Author photoMartina Gregová 19.04.2023 19:30

Kreativita a socialistický realizmus. Brezno ukázalo budúcnosť Mestského kultúrneho domu

Ak chceme, aby boli objekty postavené za čias socializmu plnohodnotnou súčasťou našich miest, musíme ich prispôsobiť súčasným požiadavkám. Touto cestou sa vydalo aj mesto Brezno, ktoré chce z Mestského kultúrneho domu vytvoriť nové Kreatívne a inovačné centrum.

Zdroj: young.s architekti

Zdroj: young.s architekti

Mesto Brezno koncom minulého roka vyhlásilo verejnú architektonickú súťaž návrhov, ktorej cieľom bola transformácia Mestského domu kultúry na nové Kreatívne a inovačné centrum. Ako sa uvádzalo v zadaní súťaže, novonavrhnuté mestské centrum by malo vytvoriť zázemie pre prirodzené prepájanie a spoluprácu rôznych oblastí kultúry, vzdelávania, výskumu aj podnikania. „Vzniknúť by mal priestor, ktorý bude zabezpečovať vytvorenie stabilnej tvorivej atmosféry v meste,” uvádza vyhlasovateľ súťaže.  

Riešený objekt pochádza zo 60. rokov 20. storočia a je výborným príkladom socialistického realizmu. Ide o typový projekt kultúrneho domu, ktorého pôvodný účel sa pretavil do jeho dispozičného aj materiálového riešenia. Tie vo veľkej miere poukazujú na dôležitosť jeho funkcie.  

Mesto Brezno si od súťaže sľubovalo kvalitné priestorovo aj prevádzkovo fungujúce dispozičné riešenie. Víťazný návrh by mal podľa slov vyhlasovateľa zachovať existujúce kvality objektu, pričom žiadúce sú najmä zmeny dispozičného riešenia vzhľadom na nové funkcie, ktoré sa budú v objekte v budúcnosti nachádzať.  

Do súťaže sa zapojilo celkovo 16 tímov. Vyhlasovateľ z prihlásených autorských kolektívov napokon vybral štyri, ktoré postúpili do užšieho kola. Finálne hodnotenie architektonických návrhov sa uskutočnilo začiatkom apríla. Za víťazný bol napokon vyhlásený návrh, ktorý pochádzal od bratislavského ateliéru young.s architekti.

 

Zdroj: young.s architekti

 

Víťazný návrh sa podľa slov jeho autorov snaží čo najjednoduchšou formou reagovať na východiská a definovaný program zadania. Súčasťou návrhu sa tak stal jednoduchý tvar nadstavby v podobe kubusu, ktorý je osadený na pôvodnú hmotu domu kultúry. Vďaka tomuto jednoduchému elementu, ktorý na seba nepúta zbytočnú pozornosť, sa architektom podarilo zachovať veľkolepý hlavný vstup aj harmóniu s okolitou zástavbou. 

V návrhu došlo aj k čiastočnej zmene vnútornej dispozície. Tá spočíva najmä v odstránení niektorých nenosných priečok, vkladaní nových funkcií aj v asanácii existujúceho schodiska a jeho nahradení novou, vzdušnejšou konštrukciou. Všetky navrhované nové elementy sú pri tom v kontraste s pôvodnými konštrukciami a detailmi, a to najmä čo sa týka ich materiálového riešenia. Jedným z najvýraznejších prvkov novonavrhnutej prístavby je riešenie jej fasády, ktorá je tvorená sériou mobilných panelov. Odborná porota v tomto prípade vyzdvihla najmä presvedčivé koncepčné, dispozičné aj vizuálne riešenie. 

 

Zdroj: MAPA

 

Na druhom mieste sa umiestnil návrh od architektonického štúdia MAPA. Ako autori návrhu uvádzajú vo svojom súťažnom paneli, hlavnou ideou bolo prepájanie. „Snažíme sa prepojiť samotný objekt s exteriérom, ale aj jednotlivé miestnosti a funkcie v rámci interiéru. Chceme vytvoriť komunitné priestory pre stretávanie a interakcie jednotlivých návštevníkov," uvádzajú architekti. Pri dispozičnom riešení sa pritom počíta najmä s prelínaním jednotlivých funkcií a vzniknúť  by mal aj jeden centrálny komunikačný priestor. Navrhované exteriérové plochy by mali navyše plne reagovať na funkčnú náplň vnútorných priestorov.

 

Zdroj: Archilab

 

Na treťom mieste sa umiestnil návrh od štúdia Archilab, ktorý však odborná porota ohodnotila ako príliš konzervatívny. V tomto prípade sa architekti rozhodli pre prestavbu existujúceho objektu, nie pre riešenie jeho nadstavby. Vo veľkej miere tak ostala zachovaná najmä vonkajšia architektúra budovy aj kvalitné fasádne materiály. Autori pracovali najmä na zmene dispozičného riešenia a na prispôsobení vnútorných priestorov objektu novým požiadavkám.  

Súťaž zameraná na transformáciu Mestského domu kultúry na nové Kreatívne a inovačné centrum poukazuje na niekoľko možných prístupov k riešeniu obdobných objektov. Zatiaľ čo niektoré návrhy sa rozhodli pre radikálnu vizuálnu zmenu budovy prostredníctvom nadstavby, iné v snahe vytvoriť nové funkčné priestory stavili najmä na prekopanie dispozičného riešenia pôvodného objektu.  

Odborná porota sa rozhodla oceniť návrh, ktorý pracuje s prvou možnosťou, kým druhý prístup sa  umiestnil na ďalších priečkach. Výber v každom prípade pripomína, že obe riešenia môžu byť cestou k transformácii obdobných typizovaných stavieb, nachádzajúcich sa v nejednom slovenskom meste.  

 

(uvo.gov, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: young.s architekti
  • Zdroj: young.s architekti
  • Zdroj: young.s architekti
  • Zdroj: MAPA
  • Zdroj: MAPA
  • Zdroj: ex aequo

Kategórie

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube