu na to, či ide o kombináciu verejných aktérov alebo verejných a súkromných. 

Viedeň sa od Bratislavy nachádza iba niekoľko desiatok kilometrov ďaleko. Nanešťastie, mentálne je očividne vzdialená celé svetelné roky. 

 

(Mesto Viedeň, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Kategórie

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube