Author photoAdrian Gubčo 29.10.2023 11:50

Lepšia Šancová na dosah? Mesto zvažuje zmenu dopravného režimu, chce pomôcť MHD

Šancová ulica je jednou z najrušnejších ulíc v celej Bratislave. Pred niekoľkými mesiacmi sa dokonca objavila petícia, ktorá žiada mesto o realizáciu opatrení, ktoré by zmiernili dopravný ruch a spravili ju priateľskú k chodcom, cyklistom či verejnej doprave. Teraz sa zdá, že Magistrát nebol k požiadavkám verejnosti úplne hluchý – možnosť vyhradeného pruhu pre verejnú dopravu sa aktívne zvažuje.

Šancová pri vyústení Ľadovej a Beskydskej. Zdroj: Google StreetView

Šancová pri vyústení Ľadovej a Beskydskej. Zdroj: Google StreetView

Mesto Bratislava uvažuje s vyznačením vyhradeného pruhu pre verejnú dopravu na Šancovej ulici aj smerom na Pražskú ulicu. Najskôr však bude potrebné zrušiť parkovací pruh v protismere. Uviedol to hovorca Bratislavy Peter Bubla s tým, že na mieste, kde sa pripája Ľadová a Beskydská ulica, je v pláne vybudovať riadené miesto na prechádzanie.

Ide o niektoré z požiadaviek petície „Dajme Šancovej šancu na život", ktorá bola spustená v priebehu júla tohto roku. Organizátorky tejto iniciatívy si medzi cieľmi vytýčili zníženie počtu pruhov pre individuálnu automobilovú dopravu (IAD) na jeden v každom smere a pretvorenie získaného priestoru na buspruhy a teoreticky aj fyzicky oddelené cyklotrasy. Organizátorky žiadali aj úpravu priechodov pre chodcov, realizáciu dvojice nových priechodov (pri Ľadovej a Belehradskej), výsadbu zelene a zlepšenie starostlivosti, umiestnenie radarov a sledovanie dodržiavania predpisov a napokon umiestnenie meračov hluku.

Mesto podmieňuje realizáciu opatrení konkrétnymi analýzami. „Všetky návrhy zmien robíme na základe dát a ich vyhodnotenia. Kladieme dôraz na bezpečnosť chodcov, cyklistov a preferenciu MHD,“ skonštatoval Bubla. Zdôraznil, že ide o odlišný prístup ako v minulosti, keď sa využitie dopravného priestoru projektovalo najmä pre autá.

Téme úpravy organizácie dopravy na Šancovej a Štefánikovej ulici sa venuje bratislavský magistrát priebežne. Na Štefánikovej ulici už v roku 2019 vyznačil buspruh a zrealizoval opatrenia na zvýšenie bezpečnosti na priechodoch pre chodcov. V prípade Šancovej ulice poukazuje však na to, že je to štátna cesta. Cestným správnym orgánom je v tomto prípade Okresný úrad Bratislava spolu s Krajským dopravným inšpektorátom.

Jej dopravný význam môže byť komplikáciou pri realizácii opatrení. „Šancova dlhodobo dočasne slúži ako dva dopravné okruhy mesta, čo ovplyvňuje aj úvahy o možnom znižovaní počtu jazdných pruhov,“ poznamenal Bubla. V prvom rade je však podľa neho potrebné znížiť kapacitu (sic!*) na uliciach, ktoré slúžia len ako jeden dopravný okruh. Takým prípadom je napríklad Štefánikova, Legionárska a Karadžičova ulica či Vajanského nábrežie.

Magistrát tiež uvažuje nad umelým znižovaním priepustnosti svetelne riadených križovatiek pred Šancovou ulicou. Redukovať by sa tým mali dopravné zápchy na tejto ulici. Medzi prvky upokojenia dopravy patrí podľa hlavného mesta napríklad aj zužovanie šírky jazdných pruhov. „Toto opatrenie plánujeme aplikovať tam, kde sú šírky pruhov nadrozmerné,“ podotkol Bubla s tým, že v niektorých úsekoch je to prípad Šancovej a takisto Staromestskej ulice. Ak je to možné, snahou je tiež upokojovanie dopravy napríklad presmerovaním tranzitu mimo centrálnej oblasti mesta.

Magistrát zároveň ubezpečuje, že nie je proti autám, keďže každý typ dopravy má svoje miesto. Usiluje sa však vytvárať podmienky pre lepšiu mobilitu na území mesta. Odvoláva sa aj na narastajúci počet áut. Kým k 31. decembru 2022 evidovalo mesto 322.212 vozidiel, k 31. júlu 2023 ich bolo 334.352. „Keďže cesty nie je možné v zastavanom území rozširovať, je potrebné vytvárať podmienky pre iné alternatívy dopravy, ako napríklad MHD, kvalitné pešie ťahy či bezpečné cyklotrasy,“ dodal Bubla.

V minulosti boli úpravy Šancovej podmieňované realizáciou tzv. Severnej tangenty, teda cestného spojenia východnej a západnej časti mesta prostredníctvom novej komunikácie, ktorá by pokračovala z Jarošovej, priniesla prestavbu Pionierskej a výstavbu tunela popod Jaskový rad, vyúsťujúci na Pražskej. Takýmto spôsobom by Šancová dostala svoj vlastný obchvat.

Ide však o štátnu investíciu, keďže projekt v žiadnom prípade nie je vo finančných možnostiach Bratislavy. Hlavné mesto podľa posledných informácií ani nevyvíja žiadnu mimoriadnu snahu o projektovú prípravu a prípadnú realizáciu Severnej tangenty. Navrhovaná zmena dopravného režimu je tak jediný spôsob, ako v dohľadnej dobe rušnú ulicu aspoň čiastočne ukľudniť.

 

Ukľudňovanie Šancovej bolo v minulosti podmieňované realizáciou Severnej tangenty. Zdroj: Ministerstvo dopravy / EIA

 

Informácia o plánovaných úpravách Šancovej prichádza v čase, keď sa v Bratislave zintenzívňuje diskusia o potrebe nového prístupu k mestskej mobilite. Hneď niekoľko iniciatív upozorňovalo na potrebu prehodnotenia doterajšej dopravnej paradigmy už v lete, keď sa okrem petície za zmeny za úpravu Šancovej vyskytla aj podobná pri Štefánikovej ulici. Okrem toho sa objavil náznak, že chce mesto ukľudniť Staromestskú vo forme vybudovania povrchového priechodu pre chodcov pri zastávke Zochova namiesto rekonštrukcie podchodu.  

Najväčším impulzom však bolo zriadenie priestorovo veľkorysej cyklotrasy na Rázusovom a Vajanského nábreží, ktorej vznik bol spojený s redukciou počtu pruhov pre automobily. Hoci ide o skutočne kompromisné riešenie, zamerané na zvýšenie bezpečnosti chodcov a cyklistov, teda najzraniteľnejších účastníkov premávky bez vytlačenia automobilov, vyvolalo alergickú reakciu mnohých motoristov. Ako sa ukázalo, bola značne prehnaná a reči o kolapse dopravy v Bratislave sa nenaplnili.

Každopádne bola ale kritika extrémna aj osobná, čo by mohlo vystrašiť Magistrát pri realizácii ďalších zmien. To by bola obrovská chyba. Vznik cyklotrasy na nábreží bol prvý naozaj silný príklad snahy o redukciu IAD, takže sa dalo v silne autocentrickej Bratislave niečo podobné očakávať. S každou ďalšou dobre premyslenou a zrealizovanou úpravou ale bude kritika slabnúť a začne sa obracať aj trend rastúceho počtu automobilov na cestách. Práve teraz je moment, keď musí mesto potvrdiť svoj záujem na ďalších zmenách.

Možná transformácia Šancovej je v tomto kontexte nevyhnutným krokom. Súčasné nastavenie ulice vedie k výraznému meškaniu a zhoršeniu spoľahlivosti verejnej dopravy, čo znižuje jej atraktivitu pre verejnosť. Pokiaľ sa ale situácia zmení a autobusy či trolejbusy budú predbiehať autá, môže sa zvýšiť záujem o jej využívanie. Každý človek v MHD znamená menej ľudí v aute – a to je dôvod, prečo by mali byť obdobné riešenia presadzované čo najviac.

 

(TASR, YIM.BA)

*Z moderných dopravných analýz vyplýva, že rozširovaním priestoru pre chodcov, cyklistov a verejnú dopravu, zvlášť kapacitnú, napríklad električky, sa kapacita komunikácií dramaticky zvyšuje. Automobily, väčšinou obsadené len jednou osobou, predstavujú priestorovo najmenej efektívnu formu prepravy.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube