Author photoSimona Schreinerová 27.03.2024 13:40

Kvalitné zdravotníctvo nestojí len na peniazoch. Známa poliklinika sa má rozšíriť, nie je to bez odporu

Nedostatok zdravotníckych zariadení a ich stav trápi Slovensko i Bratislavu. Modernizácie či rozvoj kapacít sú preto viac ako vítané. Už dlhodobo - viac ako desaťročie - sa takýto nádejný projekt pripravuje aj v Starom Meste, kde sa má rekonštruovať a dobudovať poliklinika Mýtna. Na konkrétny termín sa naďalej čaká.

Zdroj: Ateliér Molnár - Peráček

Zdroj: Ateliér Molnár - Peráček

Radikálne rozšírenie

Poliklinika na Mýtnej 5 v mestskej časti Staré Mesto bola založená v roku 1963. Ide o neštátne zdravotnícke zariadenie, ktoré by malo denne poskytovať zdravotnú starostlivosť viac ako 3-tisíc pacientom. Poliklinika Mýtna obsahuje viac ako 50 odborných ambulancií, diagnostických zariadení a laboratórií, lekáreň, predajňu zdravotníckych pomôcok aj súkromné Centrum prevencie a liečby aSANTE.

Pred viac ako desiatimi rokmi sa objavili plány na rekonštrukciu a prístavbu tohto zariadenia. V roku 2012 nadobudlo právoplatnosť pôvodné rozhodnutie o umiestnení stavby. Dokumentácia sa týkala prístavby k existujúcemu objektu polikliniky na Mýtnej, ktorej mala predchádzať asanácia pôvodného objektu. V tomto období bola navrhovateľom spoločnosť Sm Investment Company, s.r.o. V roku 2018 vydal stavebný úrad v Starom Meste územné rozhodnutie už pre nového navrhovateľa – spoločnosť Hedak, a.s.

Existujúci objekt polikliniky, ktorý je svojou hlavnou budovou orientovaný súbežne s Mýtnou ulicou, má šesť nadzemných a jedno podzemné podlažie. V zadnej časti areálu polikliniky zo strany Anenskej a Benediktiho ulice sa v súčasnosti nachádza objekt s dvomi nadzemnými podlažiami, ktorý je technicky aj morálne opotrebovaný.

Galéria

  • Zdroj: Ateliér Molnár - Peráček
  • Zdroj: Ateliér Molnár - Peráček
  • Zdroj: Ateliér Molnár - Peráček
  • Zdroj: Ateliér Molnár - Peráček
  • Zdroj: Ateliér Molnár - Peráček

Tento objekt by mal byť zbúraný a nahradený novou prístavbou existujúcej polikliniky, ktorá zostane bez zmeny tvarového riešenia. Pôvodná poliklinika zo strany Mýtnej ulice bude využívaná na originálne účely. Výnimkou by mali byť priestory v suteréne, odkiaľ by sa mali rehabilitačné priestory presunúť do novej prístavby. Suterén má byť totiž prerobený na podzemnú garáž. V časti prístavby bude spolu 53 parkovacích státí a v staršej časti polikliniky vznikne v suteréne 11 nových parkovacích státí.

Navrhovaná prístavba bude mať sedem podlaží, z toho päť nadzemných a dve podzemné. Štvrté a piate podlažie sa navrhujú ako ustupujúce. Prístavba bude prepojená s pôvodným objektom spojovacím traktom v juhozápadnej časti pozemku. Tiež bude priamo spojená s hlavným vstupom do polikliniky z Benediktiho ulice.

Novostavba bude mať v úrovni dvoch podzemných a prvého nadzemného podlažia výškový posun na jednotlivých podlažiach medzi ambulantnou časťou a časťou s parkovacími priestormi. Na druhom podzemnom podlaží sa navrhujú tri sklady, 17 parkovacích miest, šatne so sociálnym zázemím, priestor na rehabilitáciu s bazénom, vírivkou, saunou a priestorom na masáže.  

Prvé podzemné podlažie bude mať priestory pre ambulancie, miestnosť pre sestry, dennú miestnosť, telocvične, recepciu, šatne a sociálne zázemie, tri sklady a 14 parkovacích miest. Súčasťou tohto podlažia má byť aj prepojenie podzemných garáží rampou v prístavbe s novovzniknutými 11 parkovacími miestami v pôvodnom objekte polikliniky.

Na prvom nadzemnom podlaží sa bude nachádzať vstupná hala, bufet, kuchyňa, šatňa, kancelária, ale aj 23 vonkajších parkovacích miest. Druhé podlažie bude tvorené kanceláriami, ambulanciami, čakárňami, recepciou a skladmi. Na tomto podlaží budú aj špeciálne miestnosti ako plastová, termoplastová, technická a mechanická miestnosť, priestor na výrobu vložiek, bandážovňa, sadrovňa. Naplánovaná je tu i jedáleň, šatne, rehabilitačná miestnosť, čajové kuchynky a sociálne zázemie.

Tretie podlažie bude disponovať priestormi pre  kozmetiku, ambulancie a čakárne, sklady, dve izby pacientov, prebúdzaciu miestnosť, predsálie, anestézu, operačnú sálu, miestnosť lekárov, nástroje, sterilizáciu, miestnosť sestier, šatne personálu a čajové kuchynky. Na štvrtom nadzemnom podlaží bude sedem ambulancií, prípravovne, čakáreň a sociálne zázemie. Najvyššie podlažie bude využité pre umiestnenie troch ambulancií s čakárňou a sociálnym zázemím.

Pôvodnú podobu prístavby navrhol ateliér A & D STUDIO, ktorý sa medzičasom zmenil na ateliér MOLNÁR - PERÁČEK. Kedy by sa povoľovací proces mohol posunúť do stavebného konania a či príde k redizajnu návrhu, nie je známe. Spoločnosť Mýtna RE, a.s., ktorá aktuálne žiadala o predĺženie platnosti územného rozhodnutia, sa k našim otázkam do uzávierky nevyjadrila.

 

Zdroj: Ateliér Molnár - Peráček

 

Povoľovanie nešlo bez odporu

Územné konanie v roku 2011 sa nezaobišlo bez námietok obyvateľov susedných domov. Okrem iného sa namietalo porušenie majetkových práv, nakoľko podľa susedov bola veľká časť ich pozemku včlenená do projektu. Medzi námietkami sa objavili aj obavy z negatívneho vplyvu na prostredie obytnej zóny, požiadavka na doplnenie svetlotechnického posudku či nesúhlas s riešením prístupovej komunikácie v rámci projektu požiarnej bezpečnosti cez susedný pozemok.

Obyvatelia okolitých bytových domov považovali za najlepšie riešenie stavbu nerealizovať. Ak už by k výstavbe prišlo, požadovali zmenšenie stavby. S výnimkou doplnenia svetlotechického posudku nebolo námietkam vyhovené a stavebný úrad vydal rozhodnutie o umiestnení stavby.

Z prípadne prístavby a rekonštrukcie polikliniky na Mýtnej by mali prospech najmä pacienti. Nové priestory a viac možností na parkovanie by z polikliniky mohli spraviť modernejšie a komplexnejšie zariadenie, lepšie zodpovedajúce súčasným potrebám verejnosti. Z tohto pohľadu je zámer pozitívom. 

Nejde o jediné zdravotnícke zariadenie, ktorého rozvojové zámery narazili, resp. mohli naraziť. Podobné situácie sa opakovali aj v prípade rozšírenia Onkologického ústavu sv. Alžbety alebo prípravy na modernizáciu Národného ústavu detských chorôb. Oba zámery sa museli alebo musia potýkať s odvolaniami a zdržovaním. 

V prípade modernizácie onkologického ústavu je dnes už projekt prakticky dokončený, prestavba a dostavba detskej nemocnice je však stále v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie. Voči vydanému rozhodnutiu prišlo odvolanie, a tak sa proces stále nepodarilo ukončiť.    

V Bratislave sa rozvoj viacerých nemocníc či zdravotníckych zariadení stretáva s nepriazňou časti verejnosti. Či to ovplyvní aj ďalšie napredovanie prípravy rozšírenia polikinky Mýtnej je zatiaľ otázne. Ešte väčšou otázkou však ostáva, či sa samotná extenzia bude realizovať. Pre kvalitu života tísicov obyvateľov Starého Mesta by to bolo prospešné. Bola by veľká škoda, keby zámer zlyhal kvôli obavám niekoľkých susedov. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube