Author photoMartina Gregová 14.12.2022 19:51

Obrovský park namiesto dvoch menších. Jednoduchý zásah môže priniesť mimoriadny úžitok

V medzinárodnej súťaži na novú podobu pešej lávky v Sofii uspelo v konkurencii 21 tímov z celej Európy české architektonické štúdio. Vo svojom návrhu sa architekti rozhodli rešpektovať existujúcu zeleň, vďaka čomu vznikol objekt, ktorý je elegantný a efektívny zároveň.

Zdroj: Boele Architects

Zdroj: Boele Architects

Rozsiahle mestské parky v bulharskom meste Sofia sú dôležitým prvkom mestskej krajiny. Slúžia nielen na rekreáciu obyvateľov, ale sú aj dôležitým prvkom v rámci mestskej mikroklímy. Majú tiež zásadný význam z hľadiska svojej funkcie biokoridoru pre prepojenie flóry a fauny z pohoria Vitoša s centrom mesta.  

Odbor architektúry a územného plánovania mesta Sofia vyhlásil v júli tohto roku medzinárodnú architektonickú súťaž na novú podobu pešej lávky, ktorá má vytvoriť prepojenie medzi dvoma významnými parkmi South Park Part II a South Park Part III v mestskej časti Ivana Vazova. Tie v súčasnosti od seba oddeľuje frekventovaná ulica Biala Čerkva. Cieľom architektonickej súťaže bolo dosiahnuť pešiu konektivitu a neprerušovaný peší prechod medzi dvoma veľmi obľúbenými parkovými miestami. Podľa požiadaviek organizátora súťaže mal víťazný návrh predstaviť elegantný a zároveň moderný konštrukčný a architektonický dizajn a zabezbečiť nielen plynulé, ale aj harmonické a ekologické prepojenie mostnej konštrukcie s parkovými priestormi, ktoré spája.  

Odborná porota nakoniec zhodnotila, že spomedzi 21 súťažných tímov najlepšie splnil požadované ciele návrh od českého architektonického štúdia Boele Architects. Tí na návrhu pracovali spolu s berlínskou kanceláriou BuroHappold. „Víťazný návrh je veľmi jednoduchý, efektívny, neruší okolie, je veľmi dobre začlenený okolo rieky, umožňuje nielen prechod, ale vytvára aj nový zážitok v meste. Týmto návrhom sa Sofia dostala na rovnakú úroveň riešenia verejných priestranstiev ako Kodaň, Zürich a ďalšie európske mestá," zaznelo v komentári odbornej poroty, ktorej súčasťou boli významné osobnosti z Kodane, Belehradu, Istanbulu a iných európskych metropol.

Pre architektov, ktorých štúdio vzniklo len pred rokom, je to tento rok už druhé významné víťazstvo v medzinárodnej súťaži. Len nedávno sa spolu s britskou kanceláriou William Matthews Associates stali víťazmi súťaže na novú podobu stanice lanoviek a pylónu z pražskej Podbaby do Bohnic. 

Galéria

  • Zdroj: Boele Architects
  • Zdroj: Boele Architects
  • Zdroj: Boele Architects
  • Zdroj: Boele Architects
  • Zdroj: Boele Architects
  • Zdroj: Boele Architects

Hlavným zámerom autorov víťazného projektu bolo zabezpečiť plynulý prechod pre peších i cyklistov a vytvoriť konštrukciu, ktorá bude v minimálnej miere ovplyvňovať existujúcu zeleň a park ako taký. Tento cieľ dosiahla lávka svojou organickou formou, vyhýbajúc sa oblastiam s vysokou hustotou stromov, a ľahkým konštrukčným systémom na báze lepeného dreva, ktorý nevyžaduje ťažkú techniku na inštaláciu na mieste.  

„Elegatná krivka mosta sa pohodlne dvíha a šplhá nad korunami stromov a rušnou cestou, rozdeľujúcou Sofijský park, a rovnako plynulo dosadá medzi stromami v druhej časti tohto parku. Pôdorysné zakrivenie je potom navrhnuté tak, aby lávka čo najmenej narušila existujúce vyrastené stromy v oboch častiach parku,” opisujú projekt architekti z Boele Architects. 

Konštrukcia lávky tiež sprostredkuje nový zážitok pre ľudí, ktorý ňou prechádzajú. V niektorých častiach dokonca most prechádza pomedzi koruny stromov, čím ponúka jedinečný pohľad nielen na park, ale aj nádherný výhľad na horu Vitoša v blízkosti Sofie. Objekt má premenlivú šírku, v niektorých jeho častiach sa nachádzajú aj priestory, kde sa ľudia môžu zastaviť, posedieť a užiť si ohromné výhľady. 

Dĺžka lávky je približne 325 metrov. Jeho konštrukcia je navrhnutá ako spojitý nosník s rozpätím od 13 do 15 metrov. Šírka sa pohybuje od 4,5 do 6,5 metra. Stabilitu mosta v pozdĺžnom smere zaisťujú dvojice vzájomne naklonených podpier. 

Architektonickej súťaži bola v miestnych médiách venovaná veľká pozornosť, čo len poukazuje na dôležitosť celého projektu. Ten po zrealizovaní prinesie mestu nielen lepší a bezproblémový peší ťah ponad frekventovanú ulicu, ale aj pridanú hodnotu v podobe kvalitného a do svojho prostredia vhodne zapadajúceho objektu. Výstavba pešej lávky je naplánovaná na rok 2023 a podľa prvotných odhadov bude jej realizácia stáť približne 7 miliónov eur. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Kategórie

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube