Author photoAdrian Gubčo 11.11.2022 19:00

Legendárna stavba sa má vrátiť do Bratislavy. Mesto našlo miesto pre nové PKO

Zánik Parku kultúry a oddychu (PKO) bol časťou verejnosti vnímaný ako tragédia. V objektoch výstavných hál pre Dunajský veľtrh na nábreží rieky sa desaťročia konali kultúrne a komunitné podujatia, čo je spojené s mimoriadnou dávkou nostalgie. Samospráva sa tak už dlho zaoberá možnosťami obnovenia PKO na inom mieste.

Staršie vízie pre Nové PKO. Zdroj: Henbury, Popper Capital via Bratislavské noviny

Staršie vízie pre Nové PKO. Zdroj: Henbury, Popper Capital via Bratislavské noviny

Pôvodný areál PKO vznikol ako veľtržný areál, slúžiaci pre významné Dunajské veľtrhy. Tie sa v medzivojnovom období konali východne od Starého mosta, na mieste dnešnej Eurovei. S ohľadom na rozvoj prístavu sa rozhodlo o ich presune na západ od centra mesta, do úzkeho priestoru navážky medzi Karloveskou cestou – teda dnešným Nábrežím arm. gen. L. Svobodu – a Dunajom. Projekt vznikol už v roku 1940, realizácia však bola ukončená až v roku 1948.

V tom čase sa už pôvodne uvažované veľtrhy v Bratislave nekonali (presunuli sa do Brna). Nové využitie sa našlo rýchlo – vznikol tu bratislavský Park kultúry a oddychu. Architektúra objektov nebola vyslovene adekvátna kultúrnemu účelu. Aj historici architektúry zaznamenávajú, že ani architektonickými prostriedkami sa nepodarilo vytvoriť členitejší a tvarovo zapamätateľnejší celok. Neskôr (1975) sa navyše pristavaním oceľových pavilónov od Ferdinanda Milučkého tesne k dunajskej fasáde ešte viac zotrela osobitá tvár pôvodného komplexu.

Napriek tomu si areál získal obľúbenosť, keďže išlo v podstate o jediné miesto v Bratislave, kde sa konali podujatia podobného charakteru a rozsahu. Na konci 20. storočia sa však začali hľadať možnosti prestavby územia. Hoci sa významná časť verejnosti postavila proti a celý proces bol spojený s mnohými kontroverziami, dlhé diskusie a spory vyústili až v odovzdanie väčšiny pozemkov i budov spoločnosti Henbury (dnes WOAL s.r.o., v ktorej majú účasť J&T Real Estate a Cresco Real Estate) a k ich úplnému zániku. Z pôvodného areálu sa zachovali len haly, patriace pod Výskumný ústav vodného hospodárstva.

Od zániku PKO ho nebolo Hlavné mesto schopné nahradiť po funkčnej ani fyzickej stránke. Kultúrne a spoločenské podujatia sa dnes konajú v súkromných priestoroch alebo v Starej tržnici, ktorej kapacita a možnosti sú nedostatočné. Preto sa už nejakú dobu naznačuje, že súčasný stav je neúnosný a je potrebné nájsť nové miesto. Ako svoju prioritu to definoval aj aktuálny primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Podľa posledných informácií dokonca mesto už našlo vhodnú lokalitu. „Chceli by sme urobiť súťaž na nové PKO, bol to môj sľub spred štyroch rokov; dnes vieme, kde má byť,“ povedal Vallo v nedávnom povolebnom rozhovore pre Denník N. So žiadosťou o upresnenie sa YIM.BA obrátila na bratislavský Magistrát.

„Metropolitný inštitút Bratislavy preveruje niekoľko lokalít, ktoré by boli vhodné pre umiestnenie novej mestskej kultúrnej haly, ktorá v meste chýba,“ spresňuje slová primátora Dagmar Schmucková, hovorkyňa Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy. „MIB zvažuje viaceré kritériá, napr. dopravnú dostupnosť, urbanistické predpoklady, vlastníctvo pozemku a podobne. Presná poloha v rámci mesta v tomto štádiu zatiaľ nie je ustálená.“ Napriek tomu zo slov Matúša Valla vyplýva, že favorit už asi určený je – mal by ním byť bližšie neurčený priestor na Zlatých Pieskoch.

 

Urbanistická štúdia lokality Zlaté Piesky predpokladá úpravy brehov aj vznik vybavenosti. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Rekreačný areál spĺňa viacero predpokladov, o ktorých hovorí aj D. Schmucková. Dostupný je električkovou traťou, je vo vlastníctve Hlavného mesta a Územný plán by tu jeho realizáciu podľa všetkého umožňoval. Na druhej strane, Zlaté Piesky sú predsa len dosť ďaleko od centra mesta. Výhoda to môže byť v prípade organizácie podujatí aj vo večerných hodinách, inak je však vhodné kultúrne zariadenia celomestského významu umiestňovať skôr tam, kde je to najbližšie pre väčšinu ľudí. Čo sa týka urbanistických predpokladov, okolie Zlatých Pieskov je dnes do veľkej miery zdevastované, hoci sa uvažuje o revitalizácii.

Mesto neodpovedalo na ďalšie otázky YIM.BA ohľadne kapacity či vybavenia nového PKO. Nevyjadrilo sa ani k téme revitalizácie areálu. V prípade architektonickej súťaže a termínu jej vyhlásenia odpovedalo len veľmi vágne. „V budúcnosti bude vyhlásená architektonická súťaž podľa najvyšších štandardov SKA [Slovenskej komory architektov],“ skonštatovala Dagmar Schmucková. Ťažko tak povedať, čo možno očakávať a či pôjde o súťaž, ktorá pritiahne aj zvučné medzinárodné mená na poli architektúry.

Ak sa tak stane a mesto zrealizuje kvalitné PKO s niekoľkotisícovou kapacitou, môže ísť o súčasť veľkej premeny Zlatých Pieskov. Areál a nábrežia vodnej plochy majú enormný potenciál – okrem športových a rekreačných aktivít je tu aj miesto pre bývanie, služby a v neposlednom rade aj pre kultúru. Je však na diskusiu, či práve tu by malo byť miesto, kde vznikne najvýznamnejší verejný kultúrny stánok v Bratislave.

Teoreticky sa ponúkajú aj ďalšie lokality. Jednou z nich by mohlo byť opäť nábrežie Dunaja – hoci v tomto prípade už pravobrežné. Okolie Sadu Janka Kráľa sa rýchlo mení na jednu z najdôležitejších rekreačných lokalít Bratislavy, k čomu má dopomôcť pripravovaná rekonštrukcia Sadu Janka Kráľa a čiastočne aj Tyršovho nábrežia. Problémom je poloha v záplavovom území, kde by sa nemalo stavať. Za určitých okolností by sa ale azda dalo pracovať s presunom protipovodňovej ochrany tak, aby sa tu otvoril priestor pre vznik novej haly.

Iné miesto by mohlo byť taktiež v Petržalke. Spoločnosť IURIS Group tu pripravuje výstavbu veľkého projektu SOHO Petržalka (pôvodne známeho ako Petržalka City), ktorý má vytvoriť nové centrum najväčšieho sídliska v dotyku s Chorvátskym ramenom. Jeho súčasťou má byť aj hlavné námestie a v dotyku s ním kultúrno-spoločenská sála. Pozemky sú v princípe mestské – developer ich má v dlhodobom prenájme. Pre vznik nového PKO by mohlo ísť o ideálne miesto, keďže bude električkou vynikajúco dostupné z centra, nového centra a samozrejme pre dvestotisíc obyvateľov budúcej Petržalky.

Zánik budov bývalého PKO nie je žiadnou veľkou tragédiou. Nešlo o reprezentatívne kultúrne stavby, ktoré sú adekvátne pre metropolu štátu s polmiliónom obyvateľov, rovnako ako vhodné štruktúry pre nábrežie veľtoku. Vymazanie verejnej funkcie z lokality však bolo obrovskou chybou.

Snaha obnoviť Park kultúry a oddychu je správna. Treba ale veľmi pozorne vyberať lokalitu, kde by sa PKO mohlo nachádzať. Ak sa to podarí, môže opäť vzniknúť jedinečné miesto, ktoré sa bude pre desaťtisíce ľudí spájať s príjemnými spomienkami, vzťahmi, aktivitami a zábavou. Pozitívne tak prehĺbi kvalitu života v Bratislave, ktorá získa ďalšiu legendárnu inštitúciu.  

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube