Author photoSimona Schreinerová 18.12.2023 12:01

Modernejšia nemocnica je realitou. Onkologický ústav sv. Alžbety získal nové priestory a rozhoduje o osude veľkej prieluky

Onkologický ústav sv. Alžbety (OÚSA) je jedným z najvýznamnejších zdravotníckych zariadení na Slovensku. Tlak na modernizovanie zdravotníckeho komplexu je vysoký, pretože ústav sa venuje predovšetkým liečbe onkologických pacientov z celej krajiny. Nemocnica sa postupne dostavuje a rekonštruuje.

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Rekonštrukcia za plnej prevádzky

Modernizácia a rekonštrukcia onkologického ústavu začala v priebehu roka 2022. Dnes sa chýli ku koncu. Celá prestavba prebieha počas plnej prevádzky nemocnice bez obmedzení. Podľa Jany Dugasovej, marketingovej špecialistky OÚSA, sa po dokončení nových pavilónov očakávajú v značnej miere pozitívne zmeny v prevádzke ústavu.

„S novými priestormi prinesieme lepšie podmienky pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti," tvrdí. „Zvýši sa kapacita pre pacientov, čo umožní efektívnejšie plánovanie liečby a skrátenie čakacích lehôt. Zvýši sa štandard a komfort pacientov na lôžku zväčšením izieb a doplnením hygienických buniek, zvýši sa počet lôžok ambulantnej časti a zlepší sa zázemie pre zdravotnícky personál.“

Rovnako sa očakáva, že moderné vybavenie a technológie v nových pavilónoch prispejú k zvýšeniu kvality poskytovaných služieb. Novými priestormi nemocnica získala špičkové vybavenie pre lekárov, nové PET – CT alebo laboratóriá pre rádiofarmaká. „Je dôležité spomenúť, že investíciu sme nerobili so zámerom zvýšiť zisk nemocnice, ale naším cieľom je poskytnúť vyšší komfort pre pacientov a personál,“ uvádza Dugasová. 

Galéria

  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Vizualizácia pavilónu C. Zdroj: Onkologický ústav sv. Alžbety
  • Vizualizácia pavilónu B. Zdroj: Onkologický ústav sv. Alžbety

Pre nemocnicu je dôležitá spätná väzba od pacientov. „Zatiaľ čo rekonštrukcia môže spôsobiť určité nepríjemnosti, väčšina pacientov si uvedomuje, že táto investícia znamená zlepšenie ich prostredia liečby.“ Podľa Dugasovej pomáha minimalizovať prípadné obavy pravidelná komunikácia s pacientmi a ich zapojenie. Okrem toho to umožňuje prispôsobiť sa ich potrebám.

„Stavba nemohla zasahovať do liečebných procedúr, z toho dôvodu napr. pri búracích prácach nemohlo byť použité búracie kladivo, ale používalo sa jadrové vŕtanie a rezanie,“ popisuje Dugasová. Ústav sa teda snaží podľa možností minimalizovať negatívne dopady rekonštrukcie na pacientov a ich liečebný proces.

OÚSA patrí aj pozemok vo veľkej prieluke na Špitálskej ulici, ktorý je v súčasnosti využívaný ako parkovisko. Túto funkciu v blízkej dobe zrejme meniť nebude. V súčasnej fáze nie sú plány na zmenu využívania parkoviska na Špitálskej ulici.

„Parkovisko zostane dostupné pre návštevníkov, pacientov a zamestnancov ústavu. Aj naďalej budeme sledovať potreby komunity a prípadne reagovať na zmeny v dopravnej a urbanistickej infraštruktúre. Aktuálne parkovisko bude naďalej slúžiť komerčným účelom v súlade s miestnymi predpismi a potrebami oblasti,“ uzavrela Dugasová. Scelenie prieluky - a tým odstránenie hanby centra Bratislavy - tak nie je na programe dňa.

 

Parkovisko na Špitálskej svoju funkciu meniť nebude. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Lepšie zdravotníctvo napriek odporu verejnosti

Zámer rekonštrukcie a nadstavby onkologického ústavu zverejnil Enviroportál v roku 2016. V tom istom roku už disponoval právoplatným rozhodnutím z posudzovania vplyvov na životné prostredie. Stavebné povolenie však získal až v roku 2020.

Projekt, ktorý je náročný na organizáciu stavby či financie, narazil aj na odpor obyvateľov z okolia. Problémom malo byť neúmerné zahustenie priestoru, nesúlad s parkovacími normami, procesné nedostatky, zhoršenie kvality života, alebo zvýšenie dopravnej záťaže.

Medzi námietkami boli tiež svetlotechnické nedostatky, plán vybudovať príliš veľkú rampu pre pacientov na vozíkoch alebo blízkosť k budove. Z kategórie kurióznych bola obava, že obyvatelia budú vnímať utrpenie pacientov. Okresný úrad tieto pripomienky nakoniec zamietol. 

Najskôr sa rozbehla realizácia rozšírenia bloku B, orientovaného do Hollého ulice. Dostavba krídla prinesla vznik nového šesťpodlažného objektu do ulice. Nachádzať sa tu budú nové ambulancie, čakárne, technické zázemie, zasadačky, konziliárne miestnosti, bufet, kaplnka či zelené pochôdzne strechy. 

Blok A na nároží Hollého a Heydukovej menil dispozíciu druhého a tretieho nadzemného podlažia objektu. So stavebným povolením z roku 2020 súvisela aj prístavba a nadstavba bloku C, tvoreného dvorovým pavilónom. Mestská časť prijala vo februári tohto roka žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením na rekonštrukciu a nadstavbu bloku C. 

Zmena navrhovanej činnosti súvisí so zlepšením komfortu a štandardu prevádzky nemocnice doplnením diagnostickej prevádzky v bloku C o denný lôžkový stacionár či realizáciu zelenej strechy. Zmena navrhovanej činnosti sa týka aj malých úprav v bloku A a bloku B v dôsledku prepojenia s blokom C a infraštruktúry súvisiacej s blokom C. Zastavaná plocha tejto časti sa taktiež oproti prvej zmene zväčší o 375 metrov štvorcových, pri podlahovej ploche nastane zväčšenie o 1.315 m2.

Doteraz išlo o trojpodlažný objekt s jedným nadzemným podlažím a dvoma podzemnými podlažiami. V podzemí sa nachádzajú prevádzky dvoch lineárnych urýchlovačov, kaplnka so zázemím, konferenčná miestnosť a niekoľko pracovní lekárov. Po novom je blok C pôdorysne rozšírený mäkkou líniou do západnej časti dvora a navýšený o jedno nadzemné podlažie. V podzemí budú umiestnené prevádzkové miestnosti a prepojovacia chodba medzi blokmi A a K, nachádzať sa tu budú aj centrálne šatne personálu.

Ambulantné prevádzky budú umiestnené na prvom a druhom nadzemnom podlaží, rovnako ako stacionár nukleárnej medicíny a riedenie cytostatík. Inštalovaný tu bude aj nový výťah s klietkou (lôžkový výťah).

Najvyššie podlažie bloku C bude ustúpené. Riešenie má zabezpečiť, že nebude rušený pokoj na lôžkových oddeleniach. Objekt je navrhnutý ako nižší so zaoblenými rohmi, aby mäkko dopĺňal vnútorný dvor a bol atraktívny pre pohľady z okolitých objektov.

Malo by ísť o pútavý stred areálu OÚSA. Stavebné riešenie bloku C bude nadväzovať na blok B. Vo vnútorných priestoroch sa budú nachádzať aj sklenené priečky, konkrétne budú umiestnené na miestach, kde je potrebný vizuálny kontakt alebo kde si to žiada atraktivita priestorov.

Rekonštrukcia by mala dať ústavu šancu, aby sa zaradil medzi najmodernejšie zariadenia na Slovensku.  Nemocnice, resp. zdravotníctvo všeobecne, trpia viacerými problémami. Žalostný stav zdravotníckych zariadení a zastarané technológie patria k tým najviditeľnejším. Tento ústav sa však môže v budúcnosti zaradiť k slovenskej špičke.

Modernizáciou by mal prejsť aj Národný ústav detských chôrôb, ktorý nedávno prešiel posudzovaním vplyvov na životné prostredie. Tak ako OÚSA, aj tento zámer však čelí kritike miestnej verejnosti, ktorá má výhrady k viacerým navrhovaným riešeniam a spomalila tak prípravu rekonštrukcie - a možno aj ohrozila jej financovanie. 

 

Fotografie z 6.12.2023. Pozrite si výstavbu rozšírenia Onkologického ústavu sv. Alžbety vo fotoalbumoch.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube