Author photoMartina Gregová 16.08.2022 18:20

Najlepší verejný priestor viete vybudovať aj vy. Medzi špičkovými európskymi projektami sa presadili aj dobrovoľníci

Európska cena za verejný priestor, organizovaná Centrom súčasnej kultúry v Barcelone, pozná svojich finalistov. Tento rok účasť dosiahla rekordné čísla. Spomedzi 326 projektov z 35 krajín odborná porota vybrala 5 finalistov, ktorých projekty ohodnotila ako najlepšie zásahy do tvorby, transformácie a obnovy verejných priestranstiev.

Zdroj: CCCB

Zdroj: CCCB

Tohtoročná vysoká účasť je znakom toho, že v súčasnom aj budúcom kontexte sa verejný priestor stáva stále dôležitejším bodom v rozvoji mnohých miest. Medzi krajiny s najvyšším počtom prihlásených prác patrilo Španielsko, Poľsko, Taliansko či Francúzsko. Okrem týchto, v podstate stálych účastníkov, bola milým prekvapením vôbec prvá účasť Arménska, návrat Cypru či prítomnosť Ukrajiny. Medzi diela, ktoré mohli o ocenenie usilovať, patrili akékoľvek zásahy do verejného priestoru, ktoré vznikli v rozmedzí rokov 2018-2021.

Toto ocenenie má niekoľko zaujímavostí. Po prvé, autorom projektu nemusí byť len architekt či iný odborník v obore. Cena sa rovnako prideľuje aj skupinám aktivistov, zložke verejnej správy či zastupiteľstvu mesta. Po druhé, cena nevylučuje projekty žiadnej mierky – aj vďaka tomu sa do výberu častokrát dostanú drobné mestské zásahy. Napokon po tretie, cena je charakteristická svojím európskym charakterom.

V tohtoročnom výbere možno nájsť úplne nové verejné priestory aj obnovy už existujúcich plôch. Pozoruhodný je fakt, že z piatich finalistov sú až dve diela navrhnuté dobrovoľníkmi alebo postavené za účasti dobrovoľníkov. Zostava finálnych návrhov ukazuje, ako môžu aj malé mestské zásahy prispieť k vytvoreniu kvalitnejšieho verejného priestoru mesta pre všetkých jeho obyvateľov.

 

Mestská komunitná záhrada “Sporta pils dārzi”, Lotyšsko

Autori: miestna komunita v Rige

Komunitná záhrada, ktorá vznikla v lotyšskej metropole Riga, je projekt organizovaný občanmi mesta. Cieľom spolupráce bolo sprístupniť územie bývalého komplexu Sporta Pils a začať ho znova aktívne využívať. Ide o príklad toho, ako možno povzbudiť občanov mesta, aby sa aktívne podieľali na rozvoji a zlepšovaní mesta. Viac ako 150 členov komunity už v roku 2020 vypratalo a upravilo areál podľa potrieb projektu. V súčasnosti si verejnosť môže tento priestor užívať nielen počas záhradníčenia, ale tiež aj počas rôznych kultúrnych a spoločenských udalostí, ktoré sa v areáli konajú. Výsledkom iniciatívy je nový systém - model mestského priestoru, ktorý integruje prírodné prvky ako súčasť komunitného priestoru.

 

Zdroj: CCCB

 

Plaza Saint Sernin, Francúzsko

Autori: Pieter-Jan Versluys, Joan Busquets a BAU

Bazilika Saint Sernin je jednou z najnavštevovanejších pamiatok mesta Toulouse. Projekt Grand Saint Sernin zahŕňal rozvoj verejného priestoru okolo baziliky a obnovu cirkevnej budovy, čo prispelo k celkovému zveľadeniu priestoru. Návrh je veľmi jednoduchý - vo forme aj materialite. Návrh reaktivuje priestor pre chodcov a cyklistov a podporuje rôzne typy aktivít. Okrem toho posilňuje jednotný obraz lokality. Prestavba priestoru ponúka aj možnosť vytvorenia verejných záhrad v susedstve s malým množstvom zelených plôch. Úpravy okolo baziliky Saint-Sernin s kultivovanými záhradami a promenádou pre chodcov zmenili parkovisko obklopujúce baziliku na veľké verejné námestie s rozlohou 18.000 m2 s rôznymi atmosférami.

 

Zdroj: CCCB

 

Catharijnesingel, Holandsko

Autori: OKRA landschapsarchitect

Cieľom projektu bolo obnoviť štruktúry kanála okolo historického centra mesta Utrecht. Za týmto účelom bola obnovená pôvodná historická vodná stavba opätovným prekopaním kanála v mieste, kde bol v minulosti prehradený. Územie projektu má zelený a svahovitý charakter, do ktorého bola starostlivo integrovaná ekológia, (vodná) rekreácia a doprava.

Tento projekt môže byť skvelým príkladom toho, ako zvýšiť kvalitu mestského verejného priestoru opätovným zavedením vody a biodiverzity, ktorú vytvára. Okrem samotného prekopania kanálu bolo súčasťou projektu aj vytvorenie príjemného verejného priestoru v jeho okolí. Architekti preto vyberali všetko od vegetácie, dlažby až po mestský mobiliár. S návratom vody sa celý kanál opäť stane miestom, kde sa ľudia môžu zdržiavať.

 

Zdroj: CCCB

 

Hage, Švédsko

Autori: Brendeland & Kristoffersen, Price & Myers

Projekt sa nachádza v zatiaľ nezastavanej časti na okraji mesta Lund a pozostáva z nádvoria uzatvoreného z troch strán tehlovými múrmi, zachránenými zo zbúranej továrenskej budovy. Vlastník pozemku sa rozhodol nedržať krok s urbanizačným rozvojom a vytvoriť akúsi alternatívu k logike rýchlej urbanizácie vo svojom okolí. Nádvorie je prvým zásahom, očakávaním postupného vývoja miesta.

 

Zdroj: CCCB

 

Flow / Pool is cool, Belgicko

Autori: Jozef Wouters + dobrovoľníci

Kúpalisko Flow je prvé otvorené kúpalisko postavené v Bruseli za posledných 40 rokov. Na jeho stavbe sa podieľalo 50 mladých ľudí - dobrovoľníkov. Priestor kúpaliska pozostáva z dočasnej štruktúry, kde si obyvatelia mesta môžu prísť vychutnať čerstvý vzduch a vodu. Bazén má rozlohu 17x7m a je otvorený pre všetkých a bezplatne. Flow je podľa jeho zakladateľov „malý bazén, ale veľký krok k návratu vonkajšieho kúpania do Bruselu”. Okrem samotného kúpania si tu návštevníci vo večerných hodinách môžu vychutnať kultúrny program. Jednoduchý a lacný modulárny systém je dobrým príkladom kolektívnej participácie na vytváraní aktívnych a zdravých verejných priestorov.

 

Zdroj: CCCB

 

Viac o ocenení nájdete na jeho oficiálnom webe.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Mestská komunitná záhrada “Sporta pils dārzi”, Lotyšsko. Zdroj: CCCB
  • Mestská komunitná záhrada “Sporta pils dārzi”, Lotyšsko. Zdroj: CCCB
  • Plaza Saint Sernin, Francúzsko. Zdroj: CCCB
  • Plaza Saint Sernin, Francúzsko. Zdroj: CCCB
  • Catharijnesingel, Holandsko. Zdroj: CCCB
  • Catharijnesingel, Holandsko. Zdroj: CCCB
  • Hage, Švédsko. Zdroj: CCCB
  • Hage, Švédsko. Zdroj: CCCB
  • Flow / Pool is cool, Belgicko. Zdroj: CCCB
  • Flow / Pool is cool, Belgicko. Zdroj: CCCB

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube