Author photoMartina Gregová 10.11.2022 20:00

Najlepšie za riekou Moravou. Najprestížnejšie architektonické ocenenie v Česku pozná svojich laureátov

Prestížne české architektonické ocenenie Grand Prix Architektů - Národní cena za architekturu 2022 pozná svojich víťazov. Hlavnú cenu získala konverzia kultúrnej pamiatky bývalej trafostanice na múzeum umenia Kunsthalle Praha. Okrem toho bolo ocenených aj ďalších osem diel v siedmich hlavných kategóriách.

Kunsthalle Praha. Zdroj: SCHINDLER SEKO ARCHITEKTI 

Kunsthalle Praha. Zdroj: SCHINDLER SEKO ARCHITEKTI 

Najväčšia architektonická súťaž o najlepšiu realizáciu na území Česka bola založená v roku 1993 profesorkou a akademickou architektkou Alenou Šrámkovou a v súčasnosti ju organizuje Obec Architektů. Každoročne odborná porota, ktorá pozostáva nielen z českých, ale aj medzinárodných porotcov, vyberie víťazné realizácie, ktoré sú následne ocenené ikonickou sklenenou kockou a diplomom. Už tradične je jedným z predstaviteľov poroty významná slovenská osobnosť. Tento rok bol súčasťou odbornej poroty architekt Michal Bogár, ktorý stojí napríklad za návrhom Liturgického priestoru pre pontifikálnu omšu počas návštevy pápeža Františka v Šaštíne.  

Na rozdiel od iných obdobných súťaží, v Grand Prix porota nemá povinnosť malé kocky v jednotlivých kategóriach udeliť. V prípade, že porotcovia medzi finalistami nenájdu pre danú kategóriu víťaza, tak sa cena v danej kategórii udeľovať nebude. V tomto ročníku bolo prihlásených 255 realizácií. Udelených bolo celkom sedem ocenení v hlavných kategóriách, sedem čestných uznaní, hlavná cena a tiež cena za celoživotné dielo.

 

Hlavná cena Grand Prix  

Kunsthalle Praha, autori: SCHINDLER SEKO ARCHITEKTI 

Realizácia, ktorá v rámci ocenenia získala hlavnú cenu Grand Prix, vznikla konverziou bývalej trafostanice na múzeum umenia. Transformácia zachováva pôvodný vonkajší plášť budovy, do pôvodného stavu boli uvedené aj fasády a strechy objektu a všetky zachované charakteristické prvky boli odborne reštaurované.

Nová verejná funkcia budovy je zvonku reprezentovaná dvoma architektonickými zásahmi - riešením vstupu do Kunsthalle prostredníctvom lávky a vytvorením nového galerijného priestoru, ktorý nahrádza pôvodnú strešnú terasu. Kvádrový objekt dostavby je skrytý z hlavnej ulice za strešnými konštrukciami existujúcich krovov. 

 

Kunsthalle Praha. Zdroj: SCHINDLER SEKO ARCHITEKTI 

 

Šetrná stavba 

Rezidencia Michelangelova, autori: Podlipný Sladký architekti  

Cenu, ktorú ako odborný partner v rámci kategórie udeľuje Česká rada pro šetrné budovy, získal bytový dom Rezidencia Michelangelova. Jej súčasťou je celkovo 29 energeticky pasívnych bytov so zdravým vnútorným prostredím. Bytový dom sa nachádza v mestskej časti Praha 10 a vďaka svojmu skromnéhmu architektonickému výrazu a premyslenej práci s hmotou  skvele zapadol do okolitej zástavby, tvorenej budovami zo 60. rokov 20. storočia. 

Bytové jednotky sú vybavené centrálnym systémom núteného vetrania s rekuperáciou. Väčšie byty na najvyššom podlaží majú ostrovný systém vykurovania, chladenia a ohrevu TÚV pomocou tepelného čerpadla vzduch – voda. Vďaka tomuto riešeniu bol dosiahnutý pasívny energetický štandard objektu.  

 

Rezidencia Michelangelova. Autor: Alex Shoots Buildings

 

Urbanizmus 

Bořislavka Centrum, autori: Aulík Fišer architekti, s.r.o

Nové administratívne a obchodné centrum, ktoré pozostáva zo štyroch blokov nepravidelného kryštalického tvaru, sa nachádza v mestskej časti Praha 6. Kancelárske objekty sú položené na nízkej spoločnej platforme, ktorá vyrovnáva veľké terénne rozdiely okolitých ulíc. Medzi jednotlivými administratívnymi blokmi vznikajú uličky a verejné priestory, evokujúce zovretú zástavbu, ktorú poznáme z historických centier miest. Súčasťou architektonického konceptu bolo aj umiestňovanie umeleckých diel nielen do verejného priestoru, ale aj do interiérov budov. 

Celý komplex získal medzinárodne uznávaný certifikát environmentálnej udržateľnosti LEED Gold, okrem iného za využívanie dažďovej vody, rozsiahle zelené strechy či hospodárenie s energiou. 

 

Bořislavka Centrum. Autor: BoysPlayNice

 

Krajinárska architektúra a záhradná tvorba 

Paluba Hamburk, autori: projectstudio8 

Projekt, ktorý sa nachádza v Plzni, je výsledkom snahy o transformáciu zanedbaného verejného priestranstva v predpolí vlakovej a autobusovej stanice. Architekti chceli prostredníctvom nového objektu vytvoriť dôstojnú vstupnú bránu do mesta. 

„Palubu sme navrhli ako zostavu troch blokov kontajnerových zostáv (info, gastro, cyklo) a upravené verejné priestranstvo. Dominantný poschodový blok, zostavený z 10 modulov, sústredí turistické informačné centrum, prezentačný priestor pre významné projekty mesta i kraja a vyhliadkovú terasu s vežou, ktorá vytvára v území výrazný orientačný bod. Blok štyroch prevádzok s občerstvením tvorí celkom deväť modulov. Do šiestich modulov poslednej časti sme umiestnili zázemie - dva z nich slúžia ako toalety a sklad, ďalšie štyri potom pre mestskú mikromobilitu,” opísali projekt jeho autori.

 

Paluba Hamburk. Zdroj: projectstudio8 

 

Interiér 

Vývojové centrum modularity, autori: CHYBIK + KRISTOF

Realizácia Vývojového centra modularity, ktoré sa nachádza v českom meste Vizovice, si kladie za cieľ ukazovať možnosti nového modulárneho stavebného systému, ktorý vychádza zo štandardných výrobkov firmy Koma Modular. Systém atypických modulov, z ktorých sa hlavný objekt skladá, tvorí kombinácia priestorových a plošných prvkov. Na pripravené základy sa ukladajú plošné podlahové moduly lichobežníkového tvaru. Tie tvoria podnož pre nosné priestorové moduly. Tuhé prefabrikované lichobežníkové prvky zároveň vytvárajú nosnú osnovu pre strešnú konštrukciu a obsahujú všetko potrebné vybavenie a zázemie pre celý areál.

Modulový priestorový systém zároveň umožňuje voľnejšie usporiadanie vnútorného priestoru, čo sa pretavilo aj do použitého mobiliáru, ktorý možno v interiéri ľahko premiestňovať a prispôsobovať aktuálnym potrebám. 

 

Vývojové centrum modularity. Autor: Jesús Granada

 

Novostavba 

Lávka cez Labe, autori: Stráský, Hustý a partneři 

Podoba Lávky pre peších a cyklistov, ktorá spája stred mesta Nymburk s mestskou časťou Zálabí, vzišla z architektonicko-konštrukčnej súťaže. Odbornú porotu v nej najviac zaujal koncept s dvoma sklonenými oblúkovými oceľovými nosníkmi, na ktorých je zavesená mostovka z predpätého betónu, vďaka čomu vzniklo riešenie bez podpier umiestnených v rieke.  

Jednoduché zábradlie mosta tvoria sklonené stĺpiky a lanová výplň. Chodník v nočných hodinách osvetľujú LED svietidlá, integrované v madlách zábradlia.

  

Lávka cez Labe. Autori: Miloš Vejchoda, Michal Vénos

 

Novostavba

Spoločenská sála Farného centra v Lidečku, autori: studio AEIOU s.r.o 

Stavebné úpravy, ktoré sa realizovali v rámci prvej etapy obnovy fary zo 16. storočia, reagujú na premiestnenie funkcií v rámci objektu a prispôsobujú im dispozíciu tak, aby čo najlepšie vyhovovala novým požiadavkám. Dispozične variabilná spoločenská sála je navrhnutá konštrukčne ako tehlová stavba s tradičným šindľovým obkladom zo smrekovca. 

Symbolika v poňatí architektúry ako procesnej cesty podčiarkuje význam aj účel stavby. Začiatok cesty predstavuje reprezentatívny verejný priestor pred kostolom, nasleduje cesta okolo zastrešeného verejného priestoru, vonkajšieho predsália až k zadnej terase, zahŕňajúcej torzo múru bývalého hospodárstva.  

 

Spoločenská sála Farného centra v Lidečku. Zdroj: studio AEIOU s.r.o 

 

Rodinné domy 

Dom v Lanškroune, autori: Martin Neruda Architekti 

Návrh átriového domu vychádzal predovšetkým z požiadavky klienta na bývanie v intenzívnom kontakte so záhradou. Život v dome je tak rozmiestnený okolo átria a záhrady, z ktorých sa vstupuje do vnútorných priestorov domu. 

V lete je možné presklené steny otvoriť a zmazať tak hranicu medzi interiérom a oboma časťami záhrady. Dom je charekteristický používaním prírodných materiálov, ktoré sú postavené do kontrastu so surovým betónom, použitým predovšetkým na strope domu. V budúcnosti steny obrastú zeleňou, oceľové stĺpy zhrdzavejú, na betónoch sa objaví patina a za polykarbonátom siluety uskladnených vecí.

 

Dom v Lanškroune. Autor: Alex Shoots Buildings

 

Rekonštrukcia 

Zámok Děčín, autori: Tomáš Efler, Václav Girsa, Miloslav Hanzl, Jana Strnadová, Jaroslav Svěrek

Reštaurovanie vyhliadkového pavilónu výnimočnej barokovej pamiatky, situovanej v Ružovej záhrade na zámku v Děčíne, zahŕňalo reštaurovanie a opravu poškodenej kamenosochárskej architektúry a sochárskej výzdoby, opravy devastovaných murovaných konštrukcií a zničených omietok, vrátane obnovy klenutých interiérov, doplnenie radu remeselných detailov a prvkov a novú úpravu dolnej dláždenej plochy. 

 

Zámok Děčín. Autori: Tomáš Efler, Václav Girsa, Miloslav Hanzl, Jana Strnadová, Jaroslav Svěrek 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Kategórie

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube