Author photoAdrian Gubčo 29.01.2020 08:52

Na Landererovej vznikne City Hub

Bratislavský downtown bude po svojom celkovom dobudovaní, teda pravdepodobne v druhej polovici 20-tych rokov tohto storočia, jednou z najmodernejších štvrtí v strednej Európe. Okrem výškových budov a vynovených verejných priestranstiev tomu dopomôžu aj nové progresívne funkcie – jednou z nich bude nabíjacia stanica elektromobilov, nazvaná City Hub Landererova.

Zdroj: Michal Oborný / INDEX

Zdroj: Michal Oborný / INDEX

Smart City Landererova je projektom spoločnosti Západoslovenská energetika (ZSE), ktorý vznikne na jej pozemkoch na severnej strane Landererovej ulice. V dohľadnej budúcnosti bude v dotyku s parcelou vytýčená aj nová komunikácia, ktorá vznikne ako súčasť projektov Portum TowersIster Tower, prístup tak bude zabezpečený z viacerých strán. Kľúčovou náplňou stavby je nabíjanie elektromobilov.

K tomuto účelu bude slúžiť osem „ultrafast“ nabíjacích staníc, čo má vytvoriť akýsi uzol nabíjania elektromobilov v centrálnej časti Bratislavy. Stanica má byť príkladom inovatívneho poňatia budúcich potrieb elektromobility a vlajkovou loďou ZSE, čo sa týka rozvoja podobných zariadení. Súčasťou projektu je aj retailový priestor o výmere 150 metrov štvorcových a priľahlé komunikácie a zeleň.

Požiadavky na vysokú kvalitu dizajnu a technického vybavenia sa premietli do zadania architektonickej súťaže, ktorú ZSE na projekt ešte v roku 2018 vyhlásilo. Pri rozpočte 700-tisíc eur mali architekti nájsť optimálne priestorové usporiadanie stanice s vybavením, retailovým objektom a s vhodným začlenením do prostredia. To je determinované dotykom s trafostanicou, patriacou ZSE, ale aj projektom Sky Park, s ktorého parkom by mal byť City Hub priamo prepojený.

Na zadané podmienky najlepšie odpovedala architektonická kancelária INDEX, vedená architektom Michalom Oborným. Ten dlhodobo pôsobil v spoločnosti Penta Real Estate, kde prišiel do styku aj so Sky Parkom. Na návrhu City Hubu sa vplyv Sky Parku odrazil pomerne výrazne, čoho prejavom sú oblé organické tvary, nadväzujúce na blízke veže, ako aj citlivo poňatý verejný priestor, vytvárajúci vhodný nástupný bod do areálu developmentu od Penta Real Estate.

Projekt je momentálne v štádiu získavania potrebných povolení. V stavebnom konaní je napríklad prekládka horúcovodov, čo už so zámerom súvisí, na pozemku možno zároveň badať určité zemné práce. Samotná výstavba pravdepodobne prebehne v priebehu roka 2020. Oproti pôvodne uvažovanému harmonogramu ide o meškanie, v podmienkach súťaže bol ako termín kolaudácie uvádzaný december 2019.

 

Zdroj: Michal Oborný / INDEX

 

City Hub predstavuje príťažlivý spôsob riešenia danej funkcie v mimoriadne exponovanom prostredí. Vznikajúci downtown sa stane novým centrom Bratislavy, čo zvyšuje nároky na riešenie jednotlivých objektov. Fakt, že ZSE pristúpilo k zámeru ako ku svojej vlajkovej lodi a zorganizovalo architektonickú súťaž, svedčí o tom, že si je významu územia vedomé.

Podobne postupovala pri podobnej funkcii, stanici pohonných hmôt, aj spoločnosť Slovnaft, ktorá má svoju vlajkovú stanicu na Prístavnej (teda v jednej osi s Landererovou). Aj v tomto prípade ide o zaujímavé architektonické dielo od kancelárie Alexy & Alexy, ktoré je výsledkom architektonickej súťaže.

Otázkou ostáva, do akej miery je táto typológia stavieb do budúcnosti udržateľná, keďže miera elektromobility rastie a s ňou sa rozvíja aj infraštruktúra, ktorá však už nie je tak závislá od staníc rozosiatych po meste. Existujúce čerpacie stanice sa budú musieť transformovať – alebo zaniknúť.

V prípade prvej možnosti bude témou nielen priestor, kde dochádza k čerpaniu pohonných hmôt, ale aj hľadanie nového využitia prevádzkových budov. Už teraz mnohé z nich, najmä v blízkosti obytnej zástavby, slúžia skôr ako večierky a menšie potraviny. Iné by mohli fungovať ako lokálne kaviarne alebo iné gastronomické zariadenia, v prípade niekoľkých by azda dávalo zmysel aj vytvorenie akýchsi komunitných priestorov.

Bratislava v minulosti, ale aj dnes opakuje, že jej cieľom je zmeniť sa na „smart city“, čoho súčasťou je aj aktívna transformácia v súlade s technickým pokrokom a so snahou o efektívnejšie riešenie a spravovanie mestského priestoru. Ak je tomu tak, už teraz by sa mala proaktívne s majiteľmi venovať problematike významu staníc pohonných hmôt v meste a možnostiam ich ďalšieho vývoja.

Výsledkom môže byť atraktívne oživenie verejného priestoru, vznik nových služieb alebo priestorov pre spoločenské aktivity. Dobré mesto využíva všetky zdroje k tomu, aby zvýšilo kvalitu života obyvateľov a obyvateliek. Čerpacie stanice v tomto predstavujú nemalý potenciál.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Michal Oborný / INDEX
  • Zdroj: Michal Oborný / INDEX
  • Zdroj: Michal Oborný / INDEX
  • Zdroj: Michal Oborný / INDEX
  • Zdroj: Michal Oborný / INDEX

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube